De Technische Belegger

Jaargang 26 • Nr 12 • 7 december 2020

De maand november kan zich bij het selecte gezelschap voegen van de beste maanden, die de effectenbeurzen in de loop van de tijd meemaakten. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken steeg in die periode met 9,4% en daarmede was hij lang niet de beste. De DAX glorieerde met 15%, De DJIA en de S&P500 stegen respectievelijk met 11,8% en 10,7% De Nikkei pakte 11,4%. En hiermee was het feest niet afgelopen, want de eerste week van december steeg de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken nog eens met +1,7%, de DJIA +1,9%, de S&P500 +2,1%, de Nikkei +1% en de DAX deed het deze week iets minder en steeg slechts met 0,06%. Dit feest gaat zo niet lang meer duren. Zoals gezegd zijn deze successen ongehoord en werden zij behaald in een langdurende periode (die veel langer was dan ons lief is). Wij zullen u hieronder laten zien dat de beurzen nu op ramkoers liggen. Het plaatje is overal sterk overbought en dan hebben wij het niet alleen over de daggrafieken. Ook de weekgrafieken zijn hun ruimte kwijt. De maandgrafieken liggen tegen hun grenzen aan. Toch zijn er gezien de wereldproblemen ook wel een aantal positieve feiten te melden. Het tijdperk Trump is zich aan het afsluiten. Hijzelf is nog druk bezig met zijn fraude theorie, voor andere zaken heeft hij geen tijd. Corona is in zijn ogen een probleem, dat achter hem ligt, ondanks het feit dat het aantal doden dat dagelijks gemeld wordt nu met bijna drieduizend het dodental van de aanval op de Twin Towers benadert. Het jaar 2021 wordt (gelukkig) het jaar van de Covid-vaccins. De economie zal sterk verbeteren. BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken, hoe het ook afloopt, is geen wereldprobleem. Europa krijgt misschien een schok maar Amerika noch Azië gaan daar iets onder lijden. De effectenbeurzen zullen daardoor dus niet zwaar beïnvloed worden. De markt zal overvoerd worden met liquiditeiten want er wordt nog lang geen einde gesteld aan de grote stroom, die dagelijks in de markt gepompt wordt. Er blijft dus weinig anders over dan de overtrokken situatie waarin de beurzen zich op dit moment bevinden. Wanneer de bijl zal vallen is natuurlijk niet duidelijk. Wij geven het niet veel tijd meer. Misschien nog 3 à 4 weken van rust maar langer gaat de euforie niet duren. Een terugval kan ook langzaam geschieden, misschien een langer durende consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken? Wij zijn niet negatief maar wij zijn er wel van overtuigd dat beleggers voorlopig zeer kalm moeten blijven. En winst nemen heeft nog nooit iemand arm gemaakt.

De AEX Index op dagbasis (fig. 1)

In figuur 1 waarin de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken staat afgebeeld met zijn dagkoersen, is het opvallend dat de overbought positie, waarover wij het hierboven hadden niet terug te vinden is in de indicatoren. Integendeel zij liggen redelijk laag. Er is nog genoeg ruimte, maar de vraag is of dit nog invloed gaat hebben. In ieder geval wordt er al sinds 12 november negatief gedivergeerd want sinds die datum zijn zij achtergebleven bij de koersstijging. Het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram is dalende en de rode lijn heeft de blauwe gekruist. Dit is gewoon een negatief beeld. Maar de CCI geeft aan dat er nog een periode van (beperkte) stijging aan kan komen. Het gevaar is dus niet duidelijk zichtbaar in de indicatoren maar wel in de beide gemiddeldes en de plaats daartegenover van de koersen. De afstand van de laatste koers tot het MA200 bedraagt nu 15,1%. In de theorie van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken is geen maximaal mogelijke afstand te vinden. Wel spreekt men over de dwingende kracht van de Mean ReversionTerugkeer naar het lange termijn gemiddelde. Copyright Vladeracken. De koersen hebben de neiging om terug te keren naar hun gemiddelde en hoe verder ze daarvan verwijderd zijn hoe bedreigender deze kracht wordt. Met 15,11% is de afstand groot. Afgelopen week is het MA200 gaan stijgen en dat heeft een positief effect, want als de koersstijging minder is dan de stijging van het MA200, wordt de afstand automatisch kleiner. Dit gaat de 15,1% natuurlijk niet tot nul terugbrengen, maar het kan wel helpen om de terugval uit te stellen. Onze conclusie is dan ook dat wij voor een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken staan maar deze kan nog even op zich laten wachten. Het is mogelijk dat de beurs de vorige top van 14 februari op 629,23 nog gaat opzoeken maar verder zien wij het niet gaan. Mocht de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zich in de komende periode voordoen dan is er op het niveau van het MA50 (nu 575) steun te vinden. Als deze steun niet sterk genoeg is dan is er het MA200 (nu 544) maar wij gaan ervan uit dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken niet zover zal gaan.

