De Technische Belegger Jaargang 27 • Nr 5 • 3 mei 2021

Het was geen mooie week. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken liet 1,1% liggen. En daarmede lijkt de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken nog niet afgelopen te zijn. De weekindicatoren zijn met dit negatieve resultaat, wat bijna overal te zien was, definitief gedraaid. Hoe lang dit gaat duren is nog niet te zeggen. Wel is het nu duidelijk dat beleggers rekening moeten houden met een gevaarlijke periode. Een negatief beeld in de weekgrafieken kan gemakkelijk uitmonden in een forse daling. En de kans dat deze daling gaat plaatsvinden tijdens het zwakke seizoen, waarvan algemeen aangenomen wordt dat deze gaat  aanvangen in mei/juni, verergert de situatie alleen maar. Er zijn duidelijke fundamentele argumenten aan te voeren voor een zwakke markt in de komende periode. Allereerst is er Covid. Men gaat ervan uit dat het ergste voorbij is. Amerika loopt daarbij voorop. Europa is zich aan het klaarmaken voor een geslaagde vaccinatie actie. Zuid Amerika en India vooral zijn de brandhaarden waar nog niet geblust is en waarvandaan nieuwe gevaren dreigen te komen. Covid is daarmede nog steeds een bron van onzekerheid. De economie is overal aan het aantrekken. Hoge groeicijfers worden voorzien. Maar als men ervan uitgaat dat de effectenmarkten circa een halfjaar vooruitlopen op de economische ontwikkelingen dan heeft men het over een horizon, die het mogelijk maakt eerst een hoge groei door te maken, alvorens mindere voorspellingen de vreugde beëindigen. En zoals men weet leeft de financiële wereld van verwachtingen. Daarbij voegt zich het feit dat de effectenbeurzen overal onder hoge spanning staan. Was het vroeger zo dat een koers/winstverhouding boven 20 al als hoog werd aangeduid, nu is 60 to 70 al veel voorkomend. Vooral Big Tech vervuilt hiermede het algemene positieve beeld. En niet voor niets ziet men in de grafieken van een aantal van deze aandelen, dat er een gerede mogelijkheid is dat er zich negatieve Kop/Schouderpatronen aan het ontwikkelen zijn. Ook de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken tikte vrijdag nog een All-Time High aan (719,26) maar technisch gezin lijkt dit toch een moment waarop de bijl kan toeslaan. Anderzijds is er (nog) geen verandering gekomen in de toevloed van liquide middelen. Zowel de FED als de Europese Centrale BankDe Bank der banken. Bij deze bank kunnen andere banken terecht om geld te lenen en om geld te parkeren. De CB houdt toezicht op de financiële positie van de banken en zij is verantwoordelijk voor de uitgifte van bankbiljetten. In Nederland is het De Nederlandsche Bank (DNB). In Europees verband werkt zij samen met de Europese Centrale Bank en in het kader van Euroland is zij daaraan in zekere zin ook ondergeschikt. In de V.S. vervult de FED de rol van Centrale Bank. Copyright Vladeracken in Frankfurt hebben gesteld, dat zij nog niet gaan afbouwen. Dit moge zo zijn maar op het moment dat investeerders gaan ruiken dat het manna beperkt gaat worden spreken we over een ander scenario. Voorlopig is dat niet zo en derhalve hebben wij er vertrouwen in dat deze reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken niet zal uitmonden in een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Wij zien de huidige reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken overigens niet lang meer duren want hij telt nu al bijna vier weken en de overspannenheid in de markt (korte termijn) is daardoor al flink teruggedrongen. Er zal zich echter snel een nieuwe inzetten want gezien de signalen vanuit de weekgrafieken zal deze reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken snel gevolgd worden door een andere. Zolang de weekgrafieken negatieve indicatoren met zich dragen is de markt niet in goeden doen.

