De Technische Belegger • Jaargang 21 • Nr 5 • 4 mei 2015

Het ongelooflijke gebeurde. Men zag het optreden van reacties als iets archaïsch. Naar het voorbeeld van wat er gebeurde tijdens de QE operatie in Amerika gingen veel beleggers ervan uit dat hetzelfde zou gebeuren tijdens de QE periode in Europa. De markt zou een ononderbroken hausse in gaan. Aan dit optimistische uitgangspunt werd vorige week gemorreld. De markt ging inderdaad een flinke reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in. Maar er gebeurde meer. De prijs van het goud vloog omhoog. Hier volgde echter na twee dagen al een antwoord op. En de dollar daalde fors. Ook de rente toonde een verrassing door een forse stijging. Een verdubbeling van het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jaars Nederlandse Staatsleningen. Dit gebeuren moet de belegger tot denken zetten. Het meest gehoorde argument dat deze onverwachte beweging zou verklaren is de publicatie van de kredietcijfers. De kredietverlening door de banken liet voor het eerst weer een duidelijke stijging zien. Of dit de verklaring kan zijn van de onverwachte ontwikkelingen in de afgelopen week kan natuurlijk niet bewezen worden. Maar wel is het zo dat het QE programma in Amerika in het begin van de lange hausse wel degelijk een forse reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken liet zien en het is wel bekend dat het renteniveau aldaar een dieptepunt kende van1,8%, terwijl Europa met zijn 10-jaars rente bijna negatief was. Het is op dit moment ongewis wat er staat te gebeuren. Wat de aandelen betreft is het heel goed mogelijk, zoals wij hieronder zullen zien, dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken voorbij is, maar de kans dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zich gaat omzetten in een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken mag niet worden uitgesloten. Voor wat de rente betreft tasten wij volledig in het duister, gezien het gebrek aan ervaring. Er zijn geen historische statistische gegevens beschikbaar waarin de rente zo laag was als momenteel in Europa. Maar wat de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken betreft is het duidelijk. De grafieken laten zien dat er een belangrijke draai is gemaakt.

De AEX Index op dagbasis

TB 20150503 FIG1 AEXFiguur 1 laat de ontwikkeling van de afgelopen tijd zien. In eerste instantie wijzen wij u op het stijgende kanaal. De koers is daar tot nou toe mooi binnen gebleven en hij is nu onderweg naar de onderkant. Hier vindt hij steun rond 484. De supportlijn komt ligt daar vlak onder (480) en zal over een enkele dagen samenvallen met de onderkant van het stijgende kanaal. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken is dus in de buurt van een steunniveau gekomen waarop hij normaliter zijn einde vindt. Wij concluderen daaruit dat de kansen groot zijn, dat de markt zich gaat herstellen. Het negatieve in dit beeld is het feit dat de twee gemiddeldes niet dichter bij elkaar zijn gekomen. Nog geen vier dagen geleden zette de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken een nieuwe top op 510,55. Als men deze top met de vorige op 510,37 vergelijkt (zie de pijltjes) dan valt er nog iets op. Onder de koersgrafiek staat een AD-studie en daaronder is een Call/Put Ratio weergeven. Hierin zijn ook pijtjes aangebracht en deze pijltjes vallen samen met de pijltjes in de koersgrafiek. De AD-lijn bevestigde de hogere top niet, maar de CP-ratio deed dat wel. Beide lijken daarmede met elkaar in tegenspraak, maar de AD-lijn heeft inmiddels een diepte bereikt die wijst op een stijging. Men kan daarmede concluderen dat de onderliggende sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken indicatoren een einde van de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken wel degelijk mogelijk maken. Maar let op dat er (in Europa) nog geen draai te zien is en deze moet er geweest zijn wil men positief kunnen worden op de korte termijn markt. Al de rest is analyse en daarmede ook hypothetisch. En als we naar het dagplaatje van de DAX kijken dan wordt het totale beeld toch nog iets anders.

