De Technische Belegger Jaargang 28 • Nr 8 • 1 augustus 2022

Formeel zit de Amerikaanse economie in een fase van recessie. Sommigen zullen aanvoeren, dat dit nog niet zo is, omdat er een gezaghebbend instituut bestaat in de VS dat het “alleenrecht” heeft om te bepalen of er officieel sprake is van een recessie of niet. Maar niet alleen komt die altijd pas met die vaststelling als de recessie al lang en breed voorbij is (waarmee hun beslissing in feite alleen voor de statistische geschiedschrijving van belang is), in de al heel lang bestaande volksmond van economen is de definitie eenvoudiger, twee opeenvolgende kwartalen van negatieve economische groei betekenen een recessie. En die twee negatieve kwartalen zijn eind juni in de VS afgesloten. Bovendien is de maand juli in de VS dit jaar niet een echte groeimaand geweest (en waarschijnlijk zelfs een krimpmaand) en verwachten veel economen, dat ook het derde kwartaal in de VS een negatieve groei zal laten zien. Veel andere statistieken bevestigen het beeld, dat het momenteel niet goed gaat en dan niet alleen in de VS, maar ook in West-Europa en in China. Zo is de yieldcurve in de VS momenteel vrijwel vlak. De 2-jaars rente en de 10-jaars rente zijn even hoog. En zowel het consumentenvertrouwen als het vertrouwen van producenten in de nabije toekomst is in de VS en in West-Europa fors gedaald en soms zelfs terug op het lage niveau, dat in de Covid-periode kortstondig te zien is geweest. Het goede nieuws daarentegen is dat de werkloosheid in de meeste grote economieën erg laag is en dat de consument gemiddeld genomen nog een flinke hoeveelheid spaargeld over heeft uit de Covid-jaren. En ten slotte, het logistieke probleem van de Chinese lockdowns lijkt in veel gevallen langzaam maar zeker weggewerkt te worden.

Maar per saldo overheerst in de effectenmarkten het gevoel, dat de Centrale Banken in Europa en de VS de rente minder fors zullen gaan verhogen, dan men aanvankelijk dacht. Dit betekent, dat markten in de afstraffing van veel groei- en big-tech aandelen misschien wel wat overdreven hebben. Dat verklaart het scherpe herstel van de afgelopen maand. Maar of dit door gaat zetten is niet alleen afhankelijk van de vraag of de rente op de kapitaalmarkten verder kan dalen, maar ook van de vraag of ondernemingen de kostenstijgingen kunnen doorberekenen, die zijn ontstaan als gevolg van de fors toegenomen inflatie. Zo vielen de resultaten van Signify (Philips Lightning) tegen, juist omdat de onderneming er niet goed in slaagt om de hogere kostprijzen in haar producten door te berekenen. Omgekeerd viel de aankondiging van bierbrouwer Heineken mee, die stelde juist wel haar prijzen te kunnen verhogen.

Wat overblijft is een flinke hoeveelheid onzekerheid. De ene analist roept dat de huidige opleving niets meer is dan een bearmarket rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken, een die dus gebruikt moet worden om aandelen te verkopen, de andere analist denkt juist, dat de problemen voorbij zijn en dat de aandelenmarkten aan een volgende bullmarkt begonnen zijn.

Voor die laatste conclusie is het wat ons betreft te vroeg. De maanden september en oktober liggen nog voor ons en het zal zeker niet de eerste keer zijn, dat een zomerse rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken uiteindelijk door een nog grotere daling in de herfstmaanden wordt gevolgd. Er zullen meer harde economische data nodig zijn alvorens een conclusie getrokken kan worden. En dus geven wij de optimisten voorlopig het voordeel van de twijfel. Want dat het karakter van de markt afgelopen maand sterk is verbeterd, dat lijdt geen twijfel.

