De Technische Belegger Jaargang 27 • Nr 12 • 6 december 2021

De maand november begon redelijk. Het acute gevaar van snelle renteverhogingen was voorbij, de ECB riep daar nog lang niet aan toe te zijn en de FED bleef bij haar standpunt dat de het opkoopprogramma vanaf december zou gaan worden afgebouwd, maar dat daarmee eerder sprake was van normalisatie in plaats van inflatievrees met een snelle renteverhoging tot mogelijk gevolg. Obligatiemarkten leken daarmee gerustgesteld en aandelenbeleggers gingen over tot de orde van de dag namelijk het kopen van nog meer aandelen. Maar ondertussen bleven de inflatiecijfers tegenvallen en dook er uit Zuid-Afrika, schijnbaar uit het niets, een nieuwe variant van het Covid-19 virus op, de 15de variant alweer (de O van Omikron is de 15de letter van het alfabet). Het gevolg was een volledige spagaat in heel veel financiële markten. Want met name de Amerikaanse inflatiecijfers dwongen de FED-voorzitter Powell en in zijn kielzog de Amerikaanse minister van financiën, mevrouw Yellen, te erkennen, dat zij wellicht toch iets te optimistisch waren geweest. De Amerikaanse kapitaalmarktrente trok daarop in een stuip, waardoor het renteverschil met €-zone opliep en de $ in dat kielzog een sprong omhoog maakte. Voor aandelen, die op basis van de almaar dalende rente steeds duurder zijn geworden (waaronder veel fintech en big-tech-aandelen) was dit slecht nieuws en die doken dus omlaag. Aanvankelijk schoof het kapitaal naar aandelen, die juist van een rentestijging profiteren, zoals banken en verzekeraars. Maar beleggers waren nog maar net aan deze draai begonnen, of de Omikron-variant dook op. Deze variant lijkt zich nog sneller te verspreiden dan de Delta-variant. Politici (die tegenwoordig kennelijk mogen en kunnen functioneren zonder visie) schrokken zich rot, want men was even vergeten (in Nederland maar ook in andere landen) om de IC-capaciteit in de gaten te houden, en dus moest men naar de volgende ronde van lockdowns. Maar dat heeft onmiddellijk zijn repercussie voor aandelen in de hoeken van de traditionele horeca, luchtvaart, recreatie, etc. Tot overmaat van ramp, kondigde Apple vervolgens aan, dat de omzet uit de verkoop van nieuwe mobieltjes sterk tegenviel, waarmee de semi-conductorindustrie ineens toch weer cyclisch bleek te zijn. En dus waren beleggers de weg kwijt. En als beleggers de weg kwijt zijn, dan dalen aandelenkoersen, maar dan over een breed front, en niet meer alleen in specifieke sectoren.

De AEX Index op dagbasis (figuur 1)


In twee weken tijd, daalde de AEX daarmee met ruim 60 punten. Dat lijkt veel, maar is in feite slechts een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken van 7%. En in figuur 1 is te zien dat de indicatoren de weg omhoog alweer gevonden hebben en er zelfs niet eens een nieuwe low gezet is. Dat duidt erop, dat de beweging van de afgelopen twee weken net even iets te snel is gegaan en markten tijd nodig hebben voor een adempauze, maar ook, dat het hier om een normale correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in een stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken gaat. Een nieuwe low wordt pas gezet bij een koers onder 750!
Er ligt een belangrijke steun rond 780. De index sloot daar vrijdag onder (772,22), maar de Amerikaanse beurzen zijn nadien nog wat opgeveerd. Daar bleef de schade beperkter. En afgaande op de beelden van de lijstaanvoerders van dit jaar (Adyen, ASMI, ASML en Besi), maar ook op de technische plaatjes van enkele andere grote jongens in de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zoals de banken en verzekeraars in de index, kan niet gezegd worden, dat de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omlaag een feit is. Een herstel, noem het een pullback, naar de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 805 is heel goed denkbaar. Alles lijkt erop te wijzen, dat er nog wat meer tijd nodig is alvorens de markt de dalende tendens opnieuw oppakt. En of dat na zo’n kleine opwaartse correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken daadwerkelijk gaat gebeuren is nog de vraag. Voor wij die conclusie trekken kijken wij liever eerst naar de weekgrafieken in de VS.

