De Technische Belegger • Jaargang 22 • Nr 10 • 10 oktober 2016

De beurs in Amsterdam kruipt omhoog, meer met vallen dan met opstaan, maar hij blijft onderaan in een gelijkbenige driehoek liggen, althans waar het de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken betreft. In andere markten ziet men een gelijkaardig beeld met dien verstande, dat vaak de gelijkbenige driehoek vervangen is door een horizontaal of licht dalend kanaal. Het geheel straalt overal onzekerheid uit. En men ziet deze onzekerheid bevestigd door het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken, dat nog steeds laag ligt, door de Call/Put Ratio, die laag ligt en zeker nog niet bezig is met een utbraak en door de AD-studies die nog steeds negatief zijn. Er zijn vele redenen aan te halen voor deze onzekerheid. De beurs zelf bevindt zich nog in de zwakke periode. Statistisch gezien is oktober de beste maand om posities in te nemen, dat wil zeggen dat oktober vaak de maand is waarin de beurs een dieptepunt laat zien. Oktober is nog niet voorbij en ongetwijfeld houden veel beleggers hun kruit nog droog om het einde van de maand af te wachten. Maar wij noemen ook BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken waar veel onzekerheid uit voorkomt en waar de markt meer en meer overtuigd raakt van een harde scheiding in plaats van de door May beoogde soepele overgang naar een Groot-Brittannië buiten de EU. Ook het probleem Rusland blijft boven de markt hangen. De relatie met het Westen wordt scherper en scherper gesteld en de politiek is zeer in het ongewisse waar en hoe dit moet eindigen. En dan is er nog het aanstaande referendum in Italië, begin december. Ook dat kan tot grote onzekerheid op de (Europese) aandelenmarkten leiden. Er zijn echter ook lichtpunten te constateren. Zo is de grondstoffenmarkt zich aan het verbeteren. De edele metalen zitten dicht bij een dieptepunt. De olieprijs zit in de lift en Europa heeft zojuist de import van staal uit China weer veel duurder gemaakt. En de rente geeft uiteindelijk tekenen dat er een stijging in het vat zit.
De belangrijke kern van dit alles is dat de markt wacht op het goede seizoen. Aanstaande vrijdag is het weer expiratiedatum op de optiemarkt. Het is dan 15 oktober, het midden van de maand dus. Veertien dagen daarna zouden de eerste nieuwe posities ingenomen moeten zijn, althans volgens de statistiek. Een expiratiedag is vaak een omslagdag. De toekomst lijkt met dit alles niet negatief, maar voorzichtigheid blijft geboden, want het verleden geeft geen absolute zekerheid voor de toekomst.

De DAX Index op dagbasis (fig. 1)

tb-20161007-fig1-dax-dagIn figuur 1 vindt een grafiek van de dagkoersen van de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken. De figuur is zeer representatief voor de grote wereldmarkten. U ziet een licht dalend kanaal De grenzen van dit kanaal liggen op circa 10.800 aan de bovenzijde en circa 10.200 aan de onderzijde. Er zijn drie raakpunten van de koersen met deze grenzen te tellen en het meest voorkomende patroon in de theorie is dat het vierde raakpunt de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken inluidt. Als we hier vanuit mogen gaan dan zou de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken aan de bovenkant plaatsvinden. Maar zover is het zeker niet. De koers schommelt rondom het MA50. Nu ligt hij eronder. Het eerste wat nodig is, is dat deze barrière op duidelijke wijze genomen wordt. Dit zal niet zo gemakkelijk zijn, in feite doet hij er al vijf weken over zonder enige positieve of negatieve uitslag. Het is het resultaat van de onzekerheid in de markt. Dit wordt onderstreept door de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder. Er zijn geen duidelijke uitslagen in deze indicator. Er zijn slechts zeer korte verticale lijntjes te bespeuren en de richting verandert telkens al na enkele dagen. De divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken is niet erg duidelijk maar wij neigen er toe om te stellen dat hij positief is. Daar weer onder staat de Zone Oscillator. Hij is stijgende. Hij aarzelt op dit moment hetgeen past in de algemene lethargie, die de markt kenmerkt, maar in principe is hij op weg naar boven en wijst daarmede op een positieve markt. Het totale beeld is onzekerheid en dat past in de aanname, dat de september en oktober maand behoren tot het zwakke seizoen, waarin oktober dan de grootste kansen heeft om ellende op de beurs te veroorzaken. In termen van de belegger betekent het beeld, dat figuur 1 uitstraalt, onzekerheid en afwachten of er iets zeer vervelends gebeurt. Maar mocht het zo zijn dat hij aanvoelt komen, dat het vervelende niet zal plaatsvinden dan betekent het ook, dat de markt omhoog zal gaan. Wij zijn lichtelijk optimistisch gestemd maar vergeet niet, dat dit optimisme ingegeven wordt door veronderstellingen en niet door duidelijke analytische conclusies. En ons optimisme sluit een val in de komende weken niet uit.

