of Optimal-F. Een methode van Ralph Vince om de optimale transactiegrootte vast te stellen uitgaande van herbelegging. Het aantal contracten wordt daarbij afhankelijk gemaakt van vier factoren, zijnde 1. het aanwezige saldo, 2. hoeveel risico wil men lopen, 3. hoe groot is de kans op winst en verlies, 4. hoe groot is de omvang van winst versus verlies.
De formule luidt: PS = (E+RE) / (PR/PV) waarbij PS = Position Size E = Equity; RE = Risked Equity per trade; PR = Pips Risked; PV = Pip Value per standard lotSwing Point High.