De Technische Belegger Jaargang 30 • Nr 7 • 8 juli 2024

Het lijkt wel alsof markten doelbewust bezig zijn de spot te drijven met analisten en hun economische theorieën. Uit allerhande hoeken blijkt, dat de industrie in met name Europa, maar ook in de VS, het moeilijk heeft. De investeringscyclus is in de eerste zes maanden van dit jaar door een dal gegaan. Logischerwijze betekent dat voor Centrale Banken een accomoderend beleid, hetgeen wil zeggen dat Centrale Banken in een fase van renteverlagingen zouden moeten verkeren. In Europa is dat ook zo, in de VS nog altijd niet. In Europa daalt de inflatie dan ook harder dan in de VS, dus tot zover geen discussie wat ons betreft. Maar wat dan wel erg vreemd is, is het feit dat de lange rente in Europa in de voorbije weken weer wat is gestegen, terwijl de lange rente in de VS juist is gedaald. Dat is volkomen tegenstrijdig.

Nu is de zomerperiode begonnen en markten verkeren dan in een fase van relatieve rust. Omzetten zijn laag en er gebeurt dus niet zoveel op de beurs. Het politieke gekrakeel in Europa en in de VS krijgt dan gemakkelijk de overhand, maar heeft op markten weinig invloed. Waarschijnlijk is de eerstvolgende belangrijke politieke gebeurtenis de verkiezing van een nieuwe Amerikaanse president en dat duurt nog wel even.

Ondertussen is er onderhuids wel wat aan de hand. Aandelenkoersen stijgen nog steeds en dat gaat zelfs in een gestaag tempo. Van echte topvorming is nergens sprake. Het enige zorgelijke op de aandelenmarkten is het feit dat de koersstijgingen van grote indices zoals de S&P 500 en de MSCI Wereld Index door steeds minder aandelen gedragen wordt. Zo is er in de VS niet meer sprake van de Magnificent 7, maar van de Magnificent 3. 4 van de 7 aandelen die de kar dit voorjaar trokken zijn al afgehaakt. Alleen, de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken verslapt maar weinig. Dat kan alleen als er aan de zwakke kant van het spectrum sprake is van bodemvorming. Andere sectoren moeten de kar gaan trekken als de grote tech-aandelen het af laten weten. En dat lijkt precies aan de gang te zijn. Normaal gesproken gaat zo’n transitie met geweld gepaard. Beleggers verkopen eerst en kopen dan pas later terug met grote schokken tot gevolg. Maar dat hoeft natuurlijk niet altijd zo te gaan.

Nu nog Nvidia kopen is vragen om ongelukken. En het seizoen voor aandelen is niet goed. Voeg daarbij de vreemde bewegingen op de obligatiemarkten en u zult zich wellicht kunnen voorstellen, dat wij niet staan te springen om op dit moment meer aandelen te kopen. Posities wisselen kan dan wel. Zwakke broeders eruit en dan niet direct opnieuw andere aandelen aankopen, maar wachten op de volgende correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Want dat die er gaat komen is zeker, al was het maar omdat veel indices inmiddels erg ver van hun 200-daags gemiddelde af zijn geweken. Het is wat dit betreft tijd voor “Mean ReversionTerugkeer naar het lange termijn gemiddelde. Copyright Vladeracken”, een adempauze, die de koersen weer dichter bij hun meerjarige gemiddelden brengt.