De AEX Index op dagbasis (fig. 1)

Figuur 1. AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, daggrafiek

De lange oplopende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken die getekend is in de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken ziet men bijna in alle daggrafieken. Het is een zeer gevaarlijk patroon, want het wordt doorgaans aan de onderkant verlaten. En hoe langer de wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken duurt hoe groter de kansen zijn op een forse daling. De wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken die u ziet is begonnen op 30 oktober 2020, precies 6 maanden geleden dus. Zijn laagste koers die dag was 536,21. Volgens Bartjens zou hij ten minste 160 punten kunnen dalen. En de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken heeft vrijdag zijn wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken verlaten! Toch wordt die soep niet zo heet gegeten. Althans niet op dit moment. Maar de dreiging is er wel. Plotselinge slechte berichten kunnen dit scenario gemakkelijk in werking stellen. Zoals ook al boven gezegd, zien wij een forse dip echter onder de huidige omstandigheden niet zitten. De indicatoren, die wij onderaan in figuur 1 hebben opgenomen zijn alle drie dalende, hiermede duiden zij op het feit dat de markt in mineur is. Maar zij liggen ook al alle drie onder nul, de CCI ligt zelfs al dicht bij zijn vorige dieptepunten. Binnen zeer korte tijd zal de markt dus oversold zijn. Dat betekent dat de Markt dit gaat herstellen. Of dit herstel groot zal zijn hangt af van de middellange termijn situatie. Wij zullen hier dieper op ingaan in de volgende paragaaf, maar op dit moment is deze middellange termijn negatief. De dreigingen zijn dus niet uit de lucht.

Voor de zeer korte termijn is een nieuwe week van zwakte het meest waarschijnlijke. Een herstel gaat optreden in de week daarna of misschien als het tegen zit moet er nog een extra week gewacht worden. Op 687 ligt een sterke steun.

Best presterende model van Vladeracken in 2021:
Vladeracken Prijs<Waarde Methode                15,9%

 

AEX Index op weekbasis (fig. 2)

Figuur 2. AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, weekgrafiek

In figuur 2 ziet u de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op weekbasis. Opnieuw ziet u een stijgende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken, maar deze is veel langer. Hij begint op 11 maart 2020, dat wil zeggen dat hij al meer dan een jaar in ontwikkeling is. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken ligt boven in deze wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken. Er is dus nog geen sprake van gevaar anders dan dat hij nu wel in reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken is. De koers is dalende en de indicatoren onder in de figuur zijn dalende. De onderzijde van de wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken ligt nu op 667, maar dit getal is stijgende. Als de koers daar wil komen dan moet hij wel eerst door het MA50 (zie de daggrafiek) breken maar daar zal sterke steun liggen. Gezien het feit dat op de daggrafiek de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken al ver gevorderd is, zal een doorbraak van het MA50 niet op korte termijn geschieden. Dat houdt in dat het mogelijk is dat de daling van de weekgrafiek omslaat, maar het is nog veel te vroeg om daarover te speculeren. In feite zien wij dat niet zitten want als wij weer een maand verder zijn dan zit de beurs midden in het zwakke seizoen. Als de beurs in de komende maanden een opdoffer zou krijgen dan moet er wel iets bijzonders gebeuren en voorlopig zien wij geen trigger daarvoor zitten anders dan dat de rente sterk zou stijgen. De financiële autoriteiten zijn op dit moment niet zover dat ze dat toelaten. Gelukkig kan een langduriger consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken de spanningen ook wegnemen. De daggrafiek laat dat op dit moment zien. Zolang wij geen andere informatie hebben houden wij het erop dat de komende maanden een kalme beurs laten zien. Grote bewegingen zien wij dus niet zitten, maar wij houden ons wel gedeisd en zijn voorbereid op ernstiger ontwikkelingen.

De S&P500 Index op weekbasis (fig. 3)

Figuur 3. S&P 500 Index, weekgrafiek

Bij de weekgrafiek van de S&P500 is er eerder sprake van een oplopend kanaal. Dit patroon heeft dezelfde implicaties als de oplopende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken. Opvallend is het dat de S&P500 nog helemaal niet aan zijn top is. Er is nog ruimte genoeg om te stijgen. Dat helpt het sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken in andere beurzen, maar de indicatoren onder in de figuur zijn ook allemaal dalende. Voor de korte termijn wijkt het beeld dus niet af van dat wat u hierboven zag. Voor de langere termijn echter is het positiever omdat er veel meer ruimte is. Maak u echter niet blij met een dode mus, want een ligging midden in het kanaal, of tamelijk verwijderd van de uitersten van het kanaal, geeft geen enkele veiligheid tegen bewegingen in de niet gewenste richting. Grosso modo mag men stellen dat de conclusie, die te trekken valt uit de weekgrafiek van de S&P500, geen verschil uitmaakt met die welke eerder uit de grafieken van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken getrokken is.

