Dagboek: rendement op aandelen Unibail-Rodamco – deel 1B

In het begin van 2014 hebben wij u een gedetailleerde beschrijving gegeven van een methode om het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op het aandeel Unibail-Rodamco sterk te verbeteren (zie hiervoor onze artikelen van 24 en 31 januari van dit jaar). Deze artikelen waren niet volledig gebaseerd op werkelijke aan- en verkopen, want ons werk startte pas in de loop van 2013. Op verzoek van lezers hebben wij de beschreven strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken daadwerkelijk uitgevoerd. In onderhavig artikel maken wij een begin met ons (in de toekomst doorlopende) verslag van de in werkelijkheid vanaf 1 januari 2014 gerealiseerde resultaten.

Op 4 juli hebben wij het eerste deel van ons dagboek gepubliceerd. Hieronder volgt het tweede deel, dat de periode maart – juni 2014 behelst en trekken wij onze eerste conclusies.

Signaalgrafiek

Hieronder volgt de grafiek en daaronder voor de geïnteresseerde lezer het dagboek.

BLOG-20140704-UBL-FIG1

Figuur 1.

De cruciale periodes hebben wij in de grafiek aangegeven met een vierkant. Daarboven staat een referentiegetal. Acties daarbuiten hebben wij aangemerkt met een zwart pijltje. De UitOefenDagen (UOD) zijn gemarkeerd met een blauwe verticale streep, een blauwe bar.

Ter vereenvoudiging van de boekhouding nemen wij hieronder alle betalingen als verlies en alle ontvangsten als winst. Wij houden dus een kasboekhouding bij.
Op het einde van de publicatieperiode zullen wij de aansluiting naar het actuele resultaat maken als dit nodig mocht blijken. In dat geval nemen wij de slotkoers van effecten die wij in portefeuille hebben om de waarde te bepalen.

DAGBOEK maart – juni 2014

Wij hebben de hieronder omschreven transacties daadwerkelijk zelf uitgevoerd en de bedragen zijn dan ook de netto transactiebedragen.

Punt 3, maart 2014

18 maart.
Het was tot nu toe onmogelijk om op verantwoorde wijze een Put maart te verkopen. Gisteren gaf de markt een koopsignaal. Wij verkopen alsnog een at-the-money Put UBL maart 2014 190 voor € 243 (met een duidelijk risico gezien de nog resterende looptijd). Dit brengt onze kas op € 6.766.

19 maart.
Wij verkopen een Put UBL april 2014 185 voor € 267 (twee dagen met dubbele positie). Gezien de positieve markt wachten wij met de verkoop van de Call nog enkele dagen omdat we willen proberen een Call 200 te verkopen. De kas stijgt tot
€ 7.033.

21 maart.
Wij hebben de Put UBL maart 2014 190 teruggekocht voor € 165 met een bescheiden winst. De verkochte Call UBL maart 2014 195 loopt waardeloos af. De kas bedraagt nu € 6.868. De totale toename vanaf 1 januari is € 1.868 hetgeen de stand op 7,86% op onze investering van € 23.740 brengt.

Punt 4, april 2014

21 maart.
Unibail blijft achter op de ontwikkeling van de beurs. De Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis gedraaid. Wij zien een daling in het verschiet liggen. Wij verkopen de Call UBL april 2014 190 voor € 290, hetgeen ons een kas laat van € 7.158.

1 april.
De MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken daalt waarmede de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken dus een daling heeft ingezet. De Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken kruist negatief. De slotkoers ligt net onder het MA40. De Put UBL april 2014 185 wordt teruggekocht voor € 168. De kas daalt tot € 6.990.

11 april.
De koers valt opnieuw door het MA40 en nu ook door het MA20. Als wij al niet eerder de put hadden gesloten zou het nu zeker moten gebeuren.

12 april.
Als de opening (of de latere koers) op maandag 14 april lager is kopen wij een Turbo Unibail Short ter dekking van het aandeel.

14 april.
De opening is lager, dus wij kopen 1025 Turbo’s Unibail Short 208 voor € 3.877. De kas daalt door deze aankoop tot € 3.113.

15 april.
Wij verkopen de Put mei 180 voor € 385 maar met de Call wachten wij nog even want hij brengt te weinig op. De verkoop is een dag eerder Dan normaal want de UOD is een dag eerder. Kas € 3.498.

16 april.
De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is gaan stijgen. Wij moeten de 1025 Turbo’s short met verlies terugkopen.

17 april.
De April-expiratiedag is gearriveerd. Wij willen met een schone lei beginnen, dus worden de 1025 Turbo’s short verkocht (voor € 3.667). Maar de koers bedraagt op deze ochtend € 190,45. Wij moeten dus ook de Call UBL april 2014 190 terugkopen voor € 68. De kas bedraagt nu € 7.097. De totale toename vanaf 1 januari is € 2.097 en dat is 8.83% van onze oorspronkelijke investering van € 23.740.