Best presterende product van Vladeracken in 2020:
Vladeracken Europa Selector                           12,3%

De Nikkei Dow jones Index (81NKDow) op weekbasis (fig. 2)

In figuur 2 vindt u de hoofdindex uit Japan op weekbasis. De indicatoren onder in de figuur tonen nog weinig verzwakking anders dan de CCI die de daling heeft ingezet, maar hierdoor heeft hij opnieuw wat ruimte gekregen mocht er nog een opleving komen. De andere twee tonen geen verzwakking. Ook zij liggen hoog. Dat geldt zeker voor de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen de beide lijnen van het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram liggen ver uit elkaar. Een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken lijkt niet lang meer uit te blijven. Daarboven ziet men dat beide gemiddeldes stijgen maar de afstand tussen de koers en het MA200 is nu 20%. Als men daarbij in aanmerking neemt dat de indicatoren op de daggrafiek van de Nikkei DJ Index alle drie dalende zijn dan weet men dat een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken niet lang meer kan uitblijven. Met deze 20% steekt de Japanse beurs duidelijk uit boven de andere representatieve indexen. Maar voor iedere beurs geldt, dat de koersen ver van hun MA200 liggen. Wereldwijd zijn de beurzen wat dit betreft zeer met elkaar in overeenstemming. Als wij de Nikkei hier tonen dan doen wij dat omdat de afstand het grootst is, maar de 15% die men veelal bij andere beurzen tegenkomt is ook hoog om niet te zeggen te hoog. Voor wat het weekplaatje betreft is de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken nabij.

De S&P 500 Index op maandbasis (fig. 3)

Bij de S&P500 Index ligt de koers 17% boven het MA200. In de figuur hebben wij dat niet getekend, maar het volstaat met te zeggen dat 17% hoog is.

Onder in de figuur staan de drie indicatoren die alle drie hoog liggen maar nog steeds stijgende zijn. Een daling wordt nog niet voorspeld, maar met het beeld dat u ziet weet u dat deze niet lang meer kan uitblijven. Figuur 1, figuur 2 en ook figuur 3 laten dus zien dat de beurzen op hun tanden lopen. Wanneer de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zich gaat inzetten is niet af te leiden uit de beelden die wij u laten zien. Maar als men speculatief wil zijn dan kan men uitgaan van het feit dat op 5 januari een belangrijke verkiezing gehouden gaat worden in Georgië in de V.S. Als de Republikeinen daar beide zetels veroveren dan kan dit nieuws zeer negatief uitpakken voor de beurs. Mochten de Democraten daar twee zetels winnen dan zal dat een grote opluchting zijn voor Amerika en voor de wereld. Dit zal een matigende invloed hebben op iedere reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken die zich in gaat zetten.

