De Technische Belegger • Jaargang 21 • Nr 8 • 31 juli 2015

Hoogstwaarschijnlijk werd de invloed van een mogelijke Grexit het sterkst gevoeld door de aandelenbeurzen in Europa. Per slot van rekening zou Euroland door een uittreding van Griekenland het sterkst geraakt worden. Maar uiteindelijk had alles niet zoveel om het lijf. De twee andere dreigingen die boven de markt hangen (China en Oekraïne) zijn veel meer mondiaal van aard. Europa heeft zich snel hersteld van de Griekse crisis, maar de wereld lijdt ongetwijfeld onder de terugval van de Chinese economie. Daartegenover staat echter dat in Europa en in Japan continue forse injecties door de betreffende centrale banken wereld worden gegeven. Amerika heeft dit programma afgesloten en zit dus wat betreft de stimulering minder goed (waarbij overigens de bestaande omvang op peil gehouden wordt, de FED koopt nog altijd staatsobligaties op naar de mate waarin deze in haar portefeuille worden afgelost). Daartegenover staat dat de Amerikaanse economie in een goed herstel zit. Maar langzamerhand ziet men een dergelijk herstel ook opkomen in Europa en in Japan. Het voordeel van Amerika, vanuit economisch standpunt gezien, lijkt dus eerder af dan toe te nemen. Langzamerhand zullen de fundamentele argumenten in het voordeel van Europa (en Japan) gaan pleiten, want het enige onderscheid tussen deze gebieden zal het QE-progamma zijn. Volgens Bartjens moeten de aandelenbeurzen in Europa dus voor gaan lopen op die in Amerika. En dat doen zij ook, maar een nieuw gevaar tekent zich af of misschien is het voorzichtiger te zeggen “dreigt zich af te gaan spelen”. Als de Amerikaanse markten achterop raken in hun stijging, dan lijkt er weinig aan de hand. Het enige wat beleggers moeten doen is hun activiteitsgebeid verleggen naar Europa of Japan. Maar als de Amerikaanse beurzen achterblijven doordat ze in een daling zitten dan wordt het gehele beeld volledig anders. Reeds vaak hebben wij op de langere termijn indicaties gewezen van een grotere correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken, die zich dreigt te gaan ontplooien. Een dalende beurs zou daarvan wel degelijk een begin kunnen zijn. In feite is hiermede de analyse van de Amerikaanse beurzen veel belangrijker geworden, dan die van de Europese beurzen. Uiteraard zullen wij Amsterdam niet vergeten maar de Amerikaanse grafieken moeten ons de zekerheid geven die voor Amsterdam voorlopig zonder onderbreking door Draghi gegeven wordt.

De AEX Index op dagbasis

TB 20150731 FIG1 AEX

AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, daggrafiek

Om toch maar eerst met de Nederlandse markt te beginnen: In figuur 1 laten wij u een pagina uit ons handelssysteem op de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien. Zoals reeds eerder aangekondigd zullen wij onze activiteiten, hierop gebaseerd, binnen niet al te lange tijd gaan publiceren op onze website. Vooruitlopend hierop beginnen wij in de komende weken met de publicatie van ons dagboek inzake ons handelen op Unibail. Dit handelen maakt van hetzelfde systeem gebruik.
U ziet in figuur 1 het dalende kanaal waarin de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zich bevond vanaf april van dit jaar toen er een top gezet werd van 510,37. In juli brak de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken geheel volgens de theorie uit dit kanaal en een top werd gezet van 506,05. Deze top was hoger dan de voorgaande op 497,20 en daarmede was een breuk gekomen in de dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken die sinds mei de markt in Amsterdam beheerste. Op maandag van vorige week werd een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gezet op 480,81 en deze bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lag hoger dan zijn voorganger op 459,04. Op dagbasis gezien was de markt op Beursplein 5 dus weer in een stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. De koers ligt inmiddels boven zijn MA50 en ook het MA10 (niet getoond) werd doorschreden. Ook dat is een teken dat de beurs de weg naar omhoog weer heeft gevonden. De Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackendaaronder bevestigt dit door zijn stijging. Hij ligt weliswaar redelijk hoog, maar er is nog ruimte genoeg. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder stijgt en er is geen sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. Hiermede is de conclusie duidelijk. Op grond van deze pagina (tezamen met nog enkele andere indicatoren) hebben wij onze shortpositie in de AEX (met succes) opgeruimd en wij zullen maandagochtend indien de beurs hoger opent een long positie innemen.