AEX Index op dagbasis (figuur 1)


Figuur 1 AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, daggrafiek

In de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken in figuur 1 is goed te zien dat er van topvorming nog geen sprake is. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is een van de leidende indices van dit jaar dankzij het grote aantal chipfondsen en financialsDe banken, effectenbedrijven en verzekeringsmaatschappijen. Copyright Vladeracken in de index. Afgelopen week werd zelfs een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken weer met een sprongetje omhoog afgesloten waarmee de opwaartse trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken wederom is bevestigd. Wel tekent zich langzaam maar zeker een opgaande wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken af, een beweging waarbij de onder en bovenkant van het kanaal steeds dichter bij elkaar komen. De wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken is omhoog gericht maar wordt doorgaans met geweld in tegenovergestelde richting, hier dus omlaag, gebroken. En het MA200 ligt met een waarde van 828 wel erg ver onder de huidige koers, terwijl indicatoren (overigens logisch in een wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken-patroon) negatief divergeren. Daarmee is het beeld duidelijk “overbought” te noemen, maar is er nog geen acute reden tot zorg. “Mean reversionTerugkeer naar het lange termijn gemiddelde. Copyright Vladeracken” kan wel leiden tot stevige correcties richting 895, en daarna zelfs tot ergens tussen 829 en 859. Dat zou heel gezond zijn en mag niet als overdreven negatief gezien worden.

AMX Index op weekbasis (figuur 2)


Figuur 2 AMX Index, weekgrafiek

Dat de markt erg smal aan het worden is, moge uit figuur 2 blijken. Daar ziet u een weekgrafiek van de AMX Index, zeg maar het tweede garnituur in Amsterdam. Dit beeld is veel minder sterk dan dat van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken om niet te zeggen ronduit negatief. Er was sprake van een kopschouderbodem, maar toen de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken niet doorzette zakte de index met geweld terug tot onder het niveau van de rechter schouder. En dat is technisch gezien erg gevaarlijk, een daling tot zelfs onder de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken rond 750 (waar de kop van de kopschouder haar bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken vond) is nu heel goed mogelijk. En hier wijst juist niets erop, dat aan de daling een vroegtijdig einde gaat komen. De AMX Index is een short-kandidaat, waar een hervatting van de lange termijn opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken voorlopig nog niet in beeld is.

Best presterende Vladeracken-model van Today’s in 2024:
Today’s Prijs<Waarde Methodiek…………………………15,3 %
Best presterende model van Today’s in 2024:
Today’s Global ESG Sustainable Equity……………….13,0 %

DAX Index op weekbasis (figuur 3)


Figuur 3 DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken, weekgrafiek

Nog een beeld dat aanzienlijk zwakker is dan dat van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, maar wel beter dan dat van de AMX Index, vindt u in figuur 3. De DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken beweegt al enkele weken in een min of meer zijwaartse richting en hier zou zelfs sprake kunnen zijn van een top in wording. Maar het is nog te vroeg om het beeld te kunnen duiden, want voor hetzelfde geld is de DAX met een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken bezig waarbij toch steeds een net iets hogere koers ten opzichte van de vorige top wordt bereikt en elke bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken ook weer net iets hoger dan de vorige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken komt te liggen. Dat zou dan een “running correction” zijn, een sterk patroon dat daarna een versnelling van de opwaartse trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken inluidt. Waarschijnlijk is dit scenario niet, maar zolang er geen duidelijkheid is, is het gevaarlijk om daarop vooruit te gaan lopen. De DAX geeft momenteel geen uitsluitsel maar blijft al wel achter. Als de koers nu gaat dalen, dan is het koersdoel 16.300.

De Nasdaq 100 Index op weekbasis (figuur 4)


Figuur 4 Nasdaq 100 IndexEen index samengesteld uit de 100 naar marktwaarde gemeten grootste, meest verhandelde, nonfinancial aandelen met een notering op de Amerikaanse schermenbeurs. Copyright Vladeracken, weekgrafiek

