De Technische Belegger Jaargang 30 • Nr 6 • 17 juni 2024

Als een centrale bankDe Bank der banken. Bij deze bank kunnen andere banken terecht om geld te lenen en om geld te parkeren. De CB houdt toezicht op de financiële positie van de banken en zij is verantwoordelijk voor de uitgifte van bankbiljetten. In Nederland is het De Nederlandsche Bank (DNB). In Europees verband werkt zij samen met de Europese Centrale Bank en in het kader van Euroland is zij daaraan in zekere zin ook ondergeschikt. In de V.S. vervult de FED de rol van Centrale Bank. Copyright Vladeracken zijn rentebeleid wijzigt, dan is dat een belangrijke gebeurtenis, maar is het ook verstandig om de eerste reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken even af te wachten. Ook nu, direct nadat de ECB de rente met 0,25% verlaagde, was de eerste reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken niet de juiste. De renteverlaging was de eerste na een periode van voortdurende rentestijgingen en dit keer was de ECB ook nog eens eerder dan de Amerikaanse FED. En dat is niet onlogisch. In Europa gaat het minder goed dan in de VS en in Europa daalt de inflatie harder dan in de VS. Met name in de Europese basisindustrie en bij makers van zware kapitaalgoederen, auto’s etc. is het eerste kwartaal slecht geweest. Er is daar duidelijk sprake geweest van krimp en dus een recessieachtig scenario. En die terugval is nu ook zichtbaar aan het worden in andere sectoren. Zelfs de Europese dienstensector heeft het nu moeilijk. Het gevolg is een oplopende werkloosheid en dus ook een dalende inflatie. Dat mag misschien in Nederland niet zo zichtbaar zijn, maar in landen als Duitsland en Frankrijk gaat het niet goed. Daarmee is de renteverlaging door de ECB en het moment waarop zij daarmee is begonnen logisch gekozen. En renteverlagingen komen zelden alleen, dus wij gaan er dan ook vanuit, dat het in de komende maanden hier niet bij zal blijven.

In de VS is het beeld echter anders. Hier daalt de inflatie ook, maar minder snel dan in Europa. En dus heeft de FED het moment van renteverlagingen uitgesteld. De kans is groot, dat die daar niet eerder dan in de loop van november gaat plaatsvinden. Er gaan inmiddels zelfs stemmen op, die verwachten dat er in de VS helemaal geen renteverlaging zal komen.

Het probleem is namelijk, dat in de industrie duidelijk tekenen zichtbaar zijn die erop wijzen dat de investeringscyclus weer begint aan te trekken. Bedrijven zijn weer meer aan het lenen, en dat wijst erop, dat de investeringen in nieuwe fabrieken en machines toeneemt. Dat is een teken van een conjunctuurcyclus die door haar bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken heen is gekomen en weer begint aan te trekken. Dit beeld is zowel in Europa als in de VS te zien.

Als deze ontwikkeling zich doorzet, dan is dat natuurlijk goed voor de economie, maar niet goed voor de rente. Hoe sneller de economie weer herstelt, des te kleiner wordt de kans, dat de rente veel verder omlaag kan en in de VS zou dit er zelfs toe kunnen leiden dat er voorlopig helemaal geen renteverlaging gaat komen en dat dan op termijn de rente zelfs weer verder verhoogd moet gaan worden.

Men zou dus kunnen verwachten, dat de eerste renteverlaging door de ECB slecht zou zijn voor de aandelenmarkten en goed voor de obligatiemarkten. Maar het tegenovergestelde gebeurde direct na de aankondiging van de verlaging. Gelukkig reageerden markten, zoals wel vaker, in tweede instantie wel met meer logica. Aandelenkoersen begonnen afgelopen week alsnog te dalen en de lange rente daalde afgelopen week juist flink met een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog op de obligatiemarkten tot gevolg.

En daarmee is een klassieke correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken op de aandelenmarkten alsnog begonnen: “Sell in May and go away, but don’t forget to come back after September” is in elk geval voor nu weer helemaal actueel.

AEX Index op dagbasis (figuur 1)


Figuur 1 AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, daggrafiek

Het meest positieve beeld dat wij u op het vlak van de aandelen laten zien ditmaal is dat van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op dagbasis. In Amsterdam was de renteverlaging aanvankelijk een signaal om gewoon verder omhoog te gaan, maar afgelopen week draaide de index alsnog naar omlaag. Alle indicatoren op de daggrafiek zijn negatief en vertonen bovendien duidelijke negatieve divergenties. Op de korte termijn is de weg daarmee niet alleen omlaag gericht maar is de huidige daling waarschijnlijk pas de eerste in een reeks. En dat mag ook wel want de index is wel erg ver weggelopen van het MA200, tijd dus voor een fase van “mean reversionTerugkeer naar het lange termijn gemiddelde. Copyright Vladeracken”. Eerste steun ligt rond 900, maar een daling tot ergens tussen 829 en 859 zou heel gezond zijn en mag niet as overdreven negatief gezien worden.

