Een reserve waarop de valutakoersverschillen geboekt worden, die voortvloeien uit de omrekening van de jaarrekeningen van buitenlandse dochters.