Hoog Rendement op Unibail Rodamco 1

(publicatiedatum 24 januari 2014)

In ons artikel van 1 maart 2011 Hoog dividendrendement deel 4: Unibail Rodamco hebben wij u laten zien dat men met een actief beleid door middel van het gedekt verkopen van callopties een rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken kan verkrijgen van 20 to 25% (inclusief het uitgekeerde dividend) op het aandeel Unibail Rodamco. Wij willen op dit artikel niets afdingen. Het is nog steeds actueel en u kunt het vinden op onze website.

Maar intussen hebben wij gekeken naar een nog actievere strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken. Per slot van rekening zijn er ook putopties, waarmede men rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken kan behalen. Ook kan men opties kopen als men een duidelijke mening heeft over de richting, die de markt inslaat. Hieronder zullen wij het jaar 2013 en de resultaten, die wij met onze aandelen Unibail Rodamco in combinatie met een actief gebruik van UBL-opties hebben behaald, in een iets ander licht gaan bekijken. Wij stellen echter van te voren heel duidelijk:

Wij gaan hier geen automatisch systeem beschrijven. Wij geven u alleen maar een voorbeeld op welke wijze een actieve belegger met gezond verstand om kan gaan met een investering in een volatiel maar sterk fonds.

Wij gaan u dus ook geen mooie verleidelijke resultaten voorschotelen. Het enige dat wij in dit artikel doen, is u laten zien, dat iedere belegger met een PC, koersen van Unibail Rodamco en enkele simpele technische hulpmiddelen, door actief te zijn een mooi resultaat kan realiseren. U dient zich echter te realiseren dat er in het onderstaande van een HOOG RISICO sprake is. Veel hangt af van de correctheid van uw eigen inschattingen. De technische indicatoren die wij gebruiken zijn slechts hulpmiddelen. Als u beter vertrouwd bent met andere indicatoren dan kunt u beter die andere indicatoren gebruiken.

Set-up van de analyse

Wij tonen u in figuur 1 een daggrafiek van Unibail Rodamco. Boven en onder de koersen ziet u de Bollinger BandsTwee lijnen die aan weerszijde getekend worden waarbij de afstand tot de koersen bepaald wordt door een aantal te kiezen standaarddeviaties (meestal twee) van de koers tot aan een te kiezen voortschrijdend gemiddelde van de koersen. Deze lijnen worden geacht Weerstand en Steun aan te geven. Formule: Band 1 = SMA(x) + BandFactor*STDEV(x) en Band 2 = SMA(x) – BandFactor*STDEV(x) waarbij SMA = eenvoudig voortschrijdend gemiddelde; STDEV = standaarddeviatie van de dagelijkse slotkoers; x = de periode. Bollinger gebruikte de doorschrijding van de banden door de koers als signalen. De bevestiging zocht hij in het short term On Balance VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken en in een Money FlowHet volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken vermenigvuldigd met de slotkoers van de dag. Als deze laatste lager is dan de vorige dag dan is de Money Flow negatief en als hij hoger is dan is de Money Flow positief. In plaats van de slotkoers wordt vaak de gemiddelde koers van de dag genomen. Copyright Vladeracken Indicator. Copyright Vladeracken en daarnaast ziet u drie voortschrijdende gemiddeldes. De magenta lijn is het MA10, de blauwe lijn is het MA40 en de zwarte (dunne) lijn is het MA20.

BLOG 20140124 UNIBAIL FIG1

Figuur 1.

Regels voor de analyse

Wij gebruiken de volgende regels voor onze analyses:
·    Als de koersen uit de Bollinger BandsTwee lijnen die aan weerszijde getekend worden waarbij de afstand tot de koersen bepaald wordt door een aantal te kiezen standaarddeviaties (meestal twee) van de koers tot aan een te kiezen voortschrijdend gemiddelde van de koersen. Deze lijnen worden geacht Weerstand en Steun aan te geven. Formule: Band 1 = SMA(x) + BandFactor*STDEV(x) en Band 2 = SMA(x) – BandFactor*STDEV(x) waarbij SMA = eenvoudig voortschrijdend gemiddelde; STDEV = standaarddeviatie van de dagelijkse slotkoers; x = de periode. Bollinger gebruikte de doorschrijding van de banden door de koers als signalen. De bevestiging zocht hij in het short term On Balance VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken en in een Money FlowHet volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken vermenigvuldigd met de slotkoers van de dag. Als deze laatste lager is dan de vorige dag dan is de Money Flow negatief en als hij hoger is dan is de Money Flow positief. In plaats van de slotkoers wordt vaak de gemiddelde koers van de dag genomen. Copyright Vladeracken Indicator. Copyright Vladeracken breken is een top/bodem nabij.
·    Als de gemiddeldes in de normale volgorde liggen (MA10>MA20>MA40 en omgekeerd) spreken we van een stijgende respectievelijk dalende beurs.
·    Als de koers onder het MA20 komt dan spreken we van een zwakke beurs.
·    Als de MA10 en MA40 kruisen is er sprake van een trendverandering.
·    Een negatieve doorbraak van de koers door het MA40 is een exitsignaal voor verkochte puts.
·    Onderaan in de figuur vindt u de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Een stijging betekent dat een korte termijn stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is ingezet en omgekeerd.

