Hoog dividendrendement 6: Royal Dutch

In ons streven om goede alternatieve beleggingen te vinden voor dalende obligatiekoersen in een portefeuille hebben wij in de afgelopen tijd aandacht besteed aan de vastgoedaandelen Wereldhave, Unibail-Rodamco, en Corio.

Het zijn alle drie vastgoedfondsen. Maar onder de top tien van hoogdividend aandelen genoteerd aan de Amsterdamse beurs treft men ook Royal Dutch Shell aan.

Uiteraard hebben wij ons ook ditmaal de vraag gesteld of Koninklijke Olie een goede vluchthaven zou zijn tijdens forse correcties op de aandelenbeurzen. Met andere woorden: daalt het aandeel RD even hard en even vaak als de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Ten behoeve van de berekening zijn wij ervan uitgegaan dat een 15% daling, uitgaande van de voorgaande top, een forse correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken is. De berekening is gebaseerd op hoogste en laagste koersen en niet op slotkoersen.

Periode 1-1-1985 tot heden Aantal dalingen > 15% Gemiddelde daling in %
AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 14 31
Royal Dutch 19 26

Het aandeel Koninklijke Olie fluctueerde in de afgelopen 26 jaar sterker dan de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, maar de dalingen waren duidelijk beperkter. Begin 1985 bedroeg de voor bonusuitkeringen gecorrigeerde koers van RD €4,86. Op 12 april was dit €25,09. Dit is een stijging van ruim 400%. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken noteerde indertijd 86,87. Op 12 april 2011 was dit 360,77. De stijging was hier dus ruim 300%.

Het dividend van Koninklijke Olie wordt in dollars vastgesteld. Op verschillende websites vermeldt men verschillende dividendgegevens in euro’s. Wij gaan uit van een dividend over 2010 van €1,27, dat het Financieel Dagblad vermeldde op 28 maart jongstleden. Het dividend is erg stabiel. Het wordt per kwartaal uitgekeerd en kan ook opgenomen worden in aandelen. De gemiddelde koers in 2010 was €22,92. Het dividend in procenten was dus 5,54%.

Goede waar behoeft geen krans. Wij gaan de goede kanten van het aandeel RD hier niet onderstrepen. Wij volstaan met te stellen dat vergeleken met de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken het aandeel Royal Dutch Shell zich uitstekend gedroeg in de afgelopen 25 jaar.

Het gebruik van Opties

Op dinsdag 12 april dus op de dinsdag vóór de expiratiedatum noteerde de Call RD mei 2011 25,50 €0,32. Dit lijkt in absolute zin niet hoog. Bij een slotkoers van die dag van €25,09 bedraagt de maximale winst van €0,73 (alles vóór transactiekosten). Dit is circa 2,9% in één maand. Niet iedere maand zal zo mooi zijn, maar in maanden waarin het dividend wordt uitgekeerd (de dividenduitkering vindt vier maal per jaar plaats) kan het zelfs nog hoger zijn.

Enkele kanttekeningen:

1. Wij kozen voor een eenmaands optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken. Onze ervaring is dat de eenmaands optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken in een politiek van continue gedekt schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken de beste opbrengst geeft (maar laat u niet weerhouden als u betere opbrengsten vindt). Wij schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken dan bij voorkeur enige dagen vóór de uitoefendatum van de eerder geschreven optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken. Deze laatste laten wij dan rustig expireren maar dit is uiteraard ook afhankelijk van de beurskoers op dat moment. In het algemeen staan er dus gedurende de laatste dagen van de looptijd twee opties uit (hetgeen gedurende enkele dagen extra margin vraagt);
2. De kans bestaat dat de geschreven optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken wordt opgevraagd. Hier moet u zich niet druk over maken. Als u het juiste uitoefenniveau hebt gekozen (enkele punten boven de actuele koers) maakt u in dat geval extra winst (in ons voorbeeld de optieprijs plus het verschil tussen de koers op het moment van aankoop en de uitoefenprijs). Koop onmiddellijk het aandeel weer terug (of, in verband met de transactiekosten, koop de call tegen intrinsiek terug).
3. Toch vormt de mogelijkheid van opvragen in maanden van dividenduitkering de reden dat wij (tenzij de mogelijkheden van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken extreem zijn) in principe geen opties schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken met de dividendmaand als uitoefendatum. Er zijn normaliter teveel geïnteresseerden in de markt die proberen te profiteren van de mogelijkheid van dividenduitkering en direct daaropvolgend koersherstel. Voor de uitgekiende speler op de markt hoeft dit argument niet te gelden.
4. De nu bekende ex-dividenddata zijn 11 mei 2011 en 3 augustus 2011 en de laatste twee ex-dividenddata (richtsnoer voor de volgende twee) zijn 3 november 2010 en 9 februari 2011 geweest.

De Chart

Blog-20110429-RD-Fig1

Figuur 1

Zolas u ongetwijfeld zult opmerken lag de koers (zie de grote zwarte candle op het einde van de grafiek) op 12 april onder het 20-daags Voortschrijdend GemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken. Volgens onze adviezen zou men dus geen positie in moeten nemen. Inmiddels is de koers erboven gekomen en kan alsnog geschreven worden. Omdat de uitoefenprijs van €25,50 van de verkochte optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken wel boven de MA20 lag had men toch kunnen besluiten om een call te schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken, zeker gezien het feit dat er geen dividend in deze periode uitgekeerd zou worden.

De Risico’s

Koninklijke Olie is door de jaren heen de hoeksteen van vele beleggingsportefeuilles geweest. Weliswaar is er iets van de glans afgegaan maar het blijft een uitstekend aandeel. De olieprijs en het management zijn de twee belangrijke factoren die het risico van een belegging in RD bepalen. De eerste zal zich, naar algemeen wordt aangenomen in positieve zin voor Royal Dutch Shell gedragen (energie wordt duurder), de tweede vormt uiteraard een vraagteken waarop ieder zijn eigen antwoord moet hebben.

Conclusie

Een investering in Royal Dutch Shell kan een bijzonder mooi rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken opleveren. De risico’s zijn in onze ogen beperkt. Zelfs in zware beurstijden deed RD het in de afgelopen 25 jaar per saldo beter dan de algemene beursmaatstaf. Het dividendrendement aangevuld met de opbrengst van verkochte callopties en mogelijke koersstijgingen lijkt indrukwekkend. Wij nemen het aandeel op in onze toekomstige maandelijkse rapportage.

Den Haag, 29 april 2011
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Vladeracken BV heeft voor sommige cliënten positie in de hier besproken of vergelijkbare effecten. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie in de hier besproken producten belegt of wenst te beleggen, doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. Het besproken product vertegenwoordigt een hoog risico.

7 antwoorden

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] aandelen: Corio, Koninklijke Olie, Unibail Rodamco 24-01-2014 en Unibail Rodamco 31-01-2014, […]

  2. […] aandelen: Corio, Koninklijke Olie, Unibail Rodamco, […]

  3. […] aandelen: Corio, Koninklijke Olie, Unibail Rodamco, […]

  4. […] aandelen: Corio, Koninklijke Olie, Unibail Rodamco, […]

  5. […] aandelen: Corio, Koninklijke Olie, Unibail Rodamco, […]

  6. […] aandelen: Corio, Koninklijke Olie, Unibail Rodamco, […]

  7. […] aandelen: Corio, Koninklijke Olie, Unibail Rodamco, […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.