De S&P500 Index op weekbasis (fig.2)

tb-20161007-fig2-sp-weekIn figuur 2 laten wij u een grafiek zien van de S&P500 Index op weekbasis, die wij vorige maand ook opgenomen hebben. De vooruitgang, die deze maand gemaakt werd, is interessant in zoverre, dat men nu moet vaststellen dat er eigenlijk niets gebeurd is. Er is een omgekeerd Kop/Schouder patroon te herkennen. De NeklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken hiervan is licht stijgende en ligt nu op ongeveer 2.120. Veertien weken geleden is de koers door deze neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken gebroken met een nieuwe top daaropvolgend en een Pull BackEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken die inmiddels is afgemaakt. Maar de koers is vijf weken geleden weer gezakt tot onder het week-MA10 en de vraag is nu wat dit dan zou moeten betekenen. Een verlenging misschien van de Pull BackEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken (hetgeen alleszins mogelijk is) of de inzet van een verdere daling, waarmede de eerdere uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken als vals moet worden bestempeld. De twee gemiddeldes liggen nog steeds ver van elkaar verwijderd. Dit vraagt om een herstel en dat vraagt om een daling van de koers. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder was even gaan stijgen, maar het Histogram is alweer aan het dalen. Daarenboven wordt er sterk negatief gedivergeerd. Reeds weken wijzen wij erop, dat een herstel in de dagkoersen nooit veel betekent als de weekcharts negatief zijn. Met de negatieve aanduidingen in figuur 2 blijft het hoogst twijfelachtig of de korte termijn mooie resultaten kan laten zien. Figuur 2 belooft dus nog steeds niet veel goeds en daarmede wordt ons advies om zeer voorzichtig te blijven versterkt. Zolang de S&P500 niet onder de 2.120 duikt blijft het Kop/Schouderpatroon in takt, maar mocht hij daaronder duiken dan komt Leiden in last. De getoonde grafiek van de S&P500 in figuur 2 is zeer representatief voor andere markten. Men mag dus niet verwachten, dat de AEX, mocht er een probleem opduiken in de VS, zich hieraan zal onttrekken.

De AEX Index op maandbasis (fig. 3)

