Een gelegenheidscombinatie van financiële instellingen die zich ertoe verbinden een emissie van aandelen of obligaties geheel of ten dele over te nemen.