Punt 5, mei 2014

25 april.
De markt aarzelt maar de Call UBL mei 2014 195 noteert boven het door ons geëiste niveau. Wij verkopen deze alsnog en ontvangen netto € 122, hetgeen onze kas brengt op € 7.219.

12 mei.
Daags voor de ex-dividend uitkering worden onze 100 aandelen opgevraagd. Dit kon gebeuren door onvoldoende oplettendheid onzerzijds. De Call UBL mei 2014 195 had geen verwachtingswaarde meer. Wij zullen dus geen dividend ontvangen, maar wij kregen wel € 19.489 voor onze aandelen. De aandelen stonden te boek voor € 187,4 zodat dit ons een winst laat van € 749. De kas, die wij nu hebben bedraagt € 26.708, hetgeen ons voldoende ruimte geeft voor de margin ten behoeve van de verkoop van een extra put. Wij hebben dus op hetzelfde moment een Put UBL juni 2014 195 verkocht voor € 3,90 hetgeen ons € 387 opbracht. Wij verkopen ook een Call UBL juni 2014 200 waarvoor wij een opbrengst ontvangen van € 283. Wij verkopen niet de normale put want de opbrengsten zijn (te) laag.

14 mei.
De aandelenkoersen gaan plotseling fel omlaag. Wij kopen de Put UBL juni 2014 195 terug voor € 198 en strijken daarmede een extra winst van € 189 op. Wij gaan ervan uit dat de markt verder omlaag gaat maar onze positie is nu met een uitstaande verkochte Call zeer precair. Unibail ligt sterk in een markt, die lijkt te gaan dalen. Zodra wij een kans zien zullen we opnieuw een extra put verkopen, waarbij wij ervan uitgaan dat dit op een lager niveau kan. Onze kas bedraagt nu € 27.180 en de winst staat op € 3.440. Er staat een verkochte Call UBL juni 2014 200 uit, die € 283 noteert. Wij hebben voor € 860 dividend gemist waarvan wij inmiddels € 189 hebben terugverdiend.

Punt 6, juni 2014

18 juni.
Volgens onze regels moeten wij vandaag een Call en een Put gaan schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken. Maar de Call UBL juli 2014 215 is er nog niet en de Put UBL juli 2014 200 brengt niet het vereiste minimumbedrag op. Wij wachten dus even. Het aandeel is op dit moment in reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken en zodra het ernaar uitziet dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken doorzet zullen wij de Call UBL juli 2014 210 verkopen.

19 juni.
Alles wijst erop dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zich doorzet. Wij verkopen de Call UBL juli 2014 210. De opbrengst is € 284. De Put brengt niet voldoende op. De VolatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken op de aandelenbeurzen is ongekend laag. Zolang dit voortduurt zal het moeilijk blijven om twee opties tegelijkertijd te verkopen op afstanden die de risico’s voldoende laag houden. Onze kas is € 27.464 en de winst bedraagt € 3.724.

20 juni.
De Call UBL juni 2014 200 moet worden teruggekocht voor € 1.073. Dit is een behoorlijke aderlating van onze kas en van de tot nu toe gerealiseerde winst. De maanden mei en juni zijn hiermede zeer teleurstellend geworden. De kas bedraagt nu € 26.391 en de winst € 2.671.

3 juli.
Wij gaan de resultaten voor het eerste hafjaar publiceren. Er staat nog een verkochte Call uit die op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken € 4,20 noteert. Wij beschouwen dit als verlies zodat de winst, die overblijft, € 2.251 bedraagt. De kas is € 25.971. Wij missen nog steeds de aandelen die ons in een moment van onoplettendheid zijn ontnomen. Maar het ziet er toch naar uit dat Unibail een periode van bezinning ingaat. Wij wachten dus nog even af maar moeten binnenkort een besluit nemen wat we gaan doen met de open positie.

Onze investering blijft staan op € 18.740 + € 5.000 = € 23.740. De winst bedraagt dus 9,48%. Wij vinden dit teleurstellend en het is minder dan wanneer we niets gedaan zouden hebben en gewoon het dividend hadden geïncasseerd. De koers van het aandeel noteert op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken € 213,05. Inclusief het uitgekeerde dividend van € 890 zou een holdstrategie € 3.550 hebben opgeleverd, een rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken van 14,95%. Wij hebben echter nog een halfjaar voor ons om deze achterstand om te laten slaan in een voorsprong.

Wij trekken nog wel een extra conclusie: als onze aandelen worden opgevraagd, dan is het schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken van een extra put prima in orde. Maar het schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken van een open call is dat niet. Dat zou eigenlijk pas moeten gebeuren als de aandelen via de geschreven put weer in de portefeuille terecht komen. Want nu ligt er een open positie met een in beginsel oneindig risico.

Den Haag, 11 juli 2014
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vermogensbeheer.co

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.