tb-20161007-fig3-aex-mndIn figuur 3 ziet u een maandgrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken met bijbehorende indicatoren. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken bevindt zich in een stijgend kanaal, dat al sinds 2009 in takt is. Dat betekent dat wij 7 haussejaren achter ons hebben liggen. Dit is een ongekend lange tijd. Als wij haussejaren zeggen, dan duidt dit op de lange termijn. Op de middellange termijn gezien is de markt in die periode wel degelijk in baisses geraakt. Men hoeft hiervoor maar naar het laatste deel van de grafiek te kijken. In 2015 werd met 510 punten de laatste top gezet sinds deze hausse begonnen was. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken daalde daarna tot 375. Op middellange termijn bekeken bevond de markt zich toen in een duidelijke baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken, maar op de langere termijn gezien was de onderkant van het stijgende kanaal bereikt en de hausse werd daardoor niet gebroken. En sindsdien is de index weer gestegen, maar dit gebeurde met behoorlijk wat moeite. Op dit moment ligt de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken midden in het kanaal en men kan een gelijkbenige driehoek onderscheiden. De vraag is aan welke kant er een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken zal plaatsvinden. Deze vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden maar de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken, die u onder de koersen vindt, is niet negatief. Hij stijgt (weliswaar daalt de Oscillator, maar dat is een koers halverwege de maand) en het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram daalt niet. Voor ons moeten beide dezelfde kant op gaan, zo niet dan geldt de richting die voorafgaand is. In dit geval is de voorzichtige conclusie dat de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken stijgt en hij divergeert zeker niet negatief. Wij zijn al heel lang positief over het maandbeeld en dat zijn wij nog steeds Maar dat neemt niet weg dat er op de middellange termijn wel degelijk een forse reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken kan plaatsvinden. Zolang een dergelijke terugval de onderkant van het stijgende kanaal niet doorbreekt is en blijft de lange termijn positief. Wij hebben in rood de FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken-steun- en weerstandsniveaus ingetekend. Deze spreken voor zichzelf. De vette zwarte lijn (geen FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken-lijn) ligt op het niveau van 510, dit is de top uit 2015. Maar als de markt daar wil komen zal toch eerst het niveau van 466 gebroken moeten worden. Daar ligt de korte termijn weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken en daar is de koers vorige week weer van teruggevallen. Er is nog een lange termijn die het jaar overschrijdt. Wij noemen dat de zeer lange termijn. De grafieken, die wij daarvan hebben, balanceren op het randje. Zij staan op het punt helemaal negatief te worden. Dat is het gevaarlijke van de huidige markt. De lange termijn kan naar boven en naar beneden uitbreken en de zeer lange termijn balanceert boven de afgrond. Zekerheden zijn er niet op de beurs en dat onderstreept ons advies van voorzichtigheid. Dat neemt echter niet weg dat wij het zeer goed mogelijk achten dat het einde van het slechte seizoen ons op een meer betrouwbare weg kan gaan zetten.

De Rente in € (fig. 4)

tb-20161007-fig4-rente-dagIn figuur 4 laten wij een grafiek zien, die gebaseerd is op de dagkoersen van het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Europese staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar. Eind augustus braken deze koersen uit hun dalende kanaal en ze zijn nu nog steeds stijgende. Van de hoogte moet u zich natuurlijk nog niets voorstellen, want de rente bedraagt op dit moment 0,12%. Niets dus, maar het heeft er alle schijn van dat op 30 september de laatste negatieve notering werd gezet. De week- en maandgrafieken ondersteunen een verdere stijging, maar de rente ligt nu tegen zijn MA150 en om daar doorheen te komen zal er wel kracht en misschien ook wel enige bezinning nodig zijn. Een rechte lijn omhoog wordt het dus zeker niet, maar alles wijst erop dat de eerste steen geworpen is.

De US$ en het £ versus de € (fig. 5 & 6)

tb-20161007-fig5-usDe dollar doet zijn best, maar wij zien niet in dat er iets bereikt gaat worden. In figuur 5, waarin de weekkoersen staan, ziet u dat hij dicht bij zijn dalende trendlijn ligt, maat dat komt niet omdat de dollar stijgt. Hij komt er dichterbij te liggen omdat de trendlijn daalt. Maar als hij er doorheen wil breken dan zal hij eerst nog het MA40 moeten nemen waar hij nu tegen aan ligt. Het Europese bedrijfsleven in zijn algemeenheid zou best een duurdere dollar willen, maar de grafieken wijzen daar niet op. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken in figuur 5 pietert maar wat door en stijgt zelfs, maar het is allemaal zo gering dat men er geen waarde aan mag hechten. Pas als er een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken volgt naar boven of naar beneden, kan de richting bepaald worden. Als men de langere termijn grafiek bekijkt dan is de conclusie duidelijk. Het wordt een richting naar beneden. En dat wordt ondersteund door de grafiek in figuur 5, want daar begint zich langzamerhand de mogelijkheid af te tekenen van een dalende driehoek. Een dergelijke figuur is negatief.

tb-20161007-fig6-br-pondEen ander probleem op de valutamarkt is het Engelse pond. Om u dat te laten zien nemen wij in figuur 6 de weekkoersen van het pond op ten opzichte van de €. U dient deze grafiek andersom te lezen als u hem vergelijkt met die van de dollar. Een stijging hier betekent dat het pond in waarde daalt. Er gaan dan meer ponden in de euro, Het pond is sinds de BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken-aankondiging met ruim 30% gedaald.

