Jaargang 20 • Nr 6 • 2 juni 2014

De markten zijn in een opgewekte stemming. Overal worden nieuwe toppen gezet. Ook als men de markt in Nederland bekijkt en men corrigeert de index voor de uitgekeerde dividenden, is er sprake van een nieuwe top. De S&P500, de DJIA, de DAX en vele anderen lieten in de afgelopen weken allemaal een nieuw All-Time-High zien. Maar onder deze euforie gaat een heel ander beeld schuil. De sentimentindicatoren zijn het niet met de huidige ontwikkeling eens. En dat vertelt ons dat het niet allemaal goud is wat er blinkt. Om een paar voorbeelden te noemen: de CPR Index in Nederland gedraagt zich zonder meer slecht; de Amsterdamse AD-lijn is negatief; de omzetten bevestigen nergens de nieuwe toppen; ogenschijnlijk zijn  de markten niet overbought, maar als men naar de standaarddeviatie analyses kijkt dan is, dat wel degelijk het geval. Tot slot noemen wij ook enkele koersindicatoren. De MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken Analyses zijn vaak al langere tijd dalende. Daar zitten twee aspecten aan. Enerzijds is dit een signaal, dat de markten gaan dalen, maar anderzijds betekent een reeds langere tijd aan de gang zijnde daling van de indicatoren, dat al veel van de negatieve elementen in de markt zijn opgeruimd. De hierop volgende koersdaling zou dus minder kunnen zijn. In de vorige aflevering van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken wezen wij reeds op de zwakte van de huidige markt. Wij doen dat opnieuw en nu met grotere aandrang. Maar omdat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in de onderliggende factoren reeds ver is doorgeschreden zijn wij er minder van overtuigd dat de markt afstevent op een grotere correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Wel lijkt het zeker dat er duidelijke veranderingen op komst zijn. De rente en de dollar zijn beide op een punt gekomen dat er iets staat te gebeuren. Met name de rente zou wel eens de trigger kunnen zijn, die een omslag in de markt veroorzaakt. Het is dus tijd om voorzichtig te zijn en meer op liquiditeiten dan op beleggingen te vertrouwen.

De DJIA op dagbasis

In figuur 1 ziet u de Dow Jones Industrials IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste (industriële en financiële) aandelen van de beurs in New York en op de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken op dagbasis. Drie weken geleden werd er een top gezet op 16.735. Sinds de top op 31 december van 2013 is dat een stijging van 123 punten. Niet om naar huis te schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken maar de markt is stijgende en dat is voldoende om te stellen dat de uptrend die in 2009 werd ingezet nog steeds in takt is. Sinds februari van dit jaar zijn de koersen in een stijgende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken geraakt. Er zijn 4 aanrakingspunten geweest en normaliter is dat het moment waarop een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken volgt. Deze uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken vindt dan aan de onderkant plaats. Het zou ons niet verwonderen, als de theorie in dit geval gelijkt zou krijgen. Als men onder de koersen kijkt dan ziet men ten eerste een Zone Oscillator. En deze Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenheeft een top gezet. Op dit niveau is dat meestal een teken, dat de kracht uit de markt is en dat er een daling volgt. Nog verder naar beneden in de figuur ziet men de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Deze divergeert al sinds maart van dit jaar, toen het eerste aanrakingspunt werd gezet, negatief. Hij is nog stijgende maar de draai  is reeds aangekondigd. De conclusie moet zijn dat de DJIA op zeer korte termijn een daling gaat inzetten. En iedere koers beneden 16.341 verstoort de opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken.

Overigens gaf de S&P500 afgelopen vrijdag in ons handelssysteem een duidelijk verkoopsignaal.

De DJIA op weekbasis

In figuur 2 ziet u dezelfde index op weekbasis. De nieuwe top is duidelijk herkenbaar door de horizontale lijn. Het koersbeeld toont de hausse, waarin de markt zich bevindt, maar daaronder is het hommeles. Dat wil zeggen dat de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken zonder twijfel negatief divergeert, waarbij de laatste top niet meer door de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenwerd bevestigd. De Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken daaronder is nog steeds positief maar zodra de blauwe lijn de zwarte kruist is het gedaan met het optimisme dat uit de koersgrafiek straalt.

De DJIA op maandbasis

Ook in figuur 3 ziet u de DJIA maar nu op maandbasis. U ziet de gehele periode sinds 2009 waarin zich de hausse heeft voltrokken. Het is een mooi plaatje met een gestage groei van de DJIA. Het probleem zit hem opnieuw in de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder. Hij divergeert negatief en de bevestiging van de laatste top ontbreekt in het Histogram. De MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is ook dalende en dat al sinds januari.

