Bij opties en warrants is BEP het koersniveau van de onderliggende waarde dat minimaal bereikt moet worden voordat uitoefenen van het recht interessant wordt. Formule: BEP = uitoefenprijs + (koers van het recht * pariteit).