Strategie

Onze strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken bestaat uit de volgende handelsregels:
·    Wij kopen en verkopen slechts 1-maands opties. Bij hoge uitzondering kan het een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken met een looptijd van twee maanden worden (als de actie plaatsvindt na het midden van de uitoefencyclus en de 1-maands optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken brengt onvoldoende op).
·     Het kopen/verkopen geschiedt op woensdag, twee dagen voor de UitOefenDag (UOD) (in de grafiek zijn de bewuste dagen donker groen gemaakt).
·    Tenzij we er overtuigd van zijn dat het op een ander tijdstip moet, of de opties out-of-the-money zijn, kopen wij de opties terug op de UOD. Wij willen dus voorkomen dat opties daadwerkelijk worden uitgeoefend.
·    Terugkoop geschiedt in de ochtend. In principe kopen/verkopen wij alleen maar opties die tenminste 5 punten out-of-the-money zijn of die waarvan de UitOefenPrijs dicht bij de Bollinger Band ligt.
·    Op enig moment kunnen maximaal 2 calls per 100 aandelen verkocht worden, maar deze dubbele positie wordt nooit langer dan een paar dagen aangehouden.
·    Er worden ook soms maximaal 2 puts per 100 aandelen verkocht, maar dan alleen als de eerste put out-of-the-money is en binnen twee dagen zal expireren.
·    Men kan ook calls en puts kopen. Er moet daarvoor een duidelijke aanleiding zijn. En die is er vaak. Want als men een put heeft teruggekocht omdat de koers door het M40 breekt dan moet men verlies incasseren. Dit verlies wil men zo spoedig mogelijk goedmaken en dat kan door op dat moment puts te kopen. Omgekeerd kan men ook calls kopen als het duidelijk is dat de koers een tegengestelde richting inslaat (er wordt bijvoorbeeld een technisch koopsignaal gegeven).

Ten slotte gaan wij er in dit artikel vanuit dat wij 100 aandelen Unibail Rodamco gekocht hebben op maandag 2 januari 2013 (koers € 184,95 – investering € 18.495).

Feitelijk verloop van de transacties in 2013

De cruciale periodes hebben wij in de grafiek aangegeven met een cirkel. Daarboven staat een referentiegetal. Acties daarbuiten hebben wij aangemerkt met een zwart pijltje. De koers in de grafiek op UitOefenDagen is blauw gemaakt om die dag te markeren.

Punt 1, 16 januari 2013

Op vrijdag 16 januari stellen wij vast dat de markt negatief is (MA10 zal die dag MA40 kruisen). Er heeft geen uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken uit de onderste Bollinger Band plaats gevonden. De markt is negatief maar de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is aan het stijgen. Onze conclusie is dat wij een horizontale cq licht dalende markt gaan krijgen. Wij verkopen een Call UBL februari 2013 185 en een Put UBL februari 2013 170.

Zoals gezegd gaan wij het in dit artikel niet hebben over de opbrengsten van de opties. Wel zullen wij straks zien hoeveel opties er moesten worden teruggekocht en hoeveel er waardeloos expireerden. Wij gaan het ook niet hebben over kosten en ook niet over Margin. Soms kunnen de gekochte aandelen ter dekking van de marginverplichting zorgen maar soms is er ook een extra kasreserve als margin nodig.

Punt 2, 13 februari 2013

Op woensdag 13 februari ligt de koers boven het MA20. Eerder was hij onder de Bollinger Band gekomen. De MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is stijgende maar de beide andere gemiddeldes liggen in een bearish positie ten opzichte van elkaar. Wij gaan uit van een stijgende tot consoliderende markt en verkopen een Call UBL maart 2013 185 en een Put UBL maart 2013 170. De Put lijkt het meest risico in zich te hebben. Let op dat we nu gedurende twee dagen een dubbele positie hebben. Dit kan enige problemen met de benodigde margin geven.

– De volgende vrijdag, de expiratiedag (15 februari), is de koers van het aandeel
€ 173,40 (opening). De Call UBL februari 2013 185 en de Put UBL februari 2013 170 lopen die dag waardeloos af.

Punt 3, 13 maart 2013

Twee dagen voor de expiratiedag op vrijdag 15 maart is de koers dalende en hij noteert boven de Bollinger band. Ook de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daalt. Wij gaan van een dalende of consoliderende markt uit. Dit laatste concluderen wij uit het feit dat de markt positief is. Wij verkopen een Call UBL april 2013 185 en een Put UBL april 2013 170.

– De koers twee dagen later op de expiratiedag is € 185 (opening). Beide op 15 februari verkochte opties lopen waardeloos af.

