De Technische Belegger Jaargang 27 • Nr 9 • 6 september 2021

De bijeenkomst in Jackson Hole lijkt op het eerste gezicht met een sisser te zijn afgelopen. FED president Powell hield zich keurig staande op het dunne koord tussen de haviken, die een snel einde aan het opkoopprogramma (taperingGeleidelijke afbouw van de kwantitatieve verruiming in de Verenigde Staten. Copyright Vladeracken) wensen te zien en de duiven die taperingGeleidelijke afbouw van de kwantitatieve verruiming in de Verenigde Staten. Copyright Vladeracken nog enige tijd willen uitstellen. En de presidenten van andere centrale banken wereldwijd hielden zich gedeisd. Maar, zoals we in deze editie van de Technische Belegger zullen laten zien, onderliggend zijn er nogal wat trendveranderingen ingezet, die rechtstreeks samenhangen met Jackson Hole. Ondertussen blameerde het Westen zich afgelopen maand in Afghanistan (het beeld van mensen die van een opstijgend Amerikaans transporttoestel afvielen deed denken aan de helikopter, die van het dak van het CIA-kantoor in Saigon afviel, jaren geleden), lieten Nederlandse politici weer eens zien dat niet het landsbelang maar hun eigen belang de boventoon viert en leek de halve wereld in brand te staan of juist te overstromen. Maar deze zaken hebben nauwelijks invloed op de financiële markten. Wel belangrijk is de oprukkende besmettingsgraad in de VS, waar de Delta-variant van het Covid-19 virus nu flink huishoudt. Want nadat de rust in Jackson Hill was weergekeerd werd er afgelopen week erg slecht nieuws over de Amerikaanse arbeidsmarkt bekend. Er kwamen veel minder arbeidsplaatsen bij, dan waarop de meeste analisten hadden gerekend. De plus daarvan is dat “taperingGeleidelijke afbouw van de kwantitatieve verruiming in de Verenigde Staten. Copyright Vladeracken” waarschijnlijk niet al in oktober maar in november van start zal gaan in de VS, maar de min is, dat dit wijst op een vertraging in de Amerikaanse conjunctuurcyclus. De hoge vaccinatiegraad in het Westen leek aanvankelijk het einde van de economische malaise aan te kondigen, maar die vaccinatiegraad blijkt niet alleen niet hoog genoeg te zijn, hij is in feite alleen in Noord-West Europa relatief hoog. En de realiteit drong zich afgelopen weken op, dat de rest van de wereld bezig is met de volgende besmettingsgolf. Wie dan vervolgens alleen naar de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken kijkt, kan zelfs de indruk krijgen, dat er niets aan de hand is. Want hier bereikten koersen opnieuw “All-Time highs”. Maar schijn bedriegt, zoals dat wel vaker is op beurzen, die, door emotie gedreven, almaar blijven oplopen.

De rente in US$ en € (fig. 1)

Figuur 1. 10-jaars rente, weekgrafiek

Dat Jackson Hole wel degelijk een kentering teweeg gebracht heeft blijkt uit figuur 1. De rente op de kapitaalmarkten is zowel in de VS als in Europa nu duidelijk aan het stijgen. Het is daarbij best mogelijk, dat deze stijging kortstondig zal zijn. Maar de indicatoren, hier niet afgebeeld, schetsen een ander beeld. Die divergeren negatief en wijzen er allemaal op, dat de ingezette rentestijging (en dus daling van koersen van obligaties, zoals de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken, de 4% Nederland per 2037 en de 10-jarige Amerikaanse Treasury NoteNaast normaal schuldpapier wordt hiermede ook gedoeld op effecten op grondstoffen of andere onderliggende waarden waarbij in het product een obligatiecompenent is verwerkt. Copyright Vladeracken, waarvan de koersen in figuur 1 zijn afgebeeld) nog wel even gaat aanhouden. Korte termijn trendlijnen zijn daarbij nog niet gebroken. Het definitieve verkoopsignaal is nog niet zichtbaar. Het is dan ook niet zo vreemd, dat aandelenmarkten hier nog niet op gereageerd hebben. Aandelenmarkten reageren wel vaker verlaat op rentebewegingen, maar daarenboven werkt het opflakkeren van de Covid-19-pandemie in de wereld juist een rentedaling in de hand (of in elk geval uitstel van “taperingGeleidelijke afbouw van de kwantitatieve verruiming in de Verenigde Staten. Copyright Vladeracken”). De dreiging alleen al van nieuwe lockdowns zorgt er voor dat consumenten de hand op de knip blijven houden. Er wordt al anderhalf jaar lang massaal gespaard in het Westen en daar moet een einde aan komen wil de lange rente structureel op een hoger niveau komen te liggen. FED president Powell liet evenwel aan duidelijkheid niets te wensen over. Het Amerikaanse obligatieopkoopprogramma gaat stoppen. De vraag is niet meer of, maar alleen nog maar wanneer precies? En in de eerste vier maanden van dit jaar hebben wij kunnen zien wat een rentestijging voor consequenties heeft. Aandelenmarkten zullen hun focus op de Big Tech en andere groeigerelateerde aandelen inruilen voor de meer klassiek gewaardeerde waardeaandelen en banken en verzekeraars.