Samenvattend

De DJIA is een gematigde index. Wij laten hem hier zien in drie timeframes om een evenwichtig beeld te tonen van de markten. Er zijn plaatjes die beter zijn, zoals dat van de Nikkei, maar in het algemeen zijn ze slechter. Wij concluderen uit dit gehele palet dat de markt op zijn tanden loopt. Een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken of misschien wel een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken zit in de lucht en als belegger is het goed u daarop voor te bereiden.

De Rente

In figuur 4 geven wij een beeld van de ontwikkeling van het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsobligaties op weekbasis. Gedurende de gehele hausse van de aandelenmarkten (dat is dus sinds 2009) daalde de rente (overigens dateert de inzet van de daling reeds van voor 1990 toen wereldwijd de rente een tussentijdse piek bereikte). En ook afgelopen week werd de daling voortgezet. Er zijn op dit moment geen duidelijke signalen (meer), die wijzen op een nu snel naderend einde van de rentedaling. Maar de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken, die rond de jaarwisseling in 2013 gezet werd op 1,48% is inmiddels dichtbij en de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken, wijst al er langer tijd op, dat het einde van de lange termijn rentedaling in zicht is. En als men dan bedenkt, dat de rente in historisch perspectief zeer, zeer laag ligt, lijkt het niet lang meer te zullen duren, voordat zich een omslag aandient. Concrete aanwijzingen andere dan die van de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken hebben wij niet, dus voorlopig kan de rente nog iets verder dalen.

Ook in de VS is de lange termijn rente (10- en 30-jaars) in de voorbije maanden weer flink gedaald. Ook hier is niet sprake van nieuwe dieptepunten maar wordt wel de oude bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken genaderd. In de media kan men hierover her en der verwondering lezen. De vermindering van het opkoopprogramma van de FED zou immers tot minder vraag moeten leiden en dus tot lagere prijzen van obligaties van de Amerikaanse overheid. En lagere obligatiekoersen betekent een hogere rente. Dat desondanks de rente toch gedaald is, heeft met twee andere gelijktijdige factoren te maken.
Op de eerste plaats is ook het tekort van de Amerikaanse overheid aan het dalen, dankzij de groeiende Amerikaanse economie, maar vooral ook dankzij de automatische bezuiniging van 10% over de gehele begrotingslinie, die werd doorgevoerd toen Obama en het Amerikaanse congres niet tot een vergelijk over de begroting konden komen.
Maar op de tweede plaats lijkt het erop dat de afnemende vraag van de FED meer dan gecompenseerd wordt door de toenemende liquiditeit in de wereld die steeds maar weer op zoek is naar rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken. Overal in de wereld wordt er gespaard, schulden worden afgelost en bankbalansen worden kleiner. Het geld dat daardoor vrijkomt zoekt een veilig heenkomen en vindt dat kennelijk in Amerikaanse TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken. Er is dus een gebrek aan kwalitatief goede obligaties en dat vindt zijn weerslag in een markt die geen enkel probleem heeft met het wegvallen van een grote speler zoals de FED in de afgelopen maanden is geweest.
Niet vergeten moet bovendien worden, dat de FED voorlopig alleen minder meer koopt. Ze koopt nog altijd TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, alleen minder dan voorheen.
Toch kan dit niet eeuwig worden volgehouden. Want als de rente blijft dalen, dan zal ook de inflatie blijven zakken en dan dreigt het gevaar van deflatie, een probleem dat voor overheden en centrale bankiers veel moeilijker onder controle te houden is dan een situatie van inflatie.
Voorlopig blijft de liquiditeit in de markt dus groot en de druk op de rente blijft dus bestaan, ook al is deze bijna niet meer aantrekkelijk voor belegging. Deze conclusie staat dus haaks op wat hierboven staat over de aandelenkoersen. Daarom vermoeden wij dat de rente voor de trigger zal gaan zorgen door (onverwacht scherp) te gaan stijgen, in lijn met wat de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken ons al enige tijd probeert te vertellen. Zijn waarschuwing staat al zo lang uit, dat het niet hoeft te verbazen als hij op korte termijn gelijk gaat krijgen. Maar zover is het nog niet. Gezien het feit echter dat de rente al sinds van voor 1990 (met de nodig oprispingen) aan het dalen is mag men niet verwachten dat er zich zo maar ineens grote stijgingen gaan voordoen. Maar zoals altijd zullen kleinere rentestijgingen grotere gevolgen hebben op de aandelenmarkten.
De twee horizontale lijnen in de grafiek zijn de trendlijnen. De vette dateert vanuit 1990 en de lichte lijn dateert van 2009. De 10-jaars rente moet dus stijgen tot 2,5% of 3,5% om te mogen stellen dat we met een lange termijn stijgende rente te maken hebben. Zolang deze niveaus niet gehaald zijn kan men slechts spreken van fluctuaties. Maar een stijging van het huidige niveau tot 2,5% is al een flinke renteschok en zal dus ontegenzeggelijk haar (negatieve) uitwerking op de aandelenmarkten hebben.

