De Technische Belegger • Jaargang 22 • Nr 5 • 3 mei 2016

De monetaire beleidsmakers hebben het in de afgelopen maand nog weer moeilijker gekregen. Wat men ook doet, de inflatie lijkt alleen maar verder te dalen. Maar ondertussen beginnen overal protesten door te komen. Pensioenfondsen betalen de rekening voor jarenlang budgettair mismanagement. De opbrengst op hun rentedragende beleggingen is inmiddels negatief. Zij kunnen daarmee niet eens meer garanderen, dat u als pensioenpremiebetaler uw inleg nog terug gaat krijgen. En ook banken beginnen nu te klagen. Want door de negatieve rente begint ook de marge van banken te slinken. Wat doet u als u rente moet gaan betalen om een spaarrekening aan te mogen houden? Banken zijn bang dat u dan uw geld onder uw matras stopt. Geld dat onder een matras gestopt wordt beweegt niet meer. Dat wordt in feite aan het systeem onttrokken. En dan kan de ECB nog zoveel geld in de economie pompen, als u en wij het direct van onze bankrekening afhalen en in een oude sok stoppen is het effect van al dat nieuwe geld helemaal niets. De rente is inmiddels negatief, overheden krijgen dus geld toe om geld te lenen, en nog zijn overheden niet in staat om een overschot op de begroting te realiseren. Er wordt wel juichend gedaan over een tekort dat overal gestaag daalt, maar bij een (licht) dalende werkloosheid en een groeiende economie hoort een begrotingsoverschot en niet een kleiner wordend tekort. De ECB dwingt met haar geldcreatie dus ook geen grotere discipline bij nationale overheden af. En de Bank of Japan en de FED hebben al geen andere ervaringen. Ook hier lijkt het beleid van Centrale Banken zijn tanden te verliezen. Voor beleggers heeft al dat goedkope geld wel een positief neveneffect. Opkopers van bedrijven hebben voldoende armslag en kunnen steeds grotere bedragen neertellen. En dat legt een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken onder de aandelenmarkten. Ook het financieren van een eigen huis wordt steeds goedkoper. Voor de consument, die nog voor het eerst een huis moet kopen, betekent het echter niet veel, want die ziet de lagere rente vertaald worden in hogere aankoopprijzen. En dat betekent toch inflatie, maar dan van een soort die door overheden gemakshalve buiten de officiële inflatiecijfers gehouden wordt. Er is dus wel degelijk inflatie, alleen die wordt niet gemeten en is daarmee niet officieel zichtbaar. En dus stijgt toch de koers van het goud, stijgen toch prijzen van onroerend goed en zullen ook koersen van aandelen (met name van inflatiebestendige ondernemingen) verder op kunnen lopen!

MSCI Wereld Index op weekbasis (figuur 1)

TB 20160503 FIG1 MSCI IN $In figuur 1 tonen wij u het verloop van de MSCI Wereld Index, gemeten in $’s. Dit is de breedst denkbare aandelenindex in de wereld. Voor €-beleggers is dit beeld enigszins vertekenend omdat de $ dit jaar flink verzwakt is. In €-gemeten is de koers rechts in beeld aanzienlijk lager doordat dit jaar de $ ongeveer 5% is gezakt. Maar de meeste beleggers opereren met een $-basis en daarom is deze index in $’s wel relevant. Vervolgens hebben wij een viertal indicatoren opgenomen in de tweede helft van de figuur, die tezamen onze Above Below Indicator vormen. Wij stellen deze indicator zelf samen uit een universum van momenteel 731 aandelen die over de hele wereld verspreid genoteerd zijn. Wij meten voor elk aandeel of het MA10 groter is dan het MA30, de koers boven het MA30 ligt, de koers boven het MA30 ligt en wij tellen ook nog eens de uitslag van deze vergelijking voor elk aandeel op. Als deze indicatoren stijgen, dan betekent dit een gezonde markt. Steeds meer aandelen komen dan in een stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken te liggen. Bodems en toppen zijn belangrijk, maar ook divergenties. En daar zit het positieve nieuws in deze grafiek. De koersbodem bij B lag duidelijk lager dan die bij A, maar de indicatoren lieten in die fase allemaal juist een hogere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken zien.
Onze eerste conclusie is daarmee helder, de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken bij B is van significant lange termijn belang. Zij impliceert dat de dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken die in 2015 is begonnen ten einde is. Maar het bewijs hiervoor, een hogere top in de MSCI Wereld Index, is nog niet gegeven. Sterker nog, de indicatoren zijn al omlaag aan het draaien (althans drie van de vier) terwijl de index niet eens de voorgaande top die na de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken bij A is ontstaan, bereikt heeft. Het is goed mogelijk dat de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken nog bereikt gaat worden op korte termijn, maar gevreesd moet worden dat zich nog een derde bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gaat aftekenen, die, als de tekenen ons niet bedriegen, wel hoger zal komen te liggen dan de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken bij B.