De DJIA Index op dagbasis

TB 20150731 FIG2 DJIA

Dow Jones Industrials, daggrafiek

Hoe anders ziet een zelfde pagina, maar nu met de koersen van de Dow Jones Industrial Index, eruit. U vindt dit beeld in figuur 2. Er is hier ook sprake van een dalend kanaal. Maar van een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken is niets te bespeuren. De laatste top lag lager dan zijn voorganger en de laatste bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lag ook lager dan de voorgaande. De herstelbeweging van de laatste week kwam niet verder dan halverwege het kanaal. De koers is door zijn MA200 gezakt (dat wordt in de theorie gezien als een absoluut bewijs van de dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken) en hij ligt daar nu tegenaan. De beurs in New York bevindt zich dus in een baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken. De Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackendaaronder is dalende (zie het verschil met die van de AEX). Vanuit deze indicator gezien mag men geen stijging verwachten. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daar weer onder stijgt en er is geen negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken te zien. Dit laatste is dus het enige wat positief is. Het verandert onze mening dus niet, maar het geeft wel aanleiding om even iets verder te kijken.

De S&P500 Index op dagbasis

TB 20150731 FIG3 S&P500

S&P 500 Index, daggrafiek

In figuur 3 tonen wij u opnieuw een daggrafiek. Het beeld is anders dan dat van de DJIA. Er is geen sprake van een dalend kanaal. De S&P500 heeft nog in juli een nieuw All-Time-High neergezet. Hij is ook niet door zijn MA200 gevallen. Integendeel het MA200 heeft gediend als steunniveau. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken ondersteunt de koersontwikkeling, maar de Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis aan het dalen. Er is echter nog heel iets anders aan de hand. Het zou kunnen zijn dat er een Kop/Schouderpatroon in de maak is. Iedere koers boven de zwarte lijn dat wil zeggen duidelijk hoger dan 2.132, maakt dit patroon af. Mocht dit gebeuren dan komt de zaak duidelijk positief te liggen. De doelstelling, die afgeleid kan worden uit het patroon brengt de S&P500 circa 80 punten hoger. Dat betekent dat alle ellende opnieuw op de lange baan wordt geschoven. Dit heeft alles te maken met de positieve ontwikkeling van de techniek op de beurzen in Amerika. En daarom laten wij u hieronder ook nog een daggrafiek van het grootste technische fonds zien namelijk. de grafiek van Apple.

Het aandeel Apple op dagbasis

TB 20150731 FIG4 AAPL

Apple, daggrafiek

Maar de daggrafiek van Apple ziet er zoals men in figuur 4 kan zien niet zo mooi uit. De koers is gezakt (ondanks de mooie winstcijfers) en is blijven steken op het MA200. Dit is beduidend slechter dan wat S&P500 deed en het ligt in lijn met het negatieve beeld dat in figuur 2 (de DJIA op dagbasis) te zien is. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder divergeert duidelijk negatief. Maar wat echt zorgen baart is het feit van het mogelijke negatieve Kop/Schouderpatroon. Het is geen erg evenwichtig beeld dat men ziet maar bij een doorbraak van de mogelijke neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken rond US$117 (in neerwaartse richting dus), is dit patroon af en de volgende doelstelling ligt dan toch zeker nog $17 punten lager rond US$100. Eén aandeel bepaalt natuurlijk niet de beurs, maar wij hebben het hier over Apple, het aandeel van een bedrijf, dat wij bij uitstek zien als een High-Tech bedrijf en dat al langer tijd de belangrijkste speler in de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken Indices is. Een conclusie ligt nog niet zo maar voor de hand en daarom gaan wij ook nog even naar de S&P500 op weekbasis.