AEX Index op dagbasis (figuur 1)

Figuur 1 AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, daggrafiek

Dat was afgelopen dagen goed te zien aan de ontwikkeling van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Die brak niet alleen door de licht oplopende weerstandslijn, die nu als steunlijn dient en rond 681 ligt, maar ook de dalende trendlijn, die wij in de figuur getrokken hebben vanaf de piek in december 2021, werd zonder noemenswaardige tegenstand genomen en zelfs de grens van 718 – 722, die al maandenlang beurtelings als steun en weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken gediend heeft, bleek geen enkel probleem voor beleggers in Amsterdam.
Maar daarmee wordt direct ook het korte termijn probleem duidelijk. In Amsterdam gaat het nu allemaal niet alleen erg snel, we naderen nu meer belangrijke weerstanden. De dalende trendlijn, die getekend kan worden vanaf de echte top van de vorige bullmarkt, in de figuur nu op ongeveer 735 ligt vlak boven de slotkoers van afgelopen vrijdag en op dat punt ligt ook de top uit maart van dit jaar. Bovendien divergeren de indicatoren onder de grafiek vrijwel allemaal negatief. De markt is toe aan een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken en die zou zomaar richting de steun op 681 kunnen zakken. De vraag of de dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken, die eind vorig jaar is begonnen, gekeerd is, kan hiermee nog niet beantwoord worden. Daarvoor moet de langere termijn worden bekeken.

De Nasdaq 100 Index op weekbasis (figuur 2)


Figuur 2 Nasdaq 100 IndexEen index samengesteld uit de 100 naar marktwaarde gemeten grootste, meest verhandelde, nonfinancial aandelen met een notering op de Amerikaanse schermenbeurs. Copyright Vladeracken, weekgrafiek

De hoek waar misschien wel de grootste klappen zijn gevallen is die van de grote Amerikaanse technologiebedrijven. Die zijn allemaal vertegenwoordigd in de Nasdaq 100 IndexEen index samengesteld uit de 100 naar marktwaarde gemeten grootste, meest verhandelde, nonfinancial aandelen met een notering op de Amerikaanse schermenbeurs. Copyright Vladeracken. Koersdalingen van meer dan 30% waren daar eerder regel dan uitzondering. En ook deze index is gestegen, maar hier is de koersstijging niet alleen veel minder stijl verlopen, hij volgt bovendien een min of meer evenwijdig kanaal omhoog, dat voorlopig slechts als een correctiepatroon op de dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken kan worden aangemerkt. Bovendien, en daarin vertoont dit beeld een duidelijke overeenkomst met dat van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken in figuur 1, hier is een belangrijke weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken bereikt op 13.000 punten met vlak daarboven dezelfde dalende trendlijn als de lijn die door de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken al wel doorbroken is. In feite loopt de Nasdaq 100 IndexEen index samengesteld uit de 100 naar marktwaarde gemeten grootste, meest verhandelde, nonfinancial aandelen met een notering op de Amerikaanse schermenbeurs. Copyright Vladeracken dus achter op de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken (de lijn waar de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken nog onder ligt, hebben we hier niet getekend, maar die ligt in dit beeld veel hoger, rond 16.000 punten). Ook hier is sprake van een op korte termijn wat overbought beeld, maar de langere termijn biedt in dit geval nog weinig soelaas. De lange termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken van de Nasdaq 100 IndexEen index samengesteld uit de 100 naar marktwaarde gemeten grootste, meest verhandelde, nonfinancial aandelen met een notering op de Amerikaanse schermenbeurs. Copyright Vladeracken is gewoon nog dalende. En natuurlijk betekent dat niet, dat de koers van deze index niet nog veel verder kan oplopen op korte termijn. Maar een sterke bullmarkt heeft een goede lange termijn bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken nodig en daar is nog geen sprake van. Een verdere koersstijging op korte termijn zonder fatsoenlijke correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken is daarmee per definitie verdacht. Maar als die toch plaatsvindt en de dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken al komende maand gebroken wordt, dan is een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken tot aan de laatste grote top op 14.990 goed mogelijk.

Best presterende Vladeracken-model van Today’s in 2022:
Vladeracken Europa Selector -/- 3,6 %

De Russell 2000 Index weekbasis (figuur 3)