De rente (fig. 4)

Figuur 4. US$ versus €, maandgrafiek

Opnieuw is er een maand voorbij en weer is de rente op de kapitaalmarkt verder opgelopen, nu ook in de VS. De economische groeicijfers in de VS vallen al mee, in Europa nog niet, maar hier is wel het investeringsniveau van bedrijven op peil gebleven en economen gaan er vanuit dat daarmee toekomstige groei is veiliggesteld. Dat Centrale Banken daarbij nog steeds liquiditeiten in de markten pompen en allemaal aangekondigd hebben dit nog wel even vol te zullen houden, ondersteunt ondertussen de aandelenmarkten, maar het leidt er wel toe dat waarderingen steeds verder uit de pas lopen met de realiteit. Want aandelen kopen geschiedt (bij veel professionele partijen) op basis van margin en de kostprijs daarvan wordt bepaald door de korte rente en de volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken (die almaar lager wordt, zie ons commentaar hierover bij grafiek 9). Maar aandelen waarderen doe je aan de hand van de lange rente en die loopt al enkele maanden op. Dat betekent dat aandelenkoersen stijgen en aandelenwaarderingen dalen. Dat gat wordt uiteindelijk onhoudbaar. Maar een aandelenmarkt is ook een mammoettanker. Die draait niet zomaar, daar is een proces van topvorming voor nodig. En dat proces kan inmiddels begonnen zijn (bovendien nadert het zwakkere seizoen), maar de tekenen zijn nog te pril.

De US$ en de € (fig. 5)

Figuur 5. US$ versus €, maandgrafiek

Afgelopen week herstelde de $-koers zich plotsklaps iets, nadat een korte termijn steunlijn eerder in de afgelopen maand gebroken werd. Op korte termijn mag daarom een verder herstel verwacht worden van de $. Maar dit alles vindt plaats onder een veel belangrijkere grens waarvan de bovenkant zich nu rond 0,84 bevindt. En daarmee kan hooguit gezegd worden dat de pull-back onder die lijn nog niet voltooid is, mogelijk moet de $, onder de sterke vooruitzichten voor de economie van de VS, nog een keer terug naar 0,84. Vergist u zich echter niet. De drie programma’s die President Biden nu heeft aangekondigd betekenen uiteraard een economische impuls, maar zij betekenen ook dat de geldkraan in de VS verder open gaat. Er gaan nog weer meer $’s gedrukt worden. Zet dat af tegen het principieel veel zuinigere beleid in Europa en de voedingsbodem voor een sterk dalende $ tegenover de € is geboren. De $ is op termijn op weg naar 0,5 (2 $ per €), en niet, zoals veel analisten nog geen jaar geleden meenden, naar pari.

De prijs van een vat Brent-olie (fig. 6)

Figuur 6. Olie in $, maandgrafiek

Ook de olieprijzen zijn afgelopen maand verder gestegen. Maar de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken verlies aan kracht en we naderen de belangrijke lange termijn dalende trendlijn. De ruimte voor een verdere stijging van de olieprijzen is zo goed als weg. Voor de komende maanden verwachten wij een omkeerpatroon met een uiteindelijk dalende olieprijs als vervolg. Wat dat betreft zijn de negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken in de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen het hoge niveau van de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken, beide onderin de figuur duidelijke tekenen aan de wand.