De rente (fig. 4)

Terwijl het op de aandelenmarkten een uitslaande brand leek, bleef de obligatiemarkt verhoudingsgewijs erg rustig. Men had kunnen verwachten, dat de rente flink zou zijn gestegen, geld dat in aandelen belegd wordt moet immers ergens vandaan komen en dan zijn de obligatiemarkten en de aandelenmarkten vaak communicerende vaten. Maar dat was afgelopen maand niet het geval. De rente steeg wel iets op de kapitaalmarkten, maar de stijging mocht geen naam hebben. En dat heeft ongetwijfeld alles te maken met het feit dat de Corona-pandemie nog altijd absoluut niet onder controle is in het Westen, en dat daarmee het kerstseizoen in de meeste economieën dit jaar in duigen valt, althans in commerciële zin. En dat betekent weer, dat het verruimende beleid van Centrale Banken voorlopig nog wel aan zal houden. Dat ondertussen zowel in Europa als in de VS aanvullende financiering maar niet van de grond wil komen helpt natuurlijk ook niet. Maar optimisme is de mens niet vreemd, dus terwijl het rauwe realisme zorgt voor een stabiel blijvende rente, richten beleggers in de aandelenmarkten zich op de komst van de Corona-vaccins, met de ontwikkelingen van de afgelopen maand als logisch gevolg, zowel voor aandelen als voor obligaties.

De US$ en de € (fig. 5)

Veel belangrijker voor de toekomst op financiële markten is de ontwikkeling die de $ doormaakte afgelopen maand ten opzichte van de €. Want de koers van de $ is door een zeer belangrijke oplopende steunlijn gezakt. Die lijn, rechtsonder in figuur 5, hebben wij al een paar jaar in het vizier. Deze steunlijn markeert een correctiefase in de koersontwikkeling van de $ t.o.v. de €, die al sinds 2008 bestaat. De maandgrafiek in figuur 5 laat zien dat de zeer lange termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken dalend is en dat de periode sinds 2008 er een van herstel voor de $ was ten opzichte van de €. Maar daaraan is dus nu een einde gekomen. Er ligt nog een sterke steun op 82,50. Die kan nog voor oponthoud zorgen, maar de weg omlaag naar het dieptepunt uit 2008 ligt wat ons betreft open. En in fundamentele zin is hier een hele duidelijke verklaring voor. Waar de Amerikanen maar voortploeteren met enorme begrotingstekorten en daarbij voortdurend $’s erbij drukken en een FED, die uiterst verruimend werkt waar zij juist verkrappend zou moeten zijn, staat Europa, dat juist een volgende stap heeft gezet in de versterking van de eigen munt, door de invoering van de eerste echte Eurobond. Bovendien werkt het vertrek van Groot Brittannië ook versterkend en is de discussie over het op orde brengen van de eigen staatshuishouding binnen Europa, zodra de Covid-pandemie voorbij is, alweer losgebarsten. Wij hebben dit al veelvuldig geschreven in de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken: de $ is fundamenteel zwakker dan de € en dat betekent dat pari minder waarschijnlijk is op termijn dan 2$ per €.

De prijs van een vat Brent-olie (fig. 6)

Dat de olieprijzen iets zijn opgelopen in een fase waarin de $ verder is gedaald mag geen verbazing wekken. Maar ook hier is maar erg weinig beweging te zien geweest. Gemeten in € is de prijs van een vat olie zelfs wat gedaald afgelopen maand. En wij zien deze ontwikkeling niet snel veranderen. De koers kan, in $’s, best nog wat omhoog, maar veel ruimte is er niet en men moet er vanuit gaan, dat per saldo de olieprijzen in een langjarige zijwaartse trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken terecht zullen komen waarbij de grenzen van de trading range op dit moment bepaald worden. In de figuur hebben wij een gooi gedaan naar deze range, US$ 33 aan de onderkant en US$ 53 aan de bovenkant voor Brent olie.