Best presterende model van Vladeracken in 2021:
Vladeracken Prijs<Waarde Methode                31,8%

Het probleem is in feite alleen maar, dat dit soort transities over het algemeen niet soepel verlopen. En dat brengt ons bij figuur 2.

De volatiliteit op weekbasis (fig. 2)

Figuur 2. VolatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken, weekgrafiek

Sinds maart 2020, toen de Covid-19 pandemie zich aandiende, is de volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken op de aandelenmarkten wereldwijd flink ingezakt. In figuur 2 ziet u bovenin de koersontwikkeling van een ETF, die de Amerikaanse VIX volgt en in het midden de ontwikkeling van de Europese tegenhanger van de VIX, de VStoxx Index. De koers van de ETF daalt per definitie, omdat hierin niet alleen fondskosten worden verrekend, maar ook omdat dit fonds steeds haar blootstelling aan de VIX middels derivaten moet opbouwen en daar premie voor moet betalen. Daarom is de VStoxx Index een betere indicatie. En die is weer terug op de historisch lage niveau’s van markten, die in slaap gesust worden cq zijn. Als dan op enig moment de sectorswitch, die wij hierboven al indiceerden, plaatsvindt, dan mag u er vanuit gaan dat deze draai met geweld gepaard zal gaan. Geen soepele transitie dus maar een plotselinge tik met opflikkerende volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken tot gevolg. De lage volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken van dit moment duidt op een zeer gevaarlijke fase waarin wij in de huidige bullmarkt terecht gekomen zijn. Dat betekent niet, dat de volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken niet nog lager kan worden en dus dat de huidige rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken nog wat langer kan aanhouden. Het betekent vooral dat het risico van aandelen in het algemeen groter en groter wordt en is geworden.

De Russell 2000 Index op dagbasis (fig. 3)

Figuur 3. Russell 2000 IndexEen Amerikaanse index die wordt berekend uit de koersen van 2000 kleine tot middelgrote bedrijven (1001ste tot 3000ste grootste binnenlandse aandelen beoordeeld op basis van hun markt-kapitalisatie). Copyright Vladeracken, daggrafiek

Toch zien wij niet een forse crash ontstaan. Het plaatje in figuur 3 is daar een argument voor. Een maand geleden wezen wij u al op de Russell 2000 IndexEen Amerikaanse index die wordt berekend uit de koersen van 2000 kleine tot middelgrote bedrijven (1001ste tot 3000ste grootste binnenlandse aandelen beoordeeld op basis van hun markt-kapitalisatie). Copyright Vladeracken. Deze index wordt veel minder beïnvloed, door de Big Tech-aandelen. De index is afgelopen maand keurig opgelopen tot dichtbij de bovenkant van de lange termijn driehoek, waarin deze index zich al beweegt sinds maart van dit jaar. Belangrijk daarbij is de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken van de indicator onderin deze grafiek. Die lijkt er op te wijzen, dat de correctiefase zijn einde nadert. Dat wil niet zeggen, dat wij binnen deze driehoek niet nog eens even omlaag zullen schieten. Er is zelfs ruimte voor een daling van bijna 10% zonder dat de grenzen van het patroon worden gebroken. Maar dit beeld is afgelopen maand ontegenzeggelijk verbeterd. Een koopsignaal is er overigens nog niet. Gelijkbenige driehoeken hebben statistisch gezien geen voorkeur voor de richting van de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken. Zij kunnen zowel als continuatiepatroon als ook als omkeerpatroon dienen. Beleggers moeten bij dit type patronen dan ook wachten op de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken. Want draait de Russell 2000 in de komende weken toch weer omlaag en breekt hij dan aan de onderkant uit, dan zijn de rapen gaar.

