De Technische Belegger • Jaargang 21 • Nr 11 • 9 november 2015

Dat de maand oktober een goede maand is om te investeren op de aandelenmarkt werd dit jaar maar weer eens bewezen. Het dieptepunt kwam eind september, de 29ste om precies te zijn, met een koers van 405,01. Daarna ging het met een vierdaagse onderbreking vanaf 9 oktober met duidelijk enthousiasme omhoog. En nu ligt de koers weer ver boven het gemiddelde en zijn er belangrijke weerstandniveaus bereikt. De wereldmarkten zijn zeer eensgezind in de signalen die zij afgeven. De dagcharts tonen overal stijging, maar negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken dreigt in de indicatoren als deze op korte termijn gaan dalen. De weekcharts zijn overal positief en hebben nog duidelijk ruimte. De maandcharts zijn overal gedraaid behalve in Tokyo. Nou zijn wij nog in het begin van de maand, dus het is niet zeker dat deze maand positief afsluit, maar in Amerika toonden de charts vorige maand al stijgende indicatoren en dat geeft ons het vertrouwen, dat er vanuit de langere termijn ook een positieve invloed op het koersgebeuren zal uitgaan. Een en ander is niet zo verwonderlijk want de markten zitten sinds 29 september in het goede seizoen en algemeen neemt men aan dat in dit “goede seizoen” nieuwe toppen gezet worden. Het probleem nu dat boven de markt hangt is het feit dat de koersstijging te snel is gegaan en dat daardoor de afstanden tot de gemiddeldes te groot zijn geworden. Het fenomeen van de Mean ReversionTerugkeer naar het lange termijn gemiddelde. Copyright Vladeracken wordt gevreesd. Chris Clovacco heeft deze dreiging afgelopen week geanalyseerd aan de hand van de koersontwikkeling van de S&P500 en wij zullen u hieronder laten zien of deze analyse ook geldt voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. De Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken gaat ervan uit dat koerspatronen, zoals men die kan herkennen, zich in de tijd herhalen. Vanuit het verleden kan men daarom patronen uitleggen en conclusies trekken. Deze conclusies hoeven niet altijd op te gaan. Per slot van rekening biedt het verleden geen garantie, maar de kansen zijn groter, dat de analist gelijk krijgt als hij aan het vervolg van herkende patronen een koersgedrag toekent, dat in het verleden werd geconstateerd. Wij zullen het huidige patroon dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken heeft neergezet hieronder bekijken en daaruit onze conclusies trekken.

De AEX Index op dagbasis

TB 20151109 FIG1 AEX
Het recente gedrag van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken vertoont de volgende kenmerken. Er was sprake van een snelle, diepe daling waaraan een einde kwam door een dubbele bodemTwee op elkaar volgende dieptepunten in de koersontwikkeling die min of meer op gelijk niveau liggen. Vaak betreft het een trendomkeer. Copyright Vladeracken patroon. De uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken uit dit patroon ging opnieuw zeer snel en reeds nu, 25 dagen later, is de afstand tot het MA50 al 8%! Het MA50 is overigens al wel gaan stijgen. U kunt deze gegevens zien in figuur 1. De vraag die Clovacco gesteld werd (door een belegger) was of deze afstand, die zonder enige twijfel te groot is en dus hersteld moet worden, aanleiding vormt om nu uit de markt te stappen. Clovacco vond in de afgelopen 20 jaar 2 gevallen die volledig vergelijkbaar waren met het huidige gedrag van de S&P500. De eerste is uit 1998 en de tweede uit 2009. Gegeven de beperkte ruimte laten wij in figuur 2 alleen maar de dubbele bodemTwee op elkaar volgende dieptepunten in de koersontwikkeling die min of meer op gelijk niveau liggen. Vaak betreft het een trendomkeer. Copyright Vladeracken van 1998 zien maar die van 2009 is voor wat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken betreft volledig vergelijkbaar.
In augustus van dit jaar startte de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken met een val van 103 punten (504 naar 401) in 13 handelsdagen. Een herstel volgde maar 26 dagen later volgde een tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken, die iets hoger lag. (de bodems zijn in figuur 1 aangegeven met 1 en 2). Met een forse gap werd het herstel ingezet en nu, 28 dagen later, ligt de koers op 469. Hij ligt nu tegen het MA150 aan en zoals wij later zullen zien wordt het hier moeilijker. De vraag was: wat nu, gaat het nu weer omlaag?

