De Technische Belegger • Jaargang 21 • Nr 3 • 2 maart 2015

Reeds vorige maand schreven wij over de overbought situatie op de effectenmarkten en de noodzaak van een periode van kalmte, rust en tegelijkertijd van reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Wij waren zonder meer veel te vroeg. Maar de aanwijzingen, waarop wij onze waarschuwing baseerden, zijn uiteindelijk niet verdwenen. Zij zijn weer terug en sterker dan een maand geleden. Zo verschilt ons verhaal ditmaal niet veel van datgene, wat wij u eind januari vertelden. De negatieve signalen waarvan wij in de vorige aflevering van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken melding maakten verdwenen al snel als de sneeuw voor de zon. Het was duidelijk dat de aankondiging van de opening van de sluizen door Draghi de markten in Europa in een hogere versnelling had gezet en zo zagen wij in Amsterdam, dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken een stand van boven de 480 aantikte en dat is meer dan 100 punten hoger dan het dieptepunt van oktober vorig jaar op 366. En op 6 punten na is het ook 100 punten boven de stand van medio december vorig jaar. Maar nu zijn dan toch weer opnieuw de eerste scheurtjes te onderkennen.
In feite is het overdreven te stellen dat wij te vroeg waren. De markt bevond zich toen al in een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken maar deze was zo gematigd, dat hij achteraf moeilijk aangezien kan worden als een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. De koersen bewogen zich gedurende twee weken in een licht dalend kanaaltje en daarmede was de kous af. De korte termijn indicatoren lieten dit inderdaad zien maar in de iets langere termijn indicatoren is van deze “reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken” weinig te bespeuren. De les die men hieruit zou kunnen trekken is, dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken welke zich nu aankondigt ook weer zeer gematigd zou kunnen zijn. Hier denken wij echter iets anders over. De koersen zijn in een bijna rechte lijn naar boven omhooggevlogen. De negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken in de daggrafieken is overal in Europa te onderscheiden. Dit zijn aanwijzingen, dat er iets groters op til is, maar anderzijds zien wij het niet nodig om buiten de markt te blijven. De aanstaande reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zal duidelijker herkenbaar zijn in de grafieken maar grote vormen gaat hij niet aannemen. Althans zo is de inschatting op dit moment. Wij zijn derhalve van mening dat u volbelegd mag zijn (en blijven), want zodra de Draghi-zondvloed een aanvang neemt mag men verwachten, en u zult voor deze stelling hieronder de aanwijzingen vinden, dat de markten in Europa dit jaar zeer mooie kansen bieden.

Het zwaard van Damocles

TB 20150301 FIG 1 DJIANiet iedereen is het met ons eens. Men leest in de literatuur, met name in die vanuit Amerika, dat de markten voor een grote correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken staan, die wel een omvang aan kan nemen van 50%. Men baseert zich dan op argumenten, welke wij niet allemaal herkennen, maar dit kan een gebrek onzerzijds zijn. Wij bepalen onze mening vanuit de grafieken zoals die tot op heden de werkelijkheid tonen. En vanuit deze grafieken kunnen wij geen conclusie trekken, dat de naaste toekomst er somber uitziet. Er is er echter een, die zwaarder weer voorspelt en deze tonen wij u in figuur 1. Uiteraard is hij afkomstig uit Amerika. Het is een grafiek van drie indexen uit de Verenigde Staten. Het zwakke in dit beeld is, dat de DJIA20 (de Dow Jones Transportation Index, de middelste grafiek) de laatste top van de DJIA30 (de Dow Jones Industrials IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste (industriële en financiële) aandelen van de beurs in New York en op de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken) in de bovenste grafiek, niet meer bevestigt. Het is misschien iets te vroeg om dit te stellen, want de top in de DJIA30 is nog maar onlangs gezet. De DJIA20 kan best een beetje na-ijlen, maar voorlopig ontbreekt de bevestiging. Dit is dus een plaatje, dat in de gaten gehouden moet worden, want als de bevestiging uitblijft dan wordt het moeilijker op de wereldwijde effectenmarkten. Hoogstwaarschijnlijk zal Amerika vooroplopen, want daar ontbreekt de zondvloed zoals Draghi die onlangs aankondigde voor Europa, maar Europa zal ongetwijfeld de negatieve invloed van Amerika gevoelen.