Dow Jones Industrials (DJIA) op dagbasis (figuur 2)


Figuur 2 Dow Jones Industrials IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste (industriële en financiële) aandelen van de beurs in New York en op de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken, daggrafiek

Veel zwakker is het beeld in de VS. In figuur 2 ziet u de daggrafiek van de DJIA. Wij hebben een licht oplopende steunlijn getekend, waarop de index vorige maand opveerde. Maar de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken, die daarop volgde, is niet eens in de buurt van de laatste top geweest en draaide afgelopen week alweer omlaag. De lijn geeft nu net boven 38.100 punten steun, maar dat zal wel niet veel om het lijf hebben, de kans dat deze steun het gaat houden is wat ons betreft erg klein. En dan is een daling tot de steun van 35.700 het minste dat men mag verwachten. Het beeld bergt nog een groter gevaar in zich en dat is dat van een dubbele top. De eerste ligt in maart, de tweede in mei en samen zouden zij een groot omkeerpatroon kunnen vormen. Toch verwachten wij niet dat dit het meest waarschijnlijke scenario is. Ook hier gaan wij uit van een normale, niet al te zware correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken, die de zomermaanden in beslag kan nemen. En dat betekent wel een doorbraak omlaag van de getekende oplopende steunlijn, maar niet een feitelijke reversal van de lange termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken.

Best presterende Vladeracken-model van Today’s in 2024:
Today’s Prijs<Waarde Methodiek…………………………14,7 %
Best presterende model van Today’s in 2024:
Today’s Global ESG Sustainable Equity……………….11,4 %

DAX Index op weekbasis (figuur 3)


Figuur 3 DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken, weekgrafiek

Ook in Duitsland hebben wij een slechte week achter de rug. In figuur 3 ziet u een wat langere termijn grafiek, op weekbasis. Goed zichtbaar is de negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken in alle drie de indicatoren onder de grafiek. Waar de index zelf steeds hogere toppen bereikte hebben de indicatoren dat niet laten zien. In tegendeel, hier zijn steeds lagere toppen ontstaan. De conclusie is dat de index toe is aan een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken van grotere orde, vergelijkbaar met de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken van vorig jaar augustus en september, toen de index daalde van 16.300 naar een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken op 14.670. koersdoel voor de komende correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken is de oude top van 16.300, een daling van nog 10% ten opzichte van het slot van afgelopen vrijdag. Maar het goede nieuws is, dat een dergelijke daling in dit beeld niets meer is dan een pullback naar de steunlijn op 16.300 waar twee oude toppen liggen, niet alleen die van vorig jaar zomer, maar ook die uit 2021. Onder de huidige omstandigheden niets anders dan een gewone, gezonde correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken.

De AMX Index & Russell 2000 Index op weekbasis (figuur 4a & 4b)


Figuur 4a AMX Index, weekgrafiek

Voor wat de grotere indices betreft maken wij ons dus niet zo’n zorgen. Maar op het tweede niveau, dat van de Small- en Midkap-aandelen is het beeld veel slechter. In figuur 4a ziet u de weekgrafiek van de AMX Index in Amsterdam. Eerder tekenden wij daarin een kopschouderbodem, waaruit de index omhoog was uitgebroken. Maar die uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken heeft maar kort standgehouden. Afgelopen week daalde de index met geweld weer tot onder de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken en dat is een zeer slecht signaal. Dit soort patronen zijn sterk, maar als ze dan ontkracht worden, dan is het alsof veel marktpartijen verkeerd zitten en kan de omkering snel gaan en diep vallen. Iedereen wil dan door dezelfde uitgang naar buiten en dat kan niet. Figuur 4a is een gevaarlijk beeld, in dit geval kan de index in sneltreinvaart dalen tot in de buurt van de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken die nu als HFD gemarkeerd is (rond 750). Daarmee is niet gezegd, dat de AMX Index haar bearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken zal hervatten en dus tot lagere niveaus zal dalen. Maar wel, dat er opnieuw een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in de maak is die veel schade kan aanrichten.