EuroStoxx 50 Index op dagbasis (figuur 2)

TB 20160503 FIG2 EUROSTOXX50In figuur 2 laten wij u een daggrafiek zien van de EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken Index. Om deze grafiek vergelijkbaar te maken hebben wij ook hier de letters A en B geplaatst bij de bodems die overeenkomen met de bodems in figuur 1 in de MSCI Wereld Index. De EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken Index is op het eerste gezicht sterk achtergebleven bij de MSCI Wereld Index, maar dat val wel mee. Want u kijkt nu naar een grafiek gemeten in €. Als men corrigeert voor het valutaverschil, dan is het onderscheid tussen beide indices veel minder groot. Maar dit beeld is er niet positiever door. Want de koers van deze index beweegt zich sinds de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken bij B in een oplopende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken. En binnen die wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken is de koers er ook nog eens niet in geslaagd om in de laatste opgaande beweging de bovenkant van de wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken te bereiken. En ook de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken eronder is niet overtuigend. Er is weliswaar geen sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken voor de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken als geheel, maar de MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken laat wel degelijk negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken zien. En de beweging van afgelopen vrijdag was in feite te heftig voor dit beeld. De conclusie die wij uit dit beeld trekken is dat er weliswaar begin 2016 een belangrijke bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken is geplaatst, maar dat de aandelenmarkten op weg zijn om deze bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken te testen. Op korte termijn is een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken ingezet en u dient die even af te wachten alvorens positie te kiezen.

De AEX op dagbasis (figuur 3)

TB 20160503 FIG3 AEXWij opereren vanuit Nederland en de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is daarmee een belangrijke index voor onszelf en onze cliënten. In figuur 3 laten wij daarom een daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien. En daar zitten een aantal zeer positieve elementen in. Sinds augustus 2015 heeft deze index in een neerwaarts kanaal op en neer bewogen. Begin april 2016 brak de koers uit dit kanaal met een sprong, een Break-away Gap. De daling, die afgelopen week is ingezet, betekent voorlopig niets anders dan een terugkeer naar de dalende trendlijn, een pullback, waarbij het gat van de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken slechts is gesloten. En dat is heel normaal. Ook positief is het feit dat de beide MA’s in de figuur (MA50 en MA150) vrijdag een Golden CrossEen bullish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in opwaartse richting kruist. Als standaard voor een haussesignaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar boven toe moet kruisen. Copyright Vladeracken vertoonden. Zij kruisten elkaar waarbij de korte MA omhoog dor de lange MA heen bewoog. Dat is een koopsignaal. Maar daaronder ziet u een Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen die ziet er minder mooi uit. Hij is bovendien tekenend voor veel andere indicatoren: de markt is op de korte termijn overbought en heeft een adempauze nodig. Maar de koersgrafiek biedt weinig ruimte voor een snelle correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Want dan breekt de koers terug het dalende kanaal in en dat zou een valse uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken betekenen. De conclusie is daarmee wat ons betreft helder: het is geen tijd om in te stappen, beleggers moeten nog even geduld hebben. Dit gevecht moet u overlaten aan de handel. Maar een daling tot circa 432 hoeft geen probleem te zijn, mits de koers daarna maar snel weer opveert. Een hernieuwde opmars tot boven 450 daarentegen bevestigt de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en is daarmee een koopsignaal.