De S&P 500 Index en de in figuur 4 getoonde Nasdaq 100 IndexEen index samengesteld uit de 100 naar marktwaarde gemeten grootste, meest verhandelde, nonfinancial aandelen met een notering op de Amerikaanse schermenbeurs. Copyright Vladeracken zijn de sterkste twee van de grotere indices. Vrijdag werd opnieuw een flinke stap omhoog gezet resulterend in weer een mooie grote witte candle. Hier is in het geheel geen sprake van topvorming. Echte dalingen moeten dus op korte termijn niet verwacht worden, maar het beeld begint wel trekjes te krijgen van blow-off-achtige patronen. In zo’n fase zal de spoeling voortdurend dunner worden maar worden de koersstijgingen van de paar winnaars wel steeds extremer. Dat eindigt altijd in een tranendal, maar vooraf valt niet te zeggen hoe groot de stijging in de laatste fase zal zijn. Of je nu 80 keer of 100 keer de winst voor Nvidia betaalt, dat maakt in zo’n fase niet meer uit. En aangezien deze onderneming (en met Nvidia nog een paar andere tech-bedrijven) inmiddels enorm zwaar in de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken 100 en de S&P 500 wegen, kunnen zij in hun eentje de opwaartse trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken nog zelfs doen versnellen. Ook hier kan in feite slechts één negatief punt benoemd worden en dat is de afstand tot het MA40-weken (dat overeenkomt met het MA 200-dagen). Een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken vanaf het huidige niveau tot circa 18.400 zou slechts normaal zijn en brengt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken zelf niet in gevaar. Maar als een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken daarheen snel verloopt en die steun het vervolgens niet houdt, dan kan het heel erg snel verder omlaag gaan.

De rente in de VS en in Europa (figuur 5)


Figuur 5 BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken FutureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken en 10 Year Treasury Index, weekgrafiek

In figuur 5 is goed te zien waar onze zorg in de inleiding vandaan komt. De bovenste koersgrafiek, die van de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken Index, toont een daling hetgeen betekent dat de lange termijn rente in Europa afgelopen weken is gestegen. De onderste grafiek vertoonde aanvankelijk ook een daling, maar die werd in de eerste week van juli ongedaan gemaakt. Dat beeld ziet er per saldo veel positiever uit en kondigt in feite een daling van de lange rente in de VS aan. En dat lijkt haaks te staan op de economische realiteit. Toch zijn wij voorstander van het verlengen van de gemiddelde looptijd van obligatieportefeuilles ook in €. En daarom hebben wij eind juni een volgende stap gezet met de aankoop van aandelen in het Blue Bay Investment Grade Bond fund, een obligatiefonds van een gerenommeerd obligatiehuis met een prima track record. Als de rente inderdaad gaat dalen verwachten wij daar met dit fonds van te kunnen profiteren. Wij blijven bij onze koersdoelen voor de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken FutureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken richting 141 en voor de Amerikaanse 10 Jaars Treasury Index richting 117.

De US$ en de € (figuur 6)


Figuur 6 US$ versus €, maandgrafiek

De rentedaling in de VS afgelopen week zorgde opnieuw voor een ommekeer in de $-koers. Op de weekgrafiek in figuur 6 is dat nog niet in een doorbraak omlaag geresulteerd, maar tekenend is wel, dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken omlaag heftiger was dan de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken omhoog toen de ECB haar rentetarief voor het eerst sinds lang weer verlaagde, enkele weken geleden. Onderin de figuur hebben wij een oplopende blauwe trendlijn getekend. Als die gebroken wordt, dan is het alle hens aan dek met een eerste koersdoel rond 0,89, maar daarna al snel 0,86. De $ is geen goede plek om als belegger te vertoeven momenteel!

Brentolie in US$ per vat (figuur 7)


Figuur 7 Brentolie in US$ per vat, weekgrafiek

Een van de redenen waarom wij denken, dat de industriële cyclus uit een dal omhoog aan het kruipen is, is de koersontwikkeling van de olieprijzen op de wereldmarkt. Zowel Brentolie als de OPEC Olie Index lijken rijp voor een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog. En dat is raar als men uitgaat van een recessie in de wereld. Want waar komt dan de vraag vandaan die tot hogere prijzen leidt? Echt positief mag men pas worden als Brentolie boven US$98 per vat noteert, maar dan is de belegger al rijkelijk laat. Goed voor de inflatie is dit beeld ook niet. Het is misschien wel de kanarie in de kolenmijn, die ons erop wijst, dat een eventuele rentedaling geen lang leven beschoren zal zijn.