Figuur 4b Russell 2000 IndexEen Amerikaanse index die wordt berekend uit de koersen van 2000 kleine tot middelgrote bedrijven (1001ste tot 3000ste grootste binnenlandse aandelen beoordeeld op basis van hun markt-kapitalisatie). Copyright Vladeracken, weekgrafiek

In figuur 4b is het beeld zo mogelijk nog slechter. Weliswaar is de Russell 2000 IndexEen Amerikaanse index die wordt berekend uit de koersen van 2000 kleine tot middelgrote bedrijven (1001ste tot 3000ste grootste binnenlandse aandelen beoordeeld op basis van hun markt-kapitalisatie). Copyright Vladeracken nog niet omlaag uitgebroken zoals de AMX Index. Maar hier is juist een bredere kopschoudertop in de maak en als hier de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken gebroken wordt, dan is de kans groot, dat de index niet alleen daalt tot op de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van 1.650, maar ook dat de index daarna nog verder omlaag kan zakken. De implicatie hiervan is een recessie in de VS op het niveau van de maakindustrie en de kleinere dienstverleners. Zover is het nog niet, maar het lijkt wel duidelijk dat ons een roerige zomer te wachten staat.

De rente in de VS en in Europa (figuur 5)


Figuur 5 BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken FutureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken en 10 Year Treasury Index, weekgrafiek

Zoals wij in de inleiding al schreven, de eerste reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op de obligatiemarkten na de renteverlaging van de ECB was een rentestijging aan de lange kant van het rentespectrum. Maar afgelopen week draaiden de obligatiemarkten en ontstond een duidelijke opleving. Obligatiekoersen stegen over een breed front flink. In de VS werd daarbij vrijdag zelfs een dalende trendlijn gebroken, in Europa nog net niet. Maar dat er een opleving is begonnen staat buiten kijf. Een maand geleden schreven wij al, te verwachten dat de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken FutureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken (bovenste figuur) richting 141 zou oplopen en de Amerikaanse 10 Jaars Treasury Index (onderste grafiek in figuur 5) richting 117. Vrijdag hebben wij de start van die beweging gezien.

De US$ en de € (figuur 6)


Figuur 6 US$ versus €, maandgrafiek

Ook hier was de eerste reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op de renteverlaging van de ECB een vreemde. De $-koers daalde. Als de rente in Europa zakt en in de VS niet, dan zou dat de $ juist aantrekkelijker moeten maken. Maar kennelijk hadden markten even tijd nodig om zich deze logica toe te eigenen, want afgelopen week liep de $-koers alsnog op. De vraag is nu hoe ver die $ nog kan oplopen. Want wat ons betreft is en blijft de $ op termijn een zwakke munt. Met een structureel begrotingstekort van 8% in de VS tegenover een structureel begrotingstekort van 3% in Europa zou je (heel grof gezegd) een jaarlijkse stijging van de € ten opzichte van de $ moeten verwachten van 5%. Hiermee wordt geen rekening gehouden met de zeer verschillende handelsstromen en met de verschillen in de demografische ontwikkelingen en het feit dat de $ nog altijd veruit de grootste wereldmunt is, maar in de kern is de $ een zwakkere munt dan de €.
Daarmee kan op korte termijn de $ best nog wat verder oplopen, in de figuur is een niveau van rond 0,96 goed denkbaar, maar tekenend is wel, dat het herstel van afgelopen week geen enkele grotere barrière heeft doorbroken. En ondertussen is er onder de koers een steunlijn, die nu wel erg vaak getest is, waarmee de kans, dat die uiteindelijk in neerwaartse zin doorbroken zal gaan worden, steeds groter wordt. Maar voor de kortere termijn geldt: de $-koers kan nog wat verder omhoog.

Brentolie in US$ per vat (figuur 7)


Figuur 7 Brentolie in US$ per vat, weekgrafiek

Dat er een recessie in de maakindustrie aan de gang is geweest is ook goed te zien aan de ontwikkeling van de olieprijzen. De vraag naar olie blijft duidelijk achter bij het aanbod en dus dalen de olieprijzen al maanden. Vrijdag liepen ze iets op, maar de koersstijging vond plaats binnen een dalend kanaaltje en van uitbraken was geen sprake. Wat hier de nabije toekomst gaat brengen is nog onduidelijk (althans in technische zin), maar als de investeringscyclus inderdaad weer aantrekt, dan moet men toch ook een toename van de vraag naar olie verwachten en dus een herstel van de olieprijzen zelf. Maar figuur 7 geeft geen uitsluitsel en beleggers moeten hier dus gewoon afwachten tot het beeld ham of kuit laat zien.

