Vriendjeskapitalisme. Deze term wordt ook gebruikt door Dr. Wescott, waarmee hij de verwevenheid benoemt van de Amerikaanse politiek onder Trump met specifieke bedrijven enerzijds en de bemoeienis met bedrijven door President Trump via zijn twitter-activiteiten anderzijds.