Goud (fig. 7)

Het goud reageerde wel scherp op de doorbraak van de $. Maar dit krachtige herstel heeft nog niet voor een doorbraak gezorgd. Toch zien wij de toekomst voor goud met vertrouwen tegemoet. Er was een financieel specialist afgelopen maand, die met een boek kwam waarin hij stelde dat goud een vaste waarde zou moeten zijn in elke portefeuille. Wij vinden dat al heel lang. De enorme hoeveelheid geld

 

die door overheden in de economieën gepompt wordt kan nooit worden terugbetaald als er niet een stevige inflatie ontstaat of de productiviteit in de economie drastisch toeneemt. Beiden zijn in geen velden of wegen te bekennen. Een rentestijging is funest voor de meeste overheidsbalansen in de hele wereld. En dus blijft elk probleem met meer geld opgelost worden en wordt daarmee het geldhoeveelheid almaar groter. Als eenmaal het vertrouwen in de eigen munt wegvalt, kan het snel gaan en dan is goud een van de weinige alternatieven.

Fusie Vladeracken en Today’s Group

Per 1 november 2020 is Vladeracken formeel opgegaan in de Today’s Group. Er wordt nu hard gewerkt aan de integratie van de beide bedrijven. Zo zijn voor alle cliënten van Vladeracken, die bij InsingerGilissen bankierden, nieuwe rekeningen geopend bij Caseis Bank NV, het voormalige Kas Bank NV. De volgende stap is inmiddels in gang gezet, het benaderen van cliënten van Vladeracken met een rekening bij Binck Bank NV. Voor hen moet in veel gevallen alleen een nieuw contract voor vermogensbeheer worden opgesteld, maar dat gaat wel gepaard met de overdracht van een cliëntendossier, dat in het formaat van Today’s Group BV moet worden opgezet. En dat is een intensief proces. Zo is het de bedoeling dat elke cliënt toegang krijgt tot een eigen portaal, waarin niet alleen de portefeuille zichtbaar wordt maar ook alle klantinformatie, effectenrapportages etc. beschikbaar komen. Toegang tot dit portaal valt samen met de feitelijke opzet van het klantendossier binnen de nieuwe omgeving. Ondertussen zijn de modellen en producten van Vladeracken nu ondergebracht bij de Today’s Group, maar is daar nog niet gewerkt aan de integratie van deze modellen. In het beleggingsbeleid voor onze klanten is dan ook niets veranderd en dat zal voorlopig ook zo blijven.

Beleggen bij Vladeracken

En dat is maar goed ook, want waar onze modellen gedurende de zomer enigszins achterbleven is de maand november er een van een enorme inhaalslag geworden. De meest actieve portefeuilles hebben inmiddels niet alleen de verliezen weggewerkt, maar zijn zelfs de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken voorbij gestreefd. Waardevermeerderingen van 14% of hoger waren eerder regel dan uitzondering. En de andere portefeuilles hebben het grootste deel van de achterstand afgelopen maand ingelopen. Her en der zijn nog verliezen zichtbaar, maar deze zijn niet erg groot meer. Of ze in december nog geheel kunnen worden weggewerkt is nog een open vraag, maar aangezien onze visie voor de komende weken niet negatief is, zou dat nog heel goed kunnen.

Methode De Ost

De verkiezingen in de VS waren, net zoals bij voorgaande verkiezingen, voor velen een bron van onzekerheid. Nochtans, sinds het jaar 1789 zijn er vrijwel evenveel democratische als republikeinse presidenten geweest. Er waren er bij tegen wie afzettingsprocedures gestart werden, sommigen werden zelfs het slachtoffer van een aanslag. Tezelfdertijd stegen zowel de Dow Jones als de S&P 500 tijdens de laatste 100 jaar met gemiddeld 10% per jaar. Weinig correlatie dus.