TB 20151109 FIG2 AEX

Om hierop een antwoord te kunnen geven, laten wij u in figuur 2 de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien maar dan in de periode van 23 juni 1998 tot aan 6 juli 1999 toen de markt in problemen kwam. De markt viel uit een top op 600 op 7 augustus 1998 in 41 dagen tijd naar een dieptepunt op 21 september van 401.

Een zeer kort herstel volgde waarna de koersen verder wegzakten tot 366 op 8 oktober. 31 dagen later lag de koers tegen het MA50 (bij pijltje). Dit MA was toen stijgende en de koers lag er 61 punten ofwel circa 15% boven. Het beeld is dus aan alle kanten hetzelfde als in 2015 met dien verstande, dat de gehele beweging in 1998 sterker was. De twee bodems verschilden in 1998 nogal van niveau. Bij de S&P500 was dat niet het geval maar aan het patroon doet dit niets af.
In 1998 brak de koers al snel door zijn MA50 om daarna een forse reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken tot aan dit MA50 te laten zien. Na nog een mooiere uitschieter naar boven werd het MA50 netjes gevolgd, met hier en daar een doorschrijding naar beneden, maar waar verder geen bloed uitvloeide. Pas in juli 1999 werd deze “veilige” lijn verlaten en op 27 juli volgde dan de doorbraak van het MA150, hetgeen het sein was voor beleggers om de portefeuille te verkleinen of af te dekken, want volgens de theorie (dus volgens het verleden) was de markt toen in een baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken beland. De conclusie van Clovacca was dat we met een gerust hart de gang van zaken af kunnen wachten en dat we pas problemen hoeven te verwachten op het einde van het “goede seizoen”. Maar wij willen eerst de korte en de lange termijn grafieken zien van de AEX alvorens ons daar bij aan te sluiten.

De AEX Index op dagbasis 2

TB 20151109 FIG3 AEX
In figuur 3 vindt u een uittreksel van ons handelssysteem op de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. De koers ligt al enige tijd bovenaan in het Keltner Kanaal. Hij ligt boven zowel het MA10 als ook het MA20 en het MA40. Een zeer gezonde situatie dus. Maar daaronder is het anders. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is dalende. De Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackengeeft weliswaar een lichte stijging te zien, maar om het beeld te veranderen (en dat was dalende) moeten ze allebei stijgen. Beiden laten een overduidelijke negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken zien en zolang deze niet opgeheven wordt moet de korte termijn met grote voorzichtigheid bekeken worden. Daaronder staat de Zone Oscillator. Deze heeft de bovenkant van zijn kanaal bereikt en is gaan dalen. Beide indicatoren stellen dus dat de markt omlaag gaat of tenminste voorlopig horizontaal zal bewegen. Dit hoeft niet negatief te zijn voor de conclusie uit de analyse gebaseerd op 1998, maar verleidt ons niet om snel in de markt te stappen.

De AEX Index op weekbasis

TB 20151109 FIG4 AEX
Reeds eerder lieten wij u het stijgend kanaal zien, waarin de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zich bevond en dat sinds 2011 een scherpere hellingshoek heeft. Het nieuwe kanaal dat toen tekenbaar was hadden wij evenals nu in rood getekend. De onderkant van dit rode kanaal vormde het keerpunt van het dubbele bodemTwee op elkaar volgende dieptepunten in de koersontwikkeling die min of meer op gelijk niveau liggen. Vaak betreft het een trendomkeer. Copyright Vladeracken patroon (zie nummer 1 en 2). De koers is nu aangekomen bij het M30 en het MA40, maar tegelijkertijd werd bijna de bovenkant van het oude kanaal bereikt. Dit alles betekent dat hier forse weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken ligt en als deze niet snel genomen kan worden krijgen wij toch met een probleem te maken. Maar de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is nog mooi aan het stijgen en dit kan er toe bijdragen dat de horde, die nu op de weg ligt toch snel genomen kan worden. In het mindere maar nog steeds acceptabele geval zou de markt gedurende een korte tijd zich horizontaal kunnen bewegen. De echte vraag die ons nu bezig moet houden is daarom of de grens van 480 door de AEX gebroken gaat worden. Gelukkig is er steun te vinden in de maandgrafiek.

