De BIS ratio geeft een indruk van de solvabiliteit van de betreffende bank. Het is de ratio tussen het risico-dragend kapitaal en de risico-gewogen bezittingen van de bank. Men kan de ratio betrekken op het eigen vermogen en op het totaal vermogen. In het eerste geval dient de ratio tenminste 4% te zijn en in het tweede geval tenminste 8%.