De derde grafiek betreft de DJIA15. Het is de index van de Utilities (nutsbedrijven als water-, gas- en elektriciteitleveranciers). Het is een bekend feit dat deze nauwkeurig het verloop van de rente in omgekeerde richting volgt. Een daling in de Utilities Index duidt op een stijging van de rente. En deze stijging heeft zich ingezet, zoals in de figuur te zien is. Een stijging van de rente (die dus al aan de gang is in de Verenigde Staten) zal de aandelenmarkten ook duidelijk verzwakken.

De AEX Index op dagbasis

TB 20150301 FIG 2 AEXIn figuur 2 ziet u de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op dagbasis. De koers heeft het 480-gebied bereikt. In een vorige aflevering van een van onze blogs hebben wij u laten zien dat hier een breed gebied van weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken begint dat zich uitstrekt over de volgende 80 punten en dat eindigt in de vorige hogere top van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op 568. Op dit moment is de markt nog niet gedraaid. Het is dus nog te vroeg om te stellen dat hij daalt. Maar de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken heeft de draai reeds ingezet. Hij is gaan dalen en dat is een veeg teken. Erkend moet worden dat Amsterdam de enige is. De DAX bijvoorbeeld laat nog geen krimp zien. De MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken laat ook een lelijke negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken zien. Anders staat het met de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken. Deze daalt nog niet en divergeert ook niet negatief. Er gaat dus niet veel dreiging uit van figuur 2 al zal de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken ons niet ontgaan. Op 459 begint een sterk steungebied dat zich uitstrekt tot aan 449. Daarna komt het 50-daags voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken waarna er een volgende steun opduikt op 432. Het MA150 ligt op ongeveer 420 maar voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat hij daar gaat komen. Wij zien het gebied tussen 459 en 449 als het komende draaipunt. In de sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken indicatoren (hier niet getoond) kan men zien dat de AD-lijn aan het verslappen is. Hij confirmeert de laatste top niet meer. Maar de Call/Put Ratio stijgt rustig mee. Het beeld is dus nog verdeeld en dat bevestigt dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken nog moet inzetten. De weekgrafieken van de Europese markten zien er overal nog positief uit. Dit kan een rem zijn op de komende daling.

De S&P500 Index op maandbasis

TB 20150301 FIG 3 S&P500Er wordt en zal nog heel veel gesproken worden over het QE programma van Draghi. Wij laten u in figuur 3 zien wat een analoog programma deed in de Verenigde Staten en in figuur 4 laten wij Japan volgen. Uiteraard is QE niet het enige argument dat de sterke beurs in Amerika verklaart, maar ongetwijfeld is de grote hoeveelheid liquiditeit, die over de markt uitgestort werd een grote aandrijver geweest. Op zichzelf hoeft het dat natuurlijk niet te zijn, want als de extra liquiditeiten doorgegeven worden door de banken bijvoorbeeld in de vorm van leningen aan het bedrijfsleven dan vloeit het geld niet rechtstreeks naar de effectenbeurzen, maar als het bedrijfsleven niet opneemt/niet kan opnemen dan gaat de effectenbeurs er met het geld vandoor.

