De Technische Belegger • Jaargang 21 • Nr 6 • 1 juni 2015

De uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken zoals die was aangekondigd door de indicatoren kon uiteindelijk niet voltooid worden. Te veel ontwikkelingen drukten de beurzen naar beneden. Het meest in het oog springend, althans in onze ogen, was daarbij het spel dat Griekenland speelde. Conform de regels van de speltheorie gingen zij door met de mogelijke frontale botsing erop rekenend dat Europa eieren voor haar geld zou kiezen en aan de Griekse eisen zou tegemoetkomen. Maar er zijn gelukkig meer mensen, die de theorie kennen. Toch moet men zich afvragen of het de Griekse regering wel mogelijk zal zijn om aan Europa toe te geven. Want, bijvoorbeeld, een verlaging van de pensioenen is gemakkelijk in concrete getallen uit te rekenen maar wat er met deze uitkeringen zal gebeuren als Griekenland uit de Euro stapt of misschien daar wel in blijft maar een tweede munteenheid gaat introduceren is met geen mogelijkheid te voorspellen. Beter zal het naar verwacht wordt voor de Grieken niet worden, maar een concrete benadering wordt door niemand gegeven. De beurzen werden door dit spel en door de daardoor opgeroepen onzekerheid teleurgesteld en zo ging de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken niet door. Toch gloort er licht in de tunnel want inmiddels zijn een aantal anomalieën opgeruimd en wordt de oversold situatie benaderd. De markten zijn nog niet helemaal zover, maar als wij volgende week nog een negatieve beurs gaan zien dan zal het einde van de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken toch dichtbij zijn gekomen. Misschien valt dat wel samen met de eerste cruciale datum waarop de Grieken weer een forse som aan het IMF moeten overmaken. Als dat zo zou zijn (dus als Griekenland zou toegeven) zal de rust voorlopig terugkeren en zullen de beurzen hun opgang hervatten. Het zou ook nog zo kunnen zijn, dat Griekenland kiest voor de mogelijkheid die het IMF biedt om alles ineens te betalen en in dat geval zal de markt moeten wachten tot 19 juni. Maar als dan blijkt dat het allemaal maar spel was dan lijkt het voor alle partijen, zeker voor beleggers, het beste om voor eens en voor altijd met het probleem te kappen en Griekenland vaarwel te zeggen. Het afscheid van Griekenland zal zeker gevoeld worden maar de opluchting, zo lijkt het ons, zal er snel voor zorgen dat de beleggers het beleggen weer hervatten, blij dat een blok aan het been is weggeworpen. Hieronder kunnen wij alleen de koersgrafieken laten zien. Griekenland zit daar niet tussen maar wel kunnen wij laten zien waar de beurzen op dit moment staan.

De AEX Index op dagbasis

Met een slotkoers van 493,56 is de index aangekomen in een gebied, dat gekenmerkt wordt door een sterke steun, maar deze steun lijkt het te hebben opgegeven. Het MA50 werd doorschreden. Hetzelfde gebeurde met een sterke steunlijn op 495 en ook het oplopende trendlijntje werd doorschreden. De weg ligt nu open naar een volgende steun op 480. Er is geen reden te veronderstellen, dat TB 20150601 FIG1 AEXhij daar niet zal komen. De Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken daaronder heeft zojuist de zwarte lijn doorschreden alsmede de horizontale bovenste grens. Hiermede staat hij dus nog aan het begin van de daling. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder is dalend en heeft nog zeker een tot twee weken voor zich liggen alvorens er een oversold situatie gaat ontstaan. Maar gelukkig kan men niet spreken van divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken. En het MA50 zal zich dichter naar het MA150 gaan bewegen zolang de koers daaronder ligt. En zoals wij reeds vaker schreven was deze afstand te groot geworden en moest hij verkleind worden om in een gezonde situatie te komen. De vraag in de komende weken zal zijn of de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken nog zover zal doorgaan dat de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van 469 bereikt gaat worden. Wij zien in ieder geval een doorbraak daarvan niet zitten, of het moet voor een korte periode van een paar dagen zijn, dus in principe verwachten wij dat de hausse niet onderbroken zal worden. Althans in de zeer nabije toekomst want er hangen zoals wij hieronder nog zullen laten zien nog steeds donkere wolken boven de markten, die voor de iets langere termijn duidelijk op een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken wijzen. Voor de korte termijn echter voorzien wij een doorzettende daling tot een niveau dat de hausse niet zal onderbreken waarna de opgang zal worden hervat. De doorbraak door het 510-niveau blijft in deze gedachte dus mogelijk. Andere markten onderstrepen deze aanname.