De Rente (in €, figuur 4)

Op het rentefront begint zich een belangrijke kentering af te tekenen. Wij hebben daarom ditmaal twee grafieken opgenomen, de eerste, in figuur 4, laat een dubbele grafiek zien van de renteontwikkeling in het €-gebied. Bovenin ziet u de koersontwikkeling van een obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken van de Nederlandse Staat met een looptijd tot en met 15 januari 2037, die heeft nu dus nog ruim 20 jaar te gaan. Daaronder ziet u de renteontwikkeling van de 10-jaars rente in het €-gebied. Uiteraard moeten beide grafieken omgekeerd evenredig met elkaar bewegen, de bovenste is een koersgrafiek (dalende koersen betekenen een stijgende rente) en de onderste is een rendementsgrafiek.
TB 20160503 FIG4 RENTE EUROHet lijkt erop dat de lange termijn rente (20-jaar) harder stijgt dan de 10-jaars rente, want de koers van de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken is al bijna terug bij lijn A en is onder de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken bij punt B gezakt terwijl de 10-jaars rente nog boven de top van punt B moet uitstijgen. Dit wijst er op dat de yieldcurve weer stijler aan het worden is. En dat is een teken van het feit dat marktpartijen meer en meer uitgaan van stijgende rentes in de nabije toekomst. Voorlopig moet de 10-jaars rente nog wel even door 0,41% heen omhoog breken en dat zal nog niet een-twee-drie geschieden. Maar dat er hier sprake lijkt te zijn van een bodempatroon in wording is wat ons betreft duidelijk.

De Rente (in $, figuur 5)

In figuur 5 hebben wij vervolgens de 10-jaars rente in de Verenigde Staten opgenomen. De sterke stijging in Europa van de afgelopen twee weken is aan de VS volkomen voorbij gegaan. Daar is de rente zelfs weer gedaald in de afgelopen week. Maar de daling heeft geen wezenlijke problemen gecreëerd, want de oplopende korte termijn steunlijn is nog steeds in takt gebleven. Hier is de weerstandsgrens aan de bovenkant 2,06%. Deze is qua belang vergelijkbaar met de grens voor de 10-jaars €-rente van 0,41%.
In beide gevallen is het meest waarschijnlijke scenario een uiteindelijke uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog door de weerstanden van respectievelijk 0,41% en 2,06%. Maar in beide gevallen lijkt een dergelijke uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken niet op korte termijn al te zullen plaatsvinden. Een consolidatiefase onder deze grens, met alle neerwaartse risico’s van dien, is voor de komende weken het meest waarschijnlijke scenario. Maar voor de $-€-verhouding heeft deze ontwikkeling wel belangrijke gevolgen. Want het rente-écart tussen de $ en de € neemt niet langer toe, maar daalt zelfs weer. En dat is te zien in de ontwikkeling van de $-koers.

De US$ versus € (figuur 6)

TB 20160503 FIG6 DOLLARIn figuur 5 hebben wij een daggrafiek opgenomen van de koersontwikkeling van de US$ ten opzichte van de €. 1$ is nu (in de grafiek) 87,4 €-centen waard. Een dalende lijn betekent een verzwakking van de $ en een versterking van de €. Onder in dezelfde figuur hebben wij een variabele DeTrend OscillatorHet verschil tussen de koers van vandaag en die van enkele dagen geleden levert een gemiddelde op. Vervolgens neemt men het verschil tussen de koers van vandaag en enkele weken geleden. Dat levert een tweede gemiddelde op. Tenslotte wordt het verschil genomen van deze twee gemiddeldes, dat levert de detrend oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenop. Het is een manier om de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken uit te schakelen waardoor men de korte termijn fluctuaties zichtbaar maakt. Copyright Vladeracken getekend. De blauwe lijnen rond deze indicator geven aan dat de indicator in een steeds smallere bandbreedte fluctueert. De koers van de $ zakt weliswaar, maar er is sprake van een daling binnen een groter, zijwaarts correctiepatroon. Wij gaan er vanuit dat de onderkant van dit patroon op korte termijn gehaald gaat worden. Dat levert een korte termijn koersdoel op van 85. Wat er daarna gaat gebeuren is nog onduidelijk, maar wel van groot belang. Want dit consolidatiepatroon zou zomaar een lange termijn bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken voor de € (en dus top voor de $) kunnen blijken.
Als de $ zakt tot onder 85, dan wordt een dubbele top afgesloten met een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omlaag. Alle acties van de ECB ten spijt, de $ zal dan flink meer kunnen verzwakken en dat is negatief voor de concurrentiepositie van Europa en ook negatief voor de inflatieontwikkeling in Europa.

