Resultaten van het schrijven van Calls

Publicatiedatum 15 juni 2011

In onze artikelen over het verkopen van Calls, die nog steeds te vinden zijn op onze site vermogensbeheer.co/Nieuws Blog, hadden wij u beloofd om gedurende een zekere periode de resultaten te laten zien van onze drie keuzes.

Het betreft het verkopen van Calls op 500 aandelen Royal Dutch Shell, op 100 aandelen Unibail-Rodamco en op 1020 sprinters AEX.

Enkele opmerkingen vooraf:
1.Wij geven hieronder de resultaten uit de verkopen van Calls en uit de ontvangen dividenden. Hier was het in onze artikelen om te doen. Er is ook nog een resultaat op de investering in de onderliggende waarde. Deze tonen wij apart. Men moet aannemen dat deze laatste resultaten sterk zullen fluctueren. Wij schreven daarom dat de keuze van de onderliggende waarde zeer belangrijk was, want de onderliggende waarde mag niet verloren gaan, daartegen is geen enkele “Schrijf”-strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken opgewassen. In onze artikelen hebt u gezien dat wij een aantal aandelen juist om deze reden hebben afgewezen.
2. Goed portefeuillebeheer eist dat men op tijd maatregelen neemt om de onderliggende waarden te beschermen. In onze artikelen over het schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken van opties op onderliggende waarden zijn wij ook ingegaan op de strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken die daarvoor door ons wordt gehanteerd. Tot op heden hebben wij echter nog niet in hoeven te grijpen.
3. De dividenden die wij hieronder noemen zijn vóór dividendbelasting. Beleggers kunnen de dividendbelasting immers terugvorderen / verrekenen met de IB / VPB-aangifte. Maar er zijn inderdaad ook beleggers die dit niet kunnen (bijvoorbeeld in geval van een VPB-tarief van 0%). In dat geval moeten ook de belastingen op dividenden als kosten worden verrekend.
4. In principe zou men kunnen stellen dat de ontvangen dividenden en de opbrengsten van de calls desinvesteringen zijn. Wij hebben dit niet als zodanig verwerkt omdat wij willen verhinderen dat door het dalen van de waarde van de investering wij tè mooie rendementen laten zien. Alle opbrengstpercentages zijn dus de resultante van de oorspronkelijke investering en de beurswaarde op dit moment van de investering enerzijds en van de oorspronkelijk investering en de opbrengsten anderzijds.
5. De actuele waarden van de investeringen en de nog uitstaande calls zijn de slotwaarden van dinsdag 14 juni.

Unibail-Rodamco (UBL)

Unibail
Portefeuillebasis € 15.200 Totaal
Datum Actie Investering Resultaat Opbrengst RendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken
(in €) (in €) in % (in €) in %
24-03-2011 Koop 100 aandelen UBL -/- € 15.149
25-03-2011 Sell Call Open 1 UBL april 2011 155 € 89
15-04-2011 Expiratie
19-04-2011 Sell Call Open 1 UBL mei 2011 150 € 154
24-04-2011 Buy Call Close -/- € 506
05-05-2011 Dividend (€ 5,30 p.a.) € 530
10-05-2011 Uitkering (€ 2,70 p.a.) € 270
11-05-2011 Sell Call Open 1 UBL mei 2011 155 € 59
20-05-2011 Expiratie
18-05-2011 Sell Call Open 1 UBL juni 2011 155 € 144
14-06-2011 100 aandelen UBL € 15.470
14-06-2011 Call UBL juni 155 -/- € 120
Waarde portefeuille (incl. contanten) € 16.141 € 941 6,2% € 620 4,1%

De bedragen zijn inclusief transactiekosten.

De Calls UBL Mei 2011 150 die verkocht werden in april moesten worden teruggekocht toen ze in-the-money kwamen. Het risico van opvraging vlak voor de dividenduitkering achtten wij te groot. Na de bekendmaking van het dividend konden wij nog een Call UBL Mei 2011 155 schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken, maar in totaal werd op deze twee verkopen een verlies geleden. De Juni Call die aanstaande vrijdag afloopt staat nog open. Unibail-Rodamco heeft zich zeer goed gedragen. Op de investering in het aandeel werd zelfs winst geschreven. Wij wachten met het schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken van een nieuwe Call tot volgende week want het aandeel is op dit moment te sterk in (opwaartse) beweging.

Royal Dutch Shell (RD)

Koninklijke Olie
Portefeuillebasis € 12.700 Totaal
Datum Actie Investering Resultaat Opbrengst RendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken
(in €) (in €) in % (in €) in %
18-04-2011 Koop 500 aandelen RD -/- € 12.594
19-04-2011 Sell Call Open 5 RD mei 2011 25,50 € 75
11-05-2011 Dividend (€ 0,29 p.a.) € 145
20-05-2011 Expiratie
01-06-2011 Sell Call Open 5 RD juni 2011 25 € 105
07-06-2011 Buy Call Close -/- € 15
14-06-2011 500 aandelen RD € 12.127
Waarde portefeuille (incl. contanten) € 12.543 -/- € 157 -/- 1,2% € 310 2,4%

De bedragen zijn inclusief transactiekosten.

