Een bullish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in opwaartse richting kruist. Als standaard voor een haussesignaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar boven toe moet kruisen.

Berichten

Jaargang 19 Nummer 4 (1 april 2013)

Het Dijsselbloempje lijkt te zijn uitgebloeid. Maar het was een giftig kruid. Het heeft de markt flink op zijn kop gezet. Inmiddels lijkt de schade op de korte termijn zich aan het herstellen, maar de weekgrafieken hebben overal sterk geleden en het korte termijn herstel moet fors zijn willen de grafieken op de middellange termijn hun draai naar boven hervatten.

Een wankel herstel

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2012-05-12: 305,28)

De mooie candle van afgelopen vrijdag werd niet bevestigd door een hoger Volume, maar voor het overige was het uiteindelijk geen slechte week. De AEX Index steeg met 5 punten en er wordt positief gedivergeerd in de AEX daggrafieken. Er werden korte termijn koopsignalen gegeven bijvoorbeeld in Woody’s CCI en in de Bressert analyse. Daarenboven is de S&P500 op de lijn van de tweede standaarddeviatie gekomen hetgeen als een oversoldsituatie wordt aangezien.

Een negatieve onderstroom

Wij blijven een roepende in de woestijn. Opnieuw gingen de beurzen omhoog maar opnieuw moet men stellen dat er in de onderstroom niets veranderde. Wij laten u de grafiek van de AEX Index op dagbasis zien.

De daling zet nog even door

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2012-01-15): 309,28

Vorige week lieten wij u de opgaande wedge zien waarin de AEX Index zich toen bevond. Inmiddels is hij daar geheel conform de verwachting uitgevallen. Hij is nu op weg naar zijn doel van 280, wat hij, zoals wij stelden, waarschijnlijk niet zal halen.
Mogelijk ontstaat er enige vertraging want er zijn enkele hordes bereikt zoals de MA20, maar veel indicatoren divergeren negatief (zeg maar gerust in alle markten), er werden afgelopen vrijdag veel negatieve candles gevormd en tegelijkertijd verschijnen er veel verkoopsignalen. De daggrafieken laten zien dat de markt in een correctiefase zit, die overigens vooralsnog ordelijk verloopt.

De AEX Index munt uit door een gebrek aan evenwicht.

De AEX Index blijft duidelijk achter bij de grote beurzen in de wereld. Dit is niet te wijten aan een slechte inschatting door beleggers van onze economie, maar het heeft alles te maken met de onevenwichtige samenstelling van de AEX Index.