Een perpetual van het Franse Casino Guichard

In de afgelopen paar jaar hebben wij verschillende perpetuals besproken. De laatste betrof een eeuwigdurend niet-cumulatief preferent aandeel van Credit Agricole, maar ook perpetuals van bijvoorbeeld Achmea, ASR en ING passeerden de revue. Elk van deze artikelen heeft bij lezers vragen opgeroepen over weer andere perpetuals en zogenoemde perps. Vandaag behandelen wij nog een Franse perpetual, te weten een van Casino Guichard.

Een perpetual van het Franse Credit Agricole

In de afgelopen paar jaar hebben wij verschillende perpetuals besproken. De laatste betrof een perpetual van ASR, maar ook perpetuals van bijvoorbeeld Achmea en ING passeerden de revue. Elk van deze artikelen heeft bij lezers vragen opgeroepen over weer andere perpetuals en zogenoemde perps. Vandaag behandelen wij een Franse perpetual, te weten een van Credit Agricole (CA).

Achmea heeft ook perpetuals uitstaan

(publicatiedatum: 13 januari 2012)

Al eerder hebben wij op dit forum aandacht besteed aan perpetuele (eeuwigdurende) obligaties. Daarbij lag de focus doorgaans op ING (zie bijvoorbeeld ons commentaar op de uitkoopactie van ING half december 2011). Maar er zijn veel meer eeuwigdurende obligaties. Zo stelde één van onze cliënten de vraag of wij niet ook eens naar de Achmea perpetuele “Capital Securities” konden kijken.