Punt 4, 17 april 2013

Op woensdag 17 april duikelt de markt naar negatief territorium nadat hij boven de Bollinger Band is geweest. Een Call UBL mei 2013 190 wordt verkocht. Dit is wat krap want het verschil met de koers is eigenlijk te gering, maar gezien de negatieve markt (ook een dalende MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken) lijkt dit goed te zijn. Een Put wordt niet verkocht omdat de Bollinger BandsTwee lijnen die aan weerszijde getekend worden waarbij de afstand tot de koersen bepaald wordt door een aantal te kiezen standaarddeviaties (meestal twee) van de koers tot aan een te kiezen voortschrijdend gemiddelde van de koersen. Deze lijnen worden geacht Weerstand en Steun aan te geven. Formule: Band 1 = SMA(x) + BandFactor*STDEV(x) en Band 2 = SMA(x) – BandFactor*STDEV(x) waarbij SMA = eenvoudig voortschrijdend gemiddelde; STDEV = standaarddeviatie van de dagelijkse slotkoers; x = de periode. Bollinger gebruikte de doorschrijding van de banden door de koers als signalen. De bevestiging zocht hij in het short term On Balance VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken en in een Money FlowHet volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken vermenigvuldigd met de slotkoers van de dag. Als deze laatste lager is dan de vorige dag dan is de Money Flow negatief en als hij hoger is dan is de Money Flow positief. In plaats van de slotkoers wordt vaak de gemiddelde koers van de dag genomen. Copyright Vladeracken Indicator. Copyright Vladeracken dicht bij elkaar liggen. De volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken is dan laag en de kans op een snelle toename van de volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken door een snel dalende markt is groot. U krijgt op dat moment te weinig premie voor de put in verhouding tot de risico’s van de korte termijn.

– De koers twee dagen later is € 184,15. De Call UBL april 2013 185 en de Put UBL april 2013 170 lopen allebei waardeloos af.
– Maandagmorgen begint met een hogere koers. Het blijkt dat de koers zich op de UOD volledig hersteld heeft. Wij verkopen alsnog een Put UBL mei 2013 180.

Punt 5, 15 mei 2013

Op 15 mei is de markt zeer positief, maar alles ligt hoog. Wij verkopen een Call UBL juni 2013 205. Een besluit ten aanzien van de put is moeilijker, want de onderste Bollinger Band ligt aanzienlijk lager (rond € 184), de put zal dus weinig opbrengen, omdat de uitoefenprijs die wij moeten kiezen te ver onder de huidige koers ligt. Ten einde in deze analyse niet van achteraf denken beschuldigd te worden verkopen wij toch de Put UBL juni 2013 185.

– Op 17 mei opent Unibail op een koers van € 204. De Call UBL mei 2013 190 moet worden teruggekocht voor een intrinsiek verlies van 14 punten. De Put UBL mei 2013 180 loopt waardeloos af.
– Op 30 mei valt de koers door het MA40. De volgende dag is de koers € 193,25. Wij kopen de verkochte Put UBL juni 2013 185 terug met 14 punten intrinsiek verlies. Een extra Call UBL juni 2013 195 wordt verkocht, omdat de al geschreven call nu vrijwel waardeloos is.
– Een Put UBL juni 2013 195 kan worden gekocht. Het gaat ons om de verwachtingswaarde die wij ieder keer proberen te incasseren. Het is dus logischer om een short Turbo te kopen op dat niveau, want de put heeft verwachtingswaarde en de turbo niet. (in welke verhoudingen koop je de turbo?) De extra call, die we verkopen, zou nu intrinsiek kunnen zijn en het zou een juli call kunnen zijn. Wij geven daar echter geen voorkeur aan omdat wij over 14 dagen nog altijd de call juli kunnen verkopen. De juli-expiratie ligt nog 6 weken verder en in een dergelijk lange tijd kan er veel gebeuren. Intrinsieke calls geven extra risico, dus daar zien we ook vanaf.

Punt 6, 19 juni 2013

Op 19 juni 2013 is de koers iets hersteld. Maar er heeft geen doorbraak van de onderste Bollinger Band plaatsgevonden. Het lijkt dus niet dat de bodem gezet is. Een Call UBL juli 2013 wordt verkocht. De bovenste Bollinger Band ligt op € 200. Wij gaan daar 5 punten onder zitten omdat de Call 200 niet veel opbrengt en de afstand groot is. Wij verkopen dus de Call UBL juli 2013 195. Met de put wordt gewacht.

– Op 21 juni 2013 is de koers van Unibail € 172. De calls UBL juni 2013 205 en juni 2013 195 lopen waardeloos af. De gekochte Turbo short wordt verkocht. Winst 23 intrinsieke punten.
– Op 26 juni blijkt dat er een onmiskenbare bodem gezet is. Wij verkopen een Put UBL juli 2013 165. Daarenboven kopen wij turbo’s met een met 2 Calls UBL juli 2013 170 vergelijkbare positie. Wij willen immers geen  verwachtingswaarde kopen.

Hiermede besluiten wij het eerste deel van ons verhaal. In het tweede deel lopen wij door de rest van 2013 heen en trekken wij onze conclusies.

Den Haag, 24 januari 2014
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vermogensbeheer.co

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Vladeracken BV heeft voor sommige cliënten positie in de hier besproken effecten en/of strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie in de hier besproken effecten belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten vertegenwoordigen een hoog risico.