De DAX Index op dagbasis

TB 20150503 FIG2 DAXIn figuur 2 vindt u de daggrafiek van de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken uit Duitsland. Er tekent zich een onmiskenbaar onevenwichtig Kop/Schouderpatroon af. Volgens de theorie is dit patroon af en kan men nu een daling verwachten waarvan het doel te berekenen valt op 10.848. De koers zou dus vanuit de laatste slotkoers nog een ruwe 600 punten omlaag moeten om daar te komen. Dit patroon spreekt dus een snel herstel tegen. Maar er is nog iets meer. Normaliter wordt een doorbaak gevolgd door een pullback. En het zou de eerste keer niet zijn dat de pullback doorschiet en het patroon daarmede ongeldig maakt. De laatste koers is een Long-Legged Dojiof Rickshaw man. Een DojiEen candlestick waarvan de opening en het slot geheel of bijna geheel samenvallen. Dit patroon geeft besluiteloosheid van de markt aan. Copyright Vladeracken patroon met aan de bovenzijde en aan de onderzijde zeer lange schaduwen en het (zeer kleine) lichaam ongeveer in het midden. Het is een belangrijk omkeersignaal. Confirmatie is noodzakelijk. Copyright Vladeracken. Dit is een notoir omkeerpatroon. Een hoger slot aanstaande maandag bevestigt een omkeer. Het is opvallend hoeveel aandelen en hoeveel indexen deze zelfde candle laten zien. Soms is het zelfs een Rickshaw man, zoals het geval is bij de DAX, hetgeen een nog sterkere omkeer candle is. De drie indicatoren daaronder divergeren negatief ten opzichte van het kortere verleden maar ze divergeren wel degelijk zeer positief ten opzichte van het iets langer achter ons liggende verleden (niet te zien in figuur 2). Daarnaast liggen zij diep hetgeen dus minder ruimte laat om verder te dalen. Wat hun boodschap is, is moeilijk te zeggen. Wij wachten daarom eerst de slotkoers van maandag af om iets zinnigs te kunnen zeggen. En wat maandag ook mag vertellen, alleen een koers die duidelijk boven 11.193 komt in de komende dagen, kan een verdere daling verhinderen.

De DAX Index op weekbasis

TB 20150503 FIG3 DAXWij blijven nog even bij de DAX teneinde naar de weekgrafiek te kunnen kijken. U ziet hem in figuur 3. Het eerste wat opvalt is de grote afstand tussen de twee gemiddeldes. Dit fenomeen ziet men overal. En het vraagt om herstel ook al kan dit lang duren. De laatste candle is door het MA10 gevallen. Het MA30 ligt zoals gezegd aanzienlijk lager. Het ligt zelfs lager dan het hierboven vermelde doel van 10.848. Als de daling zich dus doorzet dan ligt er nog veel laken voor de schaar. De laatste candle is een zwarte. En het is ook een negatief Omarmingpatroon. Dit patroon ziet men in de weekgrafieken van alle indexen. Maar wij tillen hier niet zo erg aan. Het komt voor in een dalend koerspatroon en dit type candle heeft pas echt betekenis als het als een omkeerpatroon gaat gelden. Dus op de top van een stijgend koersbeeld. In dit geval is dat niet zo en derhalve is de impact veel geringer. Het is dus heel goed mogelijk dat van hieruit de markt weer omhoog gaat, maar dan moet er op de weekchart toch heel wat gebeuren. De daling van afgelopen week die toch meer dan 400 punten betrof moet dan tenminste worden goed gemaakt. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken onder in de figuur is dalende en er is nog veel ruimte om te gaan. Inmiddels is de DAX sinds zijn top op 12.390 al meer dan 7,5% gedaald en er hoeft niet veel meer bij te komen of wij gaan spreken van een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. In dat geval wordt het scenario van Kop/Schouderpatroon zeer reëel.

De AEX Index op maandbasis

TB 20150503 FIG4 AEXIn figuur 4 geven wij u een blik op de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken maar dan wel over een veel langere termijn. Het oplopende kanaal in figuur 1 begon in 2015. In figuur 4 ligt het begin van het kanaal in de laatste maanden van 2008, dus voor de crisis. Met de laatste top brak de AEX uit het oplopende kanaal. En de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken van een oude neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken werd gebroken. Ook een FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken moest er aan geloven. Deze beide weerstanden fungeren nu als steun en derhalve is de weg omlaag, als deze al wordt ingeslagen, niet gemakkelijk. De laatste candle belooft echter niet zo veel goeds want men mag hem betitelen als een Gravestone en dit is een typisch toppatroon. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken stijgt en heeft nog voldoende ruimte. Maar al met al moet de conclusie zijn dat de mogelijkheid van een inzettende correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken (want de markt moet toch zeker met meer dan 10% dalen wil het maandbeeld echt negatief worden) reëel is. In Amsterdam hebben we nog maar 4,5% gehad, zodat een eventuele correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken nog heel wat van uw belegde vermogen kan afsnoepen.

