RBS Reversed Floater per 2020, afhankelijk van de Euribor-rente

Een variabele rente maar nu omgekeerd evenredig aan het 3-maands Euribor-tarief

Vorige week beschreven wij een aantal zogenoemde “Collared Floaters” van de Rabobank.

Dit zijn leningen waarvan de rente variabel (floater) is maar waarbij wel een minimum en een maximum (de collar) worden gehanteerd. De vergoeding die u ontvangt is in dit geval afhankelijk van het 3-maands Euribor-tarief. Hoe hoger dit tarief, des te hoger de rentevergoeding (uiteraard binnen de gestelde grenzen hoger).

Maar er bestaan ook obligaties waarbij precies het omgekeerde gebeurt. Dan stijgt uw vergoeding als de rente juist daalt. Dit type obligaties heet “Reversed Floating Rate Notes” en zij vormen het onderwerp van dit artikel. Als voorbeeld hebben wij een obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken genomen uit de familie van Royal Obligaties van Royal Bank of Scotland (RBS), die in Amsterdam is genoteerd. Soortgelijke obligaties zijn de inmiddels afgeloste Ladder-obligaties van ING (hier was de formule om de rente te bepalen overigens aanzienlijk ingewikkelder).

Royal 8%-3M Euribor Obligatie

Deze obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken (ISIN-code NL0009336783) is uitgegeven per 28 februari 2010 en loopt tot 28 februari 2020. De rente wordt ieder kwartaal opnieuw vastgesteld volgens een ingewikkelde formule:
Nieuwe coupon = 8% minus 3-maands Euribor-tarief van dat moment

Euribor staat voor EURopean InterBank Offered Rate. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar ons artikel van 3 december 2010.

In de brochure die RBS levert bij deze obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken wordt een rekenvoorbeeld gegeven. Als het 3-maands Euribor-tarief 0,7% bedraagt, dan wordt de coupon gelijkgesteld aan 7,3%. Is 3-maands Euribor 3,6% dan wordt de coupon 3,4% en als 3-maands Euribor stijgt naar 8%, dan wordt de rente op deze lening tot 0% verlaagd. De rente wordt steeds aan het begin van de 3-maandsperiode vastgesteld en aan het eind van de 3-maandsperiode uitgekeerd. Stel dat de Euribor-rente aan het begin van het kwartaal (dus op 26 februari, 29 mei, 29 augustus en 26 november) 2% bedraagt, dan wordt de coupon vastgesteld op 6% (8% – 2%) en ontvangt u aan het einde van het kwartaal feitelijk 1,5% (6% gemeten over 3 maanden).

Blog-20101209-RBS-rev-floater-fig-1

Figuur 1

Het is dus negatief als de Euribor-rente stijgt! En dat is precies wat er in de afgelopen twee maanden is gebeurd, de Euribor-rente is gestegen. In de figuur hebben wij zowel de ontwikkeling van het Euribor-tarief opgenomen als ook de koersontwikkeling van deze specifieke Royal ObligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken. U kunt daaraan zien dat de koers erg op en neer heeft gefluctueerd. Vanaf een koers van uitgifte van 100% is de koers opgelopen naar een hoogste punt van 113,22% op 31 augustus 2010 om daarna weer terug te zakken naar een dieptepunt van 99,9% op vrijdag 3 december 2010.
Het 3-maands Euribor-tarief is in de tussenliggende fase gestegen van 0,65% naar nu 1,03%. De couponrente is daarmee (in theorie) gedaald van 7,35% in eerste instantie naar 6,97% op vrijdag 3 december 2010. In werkelijkheid is de couponrente voor de komende periode (die loopt van 30 november 2010 naar 28 februari 2011) volgens onze informatie 6,97%.

Risico

Het risico van deze lening zit in een aantal aspecten. Ten eerste natuurlijk het risico dat de 3-maands Euribor-rente verder stijgt. Zij die inflatie verwachten zullen op termijn ook een stijgende Euribor-rente verwachten. En dan daalt de opbrengst van deze lening. Stel dat de Euribor vanaf volgend jaar naar 8% stijgt en daar dan tot 28 februari 2020 blijft liggen. De rente wordt dan 0% terwijl de markt wel om 8% vraagt. De koers van de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken daalt dan tot circa 50%, een halvering van uw investering! Daarna groeit de lening wel weer aan (met in dit voorbeeld 8% per jaar), maar u moet dan wel tot februari 2020 wachten en loopt bovendien intussen het risico dat u geen opbrengsten heeft. En als de rente nog verder stijgt kan de koers ook nog verder terugzakken.

Het risico dat het Euribor-tarief stijgt ontstaat ook wanneer banken in de problemen komen zoals eind 2008 is gebleken. De risicopremieExtra rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op een obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken of een aandeel omdat het risico groter wordt geacht dan normaal. Copyright Vladeracken voor banken stijgt dan en dus ook het tarief dat banken elkaar in rekening brengen. Tussen 2005 en eind 2008 steeg het tarief van net boven 2% tot zelfs ruim boven 5%!

Daarnaast is er nog het risico van RBS (in dit geval Royal Bank of Scotland NV) als debiteur. De laatst bekende rating (maart 2010) voor RBS is afhankelijk van welk instituut u raadpleegt A2/A+/AA-. De moeder is voor 80% in handen van de Britse staat, dus voorlopig zit u hier nog redelijk veilig.
Maar als de markt het risico van RBS NV anders gaat inschatten, dan zal de risicovergoeding voor deze lening moeten stijgen en daalt de koers dientengevolge.
En omdat de looptijd van deze lening nog lang is, zal een verhoudingsgewijs kleine verandering in de verwachtingen ten aanzien van de toekomstige Euribor-tarieven dan wel het ingeschatte risico voor RBS kunnen leiden tot een relatief grote koersdaling. Het ware dus interessanter wanneer RBS een variant op de markt zou brengen met een looptijd van bijvoorbeeld maar 5 jaar! Het koersrisico wordt dan aanmerkelijk kleiner.

Overigens is de lening niet achtergesteld en van het “cleane” type (renteopbouw niet in de koers maar separaat geadministreerd).

Conclusie

De vraag of u een Floater, een Floored Floater, een Capped Floater of een Reversed Floater gaat aanschaffen dient afhankelijk te zijn van uw rentevisie. De vraag of u deze lening koopt moet afhankelijk zijn van uw inschatting of RBS er op de dag van aflossing nog wel zal zijn. De vraag welke looptijd u koopt is afhankelijk van hoe snel u uw geld beschikbaar wenst te hebben. Maar er is ook nog de mogelijkheid om combinaties op te zetten. Daarop gaan wij in ons volgende artikel nader in.

Den Haag, 9 december 2010
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Vladeracken BV heeft voor sommige cliënten positie in de hier besproken effecten. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie in de hier besproken effecten belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten vertegenwoordigen een hoog risico.

3 antwoorden

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Floored en Reversed Floaters van Rabobank en RBS […]

  2. […] Floored en Reversed Floaters van Rabobank en RBS […]

  3. […] Floored en Reversed Floaters van Rabobank en RBS […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.