De Technische Belegger • Jaargang 20 • Nr 8 • 11 augustus 2014

Veertien dagen geleden schreven wij voor het eerst in onze wekelijkse blog dat de eerste tekenen van het einde van de recente reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in zicht kwamen. Sinds afgelopen vrijdag kan men specifieker worden. Op de Amerikaanse beurzen, waar de daling veel minder scherp was dan in Europa (de DJIA was met een daling van minder dan 5% nog de slechtste) zijn de eerste koopsignalen verschenen. In Europa waar de DAX met meer dan 10% daalde en de AEX met ruim 7%, is de draai nog niet zover. Dat betekent dat alles nog zeer fragiel is hetgeen uiteraard in relatie zal staan tot de zeer wankele wereldwijde politieke situatie, maar het ziet ernaar uit, dat het niet lang meer zal duren aleer de bevestigingen van een beter beursklimaat komen, als er inderdaad een positieve ontwikkeling in het verschiet ligt. Wij zullen u hieronder laten zien dat er nogal wat aanwijzingen zijn voor een naderend beter beursklimaat, maar tegelijkertijd waarschuwen wij ervoor dat het nog niet zover is. De Japanse beurs hield zich nog het sterkst maar ook daar werd afgelopen week de handdoek in de ring gegooid. Ook als we een dezer dagen een draai zullen zien op de beurzen dan betekent dat nog niets voor de iets langere termijn. Er zijn zeker nog geen aanwijzingen, dat er snel nieuwe toppen zullen worden gezet. Wat de langere termijn betreft blijft de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken dus boven de beurs hangen. En dat betekent dat er hoogstwaarschijnlijk alleen op de korte termijn even reden zal zijn om te juichen. Immers de markt is sterk oversold in alle opzichten, maar het gevaar van de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken is niet geweken met een eenvoudige stijging van de beurs. Er moet een klein wonder gebeuren willen wij het jaar doorkomen zonder lagere koersen. Alleen al de problemen die zich overal voordoen in de wereld zijn voldoende reden tot grote zorg, maar de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken heeft zo zijn eigen redenen om te waarschuwen voor een al te groot optimisme. Wees dus voorzichtig en als u meent dat u positie in moet nemen doe dat dan voor de kortere termijn.

De Crash Index

TB 20140811 FIG 1 AEXIn eerst instantie laten wij u de Crash IndexBarry D. Moore gebruikt een 50-daags en een 100-daags voortschrijdend gemiddelde op een semi-logaritmische schaal van de weekkoersen van de S&P500. Hij ziet een verkoopsignaal als de koers gedurende drie achtereenvolgende dagen onder beide gemiddeldes ligt. Een koopsignaal volgt als aan de voorwaarden van het verkoopsignaal niet meer voldaan wordt. Als de prijs in een week tijd meer dan 4,5% daalt dan ziet hij dat als een waarschuwing voor slechtere tijden. Copyright Vladeracken zien. Deze geeft de eisen weer van wat er komende week moet gebeuren wil de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken een grotere daling op korte termijn verhinderen. Deze index werd indertijd ontwikkeld door Barry D. Moore en hij bestaat uit een tweetal voortschrijdende gemiddeldes. Mochten de koersen gedurende drie achtereenvolgende weken onder beide gemiddeldes blijven dan kan men een verdere daling verwachten. Zoals u kunt zien in figuur 1 sloot de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken nu gedurende twee weken onder de beide lijnen en een derde slotnotering daaronder zou dus funest zijn. Als de aankomende week dus eindigt met een AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken die onder 404,2 sluit dan zijn volgens Barry de rapen gaar. U kent nu de grens en u kunt dus zelf vaststellen waar de beurs in de komende weken naar toe gaat. Overigens ziet u dat de daling niet gereikt heeft tot onder de vorige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van 379,8 en zolang dat niet het geval is, is er niets gebeurd en kan men stellen dat de beurs zijn opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken op middellange termijn heeft behouden. De grafiek onder in de figuur bevestigt slechts dat de markt voldoende gecorrigeerd is wanneer slechts van een korte termijn reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken sprake is. Het korte termijn overoptimisme is uit de markt.