Nikkei Dow Jones op weekbasis (fig. 4)

Figuur 4. Nikkei Dow Jones, weekgrafiek

Nog een index die afgelopen maand ten goede keerde is de Nikkei Dow Jones Index. Ook hier is al sinds begin dit jaar een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken aan de gang. Rechts in figuur 4 ziet u, dat dit patroon een keurig evenwijdig dalend kanaaltje is. Dit is een sterker patroon dan dat van figuur 3. Statistische gezien is de kans op een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog hier veruit groter dan de kans op een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omlaag. Maar bovendien is dit patroon gevolgd op een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken uit een lange termijn zijwaartse beweging. Daarmee geldt dit vlaggetje als een pull-back naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken. Het patroon is, ondanks de goede week, die wij achter de rug hebben, niet compleet. Een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog heeft hier nog niet plaatsgevonden en het is daarmee goed mogelijk, dat het patroon komende weken gewoon weer wordt voortgezet. Maar het gevaar van een wereldwijde crash ook niet ondersteund wordt door de Nikkei.

De AEX en DAX Index op dagbasis (fig. 5)

Figuur 5. AEX & DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken, daggrafiek

In figuur 5 ziet u boven elkaar de daggrafieken met bijbehorende indicatoren van zowel de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken als van de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken. Wij hebben ze beiden in een plaatje boven elkaar gezet om u te laten zien hoe zeer de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken afwijkt van veel andere indices. Ook de DAX heeft begin augustus een nieuwe top gezet, maar daarna werd wederom een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken ingezet met koersen die verschillende keren onder de voorgaande top terugvielen. Deze trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is uitgeput. Bij de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken was dat niet het geval, daar steeg de index vrijwel de hele maand augustus door en is pas in september de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken ingezet. De indicatoren bij de DAX zijn al flink op weg omlaag, bij de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is de daling nog maar net zichtbaar in de indicatoren, maar hier is wel sprake van negatieve divergenties. In beide gevallen is de conclusie eenvoudig, de markten zijn een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken ingegaan waarbij het goed mogelijk is, dat de oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken met name bij de DAX gebroken gaat worden. De kans dat dan de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken in de weg omlaag als enige index niet meedoet is dan erg klein, vooral als de daling gepaard gaat (of het gevolg is) van een stijging van de kapitaalmarktrente (figuur 1).

Van echte lange termijn topvorming is echter geen sprake. Waarschijnlijker is daarom een typische Elliott WaveTheorie ten aanzien van het marktgedrag ontwikkeld door R.N. Elliott. De uitgangspunten van deze theorie zijn: 1. Patronen, ratio en tijd in volgorde van belangrijkheid; 2. Patronen refereren aan de golfpatronen (Waves) die een belangrijk deel van de theorie uitmaken; 3. Ratio analyse is van belang bij countertrend bewegingen en bij het bepalen van koersdoelen; 4. De factor tijd wordt gebruikt om de golfpatronen en koersdoelen te bevestigen. Concepten die van belang zijn bij deze theorie: a. Actie wordt gevolgd door reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken; b. Er zijn 5 golven in de richting van de hoofdtrend, afgewisseld met 3 correctiegolven; c. Een 5-3 beweging completeert een cyclus en wordt daarna onderdeel van de naast hogere 5-3 cyclus; d. Het 5-3 patroon blijft constant aanwezig, alleen het tijdselement kan verschillen; e. Koersdoelen worden bepaald door de afstand te meten tussen de verschillende bewegingen. Copyright Vladeracken 4 reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Dat is een scherpe reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken die weliswaar de korte termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken beëindigt, maar nog niet de lange termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Het doel van zo’n reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken is het dieptepunt dat eerder in juli werd bereikt, dus 15.048 voor de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken en 750 voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, of wel een scherpe daling van 4% à 5% vanaf nu. Maar een daling tot 722 voor de AEX en 14.800 voor de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken past ook in dit scenario!