De bredere Russell 2000 IndexEen Amerikaanse index die wordt berekend uit de koersen van 2000 kleine tot middelgrote bedrijven (1001ste tot 3000ste grootste binnenlandse aandelen beoordeeld op basis van hun markt-kapitalisatie). Copyright Vladeracken laat in feite een veel beter beeld zien. Deze index is teruggevallen tot de top uit begin 2020 en is vanaf die steun nu voor de tweede keer in een paar maanden opgeveerd. Hier is sprake van een proces van bodemvorming op een significant niveau. Deze index is bovendien veel breder dan de Nasdaq 100 IndexEen index samengesteld uit de 100 naar marktwaarde gemeten grootste, meest verhandelde, nonfinancial aandelen met een notering op de Amerikaanse schermenbeurs. Copyright Vladeracken. Maar ook hier is een volgende korte termijn correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken omlaag tot net boven de onderste steunlijn in de figuur nodig om van een volledig bodempatroon te kunnen spreken. En ook hier is de getekende dalende trendlijn niet gebroken. Beide indices bevestigen elkaar. Er is op zijn best sprake van een beginnend proces van bodemvorming. Maar van een nieuwe bulltrend kan nog niet gesproken worden. Wel is het goed denkbaar, dat de koers, als de middelste horizontale lijn op korte termijn wordt doorbroken, vanaf het huidige niveau van 1.875 oploopt tot aan de volgende weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op ca 2.175, zonder dat daarmee al van een nieuwe bullmarkt gesproken kan worden. En dat betekent net als bij de Nasdaq 100 IndexEen index samengesteld uit de 100 naar marktwaarde gemeten grootste, meest verhandelde, nonfinancial aandelen met een notering op de Amerikaanse schermenbeurs. Copyright Vladeracken vanaf het huidige punt toch een koersstijging van een slordige 10% in wat dan nog steeds een bearmarket rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken genoemd kan worden.

De Nikkei Dow Jones Index (figuur 4)


Het op langere termijn mooiste beeld is dat van de Nikkei Dow Jones Index in figuur 4 (weekbasis). Wij hebben al eerder aan het goede beeld van de Japanse aandelenmarkten gerefereerd. Japan is verhoudingsgewijs oververtegenwoordigd in de “maakindustrie” en dan met name op het gebied van machines, robots en industriële automatisering. En dat is een tak van sport waar, zoals wij al in de
inleiding schreven, de grootste investeringen te verwachten zijn in de komende jaren. Tussen 2018 en medio 2020 heeft zich een belangrijke correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken voorgedaan waarbij de grens van 24.000 punten tot driemaal toe onneembaar bleek en pas bij de vierde poging doorbroken werd. De rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken, die daarna volgde, resulteerde in 2021 in een dubbele top, waarna de koers binnen een in de figuur getekend dalend kanaal netjes terugzakte tot vlak boven de rode lijn in de figuur, die nu dus als steun functioneert. Wij hadden liever gezien, dat die lijn ook daadwerkelijk geraakt werd, maar dat is niet gebeurd. In tegendeel, tussen 26.000 en 28.500 punten ontwikkelde zich een zijwaarts patroon, dat samen met de kortstondige piek omlaag naar 24.500 keurig als bodempatroon kan dienen. Een doorbaak omhoog boven 28.500 is een prima koopsignaal, ook voor de lange termijn. En natuurlijk kan de index daarna nog eens dalen en dan alsnog tot rond de steungrens van 24.000-punten, maar dit beeld is per saldo sterk en past prima in het idee, dat de volgende economische groeifase zal worden gedragen door investeringen in defensie, 5G, automatisering van fabricageprocessen en “re-shoring”, waarin Japan zonder twijfel een belangrijke rol als toeleverancier zal spelen.

De 10-jaars rente in € en $ (figuur 5)


De renteverhogingen van afgelopen twee weken ten spijt daalde de lange rente op de kapitaalmarkten in Europa en de VS flink in juli. In de VS is zelfs sprake van een heuse kopschouderbodem, compleet met een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog afgelopen week. En dat betekent dat de rentedaling aan die kant van het looptijdenspectrum, in weerwil van de berichten die u her en der leest over de plannen van de ECB en de FED, voorlopig nog niet voorbij is. De rente daalt en zal nog wel even verder dalen.

De US$ en de € (figuur 6)


De Amerikaanse $ heeft een volgende weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken bereikt, een oplopende trendlijn, die getekend kan worden langs de beide toppen uit de periode 2015 – 2017. De koers is daarop even teruggevallen en indicatoren divergeren inmiddels negatief, dus het zou bij deze piek kunnen blijven, althans op de kortere termijn. Het zal daarbij helpen, dat markten beginnen te twijfelen aan de ruimte die de FED heeft om de rente nog veel verder te laten stijgen. Als er een vroegtijdig einde komt aan de cyclus van stijgende rentes in de VS, dan zou dat per saldo ook voor een verzwakking van de $ kunnen zorgen. Maar het beeld in figuur 6 is nog niet zover, dat al van een duidelijke top gesproken kan worden. Het beste dat vrwacht kan worden is een fase van zijwaartse correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken met een beweging tussen 0,96 en 0,99.