De US$ versus de €

De dollar heeft in de laatste vier weken een opmerkelijke opmars gemaakt. Vanuit een dieptepunt van 71,5 steeg hij naar een slotkoers afgelopen vrijdag van 73,3 (zie figuur 5). Mooi, maar het zegt nog niets. Zolang de eerste horde op 74,2 niet genomen is, zijn dit soort stijgingen niet anders dan normale fluctuaties. Maar de stijging volgde op een periode van duidelijk positieve divergenties in de indicatoren. Er zit nog genoeg ruimte om een verdere stijging mogelijk te maken. Deze kan echter wel onderbroken worden door een lichte daling gezien het feit dat de korte termijn enigszins overbought is. Een verder stijging zou stuiten op een zware weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 74,2. Hier komen de horizontale weerstandlijn en een dalende trendlijn samen. Dit type weerstandniveaus is altijd moeilijk te nemen. Overigens is deze stijging van de laatste vier weken slechts een druppeltje op een gloeiende plaat als men naar de maandgrafiek kijkt. Deze staat in figuur 6.

In deze grafiek hebben wij in de bovenste helft de koers van de $ in € getekend zoals dat ook in figuur 5 is gebeurd en in de onderste helft precies andersom, de koers van de € in $’s. De afgelopen vier weken zijn slechts te herkennen als een witte candle in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken (bovenste helft). Deze dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken wordt aan de bovenzijde begrensd door dezelfde trendlijn, als die welke u in figuur 5 ziet. Een doorbraak door het 74,2 niveau is dus wel van belang. En dit is des te belangrijker als men in figuur 6 kijkt naar het Kop/Schouderpatroon dat in wording zou kunnen zijn. Een doorbraak door 74,2 brengt de dollar terug op weg naar 84,2. Een koers daarboven zou de top verbeteren en daarmede het K/S patroon wegvagen. Maar als de daling wordt voortgezet openen zich de kansen dat de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken, die wij in de figuur getekend hebben gebroken gaat worden. Dat zou de dollar in een werkelijke crisis storten. En afgaande op de grafiek in de onderste helft is dit scenario het meest waarschijnlijke. Van essentieel belang is dus de doorbraak van het 74,2 niveau dan wel de doorbraak van de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken die momenteel rond 68,0 ligt. Wij wachten daar dus op.

De prijs van een troy ounce Goud

Het goud heeft het niet gemaakt in de afgelopen periode. Vorige week was er zelfs sprake van een forse terugval. In figuur 7, waarin de World Gold Index is opgenomen op weekbasis, is te zien dat hij nu op een sterke steun ligt. Het is mogelijk dat dit de ultieme steun wordt want de dagpatronen zijn zeer overbought en wijzen op een stijging.

De prijs van een vat Brentolie

Er is geen aanwijzing te vinden dat de olieprijs een bijzondere beweging gaat maken. Het meest waarschijnlijke is dat er een verdere daling komt na de zwarte candle van afgelopen week. Maar dat moet gezien worden als een voortzetting van de horizontale beweging, die op de grafiek te zien is. Men zou de markt ervan kunnen verdenken, dat men met bijzondere scherpzinnigheid de olieprijs op een voor iedereen redelijk niveau houdt. Dit vertaalt zich dan in een consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken, die al lang aanhoudt, maar waarvan niet gedacht mag worden op dit moment dat hier verandering in zal komen. Brentolieprijzen die boven US$113 of onder US$105 liggen zullen reden zijn om attenter te worden.

Presentatie(s)

De eerstvolgende presentatie van Vladeracken zal worden gehouden in het Oude Stadhuis van Montfoort (Kasteel Montfoort), op:
19 juni 2014
De avond zal om 20.00 uur beginnen en om 22.00 uur worden beëindigd met een informele borrel. De avond is toegankelijk voor iedere belangstellende. Wij wijzen u er echter op dat wij streven naar een gezelschap van circa 15 tot 20 mensen en dat de capaciteit derhalve beperkt zal zijn. Mocht u aanwezig willen zijn, laat ons dat dan even weten per mail op vladeracken@vermogensbeheer.co. De eerste, daaropvolgende bijeenkomst zal in het najaar worden georganiseerd.

