De Technische Belegger • Jaargang 25 • Nr 3 • 4 maart 2019

Met krachtige taal kondigde Trump zijn echec in Hanoi aan. “Je moet ook kunnen weglopen!” Van het Noord Korea front staat ons voorlopig dus geen goed nieuws meer te wachten. In juridische zin wordt het voor Trump en daarmede voor de wereld een spannende tijd want de processen tegen hem stapelen zich op en de Democraten zijn zeer actief om hem het leven zuur te maken. China kan nog steeds een meevaller opleveren, maar de berichten daarover zijn gemengd, ook al wijzen de meeste commentaren op mogelijke spectaculaire afspraken. Engeland geeft meer en meer tekenen, dat het gezonde verstand uiteindelijk gaat zegevieren. Een nieuw referendum krijgt meer kans, maar de obstakels op de weg daar naar toe zijn nog menigvuldig en groot. Veel goede berichten uit de politiek zijn dus op korte termijn hoogstwaarschijnlijk niet te verwachten. En het cijferseizoen in Amerika loopt op zijn einde. Technisch gezien staan de markten uiteindelijk klaar om een veer te laten. Na 9 achtereenvolgende witte candles in de weekgrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken plaatste Beursplein 5 deze week een zwarte. En deze zwarte candle was al lange tijd aangekondigd. Het getuigt van een zeer sterke beurs, die zo veel tijd nam om uiteindelijk te luisteren naar de indicatoren, want die wijzen al zestien dagen lang, dus meer dan drie handelsweken, op een aankomende reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. In het laatste deel van de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken, die dus nu op het punt staat van inleveren, nam de stijging al sterk af. Veel beurzen bewogen zich in een horizontale tot licht stijgende richting. Het is enerzijds de overtrokkenheid van de markt, die overigens door het consoliderende koersniveau al sterk aan kracht heeft ingeboet en anderzijds de dreigende economische ontwikkelingen, die ons wijzen op zwakte van de markt in de komende periode. Want wij zien het zeer wel mogelijk dat deze reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken langer gaat duren dan ons lief is. De technische grond hiervoor wordt gevormd door de weekgrafieken. De indicatoren op weekbasis waren gedurende de gehele periode van witte candles positief, maar er begint zich nu een einde af te tekenen. Voorop loopt de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Daar is de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken al aan het dalen. In andere markten is de daling zich heel voorzichtig aan het inzetten. Alleen de ASCX index De Amsterdam Small Cap Index. Een gemiddelde van 25 kleine en middelgrote bedrijven genoteerd aan de beurs in Amsterdam. Copyright Vladerackenin Nederland prijkt nog met een mooie stijging en ook de EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken is nog niet zover. Dit betekent dat er onder de individuele aandelen nog een duidelijke groep is (kleine en grote bedrijven), die zich nog in een positieve aandacht wentelen van hun beleggers. Maar dat zal niet lang meer duren, want als de week eenmaal zijn draai gemaakt heeft zal dat de gehele markt raken. Stijgingen blijven dan nog steeds mogelijk maar ze zullen beperkt in omvang en ook gelimiteerd in tijd zijn. Het is dus oppassen geblazen in de komende weken. Hoe lang dit gaat duren is nog niet te zeggen, maar de ervaring leert dat dit gemakkelijk 5 to 10 weken kan aanhouden. Voorlopig zien wij in deze reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken geen gevaar, maar ook dat kan verkeren.

Best presterende product van Vladeracken in 2019
Vladeracken PRIJS<Waarde Methode 16,7 %

De AEX Index dagbasis (fig. 1)