Brentolie in US$ per vat (figuur 7)


In figuur 7 hebben wij een klein oplopend steunlijntje getekend onder de koersen van de afgelopen maanden van Brentolie. Begin juli brak de olieprijs omlaag door dit lijntje. Daaronder ligt een veel grotere, langere termijn oplopende trendlijn. Het herstel dat momenteel plaatsvindt terug naar het kleine lijntje is niets anders dan kortstondige terugkeer naar dat lijntje, een pullback, die normaal gesproken zal worden gevolgd door een volgende tik omlaag. Daarbij, zo is onze verwachting, zal de lange termijn oplopende trendlijn misschien even als steun functioneren, maar is de horizontale lijn op US$86 per vat veel belangrijker. De indicatoren onder in de figuur divergeren negatief en wij verwachten daarom dat ook de steun van US$86 op iets langere termijn het niet gaat houden. De energiecrisis is een probleem, zeker, maar de kans wordt groter en groter, dat dit probleem slechts een tijdelijk probleem gaat blijken te zijn geweest.

Het Goud (figuur 8)


Tussen US$1.675 en US$ 2.075 ligt een horizontaal kanaal, waarbinnen de koers van een troy ounce goud nu gedurende ruim twee en een half jaar heen en weer beweegt. Op grote lange termijn grafieken geldt dit voorlopig als een correctiepatroon. Het feit echter dat de top van US$2.075 een “all-time-high”-top is, houdt het gevaar in zich, dat er hier sprake is van een dubbele top. Daarom moeten beleggers niet op een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken uit dit patroon vooruitlopen. Op korte termijn moet eerst de dalende trendlijn rechts in de grafiek gebroken worden, tot die tijd moeten beleggers aan de zijlijn staan als ze nog een positie hebben, maar moeten bestaande posities ook gewoon aangehouden worden.

Beleggen bij Vladeracken

Begin juni zag het er al naar uit, dat de lange rente zijn sterkste stijging achter de rug had en uitten wij de verwachting, dat met name groei- en big-tech-aandelen een herstel zouden kunnen gaan inzetten. Wij kozen daarom 1 fonds en drie aandelen om in verschillende modellen van dit herstel te kunnen profiteren te weten Aalberts Industries, Apple in de VS, een trackerExchange Traded Funds. Via de beurs verhandelbare, passief beheerde beleggingsfondsen, die de performance van een index volgen. Er zijn ETF’S op markt- en sectorindexen. Men maakt onderscheid tussen ETF’s op Cash-Basis en ETF’s op Swap-Basis. Zie ook ETF op Cash-Basis en ETF op Swap-Basis. Copyright Vladeracken op de EuroStoxx 600 Technologie Index en het Franse SoiTec (semi-conductoren). Aalberts is al een kernwaarde in ons Prijs

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 5 september 2022.

Tabel 1 Resultaten Vladeracken-modellen *

Risico profiel Methode 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 tm 29/7
Jaar doel
Zeer defensief Pensioenportefeuilles 2,9 % -/-10,7 % 5,7 % -/-7,4 % 9,7 % -/-0,2 % 4,5 % -/-6,9% 4 %
Matig / fondsen Fund Selector -/-1,5 % 1,1 % 5,5 % -/-5,4 % 13,9 % -/-7,2 % 11,5 % -/-9,6% 5 %
Matig Mix aandelen / obl. 16,2 % -/-3,4 % 10,7 % -/-6,7 % 17,0 % 0,0 % 10,3 % -/-9,3% 5 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 23,2 % 0,2 % 12,5 % -/-23,1 % 22,6 % -/-3,3 % 35,4 % -/-15,2% 8 %
Actief aandelen Benelux Selector 27,3 % 0,1 % 23,7 % 0,6 % 22,4 % 5,8 % 11,2 % -/-5,7% 8 %
Europa Selector 22,9 % 4,2 % 8,2 % -/-21,0 % 15,4 % 15,2 % 5,9 % -/-3,6% 8 %
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 4,1 % 9,4 % 12,7 % -/-10,4 % 23,9 % 3,3 % 27,8 % -/-8,6%
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 3,9 % 0,7 % 6,5 % -/-14,3 % 24,8 % -/-5,1 % 21,0 % -/-13,7%

* Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze websites, www.vladeracken.nl & www.todaysgroup.nl.