Wij kochten de Calls Juni terug omdat onze grafieken positieve signalen gaven terwijl de Call nog maar 3 centen deed en hij dus gratis (zonder transactiekosten) kon worden teruggekocht. Het aandeel RD heeft zich in de afgelopen periode van koersdalingen goed gedragen ook al werd op het aandeel zelf een verlies van 3,7% geleden. In vergelijking met de daling van de AEX is dit zeer acceptabel. Wij zijn dus over de keuze van dit aandeel zeer tevreden. Hiertegenover staan opbrengsten van 2,4%. Binnen enkele dagen verwachten wij een Call RD Juli 2011 25,50 te schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken.

AEX Index Sprinters

AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken Sprinters
Portefeuillebasis € 5.100 Totaal
Datum Actie Investering Resultaat Opbrengst RendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken
(in €) (in €) in % (in €) in %
28-03-2011 Koop 1020 Sprinter Long AEX 321 (nu 325) -/- € 5.098
28-03-2011 Sell Call Open 1 AEX april 2011 370 € 154
15-04-2011 Expiratie
19-04-2011 Sell Call Open 1 AEX mei 2011 365 € 89
20-05-2011 Expiratie
01-06-2011 Sell Call Open 1 AEX juni 2011 355 € 159
14-06-2011 1020 Sprinters Long AEX 325 € 2.734
1 Call AEX juni 355 -/- € 5
Waarde portefeuille (incl. contanten) € 3.133 -/- € 1.967 -/- 38,6% € 397 7,8%

De bedragen zijn inclusief transactiekosten.

De transacties op de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zijn eigenlijk een vreemde eend in de bijt want er wordt geen dividend uitgekeerd en wij kopen niet het aandeel, maar wij werken met leverageMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Formule: Leverage = koers van de onderliggende waarde / koers optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken (warrant) * pariteit. Copyright Vladeracken door Sprinters te kopen. Het voordeel is dat, zeker relatief genomen, de prijs van de Calls hoger is, maar het risico in de basisinvestering is navenant hoger. Dit ziet men dan ook terug in de waarde van de Sprinters, die met 46,4% gedaald is. Dit verlies laten wij niet oneindig doorlopen, maar wij hebben eenvoudigweg nog geen signaal ontvangen om “deep-in-the-money” Calls te verkopen, zoals wij in ons artikel “De Sprinter en de Optie”. Wij tillen niet erg aan dit verlies, want bij de beursstijging die wij op dit moment zien gebeuren zal dit verlies snel ingelopen worden. De opbrengst van de Calls bedroeg 7,8%. Alhoewel de Call Juli 370 of misschien 365 op dit moment nog een mooi opbrengst heeft wachten wij nog enkele dagen met schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken omdat het MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken nog stijgende is en wij willen proberen nog een betere prijs te krijgen of een hogere uitoefenprijs te bewerkstelligen.

De portefeuille als geheel

Wij hebben bovenstaande drie constructies in een feitelijke portefeuille toegepast. Het totale bedrag dat wij hiervoor hebben aangewend is € 33.000. Wij hebben er daarbij voor gekozen dat er in de AEX-constructie minder werd geïnvesteerd dan in de andere twee gezien het risico dat aan deze laatste is verbonden. Getuige onze bevindingen hierboven is dat veel groter mede gelet op de hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken die in de Sprinters zit verwerkt.

AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken Sprinters
Portefeuillebasis € 33.000 Totaal
Datum Actie Investering Resultaat Opbrengst RendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken
(in €) (in €) in % (in €) in %
28-03-2011 Koop 1020 Sprinter Long AEX 321 (nu 325) -/- € 5.098
24-03-2011 Koop 100 aandelen UBL -/- € 15.149
18-04-2011 Koop 500 aandelen RD -/- € 12.594
19-04-2011 Waarde AEX Sprinter (incl. contanten) € 3.133 € 397
01-06-2011 Waarde UBL (incl. contanten) € 16.141 € 310
14-06-2011 Waarde RD (incl. contanten) € 12.543 € 620
Waarde portefeuille (incl. contanten) € 31.817 -/- € 1.183 -/- 3,6% € 1.327 4,0%

De bedragen zijn inclusief transactiekosten.

Voorlopig is de gehele portefeuille iets in waarde gedaald. Maar de verliezen zijn niet groot en zeker niet als men dat vergelijkt met de daling van de markt als geheel. En het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken blijft gestaag oplopen. Wij houden u op de hoogte

Den Haag, 15 juni 2011
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Vladeracken BV heeft voor sommige cliënten positie in de hier besproken of vergelijkbare effecten. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie in de hier besproken producten belegt of wenst te beleggen, doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. Het besproken product vertegenwoordigt een hoog risico.

8 antwoorden

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een […]

  2. […] van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een […]

  3. […] van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een […]

  4. […] van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een […]

  5. […] van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een […]

  6. […] van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een […]

  7. […] van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een […]

  8. […] van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.