In figuur 1 ziet u de bij ons gebruikelijke daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. De afgelopen week heeft zich een consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken ingezet, maar daar lijkt het niet bij te blijven. Het MA200, dat als steun fungeert, heeft deze consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken even een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gegeven, maar dat kon niet verhinderen dat de stijgende trendlijn (de bovenste diagonaal oplopende zwarte lijn) gebroken werd. Onderaan in figuur 1 staat de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen hij kondigt al sinds 7 februari de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken aan. Hij heeft afgelopen vrijdag de nullijn doorschreden (niet te zien door het rechthoekje) en de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken lijkt zich nu voor Amsterdam te hebben ingezet. De Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis representatief voor de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken, die daalt en bevindt zich nu onder de middellijn. De Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken is eveneens dalende. Beide indicatoren divergeren negatief. De laatste candle die gezet werd is een Bearish EngulfingZie Engulfing patroon. Thomas Bulkowski stelde vast dat deze candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken in een uptrend in 79% van de gevallen waarin hij voorkwam, op correcte wijze een bearish reversal aankondigde. Hiermede bestempelt hij het als het beste omkeerpatroon in een bullmarkt. Thomas N. Bulkowski zet dit patroon op de derde plaats van de acht meest betrouwbare candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken patronen. Copyright Vladeracken. Dit patroon is zonder meer negatief als het na een forse stijging verschijnt. In andere markten vindt men ook negatieve candles. In Duitsland, de markt die het in de afgelopen week het beste deed, is er zelfs een serie van drie candle patronen achter elkaar verschenen die ieder op zich een einde van de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken voorspellen. Met dit negatieve beeld op dagbasis zijn alle markten het eens. De korte termijn mag men, uitgaande van deze vaststelling, karakteriseren als negatief. Voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken en voor de meeste andere indexen geldt het MA200 als de eerste steun. Voor Amsterdam volgt dan een vorige top op 530. En iets daaronder ligt de stijgende trendlijn. Dit is in ieder geval een cruciaal niveau, maar wij zien de koers daar doorheen gaan. Deze veronderstelling baseren wij op de weekgrafiek waarover meer hieronder. Het MA50 lijkt een serieuze kandidaat voor een dieptepunt. Dit niveau is stijgende maar ligt nu rond 512. De laatste en onderste steun, die de markt nog steeds in een middellange termijn uptrend houdt, vindt men op de bovenzijde van het dalende kanaal ergens rond 494. Goed nieuws uit China zou deze beweging (even) kunnen stoppen, maar afhankelijk van het tijdstip waarop dit komt zal dit een korte opleving teweeg brengen. Uiteindelijk zal de markt zijn kaf moeten uitschudden en daarvoor is tijd nodig, zeker nu de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken de markt zover opgestuwd heeft.

De AEX Index op weekbasis (fig. 2)


Dezelfde index, maar nu op weekbasis ziet u in figuur 2. Een prachtige ononderbroken rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken van 9 weken lang tekent zich af, maar de laatste week (de tiende dus) laat een zwarte candle zien en hiermede lijkt de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken ten einde. Zoals boven gezegd vormt het MA200 de eerste steun. Maar wij richten het oog op de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken onder in figuur 2. Daar heeft zich een daling ingezet. Wij kenmerken dit met pijltjes. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, dus het getoonde beeld, is uniek, want andere markten zijn nog niet zover. Maar zij hadden ook geen 9 achtereenvolgende witte candles. In Amerika is de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackengaan dalen. Het wachten is op het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram. In Duitsland en in Japan is er van een daling nog geen sprake, maar de indicatoren aldaar liggen wel hoog. Wat men kan zeggen is dat de daling, die in de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken verschenen is, pas in het begin staat. Alles is nog pril en een goed nieuw bericht zou een daling ook nog kunnen vertragen. Maar meer dan een vertraging zal dat niet zijn daarvoor ligt de markt te hoog. De AEX was tegen een zeer oude weerstandlijn uit 2007 gestoten. Deze lijn heeft in de loop van de tijd vaak als weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken en als steun gediend en is daarom zeer belangrijk. Het is dus geen wonder dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op, dat niveau zijn draai inzette. Voor wat de divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken betreft toont het beeld in figuur 2 een dilemma. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken divergeert duidelijk positief. Er zijn twee punten van waaruit men dat kan meten. Enerzijds is er de positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken vanuit de top op 575,68, anderzijds is de divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken positief vanuit de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van 472,19 (zwarte lijnen). Die is overigens meer van toepassing op de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken dan op de huidige top. Daartegenover staat de Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken, die zich van de top tot aan de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken neutraal gedraagt, in de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken wel positief divergeerde maar nu erg hoog is gekomen. Deze tegenstelling is niet mooi en kan de zorg voor de komende tijd alleen maar vergroten. Belangrijk is het om vast te stellen, dat het totale beeld nog steeds negatief is. Er is een Death Cross. Het MA200 is nog dalende en de koers is bij een belangrijke weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken aangekomen. Het feit dat er tegenspraak is in de indicatoren maakt de belegger ook niet optimistisch. Daartegenover staat dat de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken sterk was. En de vraag is dan ook of de markt deze kracht na een normale reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zal blijven uitstralen. Wat hiervoor pleit is het feit dat wij geen enkele negatieve indicatie gevonden hebben in de sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken indicatoren.

