Publiek Private Samenwerking. Een systeem van financiering dat vooral bij investeringen in infrastructuur wordt gebruikt, waarbij de overheid een deel van de financiering van een project overlaat aan private investeerders, die dan ook delen in de opbrengst van de investering door bijvoorbeeld een tolconsessie te krijgen.