De Technische Belegger • Jaargang 22 • Nr 3 • 29 februari 2016

De markt vertoont op dit moment alle kenmerken van een Bearmarkt. Er zal weinig discussie hierover zijn, maar de discussie, als die er al is, gaat zelden over de timeframes waarover men het heeft. Zo staan wij nu voor een positieve rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken, die herkenbaar is op de dagcharts en ook op de weekcharts. Maar de maandcharts zien er negatief uit. Hierop ziet men de BearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken zich in volle glorie aftekenen. Gaat men echter naar een nog langere termijn, dan is er naar onze mening nog geen sprake van een BearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken. Weliswaar is deze niet meer zo ver af, maar de zeer lange termijn toont een daling, die nog steeds plaatsvindt in een Bullmarkt. En het lijkt verstandig om de vraag te stellen hoe lang het nog zal duren voordat deze BullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken in een BearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken gaat omslaan. En als dat gebeurt zullen velen zeggen: “Zie je wel, ik had het al gezegd, de markt zit in een baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken”. Owen Williams besteedde onlangs aandacht aan de zeer lange termijn. Hij kwam tot de conclusie, dat de gemiddelde zeer lange termijn Bearmarkt 28 maanden duurde. Williams kwam ook tot de empirisch vastgestelde 60/30 regel. Deze regel zegt dat 60% van de daling plaats vindt in de laatste 30% van de betreffende Bearperiode. Hij kwam tot de conclusie, dat de zeer lange termijn Bearmarkt in Amerika inzette op 15 mei 2015. Het is hierna gemakkelijk te berekenen, dat omstreeks februari van het volgend jaar de laatste 60% daling zal inzetten en dat de BearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken zal vertrekken in oktober 2017. Uiteraard moeten deze cijfers met een korreltje zout genomen worden want het betreft allemaal statistische gemiddeldes. Wij verschillen met Williams in zoverre van mening, dat wij nog geen bewijs hebben dat de daling, die in mei 2015 inzette, reeds het bewezen begin van een ‘zeer lange termijn Bearmarkt was”. Dit laat onverlet het feit, dat wij wel over een “lange termijn BearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken” spreken. Het verschil in begrip is een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken van zeg 20% tegen een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken van 60 to 70%. Maar zoals wij hieronder zullen zien is er niet veel meer nodig om de zeer lange BaisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken zich in te zien zetten. En als dat gebeurt krijgt Williams alsnog gelijk. Wij achten het nog steeds mogelijk, dat de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken, die voor de deur staat, de markten redt van een grote val, maar erkend moet worden, dat er niet veel negatiefs meer nodig is om de markt alsnog in grote ellende te storten. Voorlopig echter kijken wij omhoog. Wij zien de markt opkrabbelen, maar gegeven de kleine marge, die er ligt tussen positief en negatief dient de komende opgang gebruikt te worden om posities af te bouwen. Zoek niet het onderste uit de kan. Neem winst en vergroot de liquiditeiten als daar aanleiding toe is want vergeet niet: “stenen vallen snel”..

De AEX Index op dagbasis

TB 20160228 FIG1 AEXIn de vorige uitgave van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken begonnen wij onze analyse met te wijzen op de positieve rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken, die op dat moment aanstaande leek. Wij beginnen nu, een maand later, weer met dezelfde boodschap. En nu gaan wij er toch van uit dat de kansen beter liggen dan vorige maand, toen de verwachte rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken na enkele mooie dagen uitbleef. In figuur 1 tonen wij u een grafiek, die wij ook in onze blog van 15 februari hebben opgenomen. Het is een lange dagchart (van anderhalf jaar) van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. De koers had toen de onderkant van het dalende kanaal bereikt en had met een mooie witte candle de weg omhoog weer ingeslagen. De allesomvattende vraag was of de bovenkant bereikt zou worden en zo ja of deze bovenzijde ook doorbroken zou worden. Afgelopen vrijdag gebeurde het dan. De koers kwam duidelijk boven 420 (het niveau van de bovenkant) en het wachten nu is op een bevestiging van deze doorbraak.
Het verhaal van de totale grafiek was en is duidelijk: De korte termijn bevond zich in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. De gemiddeldes hebben een Death Cross neergezet. Ze waren beide nog dalende en de koersen lagen onder de gemiddeldes. De MA50 is aan het draaien (hetgeen voor de zeer agressieve beleggers al een koopsignaal is). De bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken 2 weken geleden raakte het 40% FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken niveau. Er was dus sprake van sterke steun hetgeen voor ons een bullish signaal is. Inmiddels is het MA50 doorschreden. En nu de doorbraak, afgezien van de bevestiging, een feit is ligt de eerste weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 432.