De S&P500 Index op weekbasis

TB 20150731 FIG5 S&P500

S&P 500 Index, weekgrafiek

In figuur 5 ziet u de grafiek van de S&P500 op weekbasis. In feite is de weekgrafiek een gecomprimeerde daggrafiek en de weekgrafiek laat dus zien wat de daggrafiek al deed. De koers is op het MA40 (op de daggrafiek het MA200) gestuit en vandaar uit is er aan een opmars begonnen. Deze opmars is duidelijk te zien op de daggrafiek maar hier ziet men slechts één enkele candle. Maar deze ene candle mag, zij het amper, gekwalificeerd worden als een Piercing LineEen witte candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken die volgt op een zwarte candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken maar die lager opent en die sluit boven het midden van de voorgaande zwarte. Een bullish patroon. Copyright Vladeracken, hetgeen positief is. Daaronder vindt u de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Deze stijgt. Tot aan half mei was hij duidelijk negatief divergerend maar sinds begin juni (zie het vierkante blok) is dat veranderd. Hij divergeert nu positief. Al met al is dus de mogelijkheid, dat er een nieuwe trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken omhoog gaat volgen, groter dan de mogelijkheid, dat de markt verder omlaag gaat. Maar het is zeker geen opgelegd pandoer. En als het omhoog gaat, dan lijkt het ons een moeilijke stijging te worden, die veel afgewisseld zal worden met zwarte dagen. Maar grosso modo lijkt Amerika de komende stijging van de beurzen in Europa te gaan ondersteunen en dat ondersteunt onze mening over een komende rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken in Europa.

De Rente

TB 20150731 FIG6 RENTE

10-jaars Rente en 3-maands Euribor, weekgrafiek

De rente is in de voorbije maand verder weggezakt, maar het tempo van de daling is wel afgenomen. De stijging begin dit jaar was zo groot dat een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken omlaag eigenlijk alleen maar natuurlijk genoemd kan worden. Getuige de indicator onder de weekgrafiek in figuur 6 is de overbought-positie van de rente op weekbasis inmiddels opgeheven. De Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis terug op het nul-punt. Of de daling al voorbij is, is nog niet te zeggen, maar wel kan geconstateerd worden dat een eerste steunpunt is bereikt op 0,83% en dat daaronder meer steun ligt. Natuurlijk heeft het opkoopprogramma van de ECB een drukkend effect op de rente, maar of de ECB er in zal slagen om de rente weer helemaal naar het dieptepunt in de figuur te drukken wagen wij ernstig te betwijfelen. Voor de korte termijn lijkt een pas op de plaats of een lichte stijging het meest waarschijnlijke scenario. Een verder aantrekkende Europese economie en het ophogen van de rente door de FED en de Engelse centrale bankDe Bank der banken. Bij deze bank kunnen andere banken terecht om geld te lenen en om geld te parkeren. De CB houdt toezicht op de financiële positie van de banken en zij is verantwoordelijk voor de uitgifte van bankbiljetten. In Nederland is het De Nederlandsche Bank (DNB). In Europees verband werkt zij samen met de Europese Centrale Bank en in het kader van Euroland is zij daaraan in zekere zin ook ondergeschikt. In de V.S. vervult de FED de rol van Centrale Bank. Copyright Vladeracken zal zeker ook zijn invloed hebben op de lange rente in Europa. Feit is dat de indicatoren in de daggrafieken inmiddels positief divergeren.

De US$ versus de €

TB 20150731 FIG7 USD

US Dollars versus Euro, weekgrafiek

Al twee maanden lang stijgt de koers van de US$ heel voorzichtig ten opzichte van de €. Algemeen wordt daarvoor de aanstaande renteverhoging in de VS aangevoerd. Als de FED in september met een eerste verhoging van de rente komt terwijl de ECB nog tot in september 2016 verder gaat met het eigen QE-programma, zo luidt de redenering, dan zal het renteverschil tussen de VS en Europa oplopen en dat kan in feite alleen maar tot een verdere stjging van de koers van de US$ t.o.v. de € leiden. Maar wie naar de grafiek in figuur 6 kijkt kan slechts tot de conclusie komen dat de stijging van de afgelopen maanden vooralsnog niets anders is geweest dan een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken op de eerste forse verzwakking van de $ begin dit jaar. De koers draaide onmiddellijk toen de kortere termijn dalende trendlijn bereikt werd en heeft inmiddels de onderste oplopende trendlijn bereikt, die de beweging van de afgelopen 2 maanden markeert. En ondertussen is de oversold-positie in de indcatoren onderin de figuur opgelost. Er is weer ruimte genoeg voor een doorbraak omlaag van de koers van de $ t.o.v. de €. Spannend wordt het wel want een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken naar een van beide kanten kan in deze figuur niet lang meer uitblijven. Het is dus wachten op hetzij een doorbraak omhoog tot boven 92,5 hetzij een doorbraak omlaag tot onder 89,8. En wij neigen naar het laatste op basis van onze grafieken.

