Jaargang 19 nr. 9 (2 september 2013)

Wij baseren onze inzichten en adviezen volledig op een systematische benadering van de beleggingsproblematiek. Deze systematische benadering is steeds gebaseerd op gegevens uit het verleden. Er bestaat echter geen zekerheid dat het verleden altijd richtsnoer verschaft voor de toekomst. Beleggers die onze adviezen volgen lopen daarom risico’s waarvoor wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen.

De markt die al langere tijd een negatieve onderstroom liet zien heeft het hoofd gebogen onder de spanningen in het Midden Oosten. Het zag er lang naar uit dat de koersen niet bereid waren het negatieve sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken te volgen maar er werd, zoals nu gebleken is, gewacht op de trigger, die de beurzen daadwerkelijk in de min moest zetten. En de markt zit nu inderdaad midden in de malaise. Het is niet zo dat de langere termijn in een baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken is gekomen. Zover is het zeker niet en de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken levert ook geen aanwijzingen op, dat het ditmaal zover zal komen. Op dit moment kan men alleen maar spreken van een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Als het ingrijpen in het Midden Oosten beperkt zal blijven hoeft de markt ook niet sterk daaronder te lijden. Maar er hangt nog een tweede zwaard boven het hoofd en dat is natuurlijk de afbouw van het Amerikaanse stimuleringsprogramma. Het ziet er nog steeds naar uit dat de afbouw daarvan in september zal beginnen.

Onze verwachtingen


Korte termijn

positief

Middellange termijn

positief

Lange termijn

negatief

NB: calamiteiten niet in

aanmerking genomen

Het is nog steeds niet duidelijk wat de impact
ervan zal zijn, maar alles duidt erop, dat de belegger voorzichtig moet zijn en duidelijke koopsignalen moet afwachten alvorens weer in te stappen.

De AEX Index op dagbasis

TB-20130901-Fig-1-AEX-Index-DagIn de vorige uitgave van de Technische beleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken hebben wij op uitgebreide schaal laten zien hoe slecht het ervoor stond met de vele indicatoren, die gericht zijn op het tonen van het onderliggende sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken. Hierin is geen verbetering gekomen. De markt is nu bezig met te doen wat deze sentimentindicatoren aankondigden. En deze reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken heeft nog een stuk van de weg af te leggen. In figuur 1 laten wij u dit zien aan de hand van de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Afgelopen vrijdag viel de koers door zijn 50-daags voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken. Tegelijkertijd werd een pull backEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken afgesloten naar de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken van een onevenwichtig Kop/Schouderpatroon. Dit patroon ziet men in meerdere markten zij het, dat de onevenwichtigheid soms aan de rechterkant ligt, zoals in Duitsland bijvoorbeeld. Het doel van dit patroon in Amsterdam is 353. Dit niveau ligt vlak onder het MA150. De lange termijn gemiddeldes vormen vaak de steunniveaus waarop de  koersbeweging gekeerd wordt. Het MA200 ligt net onder dit doel, zodat er hier sprake is van een goede steun. Maar u kunt hieraan niet de conclusie hechten, dat het hiermede gedaan zal zijn. Er zal eerst een duidelijk koopsignaal moeten ontstaan in de indicatoren (bijvoorbeeld in de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken, die in de figuur is opgenomen) en daar is op dit moment – zoals u kunt zien – zelfs nog geen begin mee gemaakt. Er wordt al langere tijd negatief gedivergeerd, hetgeen normaal is bij de ontwikkeling van een K/S patroon maar hetgeen natuurlijk niet minder negatief is. Voorlopig blijft er maar een conclusie open en dat is dat de korte termijn in een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zit.

De S&P500 Index op dagbasis

Maar deze conclusie kan men niet zonder meer op iedere markt overzetten. In Amerika zette de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken TB-20130901-Fig-2-S&P500-Index-Dagtenminste een week eerder in. In figuur 2 vindt u de daggrafiek van de S&P500 Index. De laatste dagen waren daar duidelijk anders dan in Europa. De daling stabiliseerde zich en de laatste bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken werd niet meer geconfirmeerd door de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. De koers bevindt zich echter in een dalend kanaal en wil hij daar uitkomen dan moet er toch heel wat gebeuren. Want de bovenkant van het kanaal en de MA50 liggen daar als een grote barrière vlak bij elkaar. Het is al te gemakkelijk om te concluderen dat Amerika reeds het einde van de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken aankondigt zeker als men weet, dat er geen enkel koopsignaal gegeven is door de indicatoren. Ook al ziet Amerika er minder negatief uit dan blijft op dit moment de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken de doorslaggevende rol spelen.

