van Donald Dorsey. Deze indicator geeft de richting van de volatiliteit aan. De formule is die van de RSI met dien verstande dat in plaats van de absolute dagelijkse koersschommelingen de standaarddeviatie van de dagelijkse koersen wordt gebruikt.