Het Goud (figuur 8)


Figuur 8 Goud in US$ per troy ounce, weekgrafiek

Nog zo’n gevaarlijk beeld is in figuur 8 te vinden. Voor beleggers in goud is dit beeld erg goed, want met name in de onderste grafiek, waar de koersontwikkeling van een troy ounce goud in € is te zien, is een bullish patroon te zien, een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in de vorm van een vlaggetje. De kans dat goud hieruit naar boven toe uitbreekt is erg groot. Maar voor het inflatiebeeld en dus de rente is dit niet goed. Eerder schreven wij, dat in de huidige correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken goud wel eens tot US$2.075 per troy ounce terug zou kunnen zakken. Maar het begint erop te lijken, dat wij dat punt niet meer gaan zien en dat de opwaartse trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken al eerder zal worden hervat. Per saldo is en blijft ons koersdoel nog steeds US$2.475 per troy ounce op middellange termijn. Nog hogere targets zijn zeer wel denkbaar, maar het is nu nog te vroeg om daar op vooruit te lopen.

Today’s Wealth Management, Vladeracken en DMA Europe

Op 30 mei 2024 heeft De Nederlandsche Bank NV een verklaring van geen bezwaar afgegeven, ten aanzien van de deelname van het Zuid-Afrikaanse SCM DMA (Pty) Ltd. (“SCM DMA”) in Today’s Group BV. SCM DMA mag daarmee haar belang in Today’s Group BV uitbreiden tot een meerderheidsbelang. SCM DMA had begin 2023 al een klein belang aangekocht in Today’s Group BV. Dat belang is op 1 juli 2024 uitgebreid tot net boven 50%. De rest van de onderneming was en is in handen van de zittende directie. Daarnaast is per 1 juli 2024 Today’s Group BV omgedoopt tot DMA Europe BV. Voor klanten van onze onderneming verandert er vooralsnog niets aangezien de vennootschap de handelsnamen Today’s Wealth Management, Today’s Group en Vladeracken blijft voeren. Maar de gedeeltelijke overname heeft onder meer als doel het vervangen van al onze IT-systemen door een nieuw platform. Dat platform gaat in de tweede helft van 2024 geïntroduceerd worden en zal vervolgens met name de wijze waarop wij informatie uitwisselen met onze klanten gaan moderniseren.

SCM DMA is een softwarebedrijf, dat zich heeft gespecialiseerd in het bouwen van een IT-platform ten behoeve van onafhankelijke beleggingsondernemingen, waarbij het uitgangspunt is, dat het niet uit moet hoeven maken waar een cliënt van een beleggingsonderneming bankiert. SCM DMA beoogt klanten toegang te geven tot al hun financiële en andere informatie en documentatie in één omgeving. Tegelijkertijd beoogt het platform het management van klantportefeuilles te stroomlijnen en de monitoring van risico’s (zowel financiële als duurzaamheidsrisico’s) door beleggingsondernemingen te moderniseren. In Zuid-Afrika is de onderneming inmiddels marktleider en met de deelname in Today’s Group BV waagt zij de stap naar de EU.

Wij zijn bijzonder verheugd met de komst van deze sterke partner.