Hier ligt ook een FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken niveau. Dit zou een reden kunnen zijn tot bezinning. Mocht de kracht van de markt dusdanig zijn dat dit niveau snel genomen wordt dan komt het MA150 in zicht. Wij houden het erop, dat 443 de uiterste stand zal zijn die de huidige rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken kan bereiken.

TB 20160228 FIG2 AEXTeneinde het korte termijn beeld duidelijker te maken laten wij u in figuur 2 nogmaals de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op dagbasis zien, maar nu gedurende een veel kortere periode. Wij gebruiken een pagina uit ons korte termijn handelssysteem. Op 12 februari draaide de markt met een witte candle. Het was geen candle koopsignaal, maar daaronder steeg de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken en ook de Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenwas positief. De Linear Regression Slope gaf een waarschuwing met een draai in de rode lijn. Zeven dagen later draaide de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken al weer en liet de Linear Regression Slope zien dat een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken was gezet. Deze signalen luidden de krachtenverzameling in voordat het MA50 doorschreden kon worden. De Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackentoonde daarna het sterkste beeld, want hij steeg al voordat de doorbraak een feit was. Maar toen de doorbraak volgde steeg alleen maar het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram. De andere twee hebben nog geen signaal gegeven en het is daarom, dat wij stelden dat er een bevestiging nodig was. Zonder dat deze twee ook stijgen is er geen kans op de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken. Maar gezien ook het gedrag van de SentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken Indicatoren zijn wij vol vertrouwen, dat die stijging zich door zal zetten. De ruimte is, zoals men zien kan, beperkt. Het is dus heel goed mogelijk dat rond 432 zich een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken gaat inzetten. Mocht dat niet zo zijn dan lijkt 443 toch wel het uiterste dat de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken bereiken kan voordat de markt zich weer gaat bezinnen.

De S&P 500 Index op weekbasis

TB 20160228 FIG3 S&P500De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is een mooie representant van de Europese indexen. De DAX blijft iets achter, maar het beeld is hetzelfde. Wij laten u daarom in figuur 3 de weekgrafiek van de S&P500 zien. De koers in januari en februari kwam lager dan de koers in oktober 2014. De AEX indexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken bleef boven de oktober 2014 koers. Maar de daling die plaatsvond vanuit de top in mei 2015 was veel minder dan die in Amsterdam (circa 15% tegen circa 25% gemeten vanuit de april-top op 510). De S&P500 Index heeft zojuist ook zijn MA10 (MA50 in de dagchart) doorschreden, maar opvallend is het dat hij al wel het topje uit januari heeft gekraakt. Dit is het vergelijkbare 432 niveau van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. De sterke horde, die te nemen is, ligt rond 2.019. Hier komen een weerstandlijn en de oplopende lange termijn trendlijn samen. Het MA30 ligt iets lager. Het vergelijkbare niveau bij de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is 443. Dit betekent dat de S&P500 een steun geeft aan onze veronderstelling, dat dit het maximale bereikbare niveau is alvorens zich een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken gaat inzetten.

