Obligaties die zijn achtergesteld op hypotheek- of gewone obligaties, maar die preferent zijn aan achtergestelde obligaties en aandelen. Hiermede kan een te hoge loan-to-value gecompenseerd worden.