De AEX Index op weekbasis

In figuur 3 vindt u de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken TB-20130901-Fig-3-AEX-Index-Weekop weekbasis. Het is een duidelijk positief plaatje. Er werd een nieuwe top gezet en het kanaal waarin de koers zich beweegt is stijgende. De koers en de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken dalen echter. Er is geen sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken en de koers is op weg naar de onderkant van het kanaal ergens rond 353, het niveau dat eerder genoemd werd als doelstelling van het korte termijn K/S patroon. De weekgrafiek doet ons veronderstellen, dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken gematigd zal blijven en zolang de koers niet beneden 331 komt, is er niet veel aan de hand, anders dan dat we te maken hebben gehad met een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken die met een daling van minder dan 15% gematigd is gebleven.

De DAX Index op maandbasis

TB-20130901-Fig-4-DAX-Index-MaandDe maandgrafieken zien er minder gematigd uit, met uitzondering van de maandgrafiek van de S&P500. Maar omdat deze alleen staat tonen wij hem hier niet en richten wij ons op de maandgrafiek van de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken uit Duitsland. U ziet hem in figuur 4. Er is sprake van een mooi stijgend kanaal en er moet heel wat gebeuren wil dit beeld echt negatief worden. Hiervoor is een koers nodig onder de 4.905. Zo’n vaart zal het niet lopen, maar intussen kan er toch heel wat gebeuren want de afstand tot 4.905 is groot. De koers heeft 4 maanden geleden de bovenkant van het kanaal aangetipt. Daarna is er min of meer  zijwaarts geconsolideerd, maar nu lijkt hij op weg naar beneden, tenminste als men naar de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken kijkt. Deze heeft negatief gedivergeerd gedurende de gehele tijd dat het kanaal (sinds 2009) zich gevormd heeft. Dit is normaal maar het betekent wel dat de rekening gepresenteerd gaat worden. Er is zich een gelijkbenig driehoekje aan het vormen. Als dit driehoekje in de komende tijd aan de onderkant verlaten wordt (hetgeen verwacht moet worden gezien de negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken), dan is de weg naar omlaag definitief ingeslagen. Een koers beneden 7.700 zal hier van getuigen. Steun wordt er gevonden op 7.600, 7.200 en op 6.200.

Conclusie

Met alle drie de timeframes, waarin koersen vanuit een overbought situatie naar beneden bewegen, zal de komende periode zich ongetwijfeld als negatief manifesteren. Het weekpatroon toont zich het meest positief en dit is de reden dat wij de huidige reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken niet zien overgaan in een grotere correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. De toestand in het Midden Oosten en de dreiging van de taperingGeleidelijke afbouw van de kwantitatieve verruiming in de Verenigde Staten. Copyright Vladeracken in de Verenigde Staten fungeerden als trigger. Zij kunnen de daling versterken maar of zij de markt zullen doen omslaan in een baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken valt nog te bezien. Wij gaan daar voorlopig niet vanuit.

De Rente

Na een flinke rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken is het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen op het TB-20130901-Fig-5-Rente-Weekweerstandniveau van 2,35% aangekomen. Er zal nu gas teruggenomen worden. In de daggrafieken is dat al te zien en in de weekgrafiek, die u in figuur 5 vindt is het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken histogram al gaan dalen. Mocht ook de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenvolgen dan zal er sprake zijn van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken en dan moet u verwachten dat de steun op 1,93% wordt opgezocht. De pensioenfondsen zullen dit niet leuk vinden, want ultimo 2012 was het niveau nog 1,48%. Zij mochten toen een gemiddelde nemen omdat de overheid ook begon in te zien dat het zonder meer belachelijk was om dit lage percentage als rekenrente te nemen, maar een definitieve oplossing voor de rekenrente-onzin werd nog niet gevonden. En een niveau van 1,93% is niet voldoende om de dekking omhoog te brengen.
Overigens is het maar de vraag of de rente daadwerkelijk zo diep zal zakken en al helemaal of deze daling langdurig zal aanhouden. Er is een groot kopschouderbodempatroon afgesloten eerder dit jaar en een daling richting 1,93% geldt dan slechts als een pull backEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken naar het niveau van de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken. Per saldo gaan wij er vanuit dat de rente binnen afzienbare tijd  verder zal stijgen met 2,72% als eerste doel en dan zullen de pensioenfondsen toch nog tevredener kunnen zijn.

De US$ versus de €

TB-20130901-Fig-6-US$-DagDe dollar heeft de weg omhoog ingeslagen (zie figuur 6 waarin de dagkoersen zijn opgenomen). Hij ligt nu tegen de eerste weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken van het 50-daags voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken. Er wordt positief gedivergeerd dus dit niveau zal wel genomen worden. De weekgrafieken zijn ook positief. Wij zien de stijging daarom nog verder gaan. Het MA150 zal genomen worden maar of de opgang het niveau van 78,4 zal bereiken blijft nog in het duister van de toekomst verborgen. Voorlopig echter ziet de ontwikkeling van de dollar er positief uit.

