De Technische Belegger • Jaargang 20 • Nr 9 • 8 september 2014

Een van de belangrijkste momenten waarop een markt een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken ingaat is de overboughtsituatie. In korte tijd vallen beleggers over elkaar heen om aankopen te doen. Verkopers zien dat ook en stoppen met aanbieden. Koersen stijgen dan in korte tijd snel, te snel. Het teveel aan vraag dat ontstaat, ontwricht, misschien maar voor even, de markt. De stijging ging te hard of de koersen kwamen simpelweg te hoog waarop beleggers, zeker zij die vroeg zijn ingestapt, hun winst nemen. Dit fenomeen veroorzaakt de zo bekende (kleinere) golven waarin de markten zich bewegen. Als serieuze belegger moet men zich daar niet te veel van aantrekken. Het is alleen de korte tot zeer korte termijn belegger, die constant alert moet zijn om van deze beweging te kunnen profiteren (zie bijvoorbeeld ons Handelssysteem, dat wij regelmatig laten zien). Het probleem is dat iedere reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken om kan slaan in een echte correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Daarbij verstaan wij onder een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken een daling van de markt van tenminste 10%. De markten zitten nu allemaal in een hausse situatie. Ze zijn op dit moment overbought. Een herstel van deze situatie ligt voor de hand. En als het daarbij blijft is er dus niets om zich zorgen over te maken. Maar iedere reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken kan teveel beleggers op het negatieve been zetten. De vraag valt dan weg, het aanbod wordt te groot en de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken zet zich in. Daarbij moet men zich realiseren, dat de wereld zich nu in een zeer beangstigende politieke situatie bevindt. Daarnaast nadert de maand die, volgens de statistieken, de beste koopmomenten van het jaar oplevert. Dat wil zeggen dat de maand oktober de maand is waarin de markten de laagste koersen kennen. Uiteraard is dit te wijten aan de voorafgaande (diepe)daling en dit zwaard hangt boven de markt. Het is onduidelijk en op dit moment nog onvoorspelbaar wanneer het zal vallen, maar wij houden het erop dat deze val onvermijdbaar is. Twee lichtpunten zijn er dan. De eerste is dat er op dit moment geen reden is aan te nemen dat de markt in de komende weken meer dan een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken gaat laten zien. En de tweede zekerheid is dat een diepe daling van de markt uiteindelijk gevolgd zal worden door een prachtige opportuniteit om in te stappen waarmede dan geprofiteerd kan worden van de daarop volgende stijging. Het is dus geen wonder dat wij op dit moment sterk liquide zijn.

Mean Reversion

Om maar meteen in huis te vallen laten wij u in figuur 1 het fenomeen van Mean ReversionTerugkeer naar het lange termijn gemiddelde. Copyright Vladeracken zien.

TB 20140908 FIG1 AEXWij doen dat aan de hand van de dagkoersen van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken (onder in de figuur) en met gebruikmaking van een aantal voortschrijdende gemiddeldes (boven in de figuur). Het betreft vijf korte termijn (de rode) en zes langere termijn (de blauwe) gemiddeldes. De stelling zegt dat de korte termijn gemiddeldes altijd zullen terugkeren naar de langere termijn gemiddeldes. En dat betekent dat zodra de rode lijnen ver van de blauwe komen te liggen er zich ofwel een consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken of wel een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zal voordoen teneinde terug te keren tot de normale situatie. In figuur 1 ziet u dat de rode lijnen sterk zijn gestegen en dat de afstand tussen de rode en de blauwe lijnen groot, te groot, is. De conclusie is dat op zeer korte termijn een einde komt aan de stijging. In de praktijk is te zien dat een dergelijke afstand zoals in figuur 1 te zien is, nooit opgeheven wordt door een simpele consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken kan daarmede beginnen met een afnemende stijging van de onderliggende index, in dit geval dus de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, maar hij zal onomstotelijk uitmonden in een daling. Als u naar de ligging van de blauwe lijnen kijkt, dan ziet u dat een daling tot onder 407 nodig is om de rode onder de blauwe lijnen te krijgen. U moet er dan ook van uitgaan dat er binnenkort een daling optreedt die tenminste dit niveau gaat bereiken.