Dit wijst duidelijk op het wantrouwen dat de valutamarkten hebben op de afloop van de BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken-onderhandelingen. De uitspraken van Eurocommissarissen zijn hier natuurlijk ook debet aan. Als Engeland blijft insisteren op een speciale verhouding met de EU (geen vrijheid van personenverkeer bijvoorbeeld) dan zal het een harde scheiding worden en een groot probleem voor de UK, waarvan het bestaan dan zelfs in gevaar zal komen. De Europese Unie kan hier ook niet blij om worden. Inmiddels zullen de aandelenkoersen in de UK stijgen, maar daar hebben de eurobeleggers weinig aan. Londen zal door hen gemeden worden. De Engelse uitvoer naar Europa zal een probleem worden evenals de Europese export naar Engeland.

De prijs van een vat Brentolie (figuur 7)

tb-20161007-fig7-olieDe olieprijs heeft een top bereikt. Er wordt door de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken negatief gedivergeerd en deze is ook dalende. Wij zien een daling als zeer tijdelijk, want zowel de week- als de maandchart staan nog pas aan het begin van de opleving. Maar de daggrafiek in figuur 7 duidt er wel op dat een eventuele opleving in de markt er niet gemakkelijker op is geworden. Het beste wat verwacht kan worden is dat de olieprijs flink wat schommelingen gaat laten zien.

De prijs van het goud (figuur 8)

tb-20161007-fig8-goudFiguur 8 waarin de dagkoersen van een troy ounce goud zijn opgenomen geeft het verhaal. Er is een forse daling opgetreden. De steun op US$1.270 heeft het niet gehouden. Dit was echter wel verwacht. Maar er is nu een draai aan het ontstaan. Men ziet dat in de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken en ook in de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. De dagchart is nog de enige waarin het begin van een draai te herkennen is. De andere charts reppen daar nog niet van, maar voor wat de dag betreft lijkt de aanname van een stijging van de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken correct. Of deze stijging voldoende zal zijn om de weekgrafiek te laten draaien staat nog niet vast. Maar u zij gewaarschuwd, analisten van grote partijen als ABNAmro en Goldman Sachs, op dit gebied niet de eerste de besten, hebben onlangs aangegeven dat zij een flinke daling, ook vanaf het huidige niveau, voorzien.