De AEX Index op maandbasis

TB 20160228 FIG4 AEXDe vraag of de huidige baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken ook een “zeer lange termijn” BaisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken markt is, zoals Owen Williams beweert voor de S&P500, willen wij beantwoorden aan de hand van de maandgrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, die u vindt in figuur 4. Het technische patroon wat u ziet getekend is een dalende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken. Het vijfde aanrakingspunt is gezet en daarmede zou de figuur af kunnen zijn. Een dalende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken wordt in principe aan de bovenkant verlaten. De uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken boven de hogere dalende trendlijn was dus heel normaal en de terugval kan nog steeds een normale Pull BackEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken zijn. In dit scenario is er op de zeer lange termijn nog niets aan de hand. In tegendeel de markt heeft de Pull BackEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken nodig om verder omhoog te kunnen gaan. De boodschap van Williams is echter daaraan tegenovergesteld en de grafiek in figuur 4 laat Williams’ interpretatie heel zeker toe.
In het koerspatroon zijn het MA10 en het MA30 getekend. Hun toppen en later hun daaropvolgende kruisingen bevestigen, dat de markt in problemen zit. Als de kruisingen gezet worden heeft de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken zich al flink ingezet. De eerste conclusie, die getrokken moet worden, is dus (en hij geldt alleen voor de agressieve beleggers), dat de markt naar omlaag gedraaid is. De baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken heeft zich ingezet. Maar een tweede conclusie is, dat de twee gemiddeldes nog niet gekruist zijn. Het is dus nog te vroeg om alarm te slaan.
Een volgsysteem zoals het gebruik van twee gemiddeldes, is meestal laat. Agressieve beleggers durven de toppen van het MA30 te nemen. Maar de risico’s, die zij lopen zijn natuurlijk de valse signalen. Op zichzelf is er niets tegen het gebruik van de signaalfunctie van de beide MA’s ook al is dat laat. De daling die daarna telkens optrad was steeds fors. Er was een uitzondering. In begin 2010 gaven de kruisingen een vals signaal. Er is daarom altijd bevestiging nodig en wij zoeken deze graag in de MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken, die op grote schaal door beleggers, analisten en handelaren gebruikt wordt. De kruisingen in de MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken-lijnen zijn de bevestigingen. U ziet dat het valse signaal uit 2010 werd uitgefilterd. Toen de MA’s een short signaal gaven deed de MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken dit niet. Op dit moment hebben de gemiddeldes noch de MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken een kruising neergezet en derhalve concluderen wij, dat de zeer lange termijn baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken zich nog niet heeft ingezet. Een herstel van de markt dat wil zeggen een doorbraak door de voorgaande toppen is nog alleszins mogelijk.
De laatste indicator, de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken, is duidelijk negatief. Maar hij geldt wat ons betreft alleen maar als een waarschuwingssignaal. En dat signaal is gegeven. Daarnaast werd er ook een top door de MA30 gezet. Beleggers dienen dus zeer voorzichtig te zijn en het is verstandig om de longposities te verminderen en de liquiditeiten te vergroten.
In dit verband is het misschien nog interessant te wijzen op het doel van een eventuele daling. De onderzijde van de wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken ligt op 150. Als de koers daar komt betekent dat, dat we te maken hebben met een daling van circa 70%. Voor een zeer lange termijn baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken is dit, zoals u ziet in de grafiek, heel normaal.

De Rente (figuur 5)

TB 20160228 FIG5 RENTEIn figuur 5 laten wij u ditmaal een grafiek zien van de ontwikkeling van de 10-jaars rente in de VS (op Amerikaanse TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken) Die ontwikkelt zich duidelijk anders dan in Europa. Hij is in de VS aanzienlijk volatieler. Al drie weken lang zakt de rente in de VS op de kapitaalmarkten aan het begin van de week stevig om vervolgens gedurende de week weer net zo hard op te lopen. Dit is een teken dat de Bulls en de Bears het (op de Amerikaanse rentemarkt) grondig met elkaar oneens zijn en dat bovendien geen van beide momenteel de buit binnen heeft. Maar het is ook een teken van het feit dat degenen, die op een rentestijging mikken, de beste papieren lijken te hebben. Dat dit gevecht plaats vindt komt doordat de Amerikaanse economie weliswaar tekenen van een naderend einde van de huidige economische groeicyclus vertoont (en dat speelt die beleggers in de kaart die denken dat de rente in de VS verder gaat dalen), maar dat er vooralsnog geen enkele reden is om te denken, dat de Amerikaanse economie aan de vooravond van een recessie staat. Er is sprake van afnemende groei, maar niets wijst er op dat de economie in de VS dit jaar zal gaan krimpen.
En nu de technische indicatoren weer aan het stijgen zijn (zoals de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken in de figuur) moet in de VS rekening gehouden worden met een aanstaande stijging van de rente op de kapitaalmarkten en dat kan eigenlijk alleen als de economische groeicijfers gaan meevallen en / of de olieprijzen verder oplopen!