Goud (fig. 7)

Figuur 7. Goud in $, weekgrafiek

Ook de prijs van een troy ounce goud is, in $’s gemeten, afgelopen maand nog iets opgelopen. Maar veel heeft het niet om het lijf gehad en een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken omlaag lijkt aanstaande. Toch zien wij dat niet als een probleem. Op het lange termijn beeld mag de koers nog een keer terugvallen tot rond of net onder US$1.690 per troy ounce. Pas een doorbraak omhoog boven de dalende trendlijn, die voor komende maand rond US$ 1.800 ligt, is het signaal dat de lange termijn oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken weer hervat wordt. Wij twijfelen niet aan de vraag of dit nog gaat gebeuren. Wat ons betreft is het slechts een kwestie van tijd. Maar binnen dat patroon past een hernieuwde daling prima. Hoe langer het huidige correctiepatroon duurt, des te krachtiger is straks de oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken.

Volatiliteit (fig. 8)

Figuur 8. ETF VolatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken ProShares, weekgrafiek

Markten hebben de neiging om, wanneer de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken positief is, beleggers geleidelijk aan in slaap te sussen. Gebeurtenissen die de markt schrik aanjagen blijven voorkomen, maar het effect ervan op de beurs wordt gedurende een bull marktEngelse term voor een markt die zich in een stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bevindt. Normaal gesproken is dit een lange periode waarin de aandelen stijgen. Deze bullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken markt is, net als de bearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken markt, te verdelen in drie fasen. De eerste fase is accumulatie, de tweede fase is een periode van geleidelijk stijgende prijzen gecombineerd met een stijgend volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken. De derde fase bestaat meestal uit een periode waarin het grote publiek de aandelenmarkt ontdekt en speculeert op als maar verder stijgende koersen. Men gaat ervan uit dat van een BullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken Markt gesproken kan worden als er sprake is van een stijging van 20% die voorafgegaan is door een daling van 20%. Copyright Vladeracken steeds kleiner. Het feit dat elke schok toch weer met een volgende stap omhoog wordt opgevolgd, leidt ertoe dat beleggers steeds minder snel aan de verkoopkant komen te staan. Uitslagen worden dan kleiner en de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken lijkt dan steeds stabieler te worden. Dit uit zich in een langzaam maar zeker dalende volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken (beweeglijkheid). Deze statistische grootheid is enorm belangrijk in financiële markten omdat de prijs van allerhande derivaten rechtstreeks beïnvloed wordt door deze maatstaf. Als de volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken daalt wordt de prijs van derivaten zoals opties, futures en turbo-achtige producten lager. U merkt dat in een afnemende opbrengst voor uw calls als u gewend bent deze regelmatig te schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken. Nu kan er in de volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken zelf ook gehandeld worden. In figuur 9 hebben wij de koersontwikkeling van een trackerExchange Traded Funds. Via de beurs verhandelbare, passief beheerde beleggingsfondsen, die de performance van een index volgen. Er zijn ETF’S op markt- en sectorindexen. Men maakt onderscheid tussen ETF’s op Cash-Basis en ETF’s op Swap-Basis. Zie ook ETF op Cash-Basis en ETF op Swap-Basis. Copyright Vladeracken (ETF) opgenomen die niets anders doet dan de in de volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken te beleggen. Dat is op zichzelf een dure aangelegenheid omdat dit volledig met derivaten moet gebeuren. Wie steevast “long vola” zit (dus er doorlopend op gokt dat de volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken gaat stijgen) zal merken dat de waarde van zijn belegging voortdurend daalt. U ziet dat in figuur 9. Over de hele grafiek bezien daalt de waarde van dit fonds vrijwel continue. Tussen maart 2020 en afgelopen vrijdag is de waarde van de ETF gedaald van een hoogste koers van boven US$ 60 per stuk naar een recent dieptepunt van US$ 8,23. Dat is een daling van ruim 85%!

En u moet er vanuit gaan, dat als beurzen de eerstvolgende keer weer in paniek raken, en de beweeglijkheid van de markt weer toeneemt, dat dit fonds dan flink in waarde zal stijgen, maar niet meer tot de laatste top van US$ 64,56. Stel echter, dat u in december 2020 op US$12 het fonds gekocht had, dan had u in korte tijd een vervijfvoudiging van uw belegging gezien. U moet er dan echter wel bovenop zitten, want rallies in dit fonds duren over het algemeen maar een paar weken.