De prijs van een troy ounce goud

TB 20150731 FIG8 GOUD

Goud in US Dollar en in Euro, weekgrafiek

In figuur 8 hebben wij een grafiek opgenomen met daarin de wekelijkse koersontwikkeling van een troy ounce goud sinds 1999. Bovenin ziet u de prijs afgemeten in US$, onderin is dezelfde koersontwikkeling te zien maar nu in €. De grafiek toont een meerjarige grote bullmarkt die in 2011 is geëindigd. Sindsdien is de prijs van een troy ounce goud aan het dalen. Die daling heeft zich afgelopen maand voortgezet. Maar in geen van beide gevallen is de zeer lange termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken al gebroken. Wel worden de eerste belangrijke FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken- steunlijnen genaderd, hetgeen betekent dat een stevige rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken waarschijnlijk niet zo lang meer op zich zal laten wachten. Dat de media momenteel roepen, dat grondstofprijzen nu echt vergane glorie zijn, tekent het negatieve sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken. Wie short wilde gaan in goud zit nu short en veel verkopers zullen er dus niet meer zijn. Opvallend is dat de schade in € eigenlijk nog wel meevalt, ook op de korte termijn. Want de steunlijn bij A is niet alleen nog steeds in takt, hij stijgt bovendien. Dat is in $’s gemeten anders, daar daalt die lijn, maar ook hier is nog geen sprake van een breuk. In de weekgrafieken divergeren inmiddels veel indicatoren positief. Hoedt u daarom voor short-posities en bereid u voor op een ommekeer in de koerstrend van het goud.

De prijs van een vat Brentolie

TB 20150731 FIG9 OLIE

Brentolie, US$ per vat, maandgrafiek

De olieprijs is weer stevig gezakt afgelopen maand. Wie zo nu en dan een krant open heeft geslagen is daar wel van doordrongen geworden. Alle oliemajors lijken er nu vanuit te gaan, dat de daling langdurig van aard zal zijn en passen daarom hun lange termijn strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken aan. Maar wie de maandgrafiek ziet moet constateren, dat dit allemaal enigszins voorbarig is. Ja, de prijs van een vat olie is afgelopen maand weer stevig gezakt. Maar op het lange termijn plaatje, dat wij hier hebben getekend en dat teruggaat tot begin jaren negentig van de vorige eeuw, is duidelijk te zien dat de huidige daling niets anders is dan een daling binnen een veel groter lange termijn driehoek waarbinnen de olieprijs nog steeds een flink eind omhoog kan uiteindelijk. Wie in olie en oliegerelateerde aandelen belegt, moet zich pas echt zorgen gaan maken als de koers zich onder het vorige dieptepunt begeeft en dat ligt op U$45,2. Daar zijn wij nu wel hard naar op weg, maar daar ligt wel veel, heel veel steun. Dus dit is nog niet de plaats om uw geld te gaan beleggen,

