De Technische Belegger • Jaargang 23 • Nr 2 • 6 februari 2017

De eerste veertien dagen met Trump-fratsen liggen achter ons. Als wij hieruit één conclusie mogen trekken dan is het wel dat Trump vol met wilde ideeën zit maar dat de soep om allerlei redenen niet zo heet gegeten wordt als hij door Trump wordt opgediend. Het is nu zaak dat de markt aan dit ongewone gebeuren gaat wennen. Als dat niet gebeurt dan blijft de onzekerheid overheersen, maar gezien de tegenkrachten, die in deze veertien dagen al werden opgeroepen, zien wij de markt wel tot rust komen. De onzekerheid bij de belegger zal verdwijnen en hij zal overgaan tot de orde van de dag, die bestaat uit het kennisnemen van de economische data, die met de regelmaat van de klok bekend worden. Als wij op deze conclusie mogen vertrouwen dan zullen de statistieken van deze eerste maand van het nieuwe jaar gelijk krijgen. Zij wijzen erop dat het jaar 2017 positief zal worden afgesloten (zie ons artikel van 17 januari van dit jaar). Wij gaan daar vanuit, maar onze eigen analyses reiken niet zover dat wij nu reeds de beurswaarde op het einde van dit jaar kunnen voorspellen. Wij richten ons op een veel kortere termijn en wat dat betreft straalt deze Technische Belegger vertrouwen uit, zij het dat vraagtekens natuurlijk niet kunnen en zullen ontbreken. De technische reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken waarmede de beurzen te maken hadden in deze afgelopen weken lijkt zijn einde te hebben gevonden. De korte termijn is nu omhoog gericht. Helaas is dat nog niet het geval met de middellange termijn. Deze is nog negatief maar het lijkt ons alleszins mogelijk, dat de korte termijn euforie in staat zal blijken om de middellange termijn te doen keren. Als dat zo mocht zijn dan zien wij in Amsterdam de oude top op 510 gebroken gaan worden. En zoals u hieronder zult zien is er niet veel voor nodig om het geheel van time frames positief te laten worden. De middellange termijn is, zoals gezegd, nog negatief maar wij hebben voor de lange termijn geen negatieve signalen gevonden. Tezamen met een positieve korte termijn moet het mogelijk zijn dat de middellange termijn terug in een stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken wordt gebracht. Veel is daar niet voor nodig maar het is nog niet zo ver. Wacht dus even af met het verdelen van de buit als u zekerheid zoekt. Toeslaan als de doorbraak een feit is levert voldoende ruimte op om alle chagrijn die door Trump wordt opgeroepen te doen vergeten.

De AEX Index op dagbasis (fig. 1)

TB 20170203 FIG1 AEXWij vallen met de deur in huis en laten u in figuur 1 de daggrafiek zien van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Met een slotkoers van 485,92 eindigde de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken de week met ruim 3 punten onder de voorgaande top van 489,08. Onze conclusie wijst erop dat deze top gebroken gaat worden evenals de daaraan voorafgaande top op 489,91. Als dit inderdaad gaat gebeuren ligt de weg open naar 510. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken heeft bijna 5 weken geduurd. De koers werd terugbracht vanuit de genoemde 489,08 naar de steun op 478. Sinds medio vorige week kwam de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken weer in een opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Dit wordt onderlijnd door de positie op dit moment boven het MA20. Dit gemiddelde wordt door velen aangezien als de scheiding tussen korte termijn positief en negatief. Een doorbraak wordt dan vaak als een koopsignaal gezien. De steun op 478 werd versterkt door het feit dat het MA50 samen viel met deze steun. De doorbraak wordt ook ondersteund door de indicatoren. Zij zijn stijgende en er is geen enkele indicatie te vinden dat deze stijging niet reëel zou zijn. Ook de sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken indicatoren ondersteunen deze stelling. Het negatieve in het geheel is de afstand tussen het MA10 en het MA40. Deze is te groot en ongetwijfeld zal dat in de komende tijd hersteld gaan worden. Hoogstwaarschijnlijk is hier een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken voor nodig maar zover is het nog niet. In de volgende grafiek (de daggrafiek van de S&P500) ziet u waarom wij er vrij zeker van zijn dat dit herstel nog op zich laat wachten. Er is nog een belangrijke vaststelling te melden. Als de top op 489,91 doorschreden gaat worden (lees de markt in Amsterdam stijgt met 4 punten) dan wordt een dalende trendlijn gebroken. Deze dalende trendlijn vindt zijn oorsprong in juli 2007 en gaat over de top in oktober daaropvolgend.