Beleggen bij Vladeracken

Voor beleggers was september geen goede maand. Vrijwel alle aandelenbeurzen in de wereld daalden licht, terwijl de rente in de €-zone en de $-zone afgelopen maand is gestegen met dalende obligatiekoersen tot gevolg. En ten slotte daalden ook nog eens de koersen van de meeste edelmetalen. Voor onze cliënten hadden wij hier al in augustus op geanticipeerd door enkele zwakkere aandelenposities te verkopen en aflossingen (nog) niet te herbeleggen. Het gevolg is dat vrijwel alle portefeuilles van onze cliënten afgelopen maand opnieuw een stukje van de achterstand zijn ingelopen, die in de eerste zes maanden van dit jaar is ontstaan. Vooral de aandelenportefeuilles deden goede zaken. Daar werd in sommige gevallen tot wel 4% rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken gemaakt. Met name de beleggingen in farmaceutische aandelen, internetgerelateerde aandelen en mijnbouwmaatschappijen in de Amsterdam Selector en de Wereld Selector zorgden voor opnieuw een goede maand aan die kant van ons spectrum. De maand oktober is inmiddels begonnen en de korte termijn vooruitzichten zijn niet goed. Oktober is altijd al een gevaarlijke maand geweest, maar de relatief grote positie liquiditeiten in de portefeuilles van onze cliënten zal ons in staat stellen om daarvan te profiteren en zo het jaar uiteindelijk toch nog tot een beter einde te brengen. Of daarbij de doelstellingen gehaald zullen worden is zeer de vraag, met name in de meer defensieve portefeuilles zal het lastig zijn om het verlies op de Duitse MKB Obligaties binnen drie maanden goed te maken, laat staan om ook nog de doelstelling van 4% te behalen. Maar wij gaan er vanuit dat de resultaten op de door ons gekozen aandelen nog verder zullen oplopen in de laatste drie maanden van dit jaar.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel Methode 2012 2013 2014 2015 2016 t/m 30-09 Doel per jaar
Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 7,8 % 4,0 % 0,4 % 2,9 % -/- 11,3 % 4 %
Defensief Obligatieportefeuille 7,9 % 3,2 % 0,8 % 3,7 % -/- 21,9 % 4 %
Matig Mix aandelen / obl. 11,6 % 6,5 % -/- 0,9 % 16,2 % -/- 4,2 % 6 %
Matig / fondsen Fund Selector -/- 1,1 % 6,6 % 3,6 % -/- 1,5 % 0,2 % 6 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 8,8 % 10,8 % -/- 16,0 % 23,2 % -/- 4,6 % 8 %
Actief aandelen Amsterdam Selector 3,5 % 15,3 % -/- 2,8 % 27,3 % -/- 5,6 % 8 %
Wereld Selector 16,0 % 47,7 % -/- 4,4 % 22,9 % 4,2 % 8 %
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 9,8 % 17,2 % 5,6 % 4,1 % 2,4 %
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 13,8 % 17,9 % 1,2 % 3,9 % -/- 8,1 %

 

* Het gaat hierom het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten van de beheerder. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 7 november 2016.

Reeds besproken onderwerpen / publicaties:
Obligaties
Vladeracken beleid t.a.v. bestandsvergoedingen en plaatsingfees Achtergestelde obligaties: Tier 1, 2 of 3?, Coco’s
Hoe spreken de statistieken voor 2014, 2015 en voor 2016? Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Onze macro-economische visie (29-06-2012)

Onze macro-economische visie (27-12-2013) en rentevisie (2013, 2015)

De Japanse beurs (31-05-2013)

Bedrijfsobligatiefondsen en rentegroeifondsen zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, ING Renta Grf en JPM Global Bond Opportunitie, Lyxor SGI Double Short Bund en ProShares Ultra Short Treasury
Aandelen Credit Linked Notes en Floored en Reversed Floaters van Aegon Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde
Hoogdividend aandelen: Corio, Unibail Rodamco 31-01-2014 en Unibail dagboek, Wereldhave
De “Dogs of Amsterdam” (2007 – 2014) High yield obligaties van Air Berlin, Altice, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS en Sunrise en Volkswagen
Aandelen: Aalberts, Arcadis, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Heineken (Holding) , Imtech, Nokian, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Unilever, Technip, Tenaris, TKH Group, Vallourec, Volkswagen

Inflatieklinkers en de HICP Inflatie Index

MKB Obligaties van Enterprise Holding, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding

Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken Perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, FrieslandCampina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev en Tennet
Sprinters op de AEX combineren met Calls Steepeners (incl. renteherziening) van BNG, NIBC, Ned. Waterschapsbank en Rabobank
Grondstoffen, metalen en valuta Overige onderwerpen
Goud en Zilver Volatility, strategieën, derivaten, ETF’s
Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar (25-03-11 en 16-09-11), de Australische $, het Britse £, de Canadese $, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta note en de Russische Roebel Woodies CCI & Martingale op de beurs, handelssystemen
TA indicatoren zoals de Coppock Indicator en het Hindenburg Omen Trackers op obligaties zoals Lyxor SGI Double Short Bund en ProShares Ultra Short Treasury

Den Haag, 10 oktober 2016
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.