De DMI en de AEX Index

TB 20140908 FIG2 AEXIn figuur 2 ziet u drie grafieken. De bovenste betreft de dagkoersen van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Opvallend hierbij is het dat het niveau van de voorgaande bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken op de daggrafiek dus wel gebroken is. Men hoeft hier niet zwaar aan te tillen. Het betreft de korte termijn en wij zullen u laten zien dat er in deze korte termijn een draai in de maak lijkt te zijn. Wat u ook ziet is dat de koers afgelopen vrijdag de dag met een gap naar beneden begonnen is. Een gap wordt doorgaans snel gesloten en in dit geval is er een Doji StarDojiEen candlestick waarvan de opening en het slot geheel of bijna geheel samenvallen. Dit patroon geeft besluiteloosheid van de markt aan. Copyright Vladeracken bike. Een candle waarvan de open en close ongeveer samenvallen en met twee niet te grote schaduwen die gapt van een voorgaande witte of zwarte candle. In een uptrend is hij bearish, in een downtrend is hij bullish. Confirmatie is nodig. Door deze confirmatie verandert hij gemakkelijk in een Evening of een Morning Star. Copyright Vladeracken ontstaan. Dit type candle leent zich uitstekend voor een sterk aankoopsignaal. Als de koers aanstaande maandag hoger sluit dan is het zover. Dan zal er een mooie Morning StarEen patroon van drie op elkaar volgende candlesticks waarbij de eerste een lang zwart lichaam heeft. De tweede opent duidelijk lager dan het slot van de eerste en heeft een klein wit of zwart lichaam en de derde opent hoger dan het slot van de voorgaande dag en sluit diep in de eerste (grote zwarte) kandelaar. Het is een bullish omkeer patroon. Copyright Vladeracken prijken en dat ziet de Technische Analist als een sterke aanwijzing voor een volgende opgang van de beurs. Onder de grafiek ziet u twee andere studies. De eerst bestaat uit enkele waarden van de DMI, te weten de DMI plus (de blauwe lijn) en de DMI min (de rode lijn). De onderste grafiek bevat de ADX, die de DMI resultaten moet bevestigen. De rode lijnen liggen in beide grafieken hoog (in de bovenste hadden wij ze graag nog wat hoger gezien) en ze liggen dicht bij elkaar. Dit laatste versterkt het signaal. De blauwe lijnen van de DMI liggen laag. Dit is prachtig. Als nu in beide grafieken in de komende dagen een top wordt gezet (bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken voor de blauwe lijn) zal dit het Morning StarEen patroon van drie op elkaar volgende candlesticks waarbij de eerste een lang zwart lichaam heeft. De tweede opent duidelijk lager dan het slot van de eerste en heeft een klein wit of zwart lichaam en de derde opent hoger dan het slot van de voorgaande dag en sluit diep in de eerste (grote zwarte) kandelaar. Het is een bullish omkeer patroon. Copyright Vladeracken patroon in de koersen bevestigen. En gezien de goede ligging zal dit ook de komende rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken versterken. De conclusie van figuur 2 is dus eigenlijk zeer positief. Maar Beursplein 5 is slechts een kleine, in de wereld onbetekenende markt.

Een bodem in de DJIA

TB 20140811 FIG 3 DJIAHet is dus verstandig om eens overzee te gaan kijken en dit doen we in figuur 3 waarin u de DJIA koersen op dagbasis kunt zien met daaronder een Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen daar weer onder de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. De koersen zijn even door de lange termijn trendlijn gevallen, maar afgelopen vrijdag zijn ze daar weer boven gesloten. Niets aan de hand dus. De mooie witte candle duidt op een positief vervolg maar alleen maar in het geval hij bevestigd wordt aanstaande maandag. Deze mooie candle of de Doji StarDojiEen candlestick waarvan de opening en het slot geheel of bijna geheel samenvallen. Dit patroon geeft besluiteloosheid van de markt aan. Copyright Vladeracken bike. Een candle waarvan de open en close ongeveer samenvallen en met twee niet te grote schaduwen die gapt van een voorgaande witte of zwarte candle. In een uptrend is hij bearish, in een downtrend is hij bullish. Confirmatie is nodig. Door deze confirmatie verandert hij gemakkelijk in een Evening of een Morning Star. Copyright Vladeracken zoals bij de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, ziet men op de meeste markten. Een positieve dag maandag zal overal koopsignalen in de koersen geven. De Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenstaat op het punt een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken te bevestigen. Als hij boven de horizontale lijn komt dan is deze bevestiging een feit. Dit beeld ziet er dus goed uit, maar het venijn zit zoals altijd in de staart. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is (al) stijgende hetgeen positief is maar hij divergeert sterk negatief en dat belooft voor de toekomst (die weliswaar best wat verder kan liggen) niet veel goeds. Deze negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken ziet men meer in de Amerikaanse markten en minder in de Europese, maar met deze constatering is het laatste woord nog niet gezegd.