De S&P 500 Index op dagbasis (fig.2)

TB 20170203 FIG2 S&P500De S&P500 Index is gevangen in een zeer smal Bollinger Band kanaal. Dit kanaal is zo smal omdat de index al sinds begin december in een smal congestiekanaal gevangen zit. Acht dagen geleden brak hij daar even uit met een nieuwe top op 2.300. Sindsdien is de index weer teruggevallen en op dit moment lijkt hij een nieuwe poging te gaan wagen uit te breken. Het MA20 is de steun geweest en de economische trigger voor de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken moet zonder twijfel gezocht worden in het mooie banenrapport van afgelopen week, dat de kracht van de Amerikaanse economie opnieuw bevestigde. De indicatoren zijn gaan stijgen en dat duidt erop dat er voldoende kracht in de markt zit om de bovenzijde van het kanaal te breken. De afstand tussen het MA10 en MA40 is normaal. Hieruit gaat dus geen bloed vloeien, maar als de S&P500 hiermede het gestelde bij de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken bevestigt (en dus zelfs meer dan dat) dan durven wij er van uit te gaan dat de markten een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken gaan meemaken. Alleen in Tokyo moet nog wat gebeuren voordat men positief mag zijn. De S&P500 sloot vrijdag op 2.297. Er zijn dus nog drie punten nodig om het bovenstaande te bevestigen(en 23 punten voor de bovenkant van het kanaal).

De DJIA Index op weekbasis (fig. 3)

TB 20170203 FIG3 DJIAZoals in de inleiding reeds gezegd zit het gevaar in de weekgrafieken. Deze zijn over de gehele linie nog negatief. In figuur 2 hebben de weekgrafiek van de Dow Jones Industrial Index opgenomen. U zult hierin ons probleem herkennen. Wij hebben een dubbele bodemTwee op elkaar volgende dieptepunten in de koersontwikkeling die min of meer op gelijk niveau liggen. Vaak betreft het een trendomkeer. Copyright Vladeracken patroon geïdentificeerd in figuur 3. De eerste bodem dateert van september 2015. Begin 2016 volgde de tweede bodem en sindsdien is er een lange periode verstreken waarin een pull backEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken werd gevormd en waarna de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken een feit werd. Het was het Trump effect dat hiervoor zorgde. Het doel van deze uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken is 20.773. Er zijn sinds het slot van vrijdag nog 700 punten nodig om hier te komen. Mocht dit zich realiseren dan zal de DJIA dicht bij de bovenzijde van zijn oplopende kanaal liggen. Een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken zou dan een normaal antwoord zijn. Wij gaan er van uit dat dit zo zal gebeuren al is het natuurlijk geen wet van Meden en Perzen dat het berekende doel precies gehaald zal worden. Tor hier de positieve kant van het beeld. Onder in figuur 3 ziet u de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Deze is negatief en naar welke weekgrafiek u ook kijkt u zult steeds dezelfde conclusie trekken ten aanzien van andere markten. Wil er een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken op gang komen dan moet het afgelopen zijn met deze daling maar moet de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken gaan stijgen. Wij hebben geen enkele aanwijzing, dat dit zal gebeuren anders dan de positieve daggrafieken, die wij u hierboven lieten zien. Daarnaast zou men misschien mogen stellen, dat de daling in de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken afneemt, maar daar is natuurlijk geen enkele zekerheid uit te halen ook al is deze waarneming juist.