De US$ en de € (fig. 6)

Figuur 6. US$ versus €, weekgrafiek

Ook de $ heeft een duidelijke draai doorgemaakt na Jackson Hole en wel omlaag. Voor de tweede maal is nu de rode oplopende lange termijn trendlijn in figuur 6 geraakt en is een poging om deze te doorbreken mislukt. Het meest waarschijnlijke scenario is nu, dat de $ richting 0,82 zakt en daarna daar verder doorheen omlaag zakt, waarmee de zeer lange termijn dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken ten opzichte van de € hervat wordt. Oorzaken zijn er voldoende aan te wijzen. Met de terugtrekking uit Afghanistan is de relatieve rust op het geopolitieke terrein voorlopig toegenomen. Daarnaast is de inflatie in de VS momenteel (en dat is al langere tijd zo) hoger dan in Europa. Verder zijn de begrotingstekorten in Europa minder groot dan in de VS terwijl de in beide continenten aangekondigde en overheidsmiddelen slurpende stimuleringsprogramma’s kleiner zijn in Europa dan in de VS. Verder is de vaccinatiegraad in de VS beduidend lager dan in Europa waardoor ook het gevaar voor hernieuwde lockdowns daar groter is dan hier met alle economische gevolgen van dien. Kortom, $’s moet men momenteel niet willen hebben.

De prijs van een vat Brent-olie (fig. 7)

Figuur 7. Olie in $, maandgrafiek

De oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken van de olieprijzen was een maand geleden al tot stilstand gekomen. En niet tegenstaande de ultra korte meeting van de OPEC afgelopen maand (men was in een uur klaar, dat is wel eens anders geweest), heeft ook dat geen hernieuwde stijging opgeleverd. De olieprijzen zijn aan het dalen, zij het, dat hier nog altijd slechts sprake is van een daling boven langs een dalende steunlijn. En dat is een correctiepatroon, niet een start van een nieuwe lange termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Dus ook hier geldt, op korte termijn staan de seinen voor de oliemarkt op rood, maar er is nog onvoldoende bewijs, dat ook de lange termijn in gevaar is gekomen.

Wij herhalen daarom onze opmerking van een maand geleden: “Er is een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken op gang gekomen, die nog wel even aan zal gaan houden. Brent olie kan in die fase geleidelijk terug naar US$51 per vat waar de eerste steun ligt. Maar als de daling in een langzaam tempo verloopt, zijn ook lagere koersen goed denkbaar. De dalende trendlijn in het midden van de grafiek, waar de koers nu boven ligt, kan als steunlijn functioneren waarlangs de koers geleidelijk aan wegzakt. En dat zou zelfs tot diep in 2022 aan kunnen houden.

Goud (fig. 8)

Figuur 8. Goud in $, weekgrafiek

Nog een markt, waarin Jackson Hole voor een trendverandering gezorgd heeft is de goudmarkt. Heel even is er een korte scherpe reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken omlaag geweest, begin augustus, en daarmee was de door ons aangekondigde tweede reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken omlaag alweer voorbij. Drie weken later, de dag waarop de bijeenkomst in Jackson Hole van start ging, brak de koers van een troy ounce goud omhoog door de korte termijn dalende trendlijn die geheel rechts in de grafiek is getekend. En de week erna werd deze uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken bevestigd. Wij hebben deze uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken in de figuur met pijltjes gemarkeerd. Wij gaan er vanuit, dat het koopsignaal in het goud ook in andere edelmetalen gevolgd gaat worden. Wij schreven een maand geleden op dit podium over goud: “Het is best mogelijk, dat deze fase (van correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken) nog tot diep in oktober aanhoudt, maar daarna ligt de weg open voor een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken richting US$ 2.900 per troy ounce.” Welnu, het lijkt er op dat de correctiefase niet tot diep in oktober zal aanhouden, maar dat deze correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken nu al voorbij is. Voor een meer fundamentele toelichting over het mogelijke waarom van de stijging van de prijs van een troy ounce goud verwijzen wij u naar de Technische Belegger van vorige maand.