De AEX op maandbasis

TB 20151109 FIG5 AEX
In figuur 5 vindt u dan de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op maandbasis. Wij hebben het oude kanaal ingetekend zonder de versnelling. De koers ligt tegen de bovenkant aan. En in de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is geen enkel negatief gegeven te vinden. Dat betekent dat het maandpatroon, ook al is de conclusie een beetje primair, omdat de maand en daarmede de stijging van de beide indicatoren pas 9 dagen geleden is ingezet, duidt op een verdere stijging van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Een doorbraak door het 480-niveau zet de index op de weg naar de vorige top op 510. Onderweg zal er natuurlijk nog wel een veertje gelaten moeten worden, want er liggen nog meerdere, zij het kleinere obstakels op de weg. Onze conclusie is dat wij op korte termijn wel degelijk een hapering in de stijging kunnen zien optreden, maar dat zal het bereiken van het 480-niveau niet in de weg staan. Tegelijkertijd gaan wij ervan uit dat later dit jaar ook de vorige top op 510 gebroken zal worden.

De Rente

TB 20151109 FIG6 RENTE
De uitspraken van Yellen en de mooie werkgelegenheidscijfers van afgelopen vrijdag hebben de richting van de rente veranderd. Zoals in figuur 6 te zien is, staat het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse 10-jaar staatsobligaties op het punt zijn dalende kanaaltje te verlaten. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder ondersteunt deze ontwikkeling. Het begint nu toch wel zeker te worden (er is nog een nieuw banenrapport op 16 december) dat de FED de rente in december omhoog gaat brengen. Hoe dat in Europa moet is een groot vraagteken. Draghi gaat door of versterkt misschien nog wel zijn stimuleringsprogramma. Dit levert een druk op de Europese rente op. De ECB noch de politiek zullen daar rauwig om zijn, maar de echte vraag is natuurlijk: zal de stijgende Amerikaanse rente de Europese meetrekken? Voorlopig lijkt het erop dat de Europese rente de Amerikaanse volgt. De uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog inde figuur is onmiskenbaar en betekent dat lange staatsobligaties verkocht moeten worden!

De US$ versus de €

TB 20151109 FIG7 USD
De dollar zit in hetzelfde schip. Een verhoogde rente gaat van overal in de wereld kapitaal naar de Verenigde Staten doen vloeien. De vraag naar dollars stijgt. De dollar wordt duurder. Voor Europa betekent dit, dat de Euro minder waard wordt. En dat stimuleert dan weer onze economie. Te mooi om waar te zijn. Toch duidt de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken op deze conclusie. Als men naar figuur 7 kijkt dan ziet men dat de dollar uit zijn horizontale kanaal wil breken. Het doel van deze uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken ligt rond 98, boven de meest recente top derhalve! De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken heeft nog veel ruimte die hoogstwaarschijnlijk genoeg is om deze droom waar te maken. Mijn hartje wat wil je nog meer.

De prijs van een troy ounce goud

TB 20151109 FIG8 GOUD
Met een koers van US$1.089,80 ligt de World Gold Index niet ver meer van zijn dieptepunt op US$1.073,67. Figuur 8 getuigt van veel kommer en kwel in Goudland. En wij hebben ook geen argumenten voorhanden, dat er plotseling verandering op gaat treden. Stijgende aandelenkoersen, hogere rente, een vreedzaam China, rust in de Oekraïne: het zijn geen argumenten om van het goud wonderen te kunnen verwachten. De Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken biedt voor een stijging op korte termijn ook geen enkel houvast. Wij blijven bij onze stelling dat men er van af moet blijven totdat er duidelijk zicht is op een langdurig herstel. Dat zicht ontbreekt op dit moment ten ene male.

De prijs van een vat Brentolie

TB 20151109 FIG9 OLIE
Maar voor de autorijder biedt het oliefront mooie perspectieven. Figuur 9 laat u zien dat de prijs van een vat Brentolie onderaan in een horizontaal kanaal is gekomen. Op de dagchart is de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken aan het dalen en ook op de weekchart, die u ziet in figuur 9, is een daling ingezet. De perspectieven voor de olieboer zijn dus negatief (waarbij voor de automobilist de koers van de $ nog wel roet in het eten kan gooien!).