Best presterende model van Vladeracken in 2021:
Vladeracken Prijs<Waarde Methode 28,5%

De S&P 500 Index op weekbasis (figuur 2)


Een weergave van de langere termijn tendens vindt u in figuur 2. Wij hebben daarin de weekgrafiek van de S&P 500 Index in de VS opgenomen. Die is in $’s getekend en de $ is afgelopen maand met enkele procenten opgelopen, dus als men daarvoor corrigeert zou de nu al kleine correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken helemaal in het niet gevallen zijn. Daarbij is de index weliswaar gezakt, maar heeft de voorgaande top zelfs standgehouden (op 4.535), laat staan dat er sprake is van een nieuwe bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Ook het MA50 (MA200 in daggrafieken) ligt nog ruim onder het huidige niveau. En de definitie van een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is een doorbraak omlaag van die MA50 en een opeenvolging van dalende toppen en dalende bodems. Er is daarmee zelfs nog geen sprake van topvorming van enige omvang. Natuurlijk kan zich een crash-achtig scenario voordoen. Als de Omikron-variant niet zo mild blijkt te zijn als gedacht of zich helemaal niets aantrekt van bestaande vaccins, dan kan de markt best in paniek raken. Maar dan gaat het wel om een kortstondige, zij het heftige, reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, niet om een patroon waarbij een mammoettanker van de ene op de andere dag een draai van 180 graden maakt. Het beeld in figuur 2 zegt vooral dat de markt aan een volgende correctiefase is begonnen, maar een nieuwe hogere top is nog steeds goed denkbaar. De dissonant in de figuur is de indicator eronder. Want die divergeert niet alleen duidelijk negatief, hij is ook omlaag door de oplopende trendlijn gebroken. De indicator in kwestie is een zogenoemde Money FlowHet volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken vermenigvuldigd met de slotkoers van de dag. Als deze laatste lager is dan de vorige dag dan is de Money Flow negatief en als hij hoger is dan is de Money Flow positief. In plaats van de slotkoers wordt vaak de gemiddelde koers van de dag genomen. Copyright Vladeracken Indicator. Deze geeft aan, dat voor het eerst sinds lang, de omzetten juist op de dalingen stijgen in plaats van op de stijgingen. En dat is een slecht teken. Want zonder omzetten kan een beurs niet verder oplopen. Zonder kopers geen stijgende koersen! Daarmee is de boodschap van figuur 2 vooral, dat er een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken begonnen is, waarvan mogelijk de eerste poot omlaag vrijwel voltooid is, maar waarbij een tweede daling, na een tussentijds herstel, waarschijnlijk is. En in dat geval is het koersdoel voor de S&P 500 Index per saldo gelijk aan de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken, die in oktober werd afgesloten, het niveau waar nu het MA40 ligt, 4.331.

De Russell 2000 Index op weekbasis (figuur 3)


Ook de bredere Russell 2000 IndexEen Amerikaanse index die wordt berekend uit de koersen van 2000 kleine tot middelgrote bedrijven (1001ste tot 3000ste grootste binnenlandse aandelen beoordeeld op basis van hun markt-kapitalisatie). Copyright Vladeracken heeft een zwakke maand achter de rug. Ook hier werd in oktober een belangrijke uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog gemeld. Maar dit beeld is veel slechter dan dat in figuur 2. Want hier is de index teruggezakt tot onder het niveau van de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken, terug zelfs tot op de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van het oude correctiepatroon, dat een groot deel van 2021 in beslag genomen heeft. Dit is een zeer zwak teken. Het is nog niet gezegd, dat nu ook de onderkant van de getekende gelijkbenige driehoek gebroken gaat worden, maar het feit dat de index tot op deze steunlijn is teruggevallen wijst wel op de mogelijkheid, dat zich een toppatroon voor de langere termijn aan het ontwikkelen is. In dat patroon zijn we dan pas halverwege, dus voor een echte dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is het nog te vroeg, maar hier ligt dus wel een heldere waarschuwing voor aandelenbeleggers.
Het positieve nieuws komt ditmaal juist van de indicator eronder. Die geeft aan dat de huidige reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken te diep is gekomen en dat er een adempauze nodig is. Een herstel tot in de buurt van de bovenkant van de driehoek zou hier heel normaal zijn, of wel: een kerstrally zit er nog steeds in!