In figuur 1 ziet u de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op dagbasis. U ziet een wirwar van lijntjes maar de kern is duidelijk.

De DAX Index op weekbasis

 

In figuur 2 staan de koersen van de Duitse DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken op weekbasis. De laatste candle, die van de afgelopen week, is een lelijke.TB 20150601 FIG2 DAX Het is een Bearish Omarmingpatroon (Bearish EngulfingZie Engulfing patroon. Thomas Bulkowski stelde vast dat deze candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken in een uptrend in 79% van de gevallen waarin hij voorkwam, op correcte wijze een bearish reversal aankondigde. Hiermede bestempelt hij het als het beste omkeerpatroon in een bullmarkt. Thomas N. Bulkowski zet dit patroon op de derde plaats van de acht meest betrouwbare candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken patronen. Copyright Vladeracken). Andere markten laten ook allemaal een negatieve candle zien. Meestal is het een zelfde candle maar men ziet ook wel een Dark Cloud. Deze candle komt op dit moment niet voor na een top (sterk signaal) maar vormt wel onderdeel van een toppingpatroon en derhalve mag men er niet zo maar aan voorbijgaan. Vorige week wezen wij in onze blog dat de week Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken positief was gedraaid. Maar wij stelden toen ook dat wij wachtten op een bevestiging. En zoals men ziet is deze bevestiging niet gekomen want de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is opnieuw dalende. En wat nog erger is, is het feit dat hij negatief gaat divergeren. De week duidt dus op een voortzettende daling en tegelijkertijd duidt hij ook op zwaar weer in de toekomst. Het eerste signaal is in overeenstemming met het signaal dat wij in het dagpatroon van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken lieten zien. Het tweede stemt overeen met de vele waarschuwingen, die er in de lucht hangen en die wijzen op moeilijke tijden op iets langere termijn. Om met een positieve opmerking deze paragraaf af te sluiten wijzen wij erop dat wij in de sentimentindicatoren geen negatieve dingen zien. Zelfs het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken laat ons in deze dagen niet in de steek.

 Figuur 2, De DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken op weekbasis.

De DJIA Index op weekbasis

 

In figuur 3 vindt u niet alleen de Dow Jones Industrial Index maar ook de Dow Jones Transport Index en de Dow Jones Utility Index. De DJIA heeft nu drie achtereenvolgende toppen gezet. De eerste top werd door de twee andere indexen gevolgd. Maar de tweede en de derde top niet meer. Voor de Transport Index geldt dat als deze de top in de Industrial Index niet bevestigt, de markt dan in de problemen gaat komen. Voor de derde index, de Utility index geldt iets anders. Deze reageert als eerste van de indexen op de veranderingen in de rente. Na de top op 657 is hij gaan dalen. Dat was geheel volgens de theorie want de rente was toen gaan stijgen. TB 20150601 FIG3 DJIAMaar het is wel bekend dat een stijgende rente negatief is voor de ontwikkeling van de aandelenkoersen. Figuur 3 duidt dus op problemen. Maar deze hoeven niet onmiddellijk op te duiken. Er zijn andere indicatoren (kortere termijn), die zullen gaan wijzen op een aanstaande correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken, maar op dit moment is daar nog niets van te zien. Het probleem voor de analist (en zeker voor de belegger) gaat zijn of hij inderdaad de dreigende omkeer op tijd gaat herkennen. De Draghi-kraan en ook de kraan van de Japanse Centrale BankDe Bank der banken. Bij deze bank kunnen andere banken terecht om geld te lenen en om geld te parkeren. De CB houdt toezicht op de financiële positie van de banken en zij is verantwoordelijk voor de uitgifte van bankbiljetten. In Nederland is het De Nederlandsche Bank (DNB). In Europees verband werkt zij samen met de Europese Centrale Bank en in het kader van Euroland is zij daaraan in zekere zin ook ondergeschikt. In de V.S. vervult de FED de rol van Centrale Bank. Copyright Vladeracken, die beiden wagenwijd openstaan, zorgen voor een grote toevloed van liquide middelen op de beurzen endaarmede zullen ze een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken gaan tegenhouden. De vraag is dus ook hoe lang deze kranen open zullen blijven staan of misschien ook wel hoe lang beleggers onbezorgd hun middelen blijven besteden op de beurs.

