De Technische Belegger Jaargang 29 • Nr 3 • 6 maart 2023

Financiële grootheden hangen allemaal met elkaar samen. Twintig jaar lang hebben wij gezien hoe prijzen van huizen en andere bezittingen almaar stegen terwijl de rente daalde. Logisch, want de financierbaarheid nam toe door de dalende rente en dus konden mensen zich hogere huizenprijzen veroorloven. Maar als de rente juist stijgt van niets naar iets, dan, zo zou je verwachten, daalt de waarde van datzelfde huis even hard als het eerst steeg. En natuurlijk gebeurt dit ook, alleen nooit precies tegelijkertijd. Dat hangt onder meer samen met hoe statistieken werken en hoe mensen daarop reageren. De ontwikkeling van huizenprijzen worden pas gepubliceerd enkele maanden nadat ze feitelijk gerealiseerd zijn. De ontwikkelingen op de rentemarkt zien we daarentegen direct. Elke dag wordt er op obligatiemarkten gehandeld en dus is elke dag de nieuwste stand van de rente zichtbaar. Banken reageren daar dan ook direct op, als de rente stijgt, dralen zij niet erg lang met het verhogen van de hypotheekrente (het tekort aan woningen is een typisch Nederlands fenomeen, dat hier een extra rol speelt maar internationaal minder van belang is).

Een tweede probleem is daarbij dat beleggers de neiging hebben om te reageren op verwachtingen in plaats van op feiten. Zij gaan daarmee vooruitlopen op wat mogelijk gaat gebeuren. Alleen wanneer verwachtingen niet uitkomen ontstaat er paniek, want dan moeten beleggers ineens op hun schreden terugkeren.

Het lijkt er op, dat deze tegengestelde situatie zich op het ogenblik voordoet. Beleggers gingen ervan uit, dat de rente in de tweede helft van dit jaar weer zou gaan dalen omdat de inflatie weer zou gaan zakken. Die inflatie daalt inderdaad, maar veel minder snel dan gehoopt en gedacht. Het gevolg is een maand waarin de rente op de kapitaalmarkten toch weer begon op te lopen. Aandelenkoersen reageerden daarop met een pas op de plaats. Zo van, “we krijgen echt wel gelijk, maar het zal net even wat langer gaan duren, dus we wachten wel even”.

In dit scenario past geen recessie die bedrijfswinsten aantast, maar wel een recessie waar het bedrijfsleven relatief weinig last van heeft. En dat kan, als bedrijfsbalansen er goed uitzien. Bij de meeste beursgenoteerde bedrijven is dat inderdaad het geval. Die hebben in de voorbije jaren gebruik gemaakt van de lage rente door over een breed front hun schulden in veel langer lopende schulden om te zetten tegen aanzienlijk lagere rentetarieven. Maar in de hoek van private equityVerzamelnaam voor alle vormen van aandelenkapitaal in niet-beursgenoteerde ondernemingen met een beleggingshorizon van 2 tot 7 jaar. Copyright Vladeracken, start-up financiering, blockchain en privaat gefinancierd onroerend goed is dat niet het geval. Daar is in de voorbije jaren juist heel veel schuld opgebouwd. Een recessie zou dus zomaar kunnen ontstaan zonder dat die direct op de beurs zichtbaar is. Maar als buiten de beurs om ongelukken plaats vinden, dan zal de beurs uiteindelijk niet immuun zijn voor dit type problemen. Ziedaar het dilemma. Zolang deze problemen het grotere geheel niet raken (denk aan de lange rij van Crypto-gerelateerde faillissementen, waar de reële wereld vooralsnog weinig last van lijkt te hebben gehad), kunnen beleggers inderdaad wachten op het einde van de cyclus van rentestijgingen van banken en bij elk klein straaltje zon optimistischer worden.