Beleggen bij DMA Europe (voorheen Today’s Group en Vladeracken)

Drie modellen van onze onderneming draaien momenteel prima. Zowel aan de obligatiekant (defensieve en neutrale portefeuilles) als aan de langere termijn aandelenkant (Today’s Global Quality ESG en Prijs<Waarde) wordt prima van de huidige marktontwikkeling geprofiteerd, zij het dat alleen de PrijsWaarde Methodiek momenteel in de buurt van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken komt (maar ook achterblijft). Zoals gezegd is in de obligatieportefeuilles een volgende stap gezet met de verlenging van de gemiddelde looptijd door de aankoop van een positie in het Blue Bay Investment Grade Bond Fund. Waar obligaties dit jaar een negatief rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken hebben laten zien is onze obligatieportefeuille per saldo 1,4% opgelopen dit jaar (netto na kosten). Dat helpt enorm in de neutrale en defensieve portefeuilles, die daarmee gemiddeld in de eerste zes maanden boven 5% zijn uitgekomen, inclusief kosten. Alleen onze MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken-modellen blijven achter, met name omdat wij de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken in de laatste paar MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken-aandelen gemist hebben en daar nu niet meer achteraan willen lopen. In die modellen hebben wij de afgelopen weken schoon schip gemaakt door aandelen Galapagos (Benelux Selector) en het Franse SRP (Europa Selector) te verkopen. Ook is de positie in het LO Health Tech Fund geliquideerd (Fund Selector). Wij zijn momenteel bezig om onze momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken-modellen te herzien, enerzijds omdat de prestaties van deze modellen flink achterblijven bij wat had moeten worden verwacht en anderzijds omdat er momenteel binnen DMA Europe teveel modellen gebruikt worden, wat de beheersbaarheid van ons beleggingsbeleid niet ten goede komt.

Tabel 1 Resultaten Today’s-modellen (Vladeracken) *

Risico profiel Methode 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 t/m 5/7 Jaar doel
Zeer defensief Pensioenportefeuilles 5,7% -/-7,4% 9,7% -/-0,2% 4,5% -/-9,8% 6,4% 5,3% 4 %
Matig / fondsen Fund Selector 5,5% -/-5,4% 13,9% -/-7,2% 11,5% -/-11,0% 5,1% 3,2% 5 %
Matig Mix aandelen / obl. 10,7% -/-6,7% 17,0% 0,0% 10,3% -/-13,3% 7,6% 6,3% 5 %
Normaal aandelen Prijs<Waarde 12,5% -/-23,1% 22,6% -/-3,3% 35,4% -/-13,0% 14,9% 15,3% 8 %
Actief aandelen Benelux Selector 23,7% 0,6% 22,4% 5,8% 11,2% -/-8,2% 1,1% -/-8,1% 8 %
Europa Selector 8,2% -/-21,0% 15,4% 15,2% 5,9% -/-1,3% -/-8,7% -/-7,2% 8 %
Today’s ESG Sustainable Equities -/-2,9% 35,6% 10,6% 27,4% -/-19,7% 28,3% 13,0% 10 %
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 12,7% -/-10,4% 23,9% 3,3% 27,8% -/-13,7% 14,2% 18,7%
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 6,5% -/-14,3% 24,8% -/-5,1% 21,0% -/-11,7% 19,2% 10,1%

* Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken staat gepland voor maandag 5 augustus 2024.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze websites, www.vladeracken.nl & www.todaysgroup.nl.

Blog, Twitter & Linked-In
Op de website www.vladeracken.nl en sinds november 2020 ook op www.todaysgroup.nl kunt u onder “Onze Research” artikelen vinden over de effecten waarin wij al dan niet beleggen evenals een wekelijkse update van onze beleggingsvisie. Wie zich in het Linked-In-netwerk opgeeft als contact van G.K. van Dommelen, wordt vervolgens doorlopend van nieuwe publicaties op de hoogte gebracht.

Reeds besproken onderwerpen:

Algemeen

Onze ESG-politiek

– Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en voor 2020?