In het €-gebied daarentegen daalt de rente nog en wijzen indicatoren weliswaar op een enigszins oversold positie voor de rente, maar er is hier nog geen teken van een ommekeer naar omhoog. En dat zou moeten betekenen dat de koers van de $ weer wat gaat oplopen:
De US$ versus de € (figuur 6)
TB 20160228 FIG6 USDEn dat is dan ook precies wat er in de afgelopen week is gebeurd, de $ is weer bijna twee cent opgelopen ten opzichte van de €. Maar als men vervolgens naar figuur 6 kijkt, dan zal het iedereen opvallen dat die twee centen op het gehele beeld weinig of geen invloed heeft. Immers, al weer ruim een jaar beweegt de koers zich in een bandbreedte tussen 87,3 aan de onderkant en 95,6 aan de bovenkant. Wel moet gezegd worden dat er genoeg ruimte is voor een verdere opmars richting 95,6 en als dat niveau wordt bereikt, dan wordt de kans op een doorbraak omhoog ook groter omdat de laatste bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken begin februari 2016 duidelijk hoger ligt dan de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken uit augustus 2015. Dit voorzichtig positieve beeld kan een eerste aanwijzing zijn, dat de consensus verwachting, dat de FED in de VS de rente nog hooguit twee keer dit jaar zal verhogen, wel eens gelogenstraft kan gaan worden. Voor de Amerikaanse economie zou dit betekenen dat de groeicijfers komende maanden eerder mee- dan tegen zullen vallen. Hoe het ook zij, de belegger doet er goed aan om eerst een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken uit de genoemde consolidatiezone af te wachten (87,3 – 95,6).

De prijs van een troy ounce goud (figuur 7)

TB 20160228 FIG7 GOUDIn de koers van het goud heeft zich afgelopen maand een zeer belangrijke kentering voorgedaan. Zowel gemeten in US$ als in € is de lange termijn dalende trendlijn, die getekend kan worden vanaf de top uit 2012, in opwaartse richting gebroken. Van een echt belangrijk bodempatroon is nog geen sprake, dus men mag niet verwachten dat de koers van het goud nu in een rechte lijn verder zal gaan oplopen. Maar het goud is wel uit het verdomhoekje gestapt. Er zijn een aantal belangrijke barrières die genomen moeten worden alvorens van een nieuwe opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken gesproken kan gaan worden (US$ 1.241 en US$ 1.400 zijn de belangrijkste twee) en ergens onderweg naar deze zone moet ook nog een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken verwacht worden, die de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van US$ 1.035 zal testen (waarbij niet gezegd is dat dit niveau nog bereikt gaat worden), maar de kentering van de afgelopen weken is significant genoeg om weer met aandacht naar de ontwikkeling van de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken te gaan kijken: markten beginnen serieus rekening te houden met de terugkeer van inflatie is de boodschap.

De prijs van een vat Brentolie (figuur 8)

TB 20160228 FIG8 OLIEDe eerste poging, afgelopen vrijdag, om de belangrijke weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken van US$36,3 per vat Brentolie te doorbreken is mislukt. De koers sprong weliswaar aan het begin van de dag erdoorheen, maar laat in de middag werd de winst van de dag weer ingeleverd. Dat is geen sterk teken. Onder US$ 36,3 is een rechthoekige driehoek ontstaan die prima kan functioneren als een belangrijke bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken voor de lange termijn. Maar dan moet een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken naar boven wel succesvol zijn. Er is nog tijd, de koers kan komende dagen alsnog door deze grens heen breken, maar als de koers nu omlaag duikt en daarbij de schuin oplopende steunlijn bij de rode pijltjes in de figuur in neerwaartse richting doorbreekt, dan is het “alle hens aan dek”!
Omgekeerd betekent een koers boven US$ 36,3 een koopsignaal, dan mag een eerste sprong richting US$ 42,3 (de eerstvolgende weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken in de figuur) verwacht worden. Op grond van de getekende driehoek kan zelfs een koersdoel van US$ 45 berekend worden.