Toch kan dit uiteindelijk in een tranendal eindigen, omdat Centrale Banken heel duidelijk hebben gemaakt dat zij er voorlopig niet aan denken om de rente te verlagen en zelfs telkens weer moeten erkennen, dat de rente juist nog verder dan eerder verwacht moet worden verhoogd. Financieringskosten worden daarmee almaar hoger en dat gaat vroeg of laat tot grote problemen leiden. De rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken die wij momenteel meemaken is daarmee vooral een bear marktEngelse term voor een markt die in zijn geheel een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken laat zien. In essentie is het een periode waarin de aandelen in een lange termijn dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken zitten die vaak onderbroken wordt door scherpe rallies. Een bearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken markt bestaat normaal gesproken uit drie fasen. De eerste fase is topvorming ofwel distributie, de tweede fase bestaat uit een constant dalende markt en de derde fase bestaat uit bodemvorming welke vaak gepaard gaat met paniek uitmondend in een blow-off waarin zelfs de meest optimistische belegger zijn stukken verkoopt. Men gaat ervan uit dat van een BearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken Markt gesproken kan worden als er sprake is van een daling van 20% die voorafgegaan is door een stijging van 20%. Copyright Vladeracken rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken. Een die best nog verder omhoog kan, maar ook een die uiteindelijk stopt en dan gevolgd wordt door een volgende in potentie flink koersdaling met nieuwe dieptepunten tot gevolg. 2023 kan nog wel eens een zeer “bumpy ride” worden.

De S&P 500 Index op weekbasis (figuur 1)

Figuur 1 S&P 500 Index, weekgrafiek

Vrijdag jongstleden keerde het optimisme weer even terug. In de VS maakten koersen over een breed front een sprong. Op de weekgrafiek van de S&P 500 Index is dat prima te zien. De laatste candle is er een die een aanvankelijk slecht begin van de week laat zien, waarna een herstel volgde dat op het hoogste punt van de week eindigde. Heel even werd zelfs de oplopende trendlijn gebroken, maar het slot kwam keurig boven die lijn uit en dus is er wat dat betreft niet zoveel aan de hand. Maar van een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog, waarbij de korte termijn dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken gebroken wordt is in deze figuur geen sprake. Bovendien zijn de indicatoren geen van allen gedraaid en is in het MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken zelfs sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. Ook ging de opleving gepaard met dalende omzetten (hier niet in de figuur te zien) hetgeen nog een veeg teken is. Koersen stijgen wel, maar niet vanwege het feit dat beleggers massaal instappen. Wat niet is, kan nog komen. In figuur 1 is een volgende rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken, waarbij de index uiteindelijk toch de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken van 4.300 – 4.325 raakt heel goed denkbaar. Korte termijn beleggers zouden dus inderdaad, op grond van figuur 1, nog aankopen kunnen doen als zij een beperkt winstdoel voor ogen houden en een strakke stoploss hanteren.

De Nasdaq 100 Index op dagbasis (figuur 2)


Figuur 2 Nasdaq 100 IndexEen index samengesteld uit de 100 naar marktwaarde gemeten grootste, meest verhandelde, nonfinancial aandelen met een notering op de Amerikaanse schermenbeurs. Copyright Vladeracken, daggrafiek