De S&P 500 Index op weekbasis (fig. 3)


Het beeld van den S&P500, die in figuur 3 op weekbasis te zien is, is beter dan dat van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken (lees Europese indexen), zoals te zien in figuur 2. De koers ligt boven het MA200. Dat is niet verschillend maar bij de S&P500 zijn beide MA’s aan het stijgen. Het lijkt een kwestie van tijd en het Death Cross wordt teniet gedaan en dit lijkt eerder te gebeuren dan in Europa. De lange termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is nog echter niet meer in takt, maar de koers is wel bij die trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken aangekomen. Daarmee is de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken op dit moment niets anders dan een pullback met alle risico’s van dien. Maar daaronder ziet men de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken en deze geeft hetzelfde probleem als wat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken hierboven laat zien. Als men dan naar de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken kijkt dan toont deze positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken. Een koersdaling wordt aangekondigd doordat de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenals eerste van de twee elementen van de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is gaan dalen. Al met al is de taal, die beide grafieken spreken, niet erg verschillend, maar de S&P500 grafiek is duidelijker en iets positiever. Dit onderstreept niet de zorg van vele commentatoren, die vooral wijzen op de labiele politieke positie in de Verenigde Staten en die ook wijzen op de belastingverlaging, die Trump heeft ingesteld en waarvan de invloed het komende jaar in vergelijking met 2018 nihil tot negatief is. Het volledige commentaar samenvattende stellen wij dat men extra voorzichtig moet zijn in de komende periode.

De rente in €-gebied (fig. 4)

De renteontwikkeling op de kapitaalmarkt is in de greep van de verwachtingen t.a.v. de economische ontwikkelingen in de VS en Europa. Berichten daarover zijn enigszins tegenstrijdig. De verwachtingen van ondernemers zijn niet goed. Dat uit zich in sentimentcijfers zoals de index van inkoopmanagers en in de investeringsquota van het bedrijfsleven. Die zijn allemaal teruggelopen in de voorbije maanden. Ook de mate van kredietverstrekking door banken neemt af, en ook dat is een teken dat het investeringsniveau in de economie afneemt. Maar tegelijkertijd blijft het bestedingspatroon van consumenten in orde. Dat zit hem natuurlijk voor een belangrijk deel in de almaar afnemende werkeloosheid, een tendens die niet alleen in Nederland zichtbaar is maar ook in veel andere Westerse economieën. Positief is ook dat de stimuleringsmaatregelen in China effect beginnen te sorteren en dat in Zuid Amerika de economieën weer de wind in de zeilen lijken te krijgen. De gestegen olieprijzen bieden daar ongetwijfeld een helpende hand. Deze wispelturigheid uit zich in de renteontwikkeling. Waar die aanvankelijk daalde omdat de aandelenkoersen daalden, bleef deze dalen omdat analisten zenuwachtig werden over de economische groei in de VS. Maar nu de consument maar blijft besteden begint de rente weer op te lopen. Afgelopen week liet een flinke stijging zien van de 10-jaars rente in Europa, zoals in de figuur hieronder is te zien. Of dit een structurele stijging gaat worden valt nog te bezien. Zolang de rente niet flink boven 0,39% (10-jaar) uit stijgt, is slechts van een “pulback” sprake en moet men dus niet veel hoop hebben op een normalisering van de kapitaalmarktrente. Feit is wel dat indicatoren nu allemaal, zowel op dag- als op weekbasis, positief divergeren, dus de stijging van afgelopen week zal zich nog wel even voortzetten. 0,39% gaat nog wel bereikt worden, maar of we daaroverheen gaan, dat valt nog te bezien.

