Een vennootschap waarvan de aandelen gehouden worden door twee of meer samenwerkende zelfstandige ondernemingen.