De prijs van een vat Brentolie (figuur 7)

TB 20160503 FIG7 OLIEHet beeld voor de oliemajors ziet er prima uit. De olieprijs is ook afgelopen maand gestaag verder gestegen en inmiddels is zelfs sprake van een Golden CrossEen bullish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in opwaartse richting kruist. Als standaard voor een haussesignaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar boven toe moet kruisen. Copyright Vladeracken (de pijltjes rechts in figuur 7) in de gemiddeldes (MA10- en MA30-weken). Dit laatste bevestigt de ingezette opgaande lijn. Maar Brentolie nadert nu een eerste belangrijke weerstandszone tussen US$51 en US$54 per vat. Bovendien is de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken, onder in de figuur, aanbeland in overbought territorium. Een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken is aanstaande. Een stijging tot US$ 54 is heel goed mogelijk, maar daarna moet verwacht worden dat er een fase van stagnatie gaat ontstaan. En in die fase kan de koers zonder problemen terug tot circa US$ 41 zakken, zonder dat daarmee het lange termijn beeld persé negatief wordt. In tegendeel, een dergelijke adempauze creëert slechts ruimte voor een meer bestendige lange termijn opgaande lijn. We zijn er dus nog niet, maar dit beeld biedt hoop op terugkeer van inflatie en daarmee normalisering van financiële verhoudingen en dus markten.

De prijs van een “ounce” goud, inflatie op komst? (figuur 8)

TB 20160503 FIG8 GOUDWaar centrale bankiers worstelen met het idee dat de inflatie negatief is, houden beleggers in het goud duidelijk met een ander scenario rekening. Want figuur 8, waarin u de ontwikkeling van de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken per troy ounce in US$ (de blauwe curve) en in € (de donker rode curve) ziet, wijst maar op en ding: de dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken (B) is gebroken, en onder de weerstandslijn D (US$ 1.308) heeft zich inmiddels een mooi bodempatroon gevormd. De kansen zijn, getuige de indicator onderin de grafiek, het grootst dat er een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog door lijn D staat te gebeuren. Dat deze lijn belangrijk is, is te zien aan het feit dat hij ook in de €-grafiek zichtbaar als weerstandslijn functioneert. Een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken door lijn D levert een koersdoel op van US$ 1.558 per troy ounce. Wie niet in inflatie gelooft zij dus gewaarschuwd, als het goud ook maar enige indicatie is voor het wantrouwen van beleggers in $’s en €’s, dan staat de ontwaarding van deze munteenheden voor de deur. En geldontwaarding betekent maar een ding: de terugkeer van inflatie.

Beleggen bij Vladeracken

Beurzen hebben in de voorbije maand een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken laten zien, die echter tegen het einde van de maand weer gedeeltelijk ongedaan gemaakt werd. Dat is op zich niet erg. Het is gezonder wanneer markten zich geleidelijk ontwikkelen. Positief is het feit dat de daling van afgelopen week vooral terug te vinden is geweest in de grotere, futuresgerelateerde aandelen en indices. Lokaal genoteerde aandelen en obligaties beginnen langzaam maar zeker een beter technisch beeld te vertonen. Dat maakt het slechtere nieuws van German Pellets (in een eerste bericht rept de curator van een mogelijk bedroevend lage opbrengst bij de verkoop van de onderneming; biedingen zijn er wel, maar vooralsnog niet erg hoog) voor de obligatieportefeuilles er niet beter op, maar ook in de Duitse MKB-markt lijkt het dieptepunt inmiddels gepasseerd. Alle overige obligatiekoersen in onze portefeuilles zijn weer stijgende. En dat betekent dat over een breed front de maand april een maand van outperformance was. Waar de meeste aandelenindices per saldo een pas op de plaats maakten, steeg de waarde van de portefeuilles van onze cliënten over een breed front met 1 tot 1,5% en dat inclusief de kosten voor het beheer voor het tweede kwartaal van dit jaar. Dat er in sommige modellen ook stevige dividenduitkeringen plaatsvonden helpt uiteraard ook, want die worden in de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken niet gecorrigeerd!

