Total Costs of Ownership. Een door de AFM opgestelde en voorgeschreven methode om alle kosten te tonen, die aan het houden van een bepaalde belegging verbonden zijn. De AFM noemt dit Kosten van de Beleggingsdienstverlening. Hieronder vallen (de opsomming is niet uitputtend) de transactiekosten (inclusief handelsgedrag), fondskosten, adviesvergoeding, beheervergoeding, prestatievergoeding, performance fee, bewaarloon, abonnementskosten, inlegkosten, kosten gestructureerde producten, belastingen (transactietaks). De kosten dienen over een bepaalde periode (bijvoorbeeld een jaar) gegeven te worden. Er moet over gerapporteerd worden. De regeling is nog onder studie bij de AFM, maar deze denkt hem in 2013 in te voeren.

Berichten

De Technische Belegger • Jaargang 24 • Nr 1 • 8 januari 2018

In ons artikel van 13 januari 2017, over al dan niet relevante of irrelevante statistieken die redelijk bekend zijn en van waaruit men graag voorspellingen doet voor het einde van het beursjaar, staat als eerste stelling te pronken de Damrak Wijsheid: “De eerste handelsdag rood. Beursjaar dood”. Van deze stelling hebben wij nooit een statistiek […]

TCO (Total Cost of Ownership)

Onder de noemer van MiFiD II worden vergunninghouders in Europa bedolven onder de volgende hoeveelheid administratieve en andere verplichtingen. Een daarvan is de TCO, die wij in dit stuk voor u nader toelichten.