Werkwijze Vladeracken Vermogensbeheer

Vladeracken bouwt de portefeuilles van haar cliënten op met behulp van een aantal zelf ontwikkelde bouwstenen. Aan de basis van elke bouwsteen ligt een modelmatige, systematisch aanpak. De resultaten van de bouwstenen worden gepubliceerd op deze pagina en onze maandelijkse nieuwsbrief. Cliënten ontvangen elk kwartaal een vermogensrapportage waarin het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken van de gehele portefeuille wordt getoond. In feite is dit rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken een samenstel van het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken van de verschillende in de portefeuille toegepaste bouwstenen.

Zo wordt voor elk van een portefeuille met de cliënt een afspraak gemaakt over welk model of welke modellen gehanteerd worden bij het beheer. Bij het gebruik van meerdere modellen wordt afgesproken in welke verhouding de modellen moeten worden toegepast.
Stel u wenst een offensief opgebouwde portefeuille met uitsluitend aandelen die door Vladeracken worden beheerd. Er wordt dan gekozen voor een samenstel van enkele modellen (de exacte samenstelling geschiedt in overleg met de cliënt, onderstaande opstelling is daar een voorbeeld van):

  • 40% van de portefeuille wordt belegd volgens onze fundamentele lange-termijn aanpak zoals wij die onder de noemer van onze Prijs & Waarde Methodiek hebben gedefinieerd;
  • 30% van de portefeuille wordt belegd volgens onze Europa Selector Methodiek; en
  • 30% van de protefeuille wordt belegd volgens onze Fund Selector Methodiek.

Dient het risico van het vermogen lager te liggen, dan combineren wij onze aandelenmodellen met onze fundamentele obligatiemethodiek. Obligaties lenen zich bij uitstek voor een “politiek van “buy-and-hold” met dien verstande dat een actieve rentepolitiek wel goed past. Maar de basis van een obligatieportefeuille zal veel meer in de fundametnele beoordeling van kredietrisico’s liggen dan in een actieve quantitatieve strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken zoals onze Selector-strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën.

Resultaten Vladeracken Vermogensbeheer

In onderstaande tabel treft u drie reeksen resultaten. In het bovenste blok hebben wij de jaarlijkse rendementen opgenomen zoals die behaald worden in goed gespreide, over het algemeen vrij defensief ingestelde portefeuilles. Het gaat hier dus om een totaal rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken van het samenstel van modellen in portefeuilles van cliënten.
Het tweede blok concentreert zich op de resultaten van de specifieke aandelen-modellen. Vrijwel geen enkele cliënt volgt bij Vladeracken slechts één aandelen-model. In tegendeel, als aandelen de basis van een portefeuille vormen, dan wordt een combinatie van een of meerdere van deze modellen geadviseerd. Het derde blok bevat de resultaten van enkele algemeen aanvaarde aandelen-indices. Deze worden door ons als vergelijkingsmaatstaf gehanteerd.

Alle hier getoonde cijfers zijn netto cijfers. Dat betekent dat alle kosten van het beheer, zoals de kosten van de vermogensbeheerder, maar ook transactiekosten, bewaarloon, kosten van beleggingsfondsen etc. in de resultaten zijn verwerkt. Vladeracken werkt met een prestatievergoeding voor rendementen die uitstijgen boven een vooraf vastgestelde jaarlijkse doelstelling (rechter kolom). Ook deze kosten zijn in de resultaten verwerkt.

Risico
categorie
Methode 2012 2013 2014 2015 2016 2017 t/m 1/9 Doel per jaar
(Zeer) defensief Defensieve portefeuilles
(stamrechten e.d.)
7,8 % 4,0 % 0,4 % 2,9 % -/- 10,7 % 4,9 % 4 %
Matig Mix aandelen en obligaties 11,6 % 6,5 % -/- 0,9 % 16,2 % -/- 3,4 % 5,6 % 5 %
Aandelen modellen
Matig / fondsen Fund Selector -/- 1,1 % 6,6 % 3,6 % -/- 1,5 % 1,1 % 5,1 % 6 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 8,8 % 10,8 % -/- 16,0 % 23,2 % 0,2 % 12,1 % 8 %
Actief aandelen Amsterdam Selector 3,5 % 15,3 % -/- 2,8 % 27,3 % 0,2 % 22,2 % 8 %
Europa Selector 16,0 % 47,7 % -/- 4,4 % 22,9 % 4,2 % 2,8 % 8 %
Vergelijkende indices
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 9,8 % 17,2 % 5,6 % 4,1 % 9,4 % 7,3 %
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 13,8 % 17,9 % 1,2 % 3,9 % 0,7 % 5,2 %

Methodiek, discipline en onafhankelijkheid

Vladeracken is ervan overtuigd dat een vruchtbaar, winstgevend beleggingsbeleid alleen geleverd wordt door die beheerders die een consistente, systematische aanpak van het beleggingsvraagstuk hanteren. Er moet een methodiek zijn die aan de basis van het beleggingsbeleid ligt om te voorkomen dat de waan van de dag leidend wordt voor het beleggingsbeleid. Vladeracken hanteert een door haarzelf ontwikkeld en onderhouden modelmatige aanpak. Een systematische aanpak staat hierin voorop. Het startpunt is een fundamenteel model, op grond waarvan een “shortlist” van individuele aandelen en andere beleggingstitels wordt samengesteld. Vervolgens wordt de feitelijke aan- en verkoopbeslissing gebaseerd op de Kwantitatief Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken van financiële gegevens.Door de hiervoor noodzakelijke research in eigen beheer uit te voeren kan Vladeracken de belegger garanderen dat haar visie en methodiek onafhankelijk zijn.

Beperkingen, een beursnotering is een “must”

Liquiditeit is een vereiste om de aanpak van Vladeracken te kunnen waarborgen. Op elk moment moeten beleggingen verkocht kunnen worden zonder dat de markt verstoord wordt. Dat betekent dat Vladeracken haar beleggers uitsluitend adviseert over beleggingsinstrumenten waarvan een beursnotering en koersdata voorhanden zijn. Dit hangt samen met de kern van de Kwantitatief Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken; deze methode analyseert financiële instrumenten op basis van koers- en omzethistorie. Vladeracken bv maakt van derden gebruik waar het andersoortige kennis betreft zoals niet-beursgenoteerde investeringen, fiscale aangelegenheden en accountantsvraagstukken. Met welke partners wij samenwerken vindt u op onze “Partner”-pagina.

Let op: De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.