 

Figuur 3, de DJIA Index op weekbasis.

De AEX Index op maandbasis

Vorige maand lieten wij u reeds een maandgrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien. Wij doen dat opnieuw omdat in de afgelopen maand een belangrijke candle werd toegevoegd. De maand mei sloot opnieuw met een hogere slotkoers. De markt in Amsterdam is dus nog steeds in opmars. Maar de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder is nu gedraaid. Hij daalt, waar hij een maand geleden nog steeg. Nu is het zeker niet onTB 20150601 FIG4 AEXgewoon als er enige dalende maanden in de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken moeten komen alvorens de koersen gaan dalen. Dat deze gaan dalen, ook al is de daling niet imminent, staat als een paal boven water want daar duiden andere indicatoren op (zie boven). In het geval van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken ligt er echter een sterk steunniveau. Bij de DAX is het beeld iets anders. Deze laat al twee achtereenvolgende zwarte dalende candles zien, maar deze liggen allebei nog binnen het bereik van het lichaam van de voorgaande candle. Een doorbraak hiervan is nodig om de daling te bevestigen en hiermede is de conclusie voor de DAX eensluidend aan die van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken: de maandgrafieken laten zien dat zij zich voorbereiden op een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken maar het kan nog even duren voordat deze zich gaat manifesteren. In de Amerikaanse markten is deze ontwikkeling (dalende Momans) al langer aan de gang en er wordt op maandbasis ook fors negatief gedivergeerd. Langzamerhand komen de markten daarmede in dezelfde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken.

Figuur 4, de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op maandbasis.

De Rente

De rente is zich gaan herstellen van de eerdere onverwachte uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken. Dat wil zeggen dat hij weer is gaan dalen. In figuur 5 ziet u dat de daling voorlopig bestempeld moet worden als een pull backEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken naar de dalende trendlijn. Of het hierbij zal blijven is nog niet te zeggen. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daalt maar ligt nog hoog, dus het lijkt erop dat het nog wel enige tijd zal gaan duren alvorens aan deze daling een einde gaat komen. De dalende trendlijn ligt ongeveer bij 0,56%. Daar zou hij dus niet doorheen mogen breken. Na de eerste scherpe beweging omhoog, zoals wij die in de voorbije maanden gezien hebben, is het nu zaak dat zich een bodempatroon ontwikkelt. De rente is TB 20150601 FIG5 RENTEgedurende vele jaren gedaald naar het huidige niveau. Het zal dus nog wel enige tijd vergen alvorens sprake kan zijn van een definitieve ommekeer. Het is als een mammoettanker, die bij Rotterdam moet afmeren. Die moet bij wijze van spreken al in de Golf van Biskaje beginnen met afremmen om niet de haven van Rotterdam voorbij te schieten. Op hoge snelheid kan de tanker niet zomaar bij Rotterdam rechtsaf slaan. De steun van de dalende trendlijn is daarbij het eerste logische punt waar de rentedaling, als er sprake is van een lange termijn bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken, opnieuw tot stilstand komt, maar noodzakelijk is het niet. Voor hetzelfde geld daalt de lange rente opnieuw tot aan de laatste bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van 0,15% alvorens opnieuw te gaan stijgen. De belangrijkste conclusie hieruit is vooral dat beleggers moeten oppassen met het kopen van langlopende obligaties. Want de bewegingen van de rente staan waarschijnlijk in het teken van een belangrijke lange termijn bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken en daarin worden de bewegingen omhoog niet steeds weer netjes aangekondigd.

Figuur 5, de Rente.

De US$ versus de €

TB 20150601 FIG6 USDZoals u kunt zien in figuur 6 waarin de weekgrafiek van de dollar staat, is deze omhoog door de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken gebroken. Maar de doorbraakcandle is weinig overtuigend. Dat wil zeggen dat de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken ongedaan werd gemaakt, maar wij achten het zeer goed mogelijk dat deze uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken in de komende periode alsnog en op zijn beurt ongedaan wordt gemaakt. De weekgrafiek, die wij u in figuur 6 laten zien toont een duidelijke topformatie. Een daling onder 90 betekent een koersdoel van 85 n dat op zijn beurt betekent dat het grote toppatroon wordt doorbroken met 78 als volgende doel. Het is dus allemaal nog niet zo duidelijk voor wat de dollar betreft, maar wij zijn niet optimistisch.