Toch lijkt het moment om een positie in dit fonds op te pakken goed. Natuurlijk, vanaf deze koers kan dit fonds gemakkelijk nog halveren in de komende tijd. U moet dan ook niet al uw kruit verschieten. Maar als een bescherming in de huidige fase van koersstijgingen, is dit wel degelijk een mogelijkheid. Hoe het ook zij, dit fonds geldt als contra-indicator en de huidige zeer lage koers voorspelt niet veel goeds voor de markten in de loop van de komende maanden.

Tabel 1 Resultaten Vladeracken-modellen *

Risico profiel Methode 2015 2016

2017

2018 2019

2020

2021
tm 1/5
Jaar doel
Zeer defensief Pensioenportefeuilles 2,9 % -/-10,7% 5,7 % -/-7,4 % 9,7 % -/-0,2 % 3,9 % 4 %
Matig / fondsen Fund Selector -/- 1,5 % 1,1 % 5,5 % -/-5,4 % 13,9 % -/-7,2 % 6,5 % 5 %
Matig Mix aandelen / obl. 16,2 % -/-3,4 % 10,7 % -/-6,7 % 17,0 % 0,0 % 6,2 % 5 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 23,2 % 0,2 % 12,5 % -/-23,1 % 22,6 % -/-3,3 % 15,9 % 8 %
Actief aandelen Benelux Selector 27,3 % 0,1 % 23,7 % 0,6 % 22,4 % 5,8 % 14,5 % 8 %
  Europa Selector 22,9 % 4,2 % 8,2 % -/-21,0 % 15,4 % 15,2 % 9,1 % 8 %
                   
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 4,1 % 9,4 % 12,7 % -/-10,4 % 23,9 % 3,3 % 13,3 %  
  EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 3,9 % 0,7 % 6,5 % -/-14,3 % 24,8 % -/-5,1 % 12,1 %  

*   Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

 

Beleggen bij Vladeracken

Het tempo van het eerste kwartaal is in april niet meer volgehouden. Over een breed front zijn de portefeuilles van onze klanten nog weer meer waard geworden, maar het feit dat de markt langzaam maar zeker stoom begint te verliezen is ook in de portefeuilles zichtbaar. Afgelopen maand hebben wij per saldo nog altijd meer aandelen gekocht dan verkocht en veel aandelenportefeuilles zijn volledig belegd. Maar wij gaan er vanuit, dat de maand mei in het teken komt te staan van verkopen en opbouw van meer liquiditeiten. Het is allemaal veel te hard gegaan. Natuurlijk, het dividendseizoen is net begonnen en dat is vaak nog een prima fase. Maar deze markt is rijp voor een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken van een wat grotere omvang, veiligheid gaat daarmee wat ons betreft weer de boventoon voeren boven rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken. Maar ondertussen genieten wij van de afsluiting van weer een positieve maand.


Nieuw adres in Hilversum

Afgelopen weekeinde is het kantoor in Hilversum definitief naar een nieuw onderkomen verhuisd. Het nieuwe adres luidt:

Oude Enghweg 2, 1217 JC Hilversum.

Daarmee is de heroriëntatie van de onderneming na de fusie tussen oorspronkelijk Fountain Capital, Mijn Effecten en Today’s en later Vladeracken voor wat het fysieke deel betreft voltooid. De Today’s Group BV heeft nu, drie kantoren, het nieuwe genoemde kantoor in Hilversum (de hoofdvestiging), een nieuw kantoor in Purmerend (Toscane 13,1448 JG te Purmerend) en het aloude kantoor van Vladeracken in Den Haag.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt (waarschijnlijk) op maandag 31 mei 2020.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze websites, www.vladeracken.nl, www.vladeracken.be & www.todaysgroup.nl.

Blog, Twitter, Linked-In, IEX & Instagram

Op de website wwww.vladeracken.nl kunt u in onze “Publicaties” artikelen vinden over de effecten waarin wij al dan niet beleggen evenals een wekelijkse update van onze beleggingsvisie. Deze artikelen hebben wij tevens gekoppeld aan een Twitter-, Instagram- en / of het Linked-In-netwerk. Wie zich aanmeldt als volger (Twitter) of wie zich in het Linked-In-netwerk opgeeft als contact van G.K. van Dommelen, wordt vervolgens doorlopend van nieuwe publicaties op de hoogte gebracht.