De DAX Index op dagbasis (figuur 4)


En daarom toch nog even terug naar de korte termijn, de daggrafiek van de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken bij onze Oosterburen. Ook hier is de index tot op een oude steunlijn teruggezakt afgelopen weken. Net boven 15.000 is dit nu de derde keer, dat er steun gevonden is. Hier is bovendien een Gap te zien. Dit is een gat tussen twee dag candles in. Twee weken geleden opende de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken flink lager dan de dag ervoor. Het gat dat ontstond is ongeveer 400 punten groot. Dit type spronggaten wordt meestal gesloten, alvorens de ingezette weg vervolgd wordt. In dit geval betekent het, dat men moet verwachten dat de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken in de komende weken op zal lopen tot ten minste de aangegeven grenslijn op 15.788 punten, om dat eerder ontstane gat te sluiten. Ook hier lijkt de grafiek daarmee te vertellen, dat het in de voorbije twee weken allemaal te hard is gegaan. Er is wat ademruimte nodig om de daling te verwerken. De indicatoren onder in de figuur zeggen hetzelfde. De Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken heeft zelfs een koopsignaal gegeven terwijl het MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken al enkele dagen aan het stijgen is. Ook de lange MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken, onder in de figuur geeft aan dat de wat overbought positie van eind oktober met de daling voldoende is weggewerkt. Deze indicator ligt zelfs al onder nul, waarmee van een overbought positie geen sprake meer is. Negatief is echter dat in dit geval (gelukkig is de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken hierin nog de uitzondering op de regel) de koers van de index onder het MA200 is gezakt. En dat is een lange termijn verkoopsignaal. Daarmee bestaat de kans, dat de DAX, na een kortstondige opleving, de weg omlaag weer zal hervatten.

Conclusie

Er zijn veel economische signalen, die erop wijzen dat de economische groei in de VS enigszins vertraagt. De inflatiecijfers zijn daarbij hoog en nemen nog toe. De snel om zich heen grijpende Omikron-variant verhoogt bovendien de angst bij marktpartijen dat overheden opnieuw delen van de economie op slot zullen gooien. Anderzijds groeien de Amerikaanse en Europese economieën voldoende om binnenkort met TaperingGeleidelijke afbouw van de kwantitatieve verruiming in de Verenigde Staten. Copyright Vladeracken te gaan beginnen. TaperingGeleidelijke afbouw van de kwantitatieve verruiming in de Verenigde Staten. Copyright Vladeracken zorgt voor verkrapping van de kapitaalmarkt. Er wordt dan geld aan de markten onttrokken en dat maakt met name het beleggen met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken gevaarlijk. Hedgefondsen en marginbeleggers zijn er dan als de kippen bij om posities te verkopen met koersdalingen tot gevolg. Dit alles creëert een omgeving van onzekerheid en dat is nooit goed voor aandelen. Maar het is niet zo dat de Omikron-variant de wereld tot een faillissement zal brengen. Naar verwachting zal in de komende twee weken duidelijk worden in hoeverre de vaccinatiecampagnes voldoende tegenwicht bieden tegen deze variant. De eerste berichten zijn in elk geval bemoedigend. Als dan bovendien de IC-bezetting in ziekenhuizen op de huidige niveau’s stabiliseert of zelfs afneemt, dan is het acute gevaar voor een algehele economische lockdown voorbij. Aandelenmarkten hebben tijd nodig om van richting te veranderen. Als een markt plotseling omdraait, dan is dat vaak een paniek gedreven maar korte termijn reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken die weinig afbreuk doet aan de onderliggende lange termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Zodra de paniek wegebt, gaat de markt over tot de orde van de dag. Voor een echte bearmarkt is een proces van topvorming nodig, dan wel een blow-off-achtig patroon. Het laatste hebben we wel gezien in de semi-conductoraandelen en in de meeste cryptovaluta. Maar in de brede aandelenmarkt is van topvorming nog geen sprake. En dus is er meer bewijs nodig om echt pessimistisch te worden. Daarmee kan op kort termijn de markt best verder wegglijden, maar waarschijnlijk vinden wij dat niet.