De DAX Index op weekbasis

TB 20140811 FIG 4 DAXIn figuur 4 ziet u de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken uit Duitsland op weekbasis. De koersen zijn uit hun stijgende kanaal gevallen en ze zijn daarbij met meer dan 10% gedaald. Men noemt dit een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken, maar Duitsland staat hierin bijna alleen. Wij tillen dus niet zo zwaar aan deze conclusie. De beide
gemiddeldes zijn reeds enkele weken geleden doorschreden en er is geen enkele aanwijzing dat het dieptepunt is bereikt (let op dit is geen daggrafiek). Maar het wordt nog erger als men naar de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken kijkt. Deze bevestigde de top op 10.050 niet meer. Maar tijdens de daling viel de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken zo sterk dat de negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken hierdoor nog eens extra bevestigd werd. Hij daalt en hij ligt lager dan toentertijd in juli 2013 toen er een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gezet werd. Dit beeld van een dalende MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken en negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken vindt men overal op de weekcharts met uitzondering van Japan. Men vindt hetzelfde beeld ook in de maandgrafieken terug en gegeven deze eensgezindheid in negatieve signalen op de iets langere termijn moet men zich zorgen blijven maken over de toekomst. Als wij dus stellen dat het ernaar uitziet dat wij voor een herstel van de markten staan dan zeggen wij niet dat deze nu naar hogere regionen zullen stijgen. Het gaat wat ons betreft slechts en reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken omhoog zijn binnen een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken van grotere orde. De correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken blijft daarmee als een zwaard van Damocles boven de markt hangen.

De Rente

TB 20140811 FIG 5 RENTENederland had het in meer dan 100 jaar niet meer meegemaakt en had er ook nooit aan gedacht, maar het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jaar Nederlandse Staatsleningen kwam afgelopen week op 1,24% (zie figuur 5). Hoe lang zal dit dalen nog duren? Een gek mag het zeggen. Het enige dat wij er aan toe kunnen voegen is dat er zowel op dagbasis als op week- en maandbasis heftig positief gedivergeerd wordt, De markt houdt dus rekening met een stijging hetgeen niemand zal verwonderen, het moet alleen nog gebeuren en dat kan, gezien de overvloedige liquiditeiten in de markt nog best even duren.

De US$ versus de €

TB 20140811 FIG 6 USDDe dollar heeft zich goed gehouden, maar de tijd lijkt nu toch gekomen waarop er gas wordt teruggenomen. In figuur 6 ziet u, dat de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 75 werd bereikt en nu moeten er krachten verzameld worden. Het niveau van 75 is duidelijk te zwaar om in één ruk genomen te worden. Men ziet het aan de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken, onder de koersen, die duidt op een terugval maar nog sterker ziet men het in de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken die niet alleen daalt maar ook negatief divergeert. Dit laatste zou er op kunnen duiden dat de terugval grotere vormen aan gaat nemen dan verwacht werd. De eerste steun ligt op 74,2.

De prijs van een troy ounce goud

TB 20140811 FIG 7 GOUDHet blijft maar moeizaam aantobben met de ontwikkeling van de prijs van een troy ounce Goud. Zoals in figuur 7 te zien is blijkt het moeilijk om het niveau van rondom US$1.350 te bereiken, laat staan om er doorheen te breken. En daar komt nu nog bij dat de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken aan het dalen is. Wij verwachten de komende tijd dus geen gouden bergen of liever gezegd gouden hoogten in deze grafiek. Voorlopig is de prijs van een troy ounce Goud op weg naar US$1.250 en dat brengt ons nog verder van huis. Er zijn geen technische aanwijzingen, dat het tegen de draad in omhoog zou gaan.