Wij hebben hier en daar wat bijgekocht. Lagere prijzen die ontstaan door onzekerheid in de markt willen wij benutten. Het blijft wel van essentieel belang dat we ijzersterke bedrijven kopen. En dat is wel weer gebleken:

  • Arista: groei tov vorig kwartaal, echter nog net onder niveau van vorig jaar. De ontwikkelingen van het bedrijf blijven positief. Goed nieuws is ook dat Arista zelf aandelen blijft inkopen. Wanneer een aandeel goedkoop is, en het bedrijf beschikt over veel extra cash (in Arista’s geval ongeveer $1 miljard met zo goed als geen schulden), getuigt dit van goed bestuur;
  • Games Workshop: kondigde aan dat het een winstgroei van om en nabij de 30% dit jaar Bijzonder sterk. Het aandeel zakte echter tov de recente record-koers, wij kochten bij;
  • The Trade Desk: publiceerde erg sterke groeicijfers, maar is aan de dure kant, wij verkochten vrijwel de gehele positie;
  • Revolve: toonde stagnatie in omzet, maar verhoging van de winsten.
  • XPEL: een nieuwe aankoop in onze portefeuilles. XPEL maakt protectie-films voor auto’s en huisramen. XPEL kwam met sterke resultaten: 22% omzetgroei voor de afgelopen 9 maanden en de winst steeg met 30%.

Volgende week komen meer bedrijven met updates. Als we vaststellen dat sommige van onze bedrijven groeiende winsten voorleggen, terwijl tegelijkertijd hun aankoopprijs zakt, dan weet u wat we zullen doen…..

 

 

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 4 januari 2020.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl.

 

 

Tabel 1 Resultaten Vladeracken-modellen *

Risico profiel Methode 2014 2015 2016

2017

2018 2019 2020
t/m 4/12
Jaar doel
Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 0,4 % 2,9 % -/-10,7% 5,7 % -/-7,4 % 9,7 % -/-0,7 % 4 %
Matig / fondsen Fund Selector 3,6 % -/- 1,5 % 1,1 % 5,5 % -/-5,4 % 13,9 % -/-8,3 % 5 %
Matig Mix aandelen / obl. -/-0,9 % 16,2 % -/-3,4 % 10,7 % -/-6,7 % 17,0 % -/-2,3 % 5 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde -/-16,0 % 23,2 % 0,2 % 12,5 % -/-23,1 % 22,6 % -/-3,0 % 8 %
Actief aandelen Benelux Selector -/-2,8 % 27,3 % 0,1 % 23,7 % 0,6 % 22,4 % 8,7 % 8 %
  Europa Selector -/-4,4 % 22,9 % 4,2 % 8,2 % -/-21,0 % 15,4 % 12,3 % 8 %
Hoog risico Jan de Ost Model **       17,2 % 7,6 % 27,1 % 63,3 % 10 %
                   
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 5,6 % 4,1 % 9,4 % 12,7 % -/-10,4 % 23,9 % 1,8 %  
  EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 1,2 % 3,9 % 0,7 % 6,5 % -/-14,3 % 24,8 % -/-5,5 %  

*   Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

 

 

** De portefeuille, die volgens de Methode van Jan de Ost wordt belegd, is een standaard portefeuille, die vanaf april 2016 geleidelijk is opgebouwd. In dat jaar was het resultaat uiteindelijk 26,8%. Vladeracken is eind 2018 begonnen met deze methodiek onder haar vleugels toe te passen. In het overzicht van het best presterende model wordt dit model nog niet meegenomen, omdat wij eerst voldoende ervaring willen opdoen met dit voor ons meest risicovolle model.

 

 

Blog, Twitter, Linked-In, IEX & Instagram

Op de website van Vladeracken kunt u in onze “Publicaties” artikelen vinden over de effecten waarin wij al dan niet beleggen evenals een wekelijkse update van onze beleggingsvisie. Deze artikelen hebben wij tevens gekoppeld aan een Twitter-, Instagram- en / of het Linked-In-netwerk. Wie zich aanmeldt als volger (Twitter) of wie zich in het Linked-In-netwerk opgeeft als contact van G.K. van Dommelen, wordt vervolgens doorlopend van nieuwe publicaties op de hoogte gebracht.

 

 

 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.