Berichten

Reactie lijkt ingezet

Onderliggend is er al even een reactie aan de gang op aandelenmarkten, en de grotere indices gaven hier afgelopen week meer zicht op. Maar wij gaan uit van een milde reactie, de top van deze rally lijkt nog niet gezet te zijn.