De Rente in € (fig. 4)

TB 20170203 FIG4 RENTEOp het rentefront gaan we een spannende maand tegemoet. De lange rente in de VS en in Europa is afgelopen weken iets gestegen, maar alle belangrijke grenzen zijn nog in takt gebleven. In de €-zone is de grens van 0,61% nog altijd niet gebroken, zij het dat afgelopen week, de opening wel erboven lag. In figuur 4 is dit goed te zien. Bovenin ziet u de koersontwikkeling van de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken van de Nederlandse staat, die in 2037 moet worden afgelost, 20 jaar vanaf nu. Onderin ziet u de 10-jaars rente voor overheidspapier. De koers van de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken is keurig boven lijn C gebleven. Lijn C hebben wij onderin de figuur ook getekend. Daar ligt hij op 0,61% en ook deze grens is per saldo nog niet gebroken. Maar als dat wel gebeurt, en daar ziet het wel naar uit, dan ligt de weg open voor een 10-jaars rente die richting 1,17% zal lopen, met een bijbehorend koersdoel voor de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken van 142%. Langlopende staatsobligaties zijn op dit moment niet de plaats om te beleggen, in tegendeel, wij kopen obligatiebeleggingsfondsen die juist van een rentestijging kunnen profiteren!

De US$ en de € (fig. 5)

TB 20170203 FIG5 US$Het beeld is er voor de $ in de afgelopen maand niet beter op geworden. In tegendeel, gevreesd moet worden dat zich een belangrijke kentering aan het voltrekken is waarbij de € zijn zeer lange termijn opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken misschien wel weer gaat hervatten. De grens van 0,968 valt samen met een lange termijn oplopend kanaal, dat al in 2009 is begonnen en waarin de $ geleidelijk aan sterker is geworden t.o.v. de €. Maar dat deze grens, ondanks alle retoriek vanuit Amerika nog altijd niet gebroken is, maakt het beeld er in technische zin steeds zwakker op. Afgelopen week is de $-koers vervolgens ook weer onder de dalende steunlijn gezakt die gedurende 2015 en 2016 de bovenkant van een groot correctiepatroon markeerde. Die steun is zonder veel wrijving weer gebroken wat de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken door die lijn eind 2016 tot een “failed break” maakt. En dat is in de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken onder in de figuur goed te zien, die is dalende en begint nu onder de voorgaande bodems van de indicatoren te zakken. Als de $ werkelijk, zoals veel analisten nog altijd roepen, naar pari ten opzichte van de € gaat stijgen, dan zal dat toch komende maand moeten worden ingezet, want anders wordt een test van de onderkant van de oude correctiefase uit 2015 – 2016 veel waarschijnlijker. Wij houden het er vooralsnog op, dat de $-koers onderweg is naar de steun op 86,2, een verdere verzwakking dus van de $ ten opzichte van de €.

De prijs van een vat Brentolie (figuur 6)

TB 20170203 FIG6 OLIEAfgelopen maand was in feite een saaie maand voor beleggers in olie. Want de koers van een vat Brent-olie heeft nauwelijks gefluctueerd. Maar voor de technische analist die naar figuur 6 kijkt is het beeld daarmee alleen maar sterker geworden. Na een groot bodempatroon zoals de kopschouderbodem die wij u al enkele keren hebben laten zien is het heel normaal dat een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken gevolgd wordt door een langdurige zijwaartse beweging boven de lijn van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken, de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken. Het is alsof zich een steelpan ontwikkelt, alsof de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog voor veel partijen een periode van onzekerheid inluidt die moet worden verwerkt maar waarin men niet werkelijk tot verkopen overgaat. Alle discussies van analisten op het oliefront ten spijt wil de koers van een vat olie maar niet werkelijk dalen. En dat maakt de kans dat onze conclusie van enkele maanden geleden werkelijkheid wordt alleen maar groter: het koersdoel voor een vat Brentolie is en blijft US$ 77 – US$ 81. De kanttekening, die de technische analyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken altijd weer altijd weer levert, ziet u onder in figuur 8: het week-MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken daalt en divergeert negatief. Dat hoeft niet perse verkeerd te zijn, maar het betekent wel, dat de steel naar alle waarschijnlijkheid nog wat langer gaat worden en een vervolg van de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken omhoog nog even op zich zal laten wachten.