Beleggen bij Vladeracken

Al maandenlang is het saldo liquiditeiten in onze aandelenportefeuilles geleidelijk aan gegroeid. Aandelen en trackers die niet voldoen aan onze criteria worden geleidelijk verkocht terwijl nieuwe aandelen en trackers niet worden aangekocht omdat onze modellen alsmaar wijzen op een fase van correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken waarin een flinke tik omlaag nog altijd tot de mogelijkheden behoort. Het risico van aandelenbeleggingen is, ondanks een aantrekkende economie wereldwijd, eenvoudigweg te groot. Het gevolg is, dat wij weliswaar met de aandelenbeurzen op en neer meebewegen, maar dat wij daarbij steeds minder mee heen en weer gaan. Met name in de actieve portefeuilles is het saldo liquiditeiten inmiddels zelfs opgelopen tot 50% of meer. Het maakt dat een eventuele koersdaling weinig tot geen schade zal aanrichten, maar het zorgt er ook voor dat wij in opgaande bewegingen juist achterblijven. Daar waar wij obligaties in portefeuille houden wordt dat achterblijven gecompenseerd door de relatief hoge rente die op de aangekochte obligaties wordt uitbetaald, terwijl ondertussen de rente ook nog eens daalt waardoor de koersen van de obligaties in veel gevallen ook nog eens stijgen. Daar is het daardoor zelfs beter dan dat van indexen als de AEX. Al met al past dit alles wel in ons, voorzichtige, beleid. Beleggen is vooral een kwestie van geduld en risicobeheersing en dat is precies wat wij momenteel doen, geduldig wachten op het juiste moment om in te stappen.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel

Methode

2009
2010
2011
2012 2013 2014 t/m 30 mei Doel per jaar
Zeer defensief

Stamrechtportefeuilles

8,3 %

8,2 %

-/- 1,6 %

7,8 %

4,0 %

1,6 %

4,0 %

Defensief

Obligatieportefeuille

9,8 %

10,0 %

3,2 %

7,9 %

3,2 %

2,5 %

4,0 %

Matig

Mix aandelen / obl.

17,8 %

13,3 %

-/- 7,4 %

11,6 %

6,5 %

1,7 %

6,0 %

Matig / fondsen

Fund Selector

34,3 %

13,1 %

-/- 12,7 %

-/- 1,1 %

6,6 %

2,9 %

6,0 %

Normaal aandelen

PRIJS<Waarde Methode

44,8 %

14,2 %

-/- 38,5 %

8,8 %

10,8 %

-/- 2,9 %

8,0 %

Actief aandelen

Amsterdam Selector

14,3 %

16,8 %

-/- 15,9 %

3,5 %

15,3 %

2,9 %

8,0 %

Wereld Selector

6,0 %

14,0 %

-/- 10,5 %

16,0 %

47,7 %

-/- 3,2 %

8,0 %

Benchmark

AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken

36,4 %

5,7 %

-/- 11,9 %

9,8 %

17,2 %

1,4 %

EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken

21,0 %

-/- 5,4 %

-/- 17,1 %

13,8 %

17,9 %

4,4 %

* Het gaat hierom het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken over de genoemde periode, ná alle kosten van de beheerder. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vermogensbeheer.co, onder de kop “Publicaties” (in chronologische volgorde) of op de website van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, www.devermogensbeheer.co, waar u onderaan de meest recente uitgave, het laatste artikel op onderwerp gegroepeerd aantreft met een link naar het feitelijk stuk.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 30 juni 2014.

Den Haag, 2 juni 2014
Vladeracken Vermogensbeheer

Reeds besproken onderwerpen / publicaties:


Vladeracken beleid t.a.v. bestandsvergoedingen en plaatsingfees Obligaties
Hoe spreken de statistieken voor 2014? Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Onze macro-economische visie (29-06-2012)

Onze macro-economische visie (27-12-2013)

De Japanse beurs (31-05-2013)

Bedrijfsobligatiefondsen en rentegroeifondsen zoals Lux-O-Rent en ING Renta Grf
Aandelen Credit Linked Notes
Hoogdividend aandelen: Corio, Koninklijke Olie, Unibail Rodamco 24-01-2014 en Unibail Rodamco 31-01-2014, Wereldhave Floored en Reversed Floaters van Rabobank en RBS
De “Dogs of Amsterdam” (2007 – 2012) High yield obligaties van Air Berlin, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Praktiker, Rickmers en Safilo
Aandelen: Aalberts, Arcadis, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Heineken (Holding) , Imtech, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Hybride en variabele renteobligaties van Linde Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index
Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken Perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, FrieslandCampina, Fürstenberg, ING, SNS Reaal, SRLev en Tennet
Sprinters op de AEX combineren met Calls Steepeners (incl. renteherziening) van BNG, NIBC, Ned. Waterschapsbank en Rabobank
Grondstoffen, metalen en valuta Overige onderwerpen
Goud en Zilver Volatility, strategieën, derivaten, ETF’s
De Amerikaanse Dollar (25-03-11 en 16-09-11), de Australische $, het Britse £, de Canadese $, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta note Woodies CCI & Martingale op de beurs, handelssystemen
Coppock Indicator en het Hindenburg Omen, TA indicatoren
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.