Waar moeten beleggers het dan in zoeken? In de technologie, getuige figuur 2. Want hoe paradoxaal ook in een omgeving waarin de rente almaar stijgt, de Nasdaq 100 IndexEen index samengesteld uit de 100 naar marktwaarde gemeten grootste, meest verhandelde, nonfinancial aandelen met een notering op de Amerikaanse schermenbeurs. Copyright Vladeracken veerde vrijdag goed mee omhoog. Ook hier is te zien (figuur 2), dat de index nog niet door de korte termijn dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken omhoog is gebroken, maar dat kan in de komende dagen snel geregeld zijn. Het patroontje dat zich aftekent is een vlagpatroon, en dat geldt doorgaans als een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken op een grotere beweging die in dit geval omhoog is gericht. Dat wil nog helemaal niet zeggen, dat de Nasdaq 100 IndexEen index samengesteld uit de 100 naar marktwaarde gemeten grootste, meest verhandelde, nonfinancial aandelen met een notering op de Amerikaanse schermenbeurs. Copyright Vladeracken weer een lange termijn bull marktEngelse term voor een markt die zich in een stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bevindt. Normaal gesproken is dit een lange periode waarin de aandelen stijgen. Deze bullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken markt is, net als de bearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken markt, te verdelen in drie fasen. De eerste fase is accumulatie, de tweede fase is een periode van geleidelijk stijgende prijzen gecombineerd met een stijgend volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken. De derde fase bestaat meestal uit een periode waarin het grote publiek de aandelenmarkt ontdekt en speculeert op als maar verder stijgende koersen. Men gaat ervan uit dat van een BullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken Markt gesproken kan worden als er sprake is van een stijging van 20% die voorafgegaan is door een daling van 20%. Copyright Vladeracken ingaat, maar er is nog meer dan genoeg ruimte omhoog zichtbaar vooraleer de index bij de grens van 13.000 aan is gekomen, die geldt als de belangrijkste weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken voor dit jaar. Een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken richting deze grens kan goed plaatsvinden zonder dat daarbij de bear marktEngelse term voor een markt die in zijn geheel een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken laat zien. In essentie is het een periode waarin de aandelen in een lange termijn dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken zitten die vaak onderbroken wordt door scherpe rallies. Een bearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken markt bestaat normaal gesproken uit drie fasen. De eerste fase is topvorming ofwel distributie, de tweede fase bestaat uit een constant dalende markt en de derde fase bestaat uit bodemvorming welke vaak gepaard gaat met paniek uitmondend in een blow-off waarin zelfs de meest optimistische belegger zijn stukken verkoopt. Men gaat ervan uit dat van een BearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken Markt gesproken kan worden als er sprake is van een daling van 20% die voorafgegaan is door een stijging van 20%. Copyright Vladeracken voorbij is.

Best presterende Vladeracken-model van Today’s in 2023:
Vladeracken Prijs<Waarde Methode 8,8 %

De DAX Index op weekbasis (figuur 3)


Figuur 3 DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken, weekgrafiek

Ook in Duitsland heeft de weekgrafiek een mooie opwaartse candle opgeleverd, die het patroon meer en meer tot een correctiepatroontje maakt. Maar hier is de opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken wel doorbroken! De rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken van afgelopen week kan dus een pullback gaan blijken te zijn. De indicatoren onderin de figuur divergeren allemaal negatief, dus die ondersteunen dit idee. Het lijkt er op, dat de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken nog niet zijn hoogtepunt heeft bereikt in de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken die afgelopen najaar is begonnen, maar dat de energie wel uit de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken is. Dat zou betekenen, dat een nieuwe top al snel weer door een volgende correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken wordt opgevolgd, een typisch verschijnsel, dat in de technische analyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken bekend staat als “topvorming”.

De AEX Index op dagbasis (figuur 4)


Figuur 4 AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, daggrafiek

Dat het hele beeld niet bepaald helder is, is te zien in de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken in figuur 4. Ook hier brak de index halverwege de week omlaag door de oplopende trendlijn om vervolgens op vrijdag toch weer boven die lijn te sluiten. Niet alleen wijst dit op een duidelijke verzwakking van de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken, maar in dit beeld is ook nog eens geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken weer hervat gaat worden. Want de daling van de afgelopen weken heeft geen duidelijk kenmerk. Er is geen patroon te ontwaren. En dus moet men veronderstellen dat het patroon slechts de eerste fase heeft doorgemaakt. Daarin past een klein opwaarts herstel, waarna een volgende neerwaartse correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken volgt, maar voor hetzelfde geld is hier een volgende rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken in de maak, maar dan als onderdeel van een toppatroon. Dit beeld waarschuwt, wees niet te optimistisch!

De 10-jaars rente in € en $ (figuur 5)


Figuur 5 BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken Index en 10 Year Treasury Index, weekgrafiek