 

 

 

Figuur 6, US$ versus €

De prijs van een troy ounce goudTB 20150601 FIG7 GOUD

Ondanks het feit dat de statistieken vermelden dat er veel goud gekocht wordt onder anderen door overheden, wil het maar niet lukken. De daggrafiek in figuur 7 laat hier geen misverstand over bestaan. Men wijt dit aan de gestegen dollar in de afgelopen periode maar ook dat blijft gissen. Weliswaar gaat er een negatieve invloed uit van een stijging van de dollar op de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken, omdat die in dollars noteert, maar of het verband zo zeker is, is ons onbekend. In ieder geval is het zeker dat de World Gold Index de zijwaartse fase nog niet verlaten heeft en derhalve is de conclusie dat het veiligste is om ervan af te blijven.

 

 

Figuur 7, Goud in $ per troy ounce.

De prijs van een vat Brentolie

In de afgelopen week kon men een opmerkelijk herstel zien van de olieprijs. Maar op de weekgrafiek is hier niets van te zien. Op de daggrafiek is de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken gaan stijgen maar op de weekgrafiek die wij in figuur 8 laten zien heeft de dalende MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken nTB 20150601 FIG8 OLIE-1og heel wat laken voor de schaar. De rapporten wijzen op een overproductie van ruim 1,5 mln. vaten per dag en dit ondanks het feit dat in Amerika 60% van de schalieputten nu gesloten zijn. Amerika in zijn totaliteit zette in de afgelopen week ook een record met de hoeveelheid olie die aldaar geproduceerd werd (uit de meest rendabele overgebleven putten). Maar de ongebonden productie in het Midden-Oosten lijkt toch de veroorzaker te zijn van de grote overproductie en dat betekent dat Saoedi-Arabië met zijn uitdagende politiek, die met name gericht is op de Verenigde Staten, hetzelfde Midden-Oosten in de klem zet voor wat de prijs betreft. Dat er daarbij dan ook nog van verminderde vraag sprake is lijkt niet van een evenredig belang. De conclusie is dat wij de weekgrafiek geloven die wijst op een dalende prijs.

 

 

Figuur 8, Brentolie in US$ per vat.

Beleggen bij Vladeracken

Opnieuw tekenden vrijwel alle modellen voor een positieve maand. Positieve uitschieter was ditmaal de Amsterdam Selector waar de prestaties van Galapagos buiten alle proporties zijn. Maar ook de andere actieve modellen tekenden voor een positief resultaat. Alleen in de Prijs<Waarde Methode werd gas teruggenomen. Tegenover een flinke hoeveelheid dividend en enkele positief presterende aandelen stonden verliezen op BAM, OMV en Imtech waardoor per saldo een min van 1,1% voor de maand mei resulteerde (maar nog altijd een positief netto resultaat van 20,3% voor het jaar). Tegen het einde van de maand hebben wij wel winst genomen op enkele posities. De markt lijkt rijp voor een tweede tik omlaag en dan is het beter om het nodige in contanten aan de zijlijn te hebben staan. Hoogvliegers van de afgelopen maanden zoals Altice, Numericable en een Leveraged EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken TrackerExchange Traded Funds. Via de beurs verhandelbare, passief beheerde beleggingsfondsen, die de performance van een index volgen. Er zijn ETF’S op markt- en sectorindexen. Men maakt onderscheid tussen ETF’s op Cash-Basis en ETF’s op Swap-Basis. Zie ook ETF op Cash-Basis en ETF op Swap-Basis. Copyright Vladeracken werden afgelopen week verkocht.