Beleggen bij Vladeracken

Aan de resultaten, zoals in tabel 1 opgenomen, valt weinig toe te voegen. Alle portefeuilles van onze cliënten zijn de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken van deze zomer keurig doorgekomen. In vrijwel alle gevallen liggen de rendementen bovendien alweer (ruim) boven de doelstelling voor dit jaar. En er lijkt meer in het verschiet!

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel Methode 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 t/m 6 nov.
Doel per jaar
Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 8,3 % 8,2 % -/- 1,6 % 7,8 % 4,0 % 0,4 % 4,3 % 4 %
Defensief Obligatieportefeuille 9,8 % 10,0 % 3,2 % 7,9 % 3,2 % 0,8 % 4,2 % 4 %
Matig Mix aandelen / obl. 17,8 % 13,3 % -/- 7,4 % 11,6 % 6,5 % -/- 0,9 % 13,9 % 6 %
Matig / fondsen Fund Selector 34,3 % 13,1 % -/- 12,7 % -/- 1,1 % 6,6 % 3,6 % 1,7 % 6 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 44,8 % 14,2 % -/- 38,5 % 8,8 % 10,8 % -/- 16,0 % 20,9 % 8 %
Actief aandelen Amsterdam Selector 14,3 % 16,8 % -/- 15,9 % 3,5 % 15,3 % -/- 2,8 % 24,4 % 8 %
Wereld Selector 6,0 % 14,0 % -/- 10,5 % 16,0 % 47,7 % -/- 4,4 % 17,2 % 8 %
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 36,4 % 5,7 % -/- 11,9 % 9,8 % 17,2 % 5,6 % 10,7 %
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 21,0 % — 5,4 % -/- 17,1 % 13,8 % 17,9 % 1,2 % 10,2 %

 

* Het gaat hierom het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten van de beheerder. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 7 december 2015.

Den Haag, 9 november 2015
Vladeracken Vermogensbeheer

Reeds besproken onderwerpen / publicaties:
Obligaties
Vladeracken beleid t.a.v. bestandsvergoedingen en plaatsingfees Achtergestelde obligaties: Tier 1, 2 of 3?, Coco’s
Hoe spreken de statistieken voor 2014 en voor 2015? Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Onze macro-economische visie (29-06-2012)

Onze macro-economische visie (27-12-2013)  en rentevisie (2013, 2015)

De Japanse beurs (31-05-2013)

Bedrijfsobligatiefondsen en rentegroeifondsen zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, ING Renta Grf en JPM Global Bond Opportunities
Aandelen Credit Linked Notes en Floored en Reversed Floaters van Aegon Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde
Hoogdividend aandelen: Corio, Koninklijke Olie, Unibail Rodamco 31-01-2014 en Unibail dagboek, Wereldhave
De “Dogs of Amsterdam” (2007 – 2014) High yield obligaties van Air Berlin, Altice, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group (25-07-2014 en 01-08-2014) Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS en Sunrise en Volkswagen
Aandelen: Aalberts, Arcadis, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Heineken (Holding) , Imtech, Nokian, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Unilever, Technip, Tenaris, TKH Group, Vallourec,

Inflatieklinkers en de HICP Inflatie Index

MKB Obligaties van German Pellets, KTG Agrar, Praktiker en Rickmers

 

Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken Perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, FrieslandCampina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev en Tennet
Sprinters op de AEX combineren met Calls Steepeners (incl. renteherziening) van BNG, NIBC, Ned. Waterschapsbank en Rabobank
Grondstoffen, metalen en valuta Overige onderwerpen
Goud en Zilver Volatility, strategieën, derivaten, ETF’s
De Amerikaanse Dollar (25-03-11 en 16-09-11), de Australische $, het Britse £, de Canadese $, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta note en de Russische Roebel Woodies CCI & Martingale op de beurs, handelssystemen
TA indicatoren zoals Coppock Indicator en het Hindenburg Omen Trackers op obligaties zoals Lyxor SGI Double Short Bund en ProShares Ultra Short Treasury

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.