De obligatiemarkten hebben een ronduit slechte maand achter de rug. In Europa is de rente zelfs weer tot een volgend hoger niveau gestegen, in de VS steeg de rente ook maar werd alleen de oude top bereikt. Maar wanneer men het beeld nader bestudeert moet men eigenlijk best optimistisch zijn. Want in beide gevallen lijkt het erop, dat de rentestijging voorlopig weer ten einde loopt. In beide gevallen zijn belangrijke steun- (of zo u wil weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken)punten bereikt. Natuurlijk is een versnelling altijd mogelijk, maar daar moet dan wel een aanleiding voor zijn en die is er momenteel niet. Inflatiecijfers zijn net allemaal bekend geworden, die zijn tegengevallen, maar ze zijn ook niet direct een aanleiding voor paniek. Centrale Banken komen pas over een dag of tien met het volgende rentebesluit en vrijwel elke analist is het er al over eens dat hier opnieuw een verhoging van de korte rente gaat volgen. En bedrijfscijfers zijn er komende maand hoegenaamd niet. Dat betekent dat het economische nieuws (werkgelegenheid consumenten- en producenten-vertrouwen, nieuwe orders etc.) de belangrijkste basis voor verrassingen vormen en die zijn doorgaans niet heel erg veranderlijk. Kortom, uit de macro-economische hoek is weinig nieuws te verwachten dat tot dramatische rentestijgingen kan gaan leiden. En daarmee is het meest logische scenario voor de komende maand een geleidelijk weer dalende lange rente. Of daar dan vervolgens een trendverandering uit tevoorschijn gaat komen (een structureel dalende rente) wagen wij te betwijfelen, maar rust zal dit wel brengen. Overigens is de zwarte zwaan in dit verhaal de discussie rond het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid. Die discussie moet in de komende weken tot een oplossing worden gebracht om te voorkomen dat de Amerikaanse overheid op slot gaat. En dat belooft nog wel enig politiek vuurwerk. Een en ander ondersteunt wel de verwachting dat de Nasdaq 100 IndexEen index samengesteld uit de 100 naar marktwaarde gemeten grootste, meest verhandelde, nonfinancial aandelen met een notering op de Amerikaanse schermenbeurs. Copyright Vladeracken weer even wat kan oplopen, ten koste van meer traditionele sectoren zoals de bankensector.

Conclusie

Markten hebben een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken van een paar weken achter de rug. Veel ruimte aan de bovenkant is er niet, maar een korte termijn rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken, die zelfs in sommige specifieke indices tot nog hogere koersen kan leiden is komende weken goed denkbaar. Het momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken is uit de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken aan het wegsijpelen, maar een topproces neemt nu eenmaal tijd in beslag en het lijkt daarbij, dat de definitieve top nog lang niet overal gezet is. Het alternatief is een duidelijke versnelling omlaag, onder aanvoering van een versnelling van de rentestijging. Dat is het beroerde scenario omdat markten dan in paniek kunnen raken.

De US$ en de € (figuur 6)


Figuur 6 US$ versus €, weekgrafiek

De $ is afgelopen maand geleidelijk opgelopen. Maar dat gebeurde na een krachtige snelle dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken, die en passant ook enkele belangrijke steunlijnen doorbrak, zonder noemenswaardige pauzes. Uiteindelijk was een lange termijn dalende trendlijn, die op dat ogenblik rond 0,92 lag, de steun die de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken even deed keren. Er volgde een terugkeer naar de erboven liggende oplopende trendlijn, die zelfs niet eens is aangeraakt. Afgelopen week draaide de koers weer naar omlaag. Zolang de genoemde dalende trendlijn, die nu rond 0,91 steun biedt, niet gebroken is, kan slechts van een min of meer zijwaartse adempauze gesproken worden. Pas onder 0,91 moeten $-beleggers zich echt zorgen gaan maken. Wij gaan ervan uit, dat deze steun uiteindelijk gebroken gaat worden en dat de $ daarna richting de lange termijn steun rond 0,84 zal zakken, maar hoe snel dit gaat gebeuren is nog onduidelijk. Misschien helpt de aanstaande discussie rond het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid de gang omlaag te versnellen.

Brentolie in US$ per vat (figuur 7)


Figuur 7 Brentolie in US$ per vat, weekgrafiek

Echte rust is te vinden in de oliemarkten. Daar bewegen koersen al enkele weken in zijwaartse richting. Maar dit type bewegingen zijn vooral correcties op de richting van de langere termijn, die in dit geval omlaag is. Een daling van de olieprijzen in de komende weken is daarmee het meest logische scenario. Maar correctiefases hebben de vervelende gewoonte om slechts statistisch een richting te beloven. En daarmee moet er vooral geduld betracht worden. Wij gaan uit van verder dalende olieprijzen, maar de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omlaag is pas het definitieve bewijs. Tot die tijd is het patroon waarbinnen de Brentolie beweegt wel helder. US$78 is de ondergrens om in de gaten te houden, US$85 de bovengrens.