Reeds besproken onderwerpen:

Algemeen

Onze ESG-politiek

– Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en voor 2020?

– Onze macro-economische- en rentevisie (2013, 2015)

– De Japanse beurs

– De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Aandelen

– Vastgoed: Corio, Unibail-Rodamco (incl. handelsdagboek t/m juli 2018), Wereldhave

– Aandelen: Aalberts, AB Inbev, Alten, Andritz, Arcadis, Avio, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Hannover RE, Heineken (Holding), Hermès, ING, Koninklijke Olie, MTU Aero Engine, Nokian Renkaat, Novo Nordisk, Oeneo, Philips, Prosegur, Prosegur Cash, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Talanx, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen

– Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken

Overige onderwerpen

– Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische Dollar, het Britse £, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta noteNaast normaal schuldpapier wordt hiermede ook gedoeld op effecten op grondstoffen of andere onderliggende waarden waarbij in het product een obligatiecompenent is verwerkt. Copyright Vladeracken, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement

– Volatility, handelssytemen, derivaten, ETF’s, Fund Selector, TCO

– TA Indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omenvan James R. Miekka. Het is een patroon uit de Technische Analyse. Miekka wilde daarmede een market crash voorspellen. Het bestaat uit een combinatie van een aantal indicatoren: 1. Het 52-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken en de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken waarvan de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken op de New York Stock Exchange moeten beide groter zijn dan 2,2% van het aantal fondsen verhandeld op de genoemde beurs. Later werden er veranderingen aangebracht in deze regel. Men ging spreken van 2,5% en vooral van 2,8%, maar in het laaatste geval betrof het niet het totaal aantal verhandelde fondsen maar de som van de stijgers en dalers. Hiermede werd ingespeeld op een veel voorkomende kritiek omdat in het totaal aantal verhandelde fondsen zich ook veel fondsen zouden bevinden waarvan slechts sporadisch een koers werd vastgesteld; 2. Het kleinste van deze getallen moet groter zijn dan 75. Deze regel lieten latere analisten vallen, omdat hij eigenljk al besloten ligt in de eerste. Indien er 3200 tot 3300 fondsen in totaal verhandeld worden is 2,2% net iets minder dan 75; 3. Het 10-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New York Stock Exchange Composite moet stijgend zijn. Miekka heeft calibraties uitgerekend ten behoeve van andere beurzen zodat deze ook kunnen worden gebruikt; 4. De McClellan Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis negatief; 5. De nieuwe 52-weeks New High is niet groter dan 2 maal de nieuwe 52-weeks New Low. Als alle vijf criteria op een en dezelfde dag voldoen aan bovenstaande eisen dan is er sprake van een niet-geconfirmeerd Hindenburg Omen. Er sprake van een geconfirmeerd Hindenburg Omen als zich binnen 36 dagen een tweede Hindenburg Omen voordoet. Er is vastgesteld dat dit patroon sinds 1985 in slechts 24% van de gevallen een crash voorspelde. Wel werd iedere crash voorafgegaan door een Hindenburg Omen. In 41% werd het signaal gevolgd door een “˜panic Sell Off’. In 71% van de gevallen volgde een daling van de beurs met tenminste 5%. In minder dan 5% bleek het signaal niet gevolgd te worden door een negatieve beurs. Copyright Vladeracken

– De Methode Jan de Ost

Obligaties

– Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, First Trust Factor FX Fund, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunitie, Lyxor SGI Double Short Bund, ProShares Ultra Short Treasury en het Robeco Global Dynamic Duration Fund

– Credit Linked Notes, Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde

High yield en bedrijfsobligaties van Altice, Amaliawolde, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS, Sunrise en Volkswagen.

Memory Coupon Notes op Aegon, Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch.

– MKB Obligaties van Air Berlin, Enterprise Holdings, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding.

– Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, Friesland-Campina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev, Tennet, Tier 1, 2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s

– Range Accrual Notes van de EIB en RBS

– Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF

Wet- en regelgeving

Cliëntclassificatie en Vermogensbeheer, Privacy policy, Total Cost of Ownership, SRI, corporate Governance en Ethiek,

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.