En dat is wat er in Amerika met een groot gedeelte van de stroom geld gebeurde. En om een en ander goed te begrijpen moet men zich ook nog realiseren dat deze voortdurende koersopgang met name plaatsvond in een periode dat er sprake was van een grote financiële en economische crisis.
Bij het zien van figuur 3 moeten wij ook niet vergeten dat de grote overvloed aan liquide middelen er nog steeds is. De FED is weliswaar gestopt met het injecteren van nog meer geld, maar het verkopen van obligaties dus het terug innemen van geld is er nog niet bij. Nog sterker, alle obligaties uit de portefeuille van de FED die door de Amerikaanse staat worden afgelost worden door de FED vervangen door nieuwe staatsobligaties.
Figuur 4 laat u drie data zien van de aankondiging of het begin van de drie QE programma’s die de FED heeft geëntameerd. Het eerste QE programma werd gevolgd door een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken van 99 punten en QE2 werd gevolgd door een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken van 78 punten en daarna was er nog een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken van 59 punten (let op alle getallen zijn berekend vanuit de uitersten). Daarna is de markt bijna in rechte lijn omoog gegaan. Blijkbaar heeft het QE programma niet kunnen verhinderen, dat er reacties optraden maar groot waren ze zeker niet. En naarmate het programma doorzette werden de reacties minder en uiteindelijk kwamen ze bij wijze van spreken niet meer voor. Opvallend is het wel dat de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken sterk negatief divergeert en dat al gedurende vrijwel de gehele periode. Of dit straks nog invloed zal hebben moeten we nog zien, want divergenties in de lange termijn grafieken zijn niet altijd betrouwbaar.

Conclusie

Het  is  natuurlijk  geen  vanzelfsprekendheid  om de positieve  invloed  van  de  hier  genoemde  QE programma’s zo maar over te zetten op Europa. Maar de paar maanden dat Draghi’s plannen bekend zijn liegen er niet om. Men mag dus vol verwachting zijn ten aanzien van het beursgebeuren op het Damrak. Hierbij geldt ook nog dat er nog meerdere centrale banken zijn die met QE bezig zijn. Denk aan Engeland bijvoorbeeld, maar vergeet ook niet het feit dat de grote plas liquiditeiten, die de FED over de wereld heeft uitgestort, nog steeds zijn invloed uitoefent. Zolang er geen calamiteiten optreden (denk aan Griekenland, denk aan Rusland, denk aan Isis) ziet het beleggingsgebeuren er voor het jaar 2015 uitstekend uit. De voorkeur moet daarbij uitgaan naar Europa. Amerika zal achter gaan lopen. Hierbij is het tekenend dat Amerika’s grote beleggingsgoeroe (Warren Buffet) nu van mening is dat er in Duitsland ook heel interessante bedrijven te vinden zijn. Wij wisten dat al maar als een Amerikaan van zijn statuur dat zegt dan moeten wij voorzichtig met Amerika worden.

De Nikkei DJ Index op maandbasis

TB 20150301 FIG 4 NIKKEIIn figuur 4 vindt u de maandgrafiek van de Nikkei Dow Jones Index. De drie QE programma’s die ingezet werden zijn ingetekend met verticale lijntjes. Het eerste programma was iets aparts omdat het typisch gericht was op Amerikaanse TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken. Ook het tweede programma had in eerste instantie moeite om de beurs op gang te krijgen. Maar uiteindelijk ging de markt omhoog en de stijging werd doorgezet toen het derde programma werd geïnitieerd. Inmiddels heeft de Nikkei zijn weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 18.400 gebroken en is hij op weg naar de voorgaande top op 20.833. Daarbij valt het op dat indicatoren als de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken en de Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken nog steeds stijgt en dat het beeld ervan positief is (bedenk overigens wel dat het hier om een grafiek in ¥ gaat, die gedurende de laatste opgang fors in waarde daalde).

De Rente

TB 20150301 FIG 5 RENTEHet zag er even naar uit,dat het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar aan het consolideren was, maar daar lijkt afgelopen week een einde aan te zijn gekomen. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is nog aan het stijgen (zie figuur 5) en hij indiceert hiermede dat er (nog) geen sprake is van een verdere rentedaling. Maar de zondvloed moet nog komen. En zodra die er is kan de daling misschien wel een versnelling inzetten. Zeker is dat overigens niet. In Amerika is de rente tijdens de zeer lange duur van de opeenvolgende QE programma;s weliswaar gedaald maar er werden nooit de waarden bereikt die de rente in Europa op dit moment al toont. In feite is dit alles onontgonnen gebied en het ligt voor de hand om er daarom voorlopig maar het zwijgen toe te doen.