De US$ en de € (fig. 5)


In de jaren 2015 en 2016 heeft de koers van de $ een paar keer een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken aangetikt waarlangs een steunlijn getekend kan worden, zoals wij in de figuur hebben gedaan. Al sinds medio 2018 is deze lijn als weerstandslijn onneembaar gebleken. En afgelopen maand is de positie wederom verzwakt na een aanval op die lijn, die nu rond 0,891 ligt. De Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken, onder in de figuur, divergeert al lange tijd negatief en dat duidt er op dat de $ uiteindelijk de grootste kans heeft om terug te vallen tot de onderste lange termijn steunlijn die nu rond 0,82 ligt en samen lijkt te gaan vallen met de horizontale steunlijn op 82,7. Trouwe lezers weten van ons dat wij de $ zien als een fundamenteel zwakkere munt dan de €. Wij verwachten dat uiteindelijk de steun van 82,7 omlaag gebroken zal worden. Zo ver is het nog niet, eerst moet de koers terug naar dat niveau, maar dat lijkt nu nog een kwestie van tijd.

De prijs van een vat Brentolie (fig. 6)


En ondertussen heeft de prijs van een vat Brentolie opnieuw een groot bodempatroon afgesloten, wederom een kopschouderbodem, compleet met een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken tot boven de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken van US$63,5. Afgelopen week daalde de koers weer stevig en die daling is voorlopig nog niet voorbij, maar hij zal
tijdelijk zijn zo verwachten wij. Een krachtige uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken uit een kopschouderpatroon wordt dikwijls gevolgd door een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken, die min of meer zijwaarts verloopt en waarbij de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken uiteindelijk een of meerdere malen geraakt wordt. Het geldt als een adempauze waarin kracht verzameld wordt voor de volgende stap omhoog. Het doel van deze kopschouderbodem laat zich berekenen op US$ 77, vlak onder de oplopende trendlijn, die u in de figuur getekend ziet. Die trendlijn lijkt dan ook het doel van de dit jaar ingezette opwaartse beweging voor de olieprijzen. En dan is een pullback vooral een kans om posities uit te breiden en puts te schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken.

Goud (fig. 7)


De goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken is uiteindelijk net niet tot aan de in de figuur getekende weerstandslijn opgelopen (die nu rond US$1.360 per troy ounce ligt). Sterk is dat niet. Maar de beweging omhoog is de volgende stap in een proces dat al sinds 2013 aan de gang is en waarvan wij verwachten, dat het uiteindelijk zal uitmonden in een krachtige, lange termijn opgaande beweging, die de oude toppen uit 2011 (US$ 1.921 per troy ounce) uiteindelijk zal slechten. Het bodempatroon bevindt zich in de nadagen ervan. Maar het kan zomaar zo zijn, dat de koers nogmaals terugzakt tot in de buurt van de laatste bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken rond US$ 1.165. En daar zou ook nog wel een periode van enkele maanden overheen kunnen gaan. Met goud en zilver moet men dus geduld hebben, maar de lange termijn setup is prachtig.