Onder de gemiddeldes ziet u de dagkoersen van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. De eerste steun ligt op 397. Daarop volgt 388 en dat is een cruciaal niveau. Want als de koersen daar onder komen betekent dat, dat het ritme van hogere bodems gebroken wordt. Dit hoeft nog geen einde aan de hausse te betekenen, want er is nog steeds sprake van hogere toppen, maar het plaatje wordt dan kritiek. Omdat wij geen nadere aanwijzingen hebben, dat het met de hausse gedaan is, geloven wij niet dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zover zal komen. Mocht dit wel zo zijn dan ziet u op 379 een verdere steun en op 370 (niet te zien in figuur 1) ligt het eerste FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken steunniveau.

Het Handelssyteem

TB 20140908 FIG2 AEXIn figuur 2 hebben wij opnieuw de koersen van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken opgenomen met daarbij het handelssysteem, zoals wij dit eerder gepresenteerd hebben, ditmaal aangevuld (onderin de figuur) met de Zone Oscillator. De signalen van het handelssysteem zijn aangegeven met pijltjes. Op 8 juli kregen wij een “Short”-signaal, op 11 augustus een “Exit Short/Long” en vorige week op 8 september werd er een “Exit Long” gegeven. Dit laatste betekent nog niet dat de markt gaat dalen want er is nog geen “Short”-signaal gegeven. Hij ligt hoog en is gaan dalen. Hiermede gaf hij afgelopen vrijdag aan dat de top gezet was, maar dat signaal is nog geen shortsignaal want het moet nog worden bevestigd door de koers. Er ontstond een DojiEen candlestick waarvan de opening en het slot geheel of bijna geheel samenvallen. Dit patroon geeft besluiteloosheid van de markt aan. Copyright Vladeracken en deze kan een negatief patroon gaan vormen, maar zover is het nog niet. Wij moeten nog afwachten maar het is duidelijk dat wij binnenkort een bevestigd shortsignaal zullen krijgen. Boven de Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenin figuur 2 vindt u de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken. Hij ligt hoog en fluctueert. Een doorbraak naar beneden is er nog niet en dat confirmeert onze conclusie, dat het nog iets te vroeg is om te stellen dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken is ingezet. Maar zijn ligging duidt er eveneens op dat de stijging op zijn einde loopt. Men ziet overigens dat de SentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken indicatoren ook allemaal een overdreven hoge positie innemen. De Call/Put Ratio en ook de AD-lijn liggen hoog. Dat betekent dat er een terugval op komst is. Sinds de maatregelen van Draghi is er een extra push in de markt gekomen, die vele beleggers ertoe gebracht heeft zich snel in de markt in te kopen en zodra de invloed daarvan uitgewerkt is, zullen deze indicatoren (lees de koersen) terugvallen.

NB Wij zullen op het einde van deze week op onze website de resultaten publiceren, die wij behaald hebben met behulp van ons Handelssysteem gedurende de eerste acht maanden van dit jaar. Het zal een vervolg zijn op ons artikel van 18 april van dit jaar waarin wij de resultaten van de eerste vier maanden publiceerden.

De AEX Index op weekbasis

TB 20140908 FIG3 AEXTB 20140908 FIG3 AEXFiguur 3 toont de AEX op weekbasis. Het beeld is positief. Er is een nieuwe “High” gezet. De gemiddeldes zijn stijgende en liggen in de goede volgorde. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is stijgende. Er is echter één element dat ontbreekt in figuur 2 en dat is het feit dat de korte termijn klaar staat om een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in te gaan. Zolang deze reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken gematigd is zal hij het beeld van figuur 3 niet aantasten. En de kansen zijn groot dat dit het geval zal zijn, want als de bovenliggende timeframe positief is valt het met de onderliggende timeframes meestal wel mee. Maar mocht de aanstaande reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken sterker uitvallen dan wij nu verwachten dan ontstaat er een probleem. Als de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken gaat dalen dan zal de negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken, die er al was, geconfirmeerd en dus versterkt worden. Het is dus zaak om de middellange termijn in de gaten te houden en met name de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken zal wat ons betreft alle aandacht krijgen.
Het overbought beeld, dat u in de hier getoonde figuren ziet, vindt u overal. Japan lijkt iets verder gevorderd dan Europa en ook Amerika was verder, maar daar hebben de nieuwe toppen van afgelopen week voor uitstel gezorgd. De indicatoren die de omslag reeds hadden laten zien zijn weer gaan stijgen. Dit betekent overigens niets. Ze liggen opnieuw op het voorgaande hoge niveau.