Beleggen bij Vladeracken

Beleggen betekent driekwart van de tijd wachten en geduld hebben. Dat kan heel frustrerend zijn omdat de belegger graag beloond wordt voor zijn inspanningen en hij ondertussen wel voortdurend op zijn qui vive moet zijn. Maar de meest voorkomende beslissing is telkens weer: niets doen en afwachten. Natuurlijk, zo nu en dan wordt er enig onkruid gewied, maar de actieve handelsinsteek werkt doorgaans vooral transactiekosten verhogend.
En al sinds de maand april zitten wij in deze voortdurende patstelling. Telkens als de markt enige energie vertoont wordt de opmars weer in de kiem gesmoord en zakt het geheel vervolgens als een plumpudding in elkaar. Maar per saldo gebeurt er in feite niets. En dat is ook afgelopen maand weer het geval geweest. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken steeg zegge en schrijve slechts 0,15% terwijl de EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken Index een magere 0,59% daalde. En dat in een maand waarop het voortbestaan van de € op het spel stond en de Chinese aandelenbeurs crashte. De winnaar van dit alles? De belegger die rustig bleef zitten waar hij zat en genoot van dividend- en renteopbrengsten in de portefeuille. Gelukkig staan wij aan die kant en tekenden dus ook de portefeuilles van onze cliënten voor een pas op de plaats, waarbij in de meeste gevallen nog wel de vermogensbeheerfee, die aan het begin van dit kwartaal werd geïncasseerd, al geheel werd ingelopen.
Maar wij blijven wel voorzichtig want geheel vertrouwen doen wij het niet en daarom zijn de saldi liquiditeiten geleidelijk aan toch weer aan het oplopen. Wij houden graag ons kruit nog even droog.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel Methode 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 t/m 31 juli Doel per jaar
Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 8,3 % 8,2 % -/- 1,6 % 7,8 % 4,0 % 0,4 % 3,9 % 4 %
Defensief Obligatieportefeuille 9,8 % 10,0 % 3,2 % 7,9 % 3,2 % 0,8 % 4,6 % 4 %
Matig Mix aandelen / obl. 17,8 % 13,3 % -/- 7,4 % 11,6 % 6,5 % -/- 0,9 % 13,8 % 6 %
Matig / fondsen Fund Selector 34,3 % 13,1 % -/- 12,7 % -/- 1,1 % 6,6 % 3,6 % 3,8 % 6 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 44,8 % 14,2 % -/- 38,5 % 8,8 % 10,8 % -/- 16,0 % 20,8 % 8 %
Actief aandelen Amsterdam Selector 14,3 % 16,8 % -/- 15,9 % 3,5 % 15,3 % -/- 2,8 % 27,5 % 8 %
Wereld Selector 6,0 % 14,0 % -/- 10,5 % 16,0 % 47,7 % -/- 4,4 % 17,8 % 8 %
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 36,4 % 5,7 % -/- 11,9 % 9,8 % 17,2 % 5,6 % 16,7 %
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 21,0 % — 5,4 % -/- 17,1 % 13,8 % 17,9 % 1,2 % 14,4 %

* Het gaat hierom het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten van de beheerder. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl, en/of op de website van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, www.technischebelegger.nl, waar u onderaan de meest recente uitgave, het laatste artikel op onderwerp gegroepeerd aantreft met een link naar het feitelijk stuk.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 31 augustus 2015.

Den Haag, 3 augustus 2015
Vladeracken Vermogensbeheer
G.K. van Dommelen

Reeds besproken onderwerpen / publicaties:
Vladeracken beleid t.a.v. bestandsvergoedingen en plaatsingfees Obligaties
Hoe spreken de statistieken voor 2014? Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Onze macro-economische visie (29-06-2012)

Onze macro-economische visie (27-12-2013)

De Japanse beurs (31-05-2013)

Bedrijfsobligatiefondsen en rentegroeifondsen zoals Lux-O-Rent en ING Renta Grf
Aandelen Credit Linked Notes
Hoogdividend aandelen: Corio, Koninklijke Olie, Unibail Rodamco 31-01-2014 en Unibail dagboek, Wereldhave Floored en Reversed Floaters van Rabobank en RBS
De “Dogs of Amsterdam” (2007 – 2014) High yield obligaties van Air Berlin, Altice, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group (25-07-2014 en 01-08-2014) Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS en Sunrise
Aandelen: Aalberts, Arcadis, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Heineken (Holding) , Imtech, Nokian, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Unilever, Technip, Tenaris, TKH Group, Vallourec,

Hybride en variabele renteobligaties van Linde

Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index

MKB Obligaties van German Pellets, KTG Agrar, Praktiker en Rickmers

Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken Perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, FrieslandCampina, Fürstenberg, ING, SNS Reaal, SRLev en Tennet
Sprinters op de AEX combineren met Calls Steepeners (incl. renteherziening) van BNG, NIBC, Ned. Waterschapsbank en Rabobank
Grondstoffen, metalen en valuta Overige onderwerpen
Goud en Zilver Volatility, strategieën, derivaten, ETF’s
De Amerikaanse Dollar (25-03-11 en 16-09-11), de Australische $, het Britse £, de Canadese $, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta note Woodies CCI & Martingale op de beurs, handelssystemen
Coppock Indicator en het Hindenburg Omen, TA indicatoren

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.