Conclusie

Het is spannend dezer dagen op de beurs. Er is een kans dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken voorbij is, maar er is ook een grote kans dat het oude gezegde, dat u moet maken dat u weg komt in de maand mei, opgeld gaat doen. De toevloed aan liquide middelen door de Centrale Banken van onder anderen die van Europa en van Japan pleiten ervoor dat de hausse zich doorzet. Maar de markt zelf vertoont tekenen van uitputting. Niet alles is negatief, een doemscenario is niet zonder meer zeker, maar grote voorzichtigheid is op dit moment geboden. Komende week zal al beginnen met een uitsluitsel. En wie weet zal de opklaring vanuit Griekenland wel een steun in de goede richting zijn. Het is belangrijk vast te stellen dat de markt op de korte termijn weliswaar argumenten bevat die op een herstel wijzen, maar de draai naar boven is nog nergens ingezet en zolang dat niet het geval is blijft de markt negatief.

De Rente

TB 20150503 FIG5 RENTEDe grootste verrassing afgelopen week was natuurlijk de sprong omhoog in de rente. Niemand had daaraan gedacht. Ook in Amerika maakte de rente een sprong, maar dat was daar niet zo verrassend, want de financiële wereld is ervan overtuigd dat de rente aldaar in de komende maanden in hoe dan ook omhoog gaat (zij het dat de verwachtingen ten aanzien van het tempo van de verwachte stijging recentelijk nogal getemperd zijn). Het was vooral de langere rente die de sprong maakte. In figuur 5 tonen wij u een vereenvoudigde Yieldcurve. U ziet bovenaan in deze figuur de daggrafiek van het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jaars Nederlandse Staatsleningen. Daaronder staat dat van de 2 jaars leningen. Het quotiënt van beide vindt u in de derde grafiek en zoals te zien is heeft de sterke stijging van de 10-jaars rente dit quotiënt enorm omhoog gebracht tot op of net boven de dalende trendlijn. Het is nog te vroeg om te stellen dat deze trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken zich zal doorzetten. Maar wel belangrijk is het om zich als belegger te realiseren wat dit voor de Yieldcurve in Europa betekent. Deze was in de afgelopen weken gevaarlijk vlak geworden en dat is zeer negatief voor het verdienmodel van banken en levensverzekeringsmaatschappijen. De uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken die u in de ratioverhouding onderin de figuur ziet duidt er op dat de lange rente harder stijgt dan de korte. En dat is positief voor banken en verzekeraars. Dat de rente in het algemeen weer stijgt is ook positief voor pensioenfondsen en verzekeraars omdat daarmee de rekenrente weer oploopt. Hoe het ook zij, de stijging van de afgelopen tien dagen is een significante en een die is ontstaan in een fase waarin de ECB in hoog tempo bezig is met het opkopen van staatsobligaties, een contradictie dus.

Wat precies de consequenties zullen zijn valt nog niet te zeggen omdat er technisch nog geen sprake is van een duidelijke bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Maar het is heel goed mogelijk dat de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken pas een feit is als de 10-jaars rente al weer op 1% staat. Eerste doel is in ieder geval 0,65%!

US$ versus €

TB 20150503 FIG6 US$In figuur 6 staat de weekgrafiek van de dollar. Afgelopen week is hij door zijn steun op 90 gevallen. Er werd een dubbele top gevormd en de doorbraak door het 90-niveau (de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken) bevestigde deze top. Er kan nu een doel berekend worden dat ligt op 85 / 84. Er zijn geen redenen in de grafiek te vinden, die erop wijzen dat hij daar niet zal komen. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken geeft deze ook niet, maar de ruimte die men hier ziet lijkt beperkt. Voorlopig houden wij het daarom op een verdere daling van de dollar.