Blog, Twitter & Linked-In
Op de website www.vladeracken.nl en sinds november 2020 ook op www.todaysgroup.nl kunt u onder “Onze Research” artikelen vinden over de effecten waarin wij al dan niet beleggen evenals een wekelijkse update van onze beleggingsvisie. Wie zich aanmeldt als volger (Twitter) of wie zich in het Linked-In-netwerk opgeeft als contact van G.K. van Dommelen, wordt vervolgens doorlopend van nieuwe publicaties op de hoogte gebracht.

Reeds besproken onderwerpen:

Algemeen

Onze ESG-politiek

– Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en voor 2020?

– Onze macro-economische- en rentevisie

– De Japanse beurs

– De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Aandelen

– Vastgoed: Corio, Meerdervoort Amaliawolde, Unibail-Rodamco, Wereldhave

– Aandelen: Aalberts, AB Inbev, Alten, Andritz, Aquafil, Arcadis, Atos, Avio, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Falck Renewables, Fugro, Hannover RE, Heineken (Holding), Hermès, ING, Koninklijke Olie, MTU Aero Engine, Nokian Renkaat, Novo Nordisk, Oeneo, Philips, Prosegur, Prosegur Cash, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Talanx, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen

– Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken

Overige onderwerpen

– Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische Dollar, het Britse £, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta noteNaast normaal schuldpapier wordt hiermede ook gedoeld op effecten op grondstoffen of andere onderliggende waarden waarbij in het product een obligatiecompenent is verwerkt. Copyright Vladeracken, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement

– Volatility, handelssytemen, derivaten, ETF’s, Fund Selector, TCO

– TA Indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omenvan James R. Miekka. Het is een patroon uit de Technische Analyse. Miekka wilde daarmede een market crash voorspellen. Het bestaat uit een combinatie van een aantal indicatoren: 1. Het 52-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken en de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken waarvan de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken op de New York Stock Exchange moeten beide groter zijn dan 2,2% van het aantal fondsen verhandeld op de genoemde beurs. Later werden er veranderingen aangebracht in deze regel. Men ging spreken van 2,5% en vooral van 2,8%, maar in het laaatste geval betrof het niet het totaal aantal verhandelde fondsen maar de som van de stijgers en dalers. Hiermede werd ingespeeld op een veel voorkomende kritiek omdat in het totaal aantal verhandelde fondsen zich ook veel fondsen zouden bevinden waarvan slechts sporadisch een koers werd vastgesteld; 2. Het kleinste van deze getallen moet groter zijn dan 75. Deze regel lieten latere analisten vallen, omdat hij eigenljk al besloten ligt in de eerste. Indien er 3200 tot 3300 fondsen in totaal verhandeld worden is 2,2% net iets minder dan 75; 3. Het 10-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New York Stock Exchange Composite moet stijgend zijn. Miekka heeft calibraties uitgerekend ten behoeve van andere beurzen zodat deze ook kunnen worden gebruikt; 4. De McClellan Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis negatief; 5. De nieuwe 52-weeks New High is niet groter dan 2 maal de nieuwe 52-weeks New Low. Als alle vijf criteria op een en dezelfde dag voldoen aan bovenstaande eisen dan is er sprake van een niet-geconfirmeerd Hindenburg Omen. Er sprake van een geconfirmeerd Hindenburg Omen als zich binnen 36 dagen een tweede Hindenburg Omen voordoet. Er is vastgesteld dat dit patroon sinds 1985 in slechts 24% van de gevallen een crash voorspelde. Wel werd iedere crash voorafgegaan door een Hindenburg Omen. In 41% werd het signaal gevolgd door een “˜panic Sell Off’. In 71% van de gevallen volgde een daling van de beurs met tenminste 5%. In minder dan 5% bleek het signaal niet gevolgd te worden door een negatieve beurs. Copyright Vladeracken

Obligaties

– Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, First Trust Factor FX Fund, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunity, Lyxor SGI Double Short Bund, ProShares Ultra Short Treasury en het Robeco Global Dynamic Duration Fund

– Credit Linked Notes, Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde

High yield en bedrijfsobligaties van Altice, Amaliawolde, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS, Sunrise en Volkswagen.

Memory Coupon Notes op Aegon, Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch.

– MKB Obligaties van Air Berlin, Enterprise Holdings, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding.

– Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, Friesland-Campina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev, Tennet, Tier 1, 2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s

– Range Accrual Notes van de EIB en RBS

– Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF

Wet- en regelgeving

Cliëntclassificatie en Vermogensbeheer, Privacy policy, Total Cost of Ownership, SRI, corporate Governance en Ethiek, ESG en SFDR

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.