Beleggen bij Vladeracken

Afgelopen maand was een redelijke maand voor onze cliënten, in die zin, dat de meeste portefeuilles iets in waarde zijn toegenomen. De resultaten van de Prijs<Waarde module blijven daarbij excelleren. In die portefeuille hebben wij twee posities, te weten die in Aalberts en in Arcadis, herschikt. Die aandelen zijn aan de dure kant geworden en daarom hebben wij posities, die te groot waren geworden in verhouding tot de gehele portefeuille, gedeeltelijke verkocht. Daarnaast hebben we nu bij vrijwel alle cliënten goud (via het Wisdomtree Physical Gold Fund) in de portefeuilles opgenomen. Wij beschouwen het goud als een goede hedge tegen onzekere tijden en denken dat de relatieve rust die er op aandelenbeurzen heerst in de nabije toekomst (in feite zoals dat eigenlijk altijd gebeurt) verstoord zal worden met een vlucht in zekerheden zoals goud. De andere modellen hebben allemaal min of meer een pas op de plaats gemaakt. De defensiever ingestelde portefeuilles zijn nog wat verder opgelopen, de Fund Selector en de Europa Selector hebben een stapje terug gedaan. Ondertussen is het saldo liquiditeiten in de meeste portefeuilles weer wat opgevoerd tot 15% a 30% van het aandelenbelang. Wij blijven vinden dat beleggers er verstandig aan doen om voorzichtig te zijn. Er zijn meer en meer blow-off patronen bij individuele aandelen te zien en dat en de afnemende breedteHet fenomeen dat de meeste aandelen op een beurs stijgen (“de marktstijging wordt breed gedragen”) versus de situatie waarbij slechts enkele aandelen verantwoordelijk zijn voor een stijging van de index (“de markt heeft geen breedte”). Hetzelfde fenomeen doet zich in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken voor. Copyright Vladeracken in de markt zijn tekenen, dat de markt op haar laatste benen loopt. Een echte crash voorzien wij niet, maar een kortstondige paniekreactie van 10% of meer zou helemaal niet moeten verbazen. Dat wij daarmee achterblijven bij de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken vinden wij niet zo erg. Deze index wordt inmiddels zo eenzijdig gedicteerd door vier tech-bedrijven (Adyen, ASMI, ASML en BE Semiconductor), dat die achterstand direct goedgemaakt wordt zodra de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in deze trends zich aandient. Wij blijven daarom liever voorzichtig.

Tabel 1 Resultaten Vladeracken-modellen *

Risico profiel Methode 2015 2016

2017

2018 2019

2020

2021
t/m 3/9
Jaar doel
Zeer defensief Pensioenportefeuilles 2,9 % -/-10,7% 5,7 % -/-7,4 % 9,7 % -/-0,2 % 6,6 % 4 %
Matig / fondsen Fund Selector -/- 1,5 % 1,1 % 5,5 % -/-5,4 % 13,9 % -/-7,2 % 8,9 % 5 %
Matig Mix aandelen / obl. 16,2 % -/-3,4 % 10,7 % -/-6,7 % 17,0 % 0,0 % 10,7 % 5 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 23,2 % 0,2 % 12,5 % -/-23,1 % 22,6 % -/-3,3 % 31,8 % 8 %
Actief aandelen Benelux Selector 27,3 % 0,1 % 23,7 % 0,6 % 22,4 % 5,8 % 11,3 % 8 %
  Europa Selector 22,9 % 4,2 % 8,2 % -/-21,0 % 15,4 % 15,2 % 8,5 % 8 %
                   
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 4,1 % 9,4 % 12,7 % -/-10,4 % 23,9 % 3,3 % 26,4 %  
  EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 3,9 % 0,7 % 6,5 % -/-14,3 % 24,8 % -/-5,1 % 18,3 %  

*   Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

De volgende uitgave van de Technische Belegger verschijnt op maandag 4 oktober 2021.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze websites, www.vladeracken.nl & www.todaysgroup.nl.