De S&P500 Index op maandbasis

TB 20140908 FIG4 S&P500TB 20140908 FIG4 S&P500In figuur 4 hebben wij een grafiek opgenomen van de S&P500 op maandbasis. U ziet een prachtig opgaande markt. In 2001 begon de hausse op een stand van 666. Afgelopen vrijdag werd een nieuw All-Time-High neergezet van 2.007,71. Dit geschiedde ondanks de financiële crisis zal men zeggen. Inderdaad de S&P500 (en zo deden vele markten dat) trok zich niets van de crisis aan, maar steeg gestaag door. De reden is welbekend. De Centrale Banken probeerden de crisis te bedwingen door de geldkraan flink open te zetten. Alleen Euroland deed niet erg mee en men ziet dan ook dat de stijging in de landen om ons heen veel beperkter was. Maar nu heeft Draghi ook een geldmachine (zij het een kleinere) aangezet. Dat wil zeggen dat Europa eigenlijk een goede beurstoekomst heeft, als men tenminste de logica van 5 jaren doortrekt. Maar Amerika (en Engeland) zijn bezig met het afzetten van de machine. De markt laat dit al sinds januari zien, want sinds die tijd ziet men dat de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken van de S&P500 de euforie niet meer confirmeert. En sinds die tijd waarschuwen wij voor het zwaard dat boven de markt is opgehangen. Dit zwaard zal ongetwijfeld gaan vallen. De kansen dat dit op kortere termijn gebeurt zijn groot. Het zijn de fundamentele gebeurtenissen in de markt die dit zullen bepalen. De technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken waarschuwt alleen maar dat dit staat te gebeuren. Wij hebben in figuur 4 een FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken steun en weerstandpatroon ingetekend. De eerste FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken steun ligt rond 1.600.

De Rente

TB 20140908 FIG5 RENTEDraghi heeft in de afgelopen week dusdanige maatregelen genomen, dat de rente is gaan stijgen, maar de stijging was slechts van korte duur. Op het einde van de week lag het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken van 10-jarige Nederlandse Staat leningen bijna weer op het voorgaande niveau. Figuur 5 laat zien dat er nog maar van een zeer beperkt hoger niveau sprake is. Alhoewel de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken een duidelijke positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken laat zien, heeft deze zich nog steeds niet vertaald in een hoger renteniveau. En de dagchart laat zien, dat de tendens naar beneden gericht is. De markt is dus in voor een nog lager niveau. De 3-maands Euribor heeft nog nooit het niveau van het dieptepunt van vandaag gezien.

 

 

De US$ versus de €

TB 20140908 FIG6 US$Een andere grafiek waarin de overbought situatie een overmatig grote positie heeft ingenomen is de grafiek van de dollar. Wij laten het echter bij de vaststelling hiervan want in figuur 6 laten wij u de maandgrafiek van de dollar zien. Dit doen wij om het langere termijnbeeld te tonen. In figuur 6 herhalen wij de maandgrafiek zoals wij u deze hebben laten zien in ons artikel van 21 maart 2011 (nog steeds te lezen op onze website) Wij wezen u toen op de eerste twee toppen van figuur 6, maar sindsdien is er een derde gevormd. Toen deze gezet was, was de vraag of er zich een Kop/Schouderpatroon aan het vormen was (wij hebben de eventuele neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken getekend). Maar uiteindelijk is het daar niet van gekomen. Bij het bereiken van deze lijn is de dollar gaan stijgen en nu is ook de MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken, die wij indertijd ook gebruikt hebben, gaan stijgen. Hij indiceert een omslag in de verhouding Dollar/Euro voor de langere termijn. Wij moeten dus verwachten dat de dollar verder gaat stijgen. Dit zal niet meteen gebeuren, want zoals gezegd bevindt hij zich in een zeer overtrokken situatie en deze moet eerst genormaliseerd worden. Maar voor de langere termijn moet u ervan uitgaan, dat de dollar duurder wordt en de euro dus goedkoper (naar de dollar toe). Dit is zeer positief voor de handel vanuit West Europa en zal de industrie alhier stimuleren. Wij hebben enkele niveaus aangegeven. De eerste weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 78,6 zal niet gemakkelijk genomen worden gezien de overdreven verhouding tussen kopers en verkopers, maar de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken hoeft niet lang te duren. Dat dit niveau doorschreden gaat worden lijkt ons zeker want er zijn nergens argumenten te vinden, dat er zich een majeure daling zal gaan inzetten.