De recente draai in de rente kan ook grote consequenties krijgen voor de $-€-verhouding. Als de rente in Europa weer gaat stijgen en daarbij een stuk van het verschil met de $-rente inloopt, dan wordt de $ aanmerkelijk minder interessant en komt het aloude probleem van de $ weer naar voren. De $ is, in verhouding tot de €, een zwakgeld valuta-eenheid. Waar Europese overheden in lijn met het Duitse beleid uitgaan van begrotingsdiscipline (ook al wordt daar niet altijd strikt aan gehouden, het algemene beleid is er toch op gericht om de tekorten onder 3% van het Bruto Binnenlands Product te houden) is het Amerikaanse antwoord op problemen altijd geweest het drukken van meer Dollars. Dat is op de lange termijn zeer negatief voor de $ ten opzichte van de €. De toekomst zal het leren, maar beleggers moeten een draai in de $-€-verhouding zoals wij afgelopen weken gezien hebben zeer serieus nemen. Het maakt een verhouding van 2 $ voor elke € op termijn veel waarschijnlijker dan pari!

De prijs van een troy ounce goud

TB 20150503 FIG7 GOUDEven leek het erop dat het dan toch zou gebeuren. De prijs van een troy ounce Goud vloog omhoog. De pret was echter van korte duur. En op de weekgrafiek (zie figuur7) van de World Gold Index is er eigenlijk niets te zien. Het steunniveau van US$1.162 is bijna weer bereikt en de grafiek ziet er negatief uit. Wij houden het op een verdere daling of hooguit een consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken. Een stijging tot US$1.300 of een draai omhoog van beide gemiddeldes dient door de voorzichtige belegger afgewacht te worden alvorens een positie in te nemen.

De prijs van een vat Brentolie

TB 20150503 FIG8 OLIEVanaf het dieptepunt medio januari van dit jaar op US$45,19 is de prijs van een vat Brentolie weer gekomen op een slotkoers afgelopen vrijdag van US$ 66.78, zoals te zien is in figuur 8 waarin wij de daggrafiek hebben opgenomen. De kansen zijn groot dat het hier even bij blijft want de %R indicator ligt al hoog. Hiermede in tegenstelling heeft de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken nog veel ruimte. Hij is pas afgelopen week gaan stijgen, hetgeen frappant is. Intussen heeft het MA10 het MA30 doorschreden (Golden CrossEen bullish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in opwaartse richting kruist. Als standaard voor een haussesignaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar boven toe moet kruisen. Copyright Vladeracken), de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op US$63 werd gebroken, het MA150 werd doorschreden alsmede de dalende trendlijn. Het leven lacht de sjeiks dus weer toe. Maar de belangrijke weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken rond US$75 ligt nog ver verwijderd. Pas als deze genomen is durven wij te stellen dat de oliecrisis voorbij is. Dit neemt niet weg dat het ernaar uitziet dat het zo vaak genoemde doel van US$30 of US$40 nu toch naar het rijk der fabelen verwezen kan worden.

Beleggen bij Vladeracken

April is een maand van consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken geworden. Behalve de Amsterdam Selector, waar Galapagos voor een positief resultaat voor de maand zorgde, en de obligatieportefeuilles, waar de rentedaling aan het begin van de maand nog voor positieve resultaten zorgde, hebben alle modellen een klein stapje terug gezet. Gemiddeld genomen zijn de rendementen met iets meer dan 1% teruggelopen. Maar de risico’s in de meeste portefeuilles zijn ook teruggelopen, want de meer risicovolle posities werden al eind maart verkocht. De tik die in de voorbije dagen is uitgedeeld op de beurzen heeft ons daarmee niet onberoerd gelaten, maar nergens daalden de resultaten harder dan de algemene beursindices zelf. Ondertussen is het dividendseizoen begonnen en lijkt de fase van consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken al weer bijna voorbij.
Wij maken ons dan ook op voor de volgende positieve maand van het jaar.