Het Goud (figuur 8)


Figuur 8 Goud in US$ per troy ounce, weekgrafiek

US$1,810 per troy ounce was de steun die gebroken moest worden om de stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken ten grave te dragen en precies op dat punt ontwikkelde de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken een bullish engulfing patroon, een omkeer patroon dat, als de koers maandag opwaarts opent, een nieuwe rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken aankondigt. Onder in figuur 8 is de ontwikkeling van de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken in € te zien. Hier is de ommekeer minder zichtbaar, maar hier is meer ruimte aan de onderkant. De oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is hier nog niet geraakt. Als de $-koers weer gaat dalen kan dit een versterking van de prijs van goud in $’s met zich brengen en een gelijktijdig verder verzwakkende goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken in €. De correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken zou dan nog niet voorbij hoeven te zijn. Wij blijven in elk geval optimistisch.

Beleggen bij Vladeracken

De stijgende rente heeft zijn uitwerking op de resultaten in de portefeuilles van onze klanten niet gemist. Waar men ook in obligaties belegd is (defensieve en neutrale portefeuilles) was het resultaat negatief met gemiddeld gesproken een achteruitgang van ongeveer 1% ten opzichte van eind januari. Waar de portefeuilles in aandelen en contanten zijn belegd is over de hele linie vooruitgang geboekt, ondanks een licht gedaalde AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Met name onze gezonde blootstelling aan banken heeft bijgedragen aan een goed resultaat, nu voor de tweede maand op rij dit jaar. Maar wij blijven voorzichtig en houden nog altijd veel liquiditeiten in de portefeuilles, simpelweg omdat er op dit moment teveel ongerijmdheden zitten in de financiële markten. Een stijgende rente en tegelijkertijd stijgende aandelenkoersen kan wel, maar dan alleen als het overal goed gaat en de rente stijgt met het oog op een economie die in de latere fase van een economische opleving zit en dat is nu niet het geval.

Tabel 1 Resultaten Vladeracken-modellen *

Risico profiel Methode 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 tm 3/3
Jaar doel
Zeer defensief Pensioenportefeuilles -/-10,7% 5,7% -/-7,4% 9,7% -/-0,2% 4,5% -/-9,8% 2,8% 4 %
Matig / fondsen Fund Selector 1,1% 5,5% -/-5,4% 13,9% -/-7,2% 11,5% -/-11,0% 8,0% 5 %
Matig Mix aandelen / obl. -/-3,4 % 10,7% -/-6,7% 17,0% 0,0% 10,3% -/-13,3% 4,6% 5 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 0,2% 12,5% -/-23,1% 22,6% -/-3,3% 35,4% -/-13,0% 8,8% 8 %
Actief aandelen Benelux Selector 0,1% 23,7% 0,6% 22,4% 5,8% 11,2% -/-8,2% 3,1% 8 %
Europa Selector 4,2% 8,2% -/-21,0% 15,4% 15,2% 5,9% -/-1,3% 4,9% 8 %
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 9,4% 12,7% -/-10,4% 23,9% 3,3% 27,8% -/-13,7% 10,4%
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 0,7% 6,5% -/-14,3% 24,8% -/-5,1% 21,0% -/-11,7% 13,2%

* Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 3 april 2023.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze websites, www.vladeracken.nl & www.todaysgroup.nl.

Blog, Twitter & Linked-In
Op de website www.vladeracken.nl en sinds november 2020 ook op www.todaysgroup.nl kunt u onder “Onze Research” artikelen vinden over de effecten waarin wij al dan niet beleggen evenals een wekelijkse update van onze beleggingsvisie. Wie zich aanmeldt als volger (Twitter) of wie zich in het Linked-In-netwerk opgeeft als contact van G.K. van Dommelen, wordt vervolgens doorlopend van nieuwe publicaties op de hoogte gebracht.