Reeds besproken onderwerpen:

Algemeen

Onze ESG-politiek

– Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en voor 2020?

– Onze macro-economische- en rentevisie (2013, 2015)

– De Japanse beurs

– De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Aandelen

– Vastgoed: Corio, Unibail-Rodamco (incl. handelsdagboek t/m juli 2018), Wereldhave

– Aandelen: Aalberts, AB Inbev, Alten, Andritz, Arcadis, Avio, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Hannover RE, Heineken (Holding), Hermès, ING, Koninklijke Olie, MTU Aero Engine, Nokian Renkaat, Novo Nordisk, Oeneo, Philips, Prosegur, Prosegur Cash, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Talanx, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen

– Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken

Overige onderwerpen

– Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische Dollar, het Britse £, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta noteNaast normaal schuldpapier wordt hiermede ook gedoeld op effecten op grondstoffen of andere onderliggende waarden waarbij in het product een obligatiecompenent is verwerkt. Copyright Vladeracken, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement

– Volatility, handelssytemen, derivaten, ETF’s, Fund Selector, TCO

– TA Indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omenvan James R. Miekka. Het is een patroon uit de Technische Analyse. Miekka wilde daarmede een market crash voorspellen. Het bestaat uit een combinatie van een aantal indicatoren: 1. Het 52-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken en de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodem waarvan de tweede bodem lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodem. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de Nasdaq gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken op de New York Stock Exchange moeten beide groter zijn dan 2,2% van het aantal fondsen verhandeld op de genoemde beurs. Later werden er veranderingen aangebracht in deze regel. Men ging spreken van 2,5% en vooral van 2,8%, maar in het laaatste geval betrof het niet het totaal aantal verhandelde fondsen maar de som van de stijgers en dalers. Hiermede werd ingespeeld op een veel voorkomende kritiek omdat in het totaal aantal verhandelde fondsen zich ook veel fondsen zouden bevinden waarvan slechts sporadisch een koers werd vastgesteld; 2. Het kleinste van deze getallen moet groter zijn dan 75. Deze regel lieten latere analisten vallen, omdat hij eigenljk al besloten ligt in de eerste. Indien er 3200 tot 3300 fondsen in totaal verhandeld worden is 2,2% net iets minder dan 75; 3. Het 10-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New York Stock Exchange Composite moet stijgend zijn. Miekka heeft calibraties uitgerekend ten behoeve van andere beurzen zodat deze ook kunnen worden gebruikt; 4. De McClellan Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis negatief; 5. De nieuwe 52-weeks New High is niet groter dan 2 maal de nieuwe 52-weeks New Low. Als alle vijf criteria op een en dezelfde dag voldoen aan bovenstaande eisen dan is er sprake van een niet-geconfirmeerd Hindenburg Omen. Er sprake van een geconfirmeerd Hindenburg Omen als zich binnen 36 dagen een tweede Hindenburg Omen voordoet. Er is vastgesteld dat dit patroon sinds 1985 in slechts 24% van de gevallen een crash voorspelde. Wel werd iedere crash voorafgegaan door een Hindenburg Omen. In 41% werd het signaal gevolgd door een “˜panic Sell Off’. In 71% van de gevallen volgde een daling van de beurs met tenminste 5%. In minder dan 5% bleek het signaal niet gevolgd te worden door een negatieve beurs. Copyright Vladeracken

Obligaties

– Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, First Trust Factor FX Fund, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunitie, Lyxor SGI Double Short Bund, ProShares Ultra Short Treasury en het Robeco Global Dynamic Duration Fund

– Credit Linked Notes, Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde

High yield en bedrijfsobligaties van Altice, Amaliawolde, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS, Sunrise en Volkswagen.

Memory Coupon Notes op Aegon, Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch.

– MKB Obligaties van Air Berlin, Enterprise Holdings, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding.

– Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, Friesland-Campina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev, Tennet, Tier 1, 2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s

– Range Accrual Notes van de EIB en RBS

– Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF

Wet- en regelgeving

Cliëntclassificatie en Vermogensbeheer, Privacy policy, Total Cost of Ownership, SRI, corporate Governance en Ethiek, ESG en SFDR

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.