Het Goud (figuur 8)


Figuur 8 Goud in US$ per troy ounce, weekgrafiek

Een zeer recente staat van een monetair analist liet zien, dat centrale banken al langere tijd bezig zijn om de samenstelling van hun deviezenreserves enigszins aan te passen. Er worden $’s en € verkocht en er wordt al langere tijd goud aangekocht. Uit die hoek is de vraag naar goud hoger dan ooit tevoren. En dus stijgt de koers van goud. Trendmatig is sprake van een bullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken, maar ook bullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken trends worden zo nu en dan onderbroken door correcties en die kunnen best heftig zijn. Zo’n correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken is aan de gang getuige figuur 8. In de huidige correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken kan de koers van een troy ounce terug tot het niveau van de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken op US$2.075, maar de onderliggende motivatie voor de toename van goud als onderdeel van reserves van centrale banken wereldwijd is daarmee niet verdwenen. Per saldo is ons koersdoel nog steeds US$2.475 per troy ounce op middellange termijn. Nog hogere targets zijn zeer wel denkbaar, maar het is nu nog te vroeg om daar op vooruit te lopen.

Beleggen en de Vladeracken Methodiek

Dat er een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken aan de gang is, is ook in de portefeuilles van onze cliënten zichtbaar. Rendementen maakten ook in mei een pas op de plaats en liepen in de meeste gevallen zelfs iets terug. En dat zal naar verwachting in de zomerperiode niet anders zijn. Maar het gaat geleidelijk, zonder grote negatieve uitslagen. De uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken van vrijdag op de obligatiemarkten zal aanleiding zijn voor een verdere verlenging van de gemiddelde looptijd van onze obligatieportefeuilles, in lijn met de al eerder gezette stap om langlopende Nederlandse staatsobligaties aan te kopen. Daarnaast vinden er zo nu en dan herschikkingen plaats. Zo zal in de ESG-portefeuille komende week het belang in Sika AG worden verkocht. Maar op een portefeuille van meer dan 30 namen is dat niet een majeure strategiewijziging maar eerder een verfijning van een (goedlopend) beleid. De rentedaling kan ook aanleiding zijn om in de Prijs<Waarde portefeuilles het belang in “financialsDe banken, effectenbedrijven en verzekeringsmaatschappijen. Copyright Vladeracken” iets te verlagen, dat is nu zo’n 25% en dat was mooi in de voorbije maanden, maar een dalende rente is niet goed voor met name banken. Daarmee wil dat niet zeggen dat wij afscheid nemen van banken, maar wel dat wij belangen iets zullen terugbrengen. Herbelegging van vrijkomende middelen is de vraag die zich dan direct voordoet en dat kan best even uitgesteld worden als een algemene correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in aandelenmarkten verwacht wordt. Daarmee verwachten wij in de komende maanden geen grote aanpassingen, maar veel eerder een pas op de plaats met mogelijk iets meer liquiditeiten in de portefeuilles van onze klanten.

Tabel 1 Resultaten Today’s-modellen (Vladeracken) *

Risico profiel Methode 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 t/m 7/6 Jaar doel
Zeer defensief Pensioenportefeuilles 5,7% -/-7,4% 9,7% -/-0,2% 4,5% -/-9,8% 6,4% 5,4% 4 %
Matig / fondsen Fund Selector 5,5% -/-5,4% 13,9% -/-7,2% 11,5% -/-11,0% 5,1% 4,4% 5 %
Matig Mix aandelen / obl. 10,7% -/-6,7% 17,0% 0,0% 10,3% -/-13,3% 7,6% 7,9% 5 %
Normaal aandelen Prijs<Waarde 12,5% -/-23,1% 22,6% -/-3,3% 35,4% -/-13,0% 14,9% 14,7% 8 %
Actief aandelen Benelux Selector 23,7% 0,6% 22,4% 5,8% 11,2% -/-8,2% 1,1% -/-4,3% 8 %
Europa Selector 8,2% -/-21,0% 15,4% 15,2% 5,9% -/-1,3% -/-8,7% -/-4,5% 8 %
Today’s ESG Sustainable Equities -/-2,9% 35,6% 10,6% 27,4% -/-19,7% 28,3% 11,4% 10 %
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 12,7% -/-10,4% 23,9% 3,3% 27,8% -/-13,7% 14,2% 17,4%
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 6,5% -/-14,3% 24,8% -/-5,1% 21,0% -/-11,7% 19,2% 11,7%

* Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken staat gepland voor maandag 5 augustus 2024.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze websites, www.vladeracken.nl & www.todaysgroup.nl.