De prijs van een vat Brentolie

TB 20140811 FIG 8 BRENTDe daling van de prijs van een vat Brentolie is gestuit op de onderste zijde van het horizontale kanaal dat al sinds september van het vorig jaar als onderste steun fungeert. Het ziet er nu naar uit dat er een periode van stijging zal volgen, maar zonder ernstige calamiteiten, die zich zouden kunnen voordoen en die van invloed zouden kunnen zin op de energiemarkten moet men niet verwachten dat een eventuele stijging zich ver zal doorzetten. Men ziet in figuur 8 de bovenkant van het kanaal en daar zal de stijging wel ophouden.

Presentatie(s)

De eerstvolgende presentatie van Vladeracken zal worden gehouden op:
9 oktober 2014
De presentatie wordt naar verwachting gehouden in het Oude Stadhuis van Montfoort (Kasteel Montfoort). De avond zal om 20.00 uur beginnen en om 22.00 uur worden beëindigd met een informele borrel. De avond is toegankelijk voor iedere belangstellende. Wij wijzen u er echter op dat wij streven naar een gezelschap van circa 15 tot 20 mensen en dat de capaciteit derhalve beperkt zal zijn. Mocht u aanwezig willen zijn, laat ons dat dan even weten per mail op vladeracken@vermogensbeheer.co. Mochten er teveel belangstellenden zijn, dan zullen wij trachten snel daarna nog een tweede presentatie te organiseren.

Beleggen bij Vladeracken

De positieve resultaten uit het eerste deel van dit jaar zijn vrijwel overal verdwenen. Alleen portefeuilles waar overwegend in obligaties wordt belegd en portefeuilles waarin in de Fund Selector wordt belegd hebben het hoofd nog altijd boven water kunnen houden. Maar de verliezen in de andere portefeuilles zijn vrijwel overal, met uitzondering van onze Prijs<Waarde Portefeuilles, relatief beperkt gebleven. En dat komt omdat overal ruim op tijd aandelen werden verkocht en liquiditeitenposities werden opgebouwd. In de Amsterdam en Wereld Selector is het saldo liquiditeiten momenteel meer dan 50% en dat vertaalt zich in een beperkte daling van de waarde van de gehele portefeuille.

Het probleem zit hem in de portefeuilles waar wij in BAM en / of Imtech belegd hebben. Beide ondernemingen zijn ronduit goedkoop te noemen. Maar zolang het betreffende management er maar niet in slaagt om de zaken onder controle te krijgen waardoor men niet steeds weer met onvoorziene tegenvallers moet komen blijven beide bedrijven speelbal van speculanten aan de shortzijde. Al jaren is daarbij onze politiek om te blijven zitten en op lagere niveaus bij te kopen, onder de voorwaarden dat:
· de zwaarste klap eenmaal is geweest en wij die niet hebben voorzien;
· en als wij van mening zijn dat de ondernemingen in de kern gezond zijn doch slechts een financieringsprobleem op de korte termijn kennen.
En wat ons betreft is hier in beide gevallen sprake van. Bij Imtech (die alleen in de Prijs<Waarde-portefeuilles is aangekocht) is de koers inmiddels zo gedaald dat het naar de toekomst toe geen verder significant negatief effect meer zal hebben op de resultaten. Bij BAM (zowel in Prijs<Waarde Portefeuilles als ook in de Stamrechtportefeuilles aanwezig) is de positie inmiddels ook verhoudingsgewijs kleiner geworden. Met name in de Stemrechtportefeuilles kan hier weinig meer gebeuren.
Bij deze laatste portefeuilles en bij de Obligatieportefeuilles wreekt zich ook het fenomeen dat de lange rente voor triple-A €-papier weliswaar alsmaar verder daalt, maar dat de koersen van bedrijfsleningen juist zakkende zijn omdat hier een grotere correlatie ebstaat met de aandelen markten. Maar in dit geval is het probleem steeds van kort termijn aard omdat de rente gewoon uitbetaald wordt en ook aflossing tot op heden geen probleem is geweest. Het effect op de obligatieportefeuilles was daardoor slechts 0,3% negatief.
Per saldo zijn er, ook bij de Prijs<Waarde Portefeuilles (waar nog wel tijdig alle aandelen Binck Bank verkocht werden, die nu een 15% lagere koers noteren) meer liquiditeiten gecreëerd. Wij gaan er bovendien vanuit dat de huidige correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken tegen het einde van de zomer zijn Waterloo zal hebben gevonden en dat aandelenkoersen daarna weer een goede opwaartse beweging zullen laten zien waar dan, mede door het grote saldo liquiditeiten, prima van geprofiteerd zal kunnen worden.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel

