Onderdeel van het Toetsingsvermogen. Uitgaande van het risico dat gedragen wordt in de balans van de onderneming komt dit kapitaal na het kernkapitaal. Het is verdeeld in twee categoreën: Aanvullend hoger kapitaal of Uppertier2 en Aanvullend lager kapitaal of Lowertier2 kapitaal. Het totale Aanvullend kapitaal mag niet groter zijn dan het kernkapitaal.

Berichten

De Coco en andere achtergestelde renteproducten

(publicatiedatum: 28 september 2015) Deel 1: Tier 1, 2 3 of niet. Inleiding In 2008, bij het faillissement van Lehman Brothers, daalden de koersen van veel achtergestelde (vaak eeuwigdurende) obligaties van banken en andere financiële partijen tot ruim minder dan de helft van de nominale waarde. Maar daar waar de achterliggende debiteur niet failliet ging, […]