Het Goud

TB-20130901-Fig-7-Goud-WeekDe prijs van een troy ounce Goud heeft een flink herstel laten zien, maar er is nog geen sprake van een hausse markt. Daarvoor zullen de twee gemiddeldes die wij in figuur 7 laten zien eerst moeten kruisen en een zogenaamd Golden CrossEen bullish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in opwaartse richting kruist. Als standaard voor een haussesignaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar boven toe moet kruisen. Copyright Vladeracken moeten gaan vormen. Dat zal echter nog even op zich laten wachten want inmiddels is een eerste weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken bereikt en het zal enige tijd eisen alvorens dit obstakel genomen wordt. De daggrafiek geeft een duidelijk signaal af dat er om bezinning gevraagd wordt. Dit betekent niet dat daarna de stijging niet doorgezet zal worden, maar het is verstandig om even te wachten met het innemen van nieuwe posities.

De prijs van een vat Brentolie

Onder de druk van de problemen TB-20130901-Fig-8-Olie-Weekin het Midden Oosten is de prijs van een vat Bentolie flink gestegen. Nog steeds is deze prijs in opmars (zie figuur 8, waarin de weekkoersen zijn opgenomen), zo lijkt het, maar de daggrafieken roepen al om bezinning. De opwaartse druk is er uiteraard maar hij lijkt toch weinig kracht te hebben om het prijsniveau inderdaad voor langere tijd op een hoger niveau te brengen. Wij zullen de onrust in het Midden Oosten even moeten slikken maar daarna gaat de prijs weer een normaler niveau opzoeken.

Beleggen bij Vladeracken

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV

Risico profiel

Methode

2009 * 2010 * 2011 * 2012* 2013 tm 31-8*
Defensief

Stamrechtportefeuilles

8,3 %

8,2 %

-/- 1,6 %

7,9 %

0,9 %

Matig

Mix aandelen / obl.

17,8 %

13,3 %

-/- 7,4 %

11,6 %

3,0 %

Matig / fondsen

Fund Selector

34,3 %

13,1 %

-/- 12,7 %

-/- 1,0 %

-/- 6,7 %

Normaal aandelen

PRIJS<Waarde Methode

44,8 %

14,2 %

-/- 38,5 %

8,8 %

-/- 8,7 %

Actief aandelen

Amsterdam Selector

14,3 %

16,8 %

-/- 15,9 %

3,5 %

12,7 %

Wereld Selector

6,0 %

14,0 %

-/- 10,5 %

16,0 %

52,4 %

Benchmark

AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken

36,4 %

5,7 %

-/- 11,9 %

9,7 %

5,9 %

EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken

21,0 %

-/- 5,4 %

-/- 17,1 %

13,8 %

4,7 %

* Het gaat hierom het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken over de genoemde periode, ná alle kosten van de beheerder. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

In alle actieve modellen zijn de portefeuilles inmiddels flink defensiever gemaakt doordat overal veel aandelenposities zijn verkocht. Het saldo liquiditeiten is in veel portefeuilles, die doorgaans tot 100% in aandelen belegd mogen worden opgevoerd tot 30% a 45%. Het resultaat is met name in de Selector-portefeuilles zichtbaar. Het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken in deze portefeuilles is afgelopen maand weliswaar nog iets gedaald, maar duidelijk minder dan de AEX en andere aandelenindices. Portefeuilles waarin meer een lange termijn politiek van “buy-and-hold”wordt gevolgd hebben wat dat betreft meer te lijden gehad. Voor wat de goed gespreide portefeuilles betreft heeft dat weinig gevolgen gehad. Ook hier zijn de resultaten iets gedaald in de voorbije maand, maar in deze portefeuilles is een groot deel van het vermogen in obligaties belegd en onze keuze voor bedrijfsobligaties, die wij al langere tijd geleden gemaakt hebben, heeft de portefeuilles minder gevoelig gemaakt voor de gevolgen van de aan de gang zijnde rentestijging. Bovendien komt hier een gestage stroom rente binnen. Alleen onze fundamentele Prijs<Waarde Methode heeft een flinke tik ondergaan. En dat is gelegen in de positie in aandelen BAM Holding, die in al deze portefeuilles is opgenomen. Het nieuws dat het management van BAM voor ons had afgelopen week was bedroevend. Dat de resultaten weliswaar positief maar minder dan verwacht waren is tot daaraan toe. Maar dat zich problemen voordeden bij projecten doordat deze verlieslatend waren in tegenstelling tot wat het management van BAM daarover eerder had gezegd, dat mag rustig een flater van de bovenste plank worden genoemd. Toch zijn wij niet van zins om de aandelen te verkopen. Het bedrijf is goedkoop. En is door de koersval alleen maar goedkoper geworden. Maar dat er ergens bij BAM een kop zou moeten rollen, daar zijn wij het met velen eens.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke wij uit onze dagelijkse analyses voortvloeien treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl, onder de kop “Publicaties” (in chronologische volgorde) of op de website van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, www.vladeracken.nl, waar u onderaan de meest recente uitgave de onderwerpen gegroepeerd vindt met een koppeling naar het meest recente artikel van elk onderwerp.
De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 7 oktober 2013.

Den Haag, 2 september 2013
G.K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.