Blog, Twitter & Linked-In
Op de website www.vladeracken.nl en sinds november 2020 ook op www.todaysgroup.nl kunt u onder “Onze Research” artikelen vinden over de effecten waarin wij al dan niet beleggen evenals een wekelijkse update van onze beleggingsvisie. Wie zich in het Linked-In-netwerk opgeeft als contact van G.K. van Dommelen, wordt vervolgens doorlopend van nieuwe publicaties op de hoogte gebracht.

Reeds besproken onderwerpen:

Algemeen

Onze ESG-politiek

– Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en voor 2020?

– Onze macro-economische- en rentevisie

– De Japanse beurs

– De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Aandelen

– Vastgoed: Corio, Meerdervoort Amaliawolde, Unibail-Rodamco, Wereldhave

– Aandelen: Aalberts, AB Inbev, Alten, Andritz, Aquafil, Arcadis, Atos, Avio, Azimut, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Falck Renewables, Fugro, Hannover RE, Heineken (Holding), Hermès, ING, Koninklijke Olie, MTU Aero Engine, Nokian Renkaat, Novo Nordisk, Oeneo, Philips, Prosegur, Prosegur Cash, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Talanx, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen

– Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken

Overige onderwerpen

– Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische Dollar, het Britse £, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta noteNaast normaal schuldpapier wordt hiermede ook gedoeld op effecten op grondstoffen of andere onderliggende waarden waarbij in het product een obligatiecompenent is verwerkt. Copyright Vladeracken, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement

– Volatility, handelssytemen, derivaten, ETF’s, Fund Selector, TCO.

– TA Indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omenvan James R. Miekka. Het is een patroon uit de Technische Analyse. Miekka wilde daarmede een market crash voorspellen. Het bestaat uit een combinatie van een aantal indicatoren: 1. Het 52-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken en de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken waarvan de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken op de New York Stock Exchange moeten beide groter zijn dan 2,2% van het aantal fondsen verhandeld op de genoemde beurs. Later werden er veranderingen aangebracht in deze regel. Men ging spreken van 2,5% en vooral van 2,8%, maar in het laaatste geval betrof het niet het totaal aantal verhandelde fondsen maar de som van de stijgers en dalers. Hiermede werd ingespeeld op een veel voorkomende kritiek omdat in het totaal aantal verhandelde fondsen zich ook veel fondsen zouden bevinden waarvan slechts sporadisch een koers werd vastgesteld; 2. Het kleinste van deze getallen moet groter zijn dan 75. Deze regel lieten latere analisten vallen, omdat hij eigenljk al besloten ligt in de eerste. Indien er 3200 tot 3300 fondsen in totaal verhandeld worden is 2,2% net iets minder dan 75; 3. Het 10-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New York Stock Exchange Composite moet stijgend zijn. Miekka heeft calibraties uitgerekend ten behoeve van andere beurzen zodat deze ook kunnen worden gebruikt; 4. De McClellan Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis negatief; 5. De nieuwe 52-weeks New High is niet groter dan 2 maal de nieuwe 52-weeks New Low. Als alle vijf criteria op een en dezelfde dag voldoen aan bovenstaande eisen dan is er sprake van een niet-geconfirmeerd Hindenburg Omen. Er sprake van een geconfirmeerd Hindenburg Omen als zich binnen 36 dagen een tweede Hindenburg Omen voordoet. Er is vastgesteld dat dit patroon sinds 1985 in slechts 24% van de gevallen een crash voorspelde. Wel werd iedere crash voorafgegaan door een Hindenburg Omen. In 41% werd het signaal gevolgd door een “˜panic Sell Off’. In 71% van de gevallen volgde een daling van de beurs met tenminste 5%. In minder dan 5% bleek het signaal niet gevolgd te worden door een negatieve beurs. Copyright Vladeracken.

Obligaties

– Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland.

Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, First Trust Factor FX Fund, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunity, Lyxor SGI Double Short Bund, ProShares Ultra Short Treasury en het Robeco Global Dynamic Duration Fund.

– Credit Linked Notes, Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde.

High yield en bedrijfsobligaties van Altice, Amaliawolde, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS, Sunrise en Volkswagen.

Memory Coupon Notes op Aegon, Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch.

– MKB Obligaties van Air Berlin, Praktiker en TRFI Funding.

– Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, Friesland-Campina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev, Tennet, Tier 1, 2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s.

– Range Accrual Notes van de EIB en RBS.

– Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF.

Wet- en regelgeving

Cliëntclassificatie en Vermogensbeheer, Privacy policy, Total Cost of Ownership, SRI, Corporate Governance en Ethiek, SFDR, UN Sustainability Goals en ESG

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.