De prijs van een troy ounce goud

TB 20140908 FIG7 GOUDTB 20140908 FIG7 GOUDWie er niet overbought is, is de prijs van het goud. Integendeel, er is sprake van een oversold situatie. Dat betekent dat beleggers in het gele metaal (maar wij hebben het indirect ook over het zilver) zich klaar kunnen maken voor een hernieuwde aanval op de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken rond US$1.325. Er moeten echter eerst nog wat obstakels in de vorm van de gemiddeldes (die nog gebroken moeten worden) uit de weg geruimd moeten worden voordat er iets kan gebeuren. Maar op korte termijn mag de belegger positief zijn ten aanzien van de ontwikkelingen in de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken.

TB 20140908 FIG8 OLIE

De prijs van een vat Brentolie

De olieprijs heeft de steun op US$98 nog niet bereikt en wij geloven niet, dat dit op korte termijn gaat gebeuren. De korte termijn is duidelijk positief en de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken van de middellange termijn is aan het draaien. Het wordt dus allemaal weer een beetje duurder aan de pomp. Maar de langere termijn is eerder negatief, dus de kans dat de olieprijs uit zijn horizontale kanaal gaat vliegen achten wij erg klein.

Presentatie(s)

De eerstvolgende presentatie van Vladeracken zal worden gehouden op:
9 oktober 2014
De presentatie wordt gehouden in het Oude Stadhuis van Montfoort (Kasteel Montfoort). De avond zal om 20.00 uur beginnen en om 22.00 uur worden beëindigd met een informele borrel. De avond is toegankelijk voor iedere belangstellende. Wij wijzen u er echter op dat wij streven naar een gezelschap van circa 15 tot 20 mensen en dat de capaciteit derhalve beperkt zal zijn. Mocht u aanwezig willen zijn, laat ons dat dan even weten per mail op vladeracken@vermogensbeheer.co. Mochten er teveel belangstellenden zijn, dan zullen wij trachten snel daarna nog een tweede presentatie te organiseren.

Beleggen bij Vladeracken

2014 is voor ons als vermogensbeheerder tot op heden geen gemakkelijk jaar geweest. Maandenlang al zijn wij voorzichtig en blijven wij vooral aan de kant staan. Het saldo liquiditeiten in vrijwel alle portefeuilles is hoog. Bij de aankoop van obligaties kijken wij vooral naar bedrijfsobligaties. Langlopende staatsobligaties hebben wij al langere tijd geleden verkocht. En als klap op de vuurpijl hebben wij, daar waar wij dan toch nog aandelen hebben vastgehouden, ook nog eens zowel aandelen BAM Holding als aandelen Imtech in portefeuille, beide oorspronkelijk op basis van de analyse, dat het hier om bedrijven ging die veel te goedkoop waren en zijn.
Maar waardebeleggen (aandelen kopen die op basis van de fundamentele analyseEen analyse techniek die zich richt op de redenen van de markt-bewegingen. Benjamin Graham wordt beschouwd als de grondlegger van de Fundamentele Analyse. Copyright Vladeracken goedkoop zijn) heeft momenteel in Europa een slechte bijsmaak, omdat niet de goedkope aandelen in waarde stijgen maar juist aandelen die hoge dividendrendementen laten zien.

In onze defensieve portefeuilles is dat prachtig, want daar houden wij posities aan in aandelen zoals Heineken, Koninklijke Olie en Unilever, stuk voor stuk aandelen, die het dit jaar uitstekend gedaan hebben. Het verlies op de aandelen BAM, die ook in deze portefeuilles zitten, wordt daarmee keurig opgevangen. Het gebrek aan langlopende staatsobligaties (die bij uitstek profiteren van de tegen onze verwachtingen in fors verder gedaalde rente) wordt hier bovendien keurig gecompenseerd door de hoge rente die op de bedrijfsobligaties wordt verkregen.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel

Methode

2009
2010
2011
2012 2013 2014 t/m 7 september Doel per jaar
Zeer defensief

Stamrecht
portefeuilles

8,3 %

8,2 %

-/- 1,6 %

7,8 %

4,0 %

1,9 %

4,0 %

Defensief

ObligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken
portefeuille

9,8 %

10,0 %

3,2 %

7,9 %

3,2 %

3,3 %

4,0 %

Matig

Mix aandelen
/ obligaties

17,8 %

13,3 %

-/- 7,4 %

11,6 %

6,5 %

0,5 %

6,0 %

Matig / fondsen

Fund Selector

34,3 %

13,1 %

-/- 12,7 %

-/- 1,1 %

6,6 %

5,3 %

6,0 %

Normaal aandelen

PRIJS<Waarde Methode

44,8 %

14,2 %

-/- 38,5 %

8,8 %

10,8 %

-/- 11,9 %

8,0 %

Actief aandelen

Amsterdam
Selector

14,3 %

16,8 %

-/- 15,9 %

3,5 %

15,3 %

0,9 %

8,0 %

Wereld
Selector

6,0 %

14,0 %

-/- 10,5 %

16,0 %

47,7 %

-/- 3,1 %

8,0 %

Benchmark

AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken

36,4 %

5,7 %

-/- 11,9 %

9,8 %

17,2 %

4,8 %

EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken

21,0 %

-/- 5,4 %

-/- 17,1 %

13,8 %

17,9 %

5,4 %

* Het gaat hierom het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken over de genoemde periode, ná alle kosten van de beheerder. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

In de Selectoren is het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken ook in orde, zeker als men het grote saldo liquiditeiten in ogenschouw neemt. Wij blijven momenteel weliswaar achter bij de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, maar wij zijn er nog niet van overtuigd, dat de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in de markt al voorbij is. Hooguit kan gesproken worden van onderliggende kracht, omdat de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken zich per saldo vooral in zijwaartse richting lijkt te ontwikkelen. Dat betekent, dat wij geen haast hoeven te maken, en dat er gezien de grote mate van liquiditeit in de Selector-portefeuilles voldoende ruimte is om alsnog van de markt te profiteren als alle signalen eindelijk weer op groen komen te staan.

Maar in de Prijs<Waarde Methode, de fundamentele waardemethode bij uitstek van Vladeracken, is het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken dit jaar nog altijd negatief. augustus was daarbij een goede maand, het resultaat herstelde met bijna 11% ten goede. Daarmee werd het verlies echter slechts gehalveerd. BAM en Imtech zijn hier de boosdoeners, BAM is inmiddels weer op de weg terug en de andere fondsen zijn hard op weg om de verliezen van Imtech goed te maken. Wij denken bovendien dat de waardemethodiek nog veel goeds voor de boeg heeft, eenvoudigweg omdat aan de rentedaling vroeg of laat toch een einde komt waarna de belegger toch weer overgaat tot de normale gang van zaken namelijk op zoek zijn naar goedkope achtergebleven aandelen. Het voordeel van de Prijs<Waarde Methodiek ligt dus nog in het verschiet.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vermogensbeheer.co, onder de kop “Publicaties” (in chronologische volgorde) of op de website van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, www.vermogensbeheer.co, waar u onderaan de meest recente uitgave, het laatste artikel op onderwerp gegroepeerd aantreft met een link naar het feitelijk stuk.

Den Haag, 8 september 2014
Vladeracken Vermogensbeheer

Reeds besproken onderwerpen / publicaties:


Vladeracken beleid t.a.v. bestandsvergoedingen en plaatsingfees Obligaties
Hoe spreken de statistieken voor 2014? Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Onze macro-economische visie (29-06-2012)

Onze macro-economische visie (27-12-2013)

De Japanse beurs (31-05-2013)

Bedrijfsobligatiefondsen en rentegroeifondsen zoals Lux-O-Rent en ING Renta Grf
Aandelen Credit Linked Notes
Hoogdividend aandelen: Corio, Koninklijke Olie, Unibail Rodamco 31-01-2014 en Unibail dagboek, Wereldhave Floored en Reversed Floaters van Rabobank en RBS
De “Dogs of Amsterdam” (2007 – 2012) High yield obligaties van Air Berlin, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group (25-07-2014 en 01-08-2014) Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Praktiker, Rickmers en Safilo
Aandelen: Aalberts, Arcadis, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Heineken (Holding) , Imtech, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Hybride en variabele renteobligaties van Linde Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index
Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken Perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, FrieslandCampina, Fürstenberg, ING, SNS Reaal, SRLev en Tennet
Sprinters op de AEX combineren met Calls Steepeners (incl. renteherziening) van BNG, NIBC, Ned. Waterschapsbank en Rabobank
Grondstoffen, metalen en valuta Overige onderwerpen
Goud en Zilver Volatility, strategieën, derivaten, ETF’s
De Amerikaanse Dollar (25-03-11 en 16-09-11), de Australische $, het Britse £, de Canadese $, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta note Woodies CCI & Martingale op de beurs, handelssystemen
Coppock Indicator en het Hindenburg Omen, TA indicatoren

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 29 september 2014.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.