US$ versus €, maandgrafiek

TB 20150301 FIG 6 US$In figuur 6 vindt u een maandgrafiek van de Amerikaanse dollar. Op 21 maart 2011 publiceerden wij een analyse van de Amerikaanse dollar en wij lieten u toen de grote dalende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken zien waarin deze zich bevond. Komende vrijdag zullen wij een artikel publiceren waarin wij uitgebreid zullen stilstaan bij de $ en de €. Maar in deze grafiek volstaan wij met de aanvulling van de grafiek uit deze publicatie met de koers van de dollar zoals zich die sindsdien heeft ontwikkeld. Binnen de wig is er een stijgend kanaal gevormd dat de dollar sinds 2008 met opeenvolgende stijgingen en dalingen nu aan de bovenzijde van deze wig heeft gebracht. Dit is het vijfde aanrakingspunt en geheel volgens de theorie zou er nu een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken aan de bovenzijde kunnen komen. In feite is hij ook door de bovenzijde heengegaan, maar deze uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken is nog te jong om er iets van te durven zeggen. Hij is echter nu aan de bovenzijde van het oplopende kanaal gekomen en pas als hij daar doorheen is, zien wij de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken als serieus. De daggrafiek ondersteunt een verdere stijging maar de weekgrafiek doet dat zeker niet. Het blijft dus een vraagteken of de horde genomen zal worden. In de grafiek hebben wij een uitbraakdoel ingetekend op 97,19. Steun is er op verschillende niveaus te vinden. Wij hebben deze ook in blauw aangegeven.

De prijs van een troy ounce goud

TB 20150301 FIG 7 GOUDDe World Gold Index laat in figuur 7 zien dat de koers van het goud zijn eerste stappen heeft gezet in een nieuwe poging om hogere niveaus te bereiken. Drie dagen van hogere koersen brachten hem boven zijn 10 daags voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder divergeert positief en is al enige tijd aan het stijgen. Wij zijn dus, hoe kan het anders, positief voor het goud maar blijven voorzichtig, omdat wij eerst wel eens willen zien of het MA30 doorschreden wordt. De korte termijn is om, maar wij zoeken nog een bevestiging op de iets langere termijn.

De prijs van een vat Brentolie

TB 20150301 FIG 8 OLIEEen vergelijkbare grafiek ziet u in figuur 8 waarin wij de prijs van een vat Brentolie op weekbasis hebben afgezet. Deze prijs is gestegen. Hij is door zijn MA10 gebroken en hij is nu aangekomen bij de eerste belangrijke FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken-weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken, die iets tussen US$ 65 en $70 ligt. En wij betwijfelen of hij daar doorheen zal komen. Weliswaar is de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder helemaal in orde maar hij begint hoog te komen dus een daling en daarmede een hernieuwde val van de olieprijs ligt om de hoek. Op de daggrafiek ligt hij tegen een andere weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken aan, waar hij al eerder tegenaan is gebotst. Er is daar nog steeds ruimte dus de US$70 lijkt nog binnen bereik te liggen, maar dan houden wij het toch voor even voor gezien.

Beleggen bij Vladeracken

Was januari een goede maand, februari was een spectaculaire maand. Vrijwel alles zat mee dit keer. De cyclische aandelen deden het uitstekend, de rente daalde maar nu ook op bedrijfsobligaties en Rickmers kwam met een tweede persbericht vrijdag jongstleden waarin zij mededeelde dat de herfinanciering van het bankkrediet een feit was. De koers van die obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken steeg daarop zelfs tot 91% en heeft daarmee het verlies dat eind vorig jaar werd geleden vrijwel geheel goed gemaakt terwijl ondertussen de rente gewoon blijft opbouwen. Uitkering van de volgende coupon zal geen probleem meer zijn en ook aflossing in 2018 lijkt verzekerd. Maar ook de koersen van aandelen als BAM, ING en USG (die wij in vrijwel alle lange termijn portefeuilles aanhouden) stegen fors terwijl in de actievere portefeuilles de recente aankopen allemaal prima hebben gepresteerd. In de Wereld Selector kon zelfs geprofiteerd worden van de eerste overname van een aandeel in onze portefeuilles sinds langere tijd, het Franse Audika ontving een bod dat ruim 40% hoger lag dan de koers op 1 januari.