De rente in $ en € op weekbasis (figuur 5)


Opvallend in de rentemarkten is de discrepantie tussen de $-rente en de €-rente. In figuur 5 ziet u boven in de grafiek de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken futureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken. Deze is al enkele weken goed aan het stijgen. Dat betekent, dat de rente op 10-jaars papier van de Duitse overheid gedaald is en dat klopt, die is met bijna 30 basispunten gezakt tot -/- 0,33%. De Amerikaanse rente op 10-jarige TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken daarentegen is weliswaar iets gezakt, maar slechts weinig. Deze ziet u onder in de figuur. Daar is te zien dat die grafiek vooral zijwaarts beweegt. Hier is de rente dus helemaal niet wezenlijk gedaald. En dat is niet geheel onlogisch. In de VS immers groeit de economie harder, maar loopt ook de inflatie harder op. Het moment dat de Amerikaanse centrale bankDe Bank der banken. Bij deze bank kunnen andere banken terecht om geld te lenen en om geld te parkeren. De CB houdt toezicht op de financiële positie van de banken en zij is verantwoordelijk voor de uitgifte van bankbiljetten. In Nederland is het De Nederlandsche Bank (DNB). In Europees verband werkt zij samen met de Europese Centrale Bank en in het kader van Euroland is zij daaraan in zekere zin ook ondergeschikt. In de V.S. vervult de FED de rol van Centrale Bank. Copyright Vladeracken de rente moet gaan verhogen om de inflatoire drukOntwikkelingen die het prijspeil omhoog drukken zoals loonstijgingen die de productiviteitstijging overtreffen of prijsstijgingen van ingevoerde grondstoffen of van energiedragers. Copyright Vladeracken tegen te gaan ligt daar dichterbij dan in de €-zone.
Veel zal hier gaan afhangen van de inflatiecijfers van januari 2022. Want als de centrale banken gelijk hebben (die stellen dat de hoge inflatie slechts een vergelijkingsprobleem betreft, prijzen daalden in 2020 hard waardoor de prijsstijgingen van nu relatief groot lijken, maar wanneer de cijfers vergeleken worden met die van het voorjaar van 2021, dan is de stijging veel minder groot), dan zouden de inflatiecijfers vanaf komende maand of de daaropvolgende maand moeten gaan zakken en zou dus de piek van de inflatie in november gezien moeten zijn. Een fase van correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken, waarin markten dus gaan wachten op deze cijfers, is daarmee het meest waarschijnlijke scenario en dat ondersteunt de gedachte dat wij nog wat koersstijging op de aandelenmarkten voor de boeg hebben.

De US$ en de € (figuur 6)


Ondertussen is de koers van de $ behoorlijk gestegen. Maar aan de lange termijn grafiek in figuur 6 is te zien, dat de stijging in het lange termijn beeld niet zoveel te betekenen heeft. De $-koers zou zelfs nog helemaal tot 92,5 kunnen oplopen alvorens wij terug naar de tekentafel zouden moeten. Voorlopig kan slechts gesteld worden, dat de discrepantie in de renteontwikkelingen de $ aantrekkelijker gemaakt hebben, maar dat de koersstijging zich afspeelt binnen twee langzaam naar elkaar toe bewegende grenslijnen die nu op 0,826 aan de onderzijde en op 0,925 aan de bovenzijde liggen. Tussen deze twee grenzen is er vooral meer van hetzelfde te zien, namelijk een al heel lang durend gevecht tussen de $ en de € om de lange termijn hegemonie. En voorlopig is de € daarbij nog altijd aan de winnende hand.

De prijs van een vat Brent-olie (figuur 7)


Uiteindelijk brak de koers van een vat Brentolie toch door de oplopende trendlijn. Daarna ging het even heel snel, waarbij de steun op US$60 per vat werd geraakt. Maar afgelopen week veerde de koers, ondanks dat OPEC een verdere productietoename aankondigde, toch weer op. Een herstel tot in de buurt van US$70 per vat is goed denkbaar, want de indicatoren ogen erg oversold. Maar daarna kan de koers nogmaals omlaag. Er is een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken begonnen die van een grotere orde is en daarin past nog een tweede poot omlaag. Maar echt negatief zijn wij niet, want alles bij elkaar heeft het nog altijd veel weg van een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in een per saldo langere termijn stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken met als doel de licht dalende lijn boven in de figuur, die nu rond US$ 87 per vat ligt.