Reeds besproken onderwerpen:

Algemeen

Onze ESG-politiek

– Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en voor 2020?

– Onze macro-economische- en rentevisie

– De Japanse beurs

– De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Aandelen

– Vastgoed: Corio, Meerdervoort Amaliawolde, Unibail-Rodamco, Wereldhave

– Aandelen: Aalberts, AB Inbev, Alten, Andritz, Aquafil, Arcadis, Atos, Avio, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Falck Renewables, Fugro, Hannover RE, Heineken (Holding), Hermès, ING, Koninklijke Olie, MTU Aero Engine, Nokian Renkaat, Novo Nordisk, Oeneo, Philips, Prosegur, Prosegur Cash, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Talanx, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen

– Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken

Overige onderwerpen

– Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische Dollar, het Britse £, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta noteNaast normaal schuldpapier wordt hiermede ook gedoeld op effecten op grondstoffen of andere onderliggende waarden waarbij in het product een obligatiecompenent is verwerkt. Copyright Vladeracken, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement

– Volatility, handelssytemen, derivaten, ETF’s, Fund Selector, TCO

– TA Indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omenvan James R. Miekka. Het is een patroon uit de Technische Analyse. Miekka wilde daarmede een market crash voorspellen. Het bestaat uit een combinatie van een aantal indicatoren: 1. Het 52-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken en de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken waarvan de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken op de New York Stock Exchange moeten beide groter zijn dan 2,2% van het aantal fondsen verhandeld op de genoemde beurs. Later werden er veranderingen aangebracht in deze regel. Men ging spreken van 2,5% en vooral van 2,8%, maar in het laaatste geval betrof het niet het totaal aantal verhandelde fondsen maar de som van de stijgers en dalers. Hiermede werd ingespeeld op een veel voorkomende kritiek omdat in het totaal aantal verhandelde fondsen zich ook veel fondsen zouden bevinden waarvan slechts sporadisch een koers werd vastgesteld; 2. Het kleinste van deze getallen moet groter zijn dan 75. Deze regel lieten latere analisten vallen, omdat hij eigenljk al besloten ligt in de eerste. Indien er 3200 tot 3300 fondsen in totaal verhandeld worden is 2,2% net iets minder dan 75; 3. Het 10-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New York Stock Exchange Composite moet stijgend zijn. Miekka heeft calibraties uitgerekend ten behoeve van andere beurzen zodat deze ook kunnen worden gebruikt; 4. De McClellan Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis negatief; 5. De nieuwe 52-weeks New High is niet groter dan 2 maal de nieuwe 52-weeks New Low. Als alle vijf criteria op een en dezelfde dag voldoen aan bovenstaande eisen dan is er sprake van een niet-geconfirmeerd Hindenburg Omen. Er sprake van een geconfirmeerd Hindenburg Omen als zich binnen 36 dagen een tweede Hindenburg Omen voordoet. Er is vastgesteld dat dit patroon sinds 1985 in slechts 24% van de gevallen een crash voorspelde. Wel werd iedere crash voorafgegaan door een Hindenburg Omen. In 41% werd het signaal gevolgd door een “˜panic Sell Off’. In 71% van de gevallen volgde een daling van de beurs met tenminste 5%. In minder dan 5% bleek het signaal niet gevolgd te worden door een negatieve beurs. Copyright Vladeracken

Obligaties

– Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, First Trust Factor FX Fund, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunity, Lyxor SGI Double Short Bund, ProShares Ultra Short Treasury en het Robeco Global Dynamic Duration Fund

– Credit Linked Notes, Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde

High yield en bedrijfsobligaties van Altice, Amaliawolde, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS, Sunrise en Volkswagen.

Memory Coupon Notes op Aegon, Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch.

– MKB Obligaties van Air Berlin, Enterprise Holdings, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding.

– Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, Friesland-Campina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev, Tennet, Tier 1, 2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s

– Range Accrual Notes van de EIB en RBS

– Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF

Wet- en regelgeving

Cliëntclassificatie en Vermogensbeheer, Privacy policy, Total Cost of Ownership, SRI, corporate Governance en Ethiek, ESG en SFDR

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.