Beleggen bij Vladeracken

Na een al niet al te vrolijke maand januari volgde nog een tweede moeilijke maand februari. Over de hele linie leverden onze cliënten nog eens 2% tot 6% rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken in. De meest agressief belegde portefeuilles daalden nog eens 6% in waarde, bij de meer defensief ingestelde portefeuilles bleef het verlies beperkt tot 2% a 4%. In het geval van de obligatieportefeuilles bleef het verlies ondanks de instorting van de koers van de obligaties van German Pellets beperkt tot 2,6% ten opzichte van eind januari 2016. Mooi is natuurlijk anders, maar gezien de technische positie van de markt als geheel en het vroege stadium in het jaar biedt dit nog voldoende gelegenheid om een herstel in de portefeuilles te kunnen realiseren. Feit is dat wij als beheerder ditmaal de koersdalingen wereldwijd duidelijk hebben onderschat. Zelfs na het herstel van afgelopen week staat de MSCI Wereld Index, gemeten in € nog altijd 8,9% lager dan eind 2015. Ook de EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken Index daalde dit jaar met 10,4%. Wat dat betreft is het verlies van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken met 4,3% dit jaar een sterke vertekening van de feitelijke gang van zaken in de meeste financiële markten.

German Pellets

In de vorige uitgave van onze nieuwsbrief hebben wij reeds uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen op de Duitse markt voor MKB Obligaties en op German Pellets, een bedrijf waarvan wij voor veel van onze cliënten in 2015 een obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken hebben aangekocht met een looptijd tot in 2019. In januari 2016 is de discussie losgebarsten over de vraag of dit bedrijf in staat zou zijn om een obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken uit 2011 op 31 maart 2016 af te lossen. Inmiddels heeft het bedrijf aangegeven zich hier niet toe in staat te achten en heeft het bedrijf bescherming gezocht tegen haar schuldeisers. In Duitsland bestaat de mogelijkheid voor bedrijven om zelf bescherming te zoeken tegen schuldeisers door de rechtbank te vragen een curator aan te stellen die zorg moet dragen voor een financiële herstructurering van de onderneming, haar balans en haar schulden. Dit is een wettelijke mogelijkheid die veel lijkt op de Chapter 11 procedure in de Verenigde Staten. Een onderneming krijgt dan de mogelijkheid om drie maanden te blijven functioneren (salarissen en lopende handelscrediteuren te betalen). Er is dan dus feitelijk nog geen sprake van een faillissement, maar het is mogelijk dat de onderneming daarna alsnog failliet gaat als er geen oplossing wordt gevonden voor de bestaande problemen, in dit geval dus voor de aflossing van € 52 miljoen van de uitstaande obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken die zoals gezegd op 31 maart moet worden afgelost. Uiteraard houden wij onze cliënten over de voortgang van deze reorganisatie nauwgezet op de hoogte. Zij die de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken in bezit hebben gaan komende maand van ons een brief ontvangen met daarin een nadere toelichting. Ook kunnen de ontwikkelingen op onze website gevolgd worden waar wij regelmatig over German Pellets en de gang van zaken rond de mogelijke deconfiture van de onderneming publiceren. De stand van zaken is nu dat inmiddels nog drie dochterondernemingen van het bedrijf in Duitsland zelf en een zusteronderneming in de Verenigde Staten een gelijksoortige bescherming hebben aangevraagd. Met name de positie van de Amerikaanse onderneming is van belang omdat German Pellets hier wel de financiering voor haar rekening genomen heeft maar niet het rechtstreekse eigendom bezit. De koers van de obligaties is inmiddels ingestort tot 1,75%. Wij hebben op 9 februari, om ons verliesrisico te beperken, voor al onze cliënten de reeds bestaande positie verdubbeld tegen een koers van 5% plus opgebouwde rente.