Beleggen bij Vladeracken

De gangbare theorie zegt dat bij het beleggen in aandelen de waarde-aanpak, waarbij naar de fundamentele waarde van bedrijven gekeken wordt, zoals wij dat doen binnen de Prijs 100% belegd, door als 10de onderneming Novo-Nordisk uit Denemarken toe te voegen. Dit is de grootste Insuline-producent ter wereld met een marktaandeel van bijna 30% wereldwijd in de markt voor middelen tegen diabetes.
De andere modellen van Vladeracken hebben zich overigens niet geheel onbetuigd gelaten en zo is 2019 uitstekend van start gegaan. Het dividendseizoen nadert nu, en dat is vaak een periode waarin dividenduitkeringen direct goed gemaakt worden door koersstijgingen. Maar de bomen groeien nooit tot in de hemel en een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken, hoe mild ook, is inmiddels brood nodig. Wij gaan er daarom vanuit dat de komende maanden een iets minder onstuimige ontwikkeling zullen laten zien. Het laat onverlet, dat wij voor 2019 nog altijd positief zijn en er vanuit gaan dat de verliezen uit 2018 allemaal goed zullen worden gemaakt.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 1 april 2019.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel Methode 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Jaar doel
Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 7,8 % 4,0 % 0,4 % 2,9 % -/- 10,7 % 5,7 % -/-7,4 % 4,7 % 4 %
Matig Mix aandelen / obl. 11,6 % 6,5 % -/- 0,9 % 16,2 % -/- 3,4 % 10,7 % -/-6,7 % 13,7 % 5 %
Matig / fondsen Fund Selector -/- 1,1 % 6,6 % 3,6 % -/- 1,5 % 1,1 % 5,5 % -/-5,4 % 7,0 % 6 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 8,8 % 10,8 % -/- 16,0 % 23,2 % 0,2 % 12,5 % -/-23,1 % 16,9 % 8 %
Actief aandelen Benelux Selector 3,5 % 15,3 % -/- 2,8 % 27,3 % 0,2 % 23,7 % 0,6 % 6,3 % 8 %
Europa Selector 16,0 % 47,7 % -/- 4,4 % 22,9 % 4,2 % 8,2 % -/-21,0 % 14,1 % 8 %
De Ost Methodiek ** 17,2 % 7,6 % 28,9 % 8 %
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 9,8 % 17,2 % 5,6 % 4,1 % 9,4 % 12,7 % -/- 10,4 % 10,4 %
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 13,8 % 17,9 % 1,2 % 3,9 % 0,7 % 6,5 % -/- 14,3 % 4,5 %

* Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten van de beheerder. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.
** De portefeuille, die volgens de Methode van Jan de Ost wordt belegd, is vanaf april 2016 geleidelijk opgebouwd. In dat jaar was het resultaat uiteindelijk 32,1%. Vladeracken is eind 2018 begonnen met deze methodiek onder haar vleugels toe te passen en publiceert met ingang van deze editie de resultaten in bovenstaande tabel, doch nog als een zeer risicovolle methode. In het overzicht van het best presterende model wordt dit model nog niet meegenomen, omdat wij eerst voldoende ervaring willen opdoen.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl.

Reeds besproken onderwerpen:
Algemeen
Obligaties
Vladeracken beleid t.a.v. bestandsvergoedingen en plaatsingfees Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland
Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016, 2017 en voor 2018? Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunitie, Lyxor SGI Double Short Bund en ProShares Ultra Short Treasury

Onze macro-economische- en rentevisie (2013, 2016)

De Japanse beurs

De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Credit Linked Notes en Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde
Aandelen
Vastgoed: Corio, Unibail-Rodamco (incl. handelsdagboek), Wereldhave High yield obligaties van Altice, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS en Sunrise en Volkswagen
Aandelen: Aalberts, Alten, Arcadis, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Heineken (Holding) , Imtech, Koninklijke Olie, Nokian Renkaat, Philips, Prosegur, Prosegur Cash, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen Memory Coupon Notes op Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch
Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken MKB Obligaties van Air Berlin, Enterprise Holdings, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding
Overige onderwerpen Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, FrieslandCampina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev en Tennet, Tier 1,2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s
Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische $, het Britse £, de Canadese $, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta note, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement Range Accrual Notes van de EIB en RBS
Volatility, handelssystemen, derivaten, ETF’s Steepeners (incl. renteherziening) van BNG, NIBC, Ned. Waterschapsbank en Rabobank
TA indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omen Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF

Wet- en regelgeving

Privacy policy Vladeracken, Total Cost of Ownership

Den Haag, 4 maart 2019
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.