Een term om een grafische voorstelling van de Implied Volatility aan te geven. Het is een snel dalende lijn die daarna in een veel langzamer ritme stijgt.