Het Goud (figuur 8)


Het leek allemaal erg mooi vorige maand. Er lag een mooi omgekeerd kopschouderpatroon te wachten op een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog. En die kwam begin november ook. Maar toen dook het Omikron-virus op en bleek de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken ineens vals. Afgelopen week stokte de koersdaling en als de prijs van een troy ounce goud maandag weer stijgt, dan is zelfs sprake van opnieuw een positief korte termijn beeld omdat de week candle een positieve is, mits de koers maandag inderdaad hoger opent. Ondertussen is de koersdaling van goud in $’s gemeten wel enigszins verklaarbaar, want de koers van de $ liep zo snel op, dat een daling van grondstofprijzen tegelijkertijd als niet meer dan normaal moet worden beschouwd. Maar de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken mag niet onder de rode oplopende trendlijn zakken, die nu rond US$1.740 per troy ounce ligt. Want dan verandert het beeld dramatisch. Er komt dan een einde aan een al vrij lang bestaande oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken.

Beleggen bij Vladeracken

Een maand geleden sloten wij af met de opmerking: “2021 is tot op heden een prachtig jaar voor onze klanten en wij gaan ervan uit, dat er nog meer moois in het verschiet ligt.” Dit optimisme is in november wel even gelogenstraft in die zin dat het jaar nog niet voorbij is, maar dat het een klus gaat worden om de resultaten zelfs maar terug op het niveau van eind oktober te brengen, laat staan er ten opzichte van dat niveau nog een schepje bovenop te doen. In de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken, die nu begonnen is, hebben vrijwel al onze aandelensystemen het beter gedaan dan de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken en ook beter dan de meeste andere beurzen. Alleen het Prijs

Dit is de laatste editie van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken van het jaar 2021. Wij wensen u daarom vanaf deze plaats ondanks alles goede feestdagen, een zalig kerstfeest en een hele gelukkige jaarwisseling toe.

Tabel 1 Resultaten Vladeracken-modellen *

Risico profiel Methode 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
t/m 3/12
Jaar doel
Zeer defensief Pensioenportefeuilles 2,9 % -/-10,7 % 5,7 % -/-7,4 % 9,7 % -/-0,2 % 2,5 % 4 %
Matig / fondsen Fund Selector -/- 1,5 % 1,1 % 5,5 % -/-5,4 % 13,9 % -/-7,2 % 7,3 % 5 %
Matig Mix aandelen / obl. 16,2 % -/-3,4 % 10,7 % -/-6,7 % 17,0 % 0,0 % 7,3 % 5 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 23,2 % 0,2 % 12,5 % -/-23,1 % 22,6 % -/-3,3 % 28,5 % 8 %
Actief aandelen Benelux Selector 27,3 % 0,1 % 23,7 % 0,6 % 22,4 % 5,8 % 7,0 % 8 %
Europa Selector 22,9 % 4,2 % 8,2 % -/-21,0 % 15,4 % 15,2 % 0,5 % 8 %
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 4,1 % 9,4 % 12,7 % -/-10,4 % 23,9 % 3,3 % 23,6 %
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 3,9 % 0,7 % 6,5 % -/-14,3 % 24,8 % -/-5,1 % 14,4 %

* Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 3 januari 2022.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze websites, www.vladeracken.nl & www.todaysgroup.nl.

Blog, Twitter & Linked-In
Op de website www.vladeracken.nl en sinds november 2020 ook op www.todaysgroup.nl kunt u onder “Onze Research” artikelen vinden over de effecten waarin wij al dan niet beleggen evenals een wekelijkse update van onze beleggingsvisie. Deze artikelen hebben wij tevens gekoppeld aan het Twitter-account, en / of Linked-In-netwerk. Wie zich aanmeldt als volger (Twitter) of wie zich in het Linked-In-netwerk opgeeft als contact van G.K. van Dommelen, wordt vervolgens doorlopend van nieuwe publicaties op de hoogte gebracht.