De obligatieportefeuilles hadden te leiden van een ander probleemgeval, Air Berlin. Op een mededeling van de (inmiddels in 4 jaar tijd 4de) directeur. dat de aan de gang zijnde reorganisatie voor het bedrijf de laatste kans vormde, zakten alle obligatiekoersen van Air Berlin met soms zelfs ruim 10% onderuit. Voor de meeste van onze cliënten is het risico van Air Berlin niet erg groot meer. De reorganisatie is al begin dit jaar met de banken en andere financiers overeengekomen en is gepland om dit en volgend jaar te lopen. En wij houden een obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken die al in november van 2015 moet worden afgelost. Herfinanciering van de maatschappij zal pas op zijn vroegst in 2016 aan de orde komen. Wij verwachten daarom geen problemen bij de aflossing van deze obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken. Maar in sommige gevallen houden wij ook een obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken in portefeuille die tot in 2018 loopt. Deze zal mogelijk wel ter discussie komen en wij beraden ons op het ogenblik op de vraag of wij hier in de loop van de komende maanden niet alsnog afscheid van moeten nemen. Opvallend is wel dat de aandelenkoers op dit nieuws niet heeft gereageerd. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat de opmerking van deze directeur bedoeld was als schot voor de boeg richting de vakbonden. De onderhandelingen over een reeks ontslagen moeten in de komende weken tot een afvloeiingsregeling voor een flink aantal werknemers gaan leiden.

Risico profiel Methode 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 t/m 29-mei Doel per jaar
Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 8,3 % 8,2 % -/-     1,6 % 7,8 % 4,0 % 0,4 % 3,7 % 4 %
Defensief Obligatieportefeuille 9,8 % 10,0 % 3,2 % 7,9 % 3,2 % 0,8 % 3,7 % 4 %
Matig Mix aandelen / obl. 17,8 % 13,3 % -/-     7,4 % 11,6 % 6,5 % -/- 0,9 % 14,0 % 6 %
Matig / fondsen Fund Selector 34,3 % 13,1 % -/- 12,7 % -/- 1,1 % 6,6 % 3,6 % 3,7 % 6 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 44,8 % 14,2 % -/- 38,5 % 8,8 % 10,8 % -/- 16,0 % 20,3 % 8 %
Actief aandelen Amsterdam Selector 14,3 % 16,8 % -/- 15,9 % 3,5 % 15,3 % -/- 2,8 % 28,3 % 8 %
Wereld Selector 6,0 % 14,0 % -/- 10,5 % 16,0 % 47,7 % -/- 4,4 % 14,8 % 8 %
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 36,4 % 5,7 % -/- 11,9 % 9,8 % 17,2 % 5,6 % 16,3 %
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 21,0 % — 5,4 % -/- 17,1 % 13,8 % 17,9 % 1,2 % 13,5 %

 

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl, en/of op de website van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, www.technischebelegger.nl, waar u onderaan de meest recente uitgave, het laatste artikel op onderwerp gegroepeerd aantreft met een link naar het feitelijk stuk.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 6 juli 2015.

Reeds besproken onderwerpen / publicaties:
Vladeracken beleid t.a.v. bestandsvergoedingen en plaatsingfees Obligaties
Hoe spreken de statistieken voor 2014? Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Onze macro-economische visie (29-06-2012)

Onze macro-economische visie (27-12-2013)

De Japanse beurs (31-05-2013)

Bedrijfsobligatiefondsen en rentegroeifondsen zoals Lux-O-Rent en ING Renta Grf
Aandelen Credit Linked Notes
Hoogdividend aandelen: Corio, Koninklijke Olie, Unibail Rodamco 31-01-2014 en Unibail dagboek, Wereldhave Floored en Reversed Floaters van Rabobank en RBS
De “Dogs of Amsterdam” (2007 – 2012) High yield obligaties van Air Berlin, Altice, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group (25-07-2014 en 01-08-2014) Gazprom, Gazprombank, German Pellets, Heidelberg Zement, ING, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers, Servus, Stork TS en Sunrise
Aandelen: Aalberts, Arcadis, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Heineken (Holding) , Imtech, Nokian, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Unilever, Technip, Tenaris, TKH Group, Vallourec, Hybride en variabele renteobligaties van Linde Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index
Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken Perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, FrieslandCampina, Fürstenberg, ING, SNS Reaal, SRLev en Tennet
Sprinters op de AEX combineren met Calls Steepeners (incl. renteherziening) van BNG, NIBC, Ned. Waterschapsbank en Rabobank
Grondstoffen, metalen en valuta Overige onderwerpen
Goud en Zilver Volatility, strategieën, derivaten, ETF’s
De Amerikaanse Dollar (25-03-11 en 16-09-11), de Australische $, het Britse £, de Canadese $, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta note Woodies CCI & Martingale op de beurs, handelssystemen
Coppock Indicator en het Hindenburg Omen, TA indicatoren

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.