Alleen in de obligatiemarkt verwachten wij nog een pas op de plaats te zullen maken, want de rentestijging van de voorbije dagen is significant in die zin dat zij wijst op een belangrijke lange termijn kentering. Obligaties zijn daarmee een groot risico geworden, met name waar de looptijden lang zijn. Gelukkig hebben wij vrijwel geen langlopende obligaties in de portefeuilles van onze cliënten en is de rentegevoeligheid daarmee zeer beperkt. Onze portefeuilles zullen slechts beperkt te lijden hebben onder een rentestijging.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel

Methode

2009
2010
2011
2012 2013 2014 2015 t/m 01-05 Doel per jaar
Zeer defensief

Stamrecht
portefeuilles

8,3 %

8,2 %

-/- 1,6 %

7,8 %

4,0 %

0,4 %

4,0 %

4,0 %

Defensief

ObligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken
portefeuille

9,8 %

10,0 %

3,2 %

7,9 %

3,2 %

0,8 %

4,1 %

4,0 %

Matig

Mix aandelen
/ obligaties

17,8 %

13,3 %

-/- 7,4 %

11,6 %

6,5 %

-/- 0,9 %

14,3 %

6,0 %

Matig / fondsen

Fund Selector

34,3 %

13,1 %

-/- 12,7 %

-/- 1,1 %

6,6 %

3,6 %

3,0 %

6,0 %

Normaal aandelen

PRIJS<Waarde Methode

44,8 %

14,2 %

-/- 38,5 %

8,8 %

10,8 %

-/- 16,0 %

21,6 %

8,0 %

Actief aandelen

Amsterdam
Selector

14,3 %

16,8 %

-/- 15,9 %

3,5 %

15,3 %

-/- 2,8 %

18,6 %

8,0 %

Wereld
Selector

6,0 %

14,0 %

-/- 10,5 %

16,0 %

47,7 %

-/- 4,4 %

9,8 %

8,0 %

Benchmark

AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken

36,4 %

5,7 %

-/- 11,9 %

9,8 %

17,2 %

5,6 %

14,9 %

EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken

21,0 %

-/- 5,4 %

-/- 17,1 %

13,8 %

17,9 %

1,2 %

14,9 %

 

* Het gaat hierom het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten van de beheerder. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl, en/of op de website van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, www.technischebelegger.nl, waar u onderaan de meest recente uitgave, het laatste artikel op onderwerp gegroepeerd aantreft met een link naar het feitelijk stuk.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 1 juni 2015.

Den Haag, 4 mei 2015
Vladeracken Vermogensbeheer

Reeds besproken onderwerpen / publicaties:


Vladeracken beleid t.a.v. bestandsvergoedingen en plaatsingfees Obligaties
Hoe spreken de statistieken voor 2014? Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Onze macro-economische visie (29-06-2012)

Onze macro-economische visie (27-12-2013)

De Japanse beurs (31-05-2013)

Bedrijfsobligatiefondsen en rentegroeifondsen zoals Lux-O-Rent en ING Renta Grf
Aandelen Credit Linked Notes
Hoogdividend aandelen: Corio, Koninklijke Olie, Unibail Rodamco 31-01-2014 en Unibail dagboek, Wereldhave Floored en Reversed Floaters van Rabobank en RBS
De “Dogs of Amsterdam” (2007 – 2012) High yield obligaties van Air Berlin, Altice, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group (25-07-2014 en 01-08-2014) Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers, Servus, Stork TS en Sunrise
Aandelen: Aalberts, Arcadis, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Heineken (Holding) , Imtech, Nokian, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Unilever, Technip, Tenaris, TKH Group, Vallourec, Hybride en variabele renteobligaties van Linde Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index
Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken Perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, FrieslandCampina, Fürstenberg, ING, SNS Reaal, SRLev en Tennet
Sprinters op de AEX combineren met Calls Steepeners (incl. renteherziening) van BNG, NIBC, Ned. Waterschapsbank en Rabobank
Grondstoffen, metalen en valuta Overige onderwerpen
Goud en Zilver Volatility, strategieën, derivaten, ETF’s
De Amerikaanse Dollar (25-03-11 en 16-09-11), de Australische $, het Britse £, de Canadese $, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta note Woodies CCI & Martingale op de beurs, handelssystemen
Coppock Indicator en het Hindenburg Omen, TA indicatoren

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.