– Onze macro-economische- en rentevisie

– De Japanse beurs

– De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Aandelen

– Vastgoed: Corio, Meerdervoort Amaliawolde, Unibail-Rodamco, Wereldhave

– Aandelen: Aalberts, AB Inbev, Alten, Andritz, Aquafil, Arcadis, Atos, Avio, Azimut, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Falck Renewables, Fugro, Hannover RE, Heineken (Holding), Hermès, ING, Koninklijke Olie, MTU Aero Engine, Nokian Renkaat, Novo Nordisk, Oeneo, Philips, Prosegur, Prosegur Cash, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Solvay, Talanx, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen

– Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken

Overige onderwerpen

– Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische Dollar, het Britse £, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta noteNaast normaal schuldpapier wordt hiermede ook gedoeld op effecten op grondstoffen of andere onderliggende waarden waarbij in het product een obligatiecompenent is verwerkt. Copyright Vladeracken, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement

– Volatility, handelssytemen, derivaten, ETF’s, Fund Selector, TCO.

– TA Indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omenvan James R. Miekka. Het is een patroon uit de Technische Analyse. Miekka wilde daarmede een market crash voorspellen. Het bestaat uit een combinatie van een aantal indicatoren: 1. Het 52-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken en de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken waarvan de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken op de New York Stock Exchange moeten beide groter zijn dan 2,2% van het aantal fondsen verhandeld op de genoemde beurs. Later werden er veranderingen aangebracht in deze regel. Men ging spreken van 2,5% en vooral van 2,8%, maar in het laaatste geval betrof het niet het totaal aantal verhandelde fondsen maar de som van de stijgers en dalers. Hiermede werd ingespeeld op een veel voorkomende kritiek omdat in het totaal aantal verhandelde fondsen zich ook veel fondsen zouden bevinden waarvan slechts sporadisch een koers werd vastgesteld; 2. Het kleinste van deze getallen moet groter zijn dan 75. Deze regel lieten latere analisten vallen, omdat hij eigenljk al besloten ligt in de eerste. Indien er 3200 tot 3300 fondsen in totaal verhandeld worden is 2,2% net iets minder dan 75; 3. Het 10-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New York Stock Exchange Composite moet stijgend zijn. Miekka heeft calibraties uitgerekend ten behoeve van andere beurzen zodat deze ook kunnen worden gebruikt; 4. De McClellan Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis negatief; 5. De nieuwe 52-weeks New High is niet groter dan 2 maal de nieuwe 52-weeks New Low. Als alle vijf criteria op een en dezelfde dag voldoen aan bovenstaande eisen dan is er sprake van een niet-geconfirmeerd Hindenburg Omen. Er sprake van een geconfirmeerd Hindenburg Omen als zich binnen 36 dagen een tweede Hindenburg Omen voordoet. Er is vastgesteld dat dit patroon sinds 1985 in slechts 24% van de gevallen een crash voorspelde. Wel werd iedere crash voorafgegaan door een Hindenburg Omen. In 41% werd het signaal gevolgd door een “˜panic Sell Off’. In 71% van de gevallen volgde een daling van de beurs met tenminste 5%. In minder dan 5% bleek het signaal niet gevolgd te worden door een negatieve beurs. Copyright Vladeracken.

Obligaties

– Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland.

Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, First Trust Factor FX Fund, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunity, Lyxor SGI Double Short Bund, ProShares Ultra Short Treasury en het Robeco Global Dynamic Duration Fund.

– Credit Linked Notes, Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde.

High yield en bedrijfsobligaties van Altice, Amaliawolde, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS, Sunrise en Volkswagen.

Memory Coupon Notes op Aegon, Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch.

– MKB Obligaties van Air Berlin, Praktiker en TRFI Funding.

– Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, Friesland-Campina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev, Tennet, Tier 1, 2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s.

– Range Accrual Notes van de EIB en RBS.

– Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF.

Wet- en regelgeving

Cliëntclassificatie en Vermogensbeheer, Privacy policy, Total Cost of Ownership, SRI, Corporate Governance en Ethiek, SFDR, UN Sustainability Goals en ESG

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.