Reeds besproken onderwerpen:

Algemeen

Onze ESG-politiek

– Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en voor 2020?

– Onze macro-economische- en rentevisie

– De Japanse beurs

– De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Aandelen

– Vastgoed: Corio, Unibail-Rodamco (incl. handelsdagboek t/m juli 2018), Wereldhave

– Aandelen: Aalberts, AB Inbev, Alten, Andritz, Aquafil, Arcadis, Atos, Avio, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Falck Renewables, Fugro, Hannover RE, Heineken (Holding), Hermès, ING, Koninklijke Olie, MTU Aero Engine, Nokian Renkaat, Novo Nordisk, Oeneo, Philips, Prosegur, Prosegur Cash, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Talanx, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen

– Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken

Overige onderwerpen

– Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische Dollar, het Britse £, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta noteNaast normaal schuldpapier wordt hiermede ook gedoeld op effecten op grondstoffen of andere onderliggende waarden waarbij in het product een obligatiecompenent is verwerkt. Copyright Vladeracken, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement

– Volatility, handelssytemen, derivaten, ETF’s, Fund Selector, TCO

– TA Indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omenvan James R. Miekka. Het is een patroon uit de Technische Analyse. Miekka wilde daarmede een market crash voorspellen. Het bestaat uit een combinatie van een aantal indicatoren: 1. Het 52-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken en de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken waarvan de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken op de New York Stock Exchange moeten beide groter zijn dan 2,2% van het aantal fondsen verhandeld op de genoemde beurs. Later werden er veranderingen aangebracht in deze regel. Men ging spreken van 2,5% en vooral van 2,8%, maar in het laaatste geval betrof het niet het totaal aantal verhandelde fondsen maar de som van de stijgers en dalers. Hiermede werd ingespeeld op een veel voorkomende kritiek omdat in het totaal aantal verhandelde fondsen zich ook veel fondsen zouden bevinden waarvan slechts sporadisch een koers werd vastgesteld; 2. Het kleinste van deze getallen moet groter zijn dan 75. Deze regel lieten latere analisten vallen, omdat hij eigenljk al besloten ligt in de eerste. Indien er 3200 tot 3300 fondsen in totaal verhandeld worden is 2,2% net iets minder dan 75; 3. Het 10-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New York Stock Exchange Composite moet stijgend zijn. Miekka heeft calibraties uitgerekend ten behoeve van andere beurzen zodat deze ook kunnen worden gebruikt; 4. De McClellan Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis negatief; 5. De nieuwe 52-weeks New High is niet groter dan 2 maal de nieuwe 52-weeks New Low. Als alle vijf criteria op een en dezelfde dag voldoen aan bovenstaande eisen dan is er sprake van een niet-geconfirmeerd Hindenburg Omen. Er sprake van een geconfirmeerd Hindenburg Omen als zich binnen 36 dagen een tweede Hindenburg Omen voordoet. Er is vastgesteld dat dit patroon sinds 1985 in slechts 24% van de gevallen een crash voorspelde. Wel werd iedere crash voorafgegaan door een Hindenburg Omen. In 41% werd het signaal gevolgd door een “˜panic Sell Off’. In 71% van de gevallen volgde een daling van de beurs met tenminste 5%. In minder dan 5% bleek het signaal niet gevolgd te worden door een negatieve beurs. Copyright Vladeracken

Obligaties

– Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, First Trust Factor FX Fund, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunity, Lyxor SGI Double Short Bund, ProShares Ultra Short Treasury en het Robeco Global Dynamic Duration Fund

– Credit Linked Notes, Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde

High yield en bedrijfsobligaties van Altice, Amaliawolde, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS, Sunrise en Volkswagen.

Memory Coupon Notes op Aegon, Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch.

– MKB Obligaties van Air Berlin, Enterprise Holdings, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding.

– Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, Friesland-Campina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev, Tennet, Tier 1, 2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s

– Range Accrual Notes van de EIB en RBS

– Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF

Wet- en regelgeving

Cliëntclassificatie en Vermogensbeheer, Privacy policy, Total Cost of Ownership, SRI, corporate Governance en Ethiek, ESG en SFDR

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.