En markten hebben nog geen enkel teken van uitputting laten zien. Het optimisme is zo groot dat het gevaarlijk begint te worden. Volgende week begint de ECB met het opkopen van obligaties. Als dat niet goed gaat, bijvoorbeeld als de ECB er niet in slaagt om voldoende obligaties te kopen, zou dat wel eens tot een grote teleurstelling kunnen leiden. Reden genoeg om voorzichtig te blijven. Maar voorlopig lijkt de start van de maand maart opnieuw mooi te zullen worden voor de portefeuilles van onze cliënten.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel

Methode

2009
2010
2011
2012 2013 2014 2015 t/m 27-02 Doel per jaar
Zeer defensief

Stamrecht
portefeuilles

8,3 %

8,2 %

-/- 1,6 %

7,8 %

4,0 %

0,4 %

5,4 %

4,0 %

Defensief

ObligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken
portefeuille

9,8 %

10,0 %

3,2 %

7,9 %

3,2 %

0,8 %

2,7 %

4,0 %

Matig

Mix aandelen
/ obligaties

17,8 %

13,3 %

-/- 7,4 %

11,6 %

6,5 %

-/- 0,9 %

11,9 %

6,0 %

Matig / fondsen

Fund Selector

34,3 %

13,1 %

-/- 12,7 %

-/- 1,1 %

6,6 %

3,6 %

3,1 %

6,0 %

Normaal aandelen

PRIJS<Waarde Methode

44,8 %

14,2 %

-/- 38,5 %

8,8 %

10,8 %

-/- 16,0 %

20,6 %

8,0 %

Actief aandelen

Amsterdam
Selector

14,3 %

16,8 %

-/- 15,9 %

3,5 %

15,3 %

-/- 2,8 %

6,9 %

8,0 %

Wereld
Selector

6,0 %

14,0 %

-/- 10,5 %

16,0 %

47,7 %

-/- 4,4 %

9,4 %

8,0 %

Benchmark

AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken

36,4 %

5,7 %

-/- 11,9 %

9,8 %

17,2 %

5,6 %

14,0 %

EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken

21,0 %

-/- 5,4 %

-/- 17,1 %

13,8 %

17,9 %

1,2 %

14,4 %

 

* Het gaat hierom het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten van de beheerder. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl, en/of op de website van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, www.technischebelegger.nl, waar u onderaan de meest recente uitgave, het laatste artikel op onderwerp gegroepeerd aantreft met een link naar het feitelijk stuk.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 30 maart 2015.

Den Haag, 2 maart 2015
Vladeracken Vermogensbeheer

Reeds besproken onderwerpen / publicaties:


Vladeracken beleid t.a.v. bestandsvergoedingen en plaatsingfees Obligaties
Hoe spreken de statistieken voor 2014? Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Onze macro-economische visie (29-06-2012)

Onze macro-economische visie (27-12-2013)

De Japanse beurs (31-05-2013)

Bedrijfsobligatiefondsen en rentegroeifondsen zoals Lux-O-Rent en ING Renta Grf
Aandelen Credit Linked Notes
Hoogdividend aandelen: Corio, Koninklijke Olie, Unibail Rodamco 31-01-2014 en Unibail dagboek, Wereldhave Floored en Reversed Floaters van Rabobank en RBS
De “Dogs of Amsterdam” (2007 – 2012) High yield obligaties van Air Berlin, Altice, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group (25-07-2014 en 01-08-2014) Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers, Servus, Stork TS en Sunrise
Aandelen: Aalberts, Arcadis, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Heineken (Holding) , Imtech, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Hybride en variabele renteobligaties van Linde Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index
Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken Perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, FrieslandCampina, Fürstenberg, ING, SNS Reaal, SRLev en Tennet
Sprinters op de AEX combineren met Calls Steepeners (incl. renteherziening) van BNG, NIBC, Ned. Waterschapsbank en Rabobank
Grondstoffen, metalen en valuta Overige onderwerpen
Goud en Zilver Volatility, strategieën, derivaten, ETF’s
De Amerikaanse Dollar (25-03-11 en 16-09-11), de Australische $, het Britse £, de Canadese $, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta note Woodies CCI & Martingale op de beurs, handelssystemen
Coppock Indicator en het Hindenburg Omen, TA indicatoren

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.