2016 is geen gemakkelijk jaar tot op heden, maar wij hebben er vertrouwen in dat de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken, die eind maart is ingezet, in de komende maanden verder zal verbeteren met over een breed front herstellende resultaten voor onze cliënten als gevolg.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel Methode 2012 2013 2014 2015 2016 t/m 30-04 Doel per jaar
Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 7,8 % 4,0 % 0,4 % 2,9 % -/- 7,4 % 4 %
Defensief Obligatieportefeuille 7,9 % 3,2 % 0,8 % 3,7 % -/- 11,4 % 4 %
Matig Mix aandelen / obl. 11,6 % 6,5 % -/- 0,9 % 16,2 % -/- 6,3 % 6 %
Matig / fondsen Fund Selector -/- 1,1 % 6,6 % 3,6 % -/- 1,5 % -/- 4,0 % 6 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 8,8 % 10,8 % -/- 16,0 % 23,2 % -/- 8,2 % 8 %
Actief aandelen Amsterdam Selector 3,5 % 15,3 % -/- 2,8 % 27,3 % -/- 13,8 % 8 %
Wereld Selector 16,0 % 47,7 % -/- 4,4 % 22,9 % -/- 12,8 % 8 %
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 9,8 % 17,2 % 5,6 % 4,1 % -/- 0,5 %
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 13,8 % 17,9 % 1,2 % 3,9 % -/- 7,3 %

* Het gaat hierom het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten van de beheerder. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 6 juni 2016.

Reeds besproken onderwerpen / publicaties:
Obligaties
Vladeracken beleid t.a.v. bestandsvergoedingen en plaatsingfees Achtergestelde obligaties: Tier 1, 2 of 3?, Coco’s
Hoe spreken de statistieken voor 2014, 2015 en voor 2016? Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Onze macro-economische visie (29-06-2012)

Onze macro-economische visie (27-12-2013) en rentevisie (2013, 2015)

De Japanse beurs (31-05-2013)

Bedrijfsobligatiefondsen en rentegroeifondsen zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, ING Renta Grf en JPM Global Bond Opportunitie, Lyxor SGI Double Short Bund en ProShares Ultra Short Treasury
Aandelen Credit Linked Notes en Floored en Reversed Floaters van Aegon Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde
Hoogdividend aandelen: Corio, Unibail Rodamco 31-01-2014 en Unibail dagboek, Wereldhave
De “Dogs of Amsterdam” (2007 – 2014) High yield obligaties van Air Berlin, Altice, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA CapitalFindus Group Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS en Sunrise en Volkswagen
Aandelen: Aalberts, Arcadis, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Heineken (Holding) , Imtech, Nokian, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Unilever, Technip, Tenaris, TKH Group, Vallourec, Volkswagen

Inflatieklinkers en de HICP Inflatie Index

MKB Obligaties van Enterprise Holding, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding

Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken Perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, FrieslandCampina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev en Tennet
Sprinters op de AEX combineren met Calls Steepeners (incl. renteherziening) van BNG, NIBC, Ned. Waterschapsbank en Rabobank
Grondstoffen, metalen en valuta Overige onderwerpen
Goud en Zilver Volatility, strategieën, derivaten, ETF’s
De Amerikaanse Dollar (25-03-11 en 16-09-11), de Australische $, het Britse £, de Canadese $, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta note en de Russische Roebel Woodies CCI & Martingale op de beurs, handelssystemen
TA indicatoren zoals de Coppock Indicator en het Hindenburg Omen Trackers op obligaties zoals Lyxor SGI Double Short Bund en ProShares Ultra Short Treasury

Den Haag, 3 mei 2016
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.