van William Henry Beveridge. Het geeft de verhouding weer van beschikbare banen en de werkloosheid, waarbij een stijgende curve een verslechtering van de verhouding aangeeft.