Methode

2009
2010
2011
2012 2013 2014 t/m 9 augustus Doel per jaar
Zeer defensief

Stamrecht
portefeuilles

8,3 %

8,2 %

-/- 1,6 %

7,8 %

4,0 %

-/- 0,6 %

4,0 %

Defensief

ObligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken
portefeuille

9,8 %

10,0 %

3,2 %

7,9 %

3,2 %

2,3 %

4,0 %

Matig

Mix aandelen
/ obligaties

17,8 %

13,3 %

-/- 7,4 %

11,6 %

6,5 %

-/- 3,2 %

6,0 %

Matig / fondsen

Fund Selector

34,3 %

13,1 %

-/- 12,7 %

-/- 1,1 %

6,6 %

2,6 %

6,0 %

Normaal aandelen

PRIJS<Waarde Methode

44,8 %

14,2 %

-/- 38,5 %

8,8 %

10,8 %

-/- 20,6 %

8,0 %

Actief aandelen

Amsterdam
Selector

14,3 %

16,8 %

-/- 15,9 %

3,5 %

15,3 %

-/- 1,6 %

8,0 %

Wereld
Selector

6,0 %

14,0 %

-/- 10,5 %

16,0 %

47,7 %

-/- 6,0 %

8,0 %

Benchmark

AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken

36,4 %

5,7 %

-/- 11,9 %

9,8 %

17,2 %

-/- 2,9 %

EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken

21,0 %

-/- 5,4 %

-/- 17,1 %

13,8 %

17,9 %

-/- 4,2 %

* Het gaat hierom het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken over de genoemde periode, ná alle kosten van de beheerder. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vermogensbeheer.co, onder de kop “Publicaties” (in chronologische volgorde) of op de website van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, www.vermogensbeheer.co, waar u onderaan de meest recente uitgave, het laatste artikel op onderwerp gegroepeerd aantreft met een link naar het feitelijk stuk.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 8 september 2014.

Den Haag, 11 augustus 2014
Vladeracken Vermogensbeheer

Reeds besproken onderwerpen / publicaties:


Vladeracken beleid t.a.v. bestandsvergoedingen en plaatsingfees Obligaties
Hoe spreken de statistieken voor 2014? Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Onze macro-economische visie (29-06-2012)
Onze macro-economische visie (27-12-2013)
De Japanse beurs (31-05-2013)

Bedrijfsobligatiefondsen en rentegroeifondsen zoals Lux-O-Rent en ING Renta Grf
Aandelen Credit Linked Notes
Hoogdividend aandelen: Corio, Koninklijke Olie, Unibail Rodamco 31-01-2014 en Unibail dagboek, Wereldhave Floored en Reversed Floaters van Rabobank en RBS
De “Dogs of Amsterdam” (2007 – 2012) High yield obligaties van Air Berlin, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group (25-07-2014 en 01-08-2014) Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Praktiker, Rickmers en Safilo
Aandelen: Aalberts, Arcadis, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Heineken (Holding) , Imtech, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Hybride en variabele renteobligaties van Linde Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index
Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken Perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, FrieslandCampina, Fürstenberg, ING, SNS Reaal, SRLev en Tennet
Sprinters op de AEX combineren met Calls Steepeners (incl. renteherziening) van BNG, NIBC, Ned. Waterschapsbank en Rabobank
Grondstoffen, metalen en valuta Overige onderwerpen
Goud en Zilver Volatility, strategieën, derivaten, ETF’s
De Amerikaanse Dollar (25-03-11 en 16-09-11), de Australische $, het Britse £, de Canadese $, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta note Woodies CCI & Martingale op de beurs, handelssystemen
Coppock Indicator en het Hindenburg Omen, TA indicatoren

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.