Gemiddeld is daarmee de kostprijs teruggezakt tot ongeveer 54% van de hoofdsom. Naar onze inschatting zal de curator met een voorstel gaan komen waarin zij de obligatiehouders vraagt om een deel van haar vordering af te schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (een zogenoemde “haircut”) al dan niet in ruil voor nieuw uit te geven aandelenkapitaal. Door deze aankoop leiden onze cliënten geen verlies als er tot maximaal 46% van de nominale waarde wordt afgeboekt.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel Methode 2012 2013 2014 2015 2016 t/m 28-02 Doel per jaar
Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 7,8 % 4,0 % 0,4 % 2,9 % -/- 10,3 % 4 %
Defensief Obligatieportefeuille 7,9 % 3,2 % 0,8 % 3,7 % -/- 13,8 % 4 %
Matig Mix aandelen / obl. 11,6 % 6,5 % -/- 0,9 % 16,2 %  -/- 10,3 % % 6 %
Matig / fondsen Fund Selector -/- 1,1 % 6,6 % 3,6 % -/- 1,5 % -/- 5,4 % % 6 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 8,8 % 10,8 % -/- 16,0 % 23,2 % -/- 11,9 % 8 %
Actief aandelen Amsterdam Selector 3,5 % 15,3 % -/- 2,8 % 27,3 % -/- 14,2 % 8 %
Wereld Selector 16,0 % 47,7 % -/- 4,4 % 22,9 % -/- 16,7 % 8 %
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 9,8 % 17,2 % 5,6 % 4,1 % -/- 4,3 %
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 13,8 % 17,9 % 1,2 % 3,9 % -/- 10,4 %

 

* Het gaat hierom het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten van de beheerder. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 4 april 2016.

Den Haag, 29 februari 2016
Vladeracken Vermogensbeheer

Reeds besproken onderwerpen / publicaties:
Obligaties
Vladeracken beleid t.a.v. bestandsvergoedingen en plaatsingfees Achtergestelde obligaties: Tier 1, 2 of 3?, Coco’s
Hoe spreken de statistieken voor 2014, 2015 en voor 2016? Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Onze macro-economische visie (29-06-2012)

Onze macro-economische visie (27-12-2013) en rentevisie (2013, 2015)

De Japanse beurs (31-05-2013)

Bedrijfsobligatiefondsen en rentegroeifondsen zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, ING Renta Grf en JPM Global Bond Opportunitie, Lyxor SGI Double Short Bund en ProShares Ultra Short Treasury
Aandelen Credit Linked Notes en Floored en Reversed Floaters van Aegon Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde
Hoogdividend aandelen: Corio, Unibail Rodamco 31-01-2014 en Unibail dagboek, Wereldhave
De “Dogs of Amsterdam” (2007 – 2014) High yield obligaties van Air Berlin, Altice, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group (25-07-2014 en 01-08-2014) Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS en Sunrise en Volkswagen
Aandelen: Aalberts, Arcadis, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Heineken (Holding) , Imtech, Nokian, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Unilever, Technip, Tenaris, TKH Group, Vallourec, Volkswagen

Inflatieklinkers en de HICP Inflatie Index

MKB Obligaties van German Pellets, KTG Agrar, Praktiker en Rickmers

 

Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken Perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, FrieslandCampina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev en Tennet
Sprinters op de AEX combineren met Calls Steepeners (incl. renteherziening) van BNG, NIBC, Ned. Waterschapsbank en Rabobank
Grondstoffen, metalen en valuta Overige onderwerpen
Goud en Zilver Volatility, strategieën, derivaten, ETF’s
De Amerikaanse Dollar (25-03-11 en 16-09-11), de Australische $, het Britse £, de Canadese $, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta note en de Russische Roebel Woodies CCI & Martingale op de beurs, handelssystemen
TA indicatoren zoals de Coppock Indicator en het Hindenburg Omen Trackers op obligaties zoals Lyxor SGI Double Short Bund en ProShares Ultra Short Treasury

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.