De prijs van het goud (figuur 7)

TB 20170203 FIG7 GOUDOp het eerste gezicht kan figuur 7 negatief worden uitgelegd. Immers, de dalende trendlijn B ligt nog ver boven de huidige koers en dat maakt dat de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken in dit beeld als negatief kan worden bestempeld. Maar wie verder kijkt ziet iets anders. Ten eerste is de oplopende lijn A de zeer lange termijn trendlijn. Die lijn bestaat al jaren en is zowel in de $-grafiek van het goud (bovenin) als ook in de €-grafiek van het goud (de onderste curve) opnieuw succesvol getest (in de €-grafiek is de koers niet eens meer tot die lijn teruggezakt). Dat betekent dat lijn B in feite slechts een flinke correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken markeert op een langere opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. En dan is de hele beweging onder lijn D (bij US$ 1.384 per ounce) belangrijk omdat hier steeds meer een bodempatroon zichtbaar wordt. De lange termijn oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken A wordt definitief hervat als lijn D is gebroken. Zover is het nog niet, want op korte termijn ligt nog lijn C als weerstand boven de koers (US$1.215). Maar, en dat is in deze figuur ook niet te zien, de zilverprijs heeft afgelopen week die barrière wel geslecht. En Zilver neemt wel vaker het voortouw ten opzichte van het goud. En kijkt men naar de diverse indicatoren, die wij doorgaans hanteren in onze analyses, dan kan men slechts één conclusie trekken: het goud gaat, onder aanvoering van het zilver, komende maand de aanval inzetten op de grens van US$1.384.

Beleggen bij Vladeracken

De onzekerheden, die de nieuwe mediageile Amerikaanse President met zijn constante stroom van narcistisch opmerkingen over de wereld uitstort laat onverlet, dat de rente stijgt (en obligatiekoersen dus dalen) en aandelenkoersen juist in een opwaartse trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken zitten. En dat betekent voor onze cliënten een goede maand januari en een goed begin van het nieuwe jaar. De obligatieportefeuilles zijn verhoudingsgewijs kortlopend ingericht en hebben dus geen last van de rentestijging, terwijl zij wel rente-inkomsten ontvangen. De enige aandelenhoek waar koersen niet zijn gestegen is in die van de grote, als defensief bekendstaande hoog-dividend aandelen zoals de Heinekens, Unilevers en Unibail-Rodamco’s van deze wereld. Maar daar dalen koersen ook niet. Over de hele linie hebben de portefeuilles van onze cliënten een positief rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken behaald in januari, en dat terwijl overal ook al de fee voor het eerstkomende kwartaal / half jaar in rekening is gebracht. Wij beperken ons momenteel dan ook tot “onkruid wieden”. Daar waar wij betere alternatieven vinden binnen het bestaande risicokader worden wisselingen aangebracht. In de actief beheerde aandelenmodellen wordt zo nu en dan geruild op basis van de signalen die deze modellen genereren. Zo is het Duitse Aurubis ingeruild voor Genmab in de Wereld Selector en is in de Fund Selector de positie in iShares Global Infrastructure Fund verkocht en zal maandag aanstaande daarvoor in de plaats een ander fonds worden aangekocht, afhankelijk van de uitslag van het onderliggende model maandagochtend.

Het jaar is nog lang, maar waar 2016 bijzonder teleurstellend begon en het lang duurde voordat het herstel inzette, is 2017 aanmerkelijk beter van start gegaan.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel Methode 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Doel per jaar
Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 7,8 % 4,0 % 0,4 % 2,9 % -/- 10,7 % 0,1 % 4 %
Matig Mix aandelen / obl. 11,6 % 6,5 % -/- 0,9 % 16,2 % -/- 3,4 % 1,7 % 5 %
Matig / fondsen Fund Selector -/- 1,1 % 6,6 % 3,6 % -/- 1,5 % 1,1 % 2,9 % 6 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 8,8 % 10,8 % -/- 16,0 % 23,2 % 0,2 % 1,7 % 8 %
Actief aandelen Amsterdam Selector 3,5 % 15,3 % -/- 2,8 % 27,3 % 0,2 % 1,5 % 8 %
Wereld Selector 16,0 % 47,7 % -/- 4,4 % 22,9 % 4,2 % 4,5 % 8 %
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 9,8 % 17,2 % 5,6 % 4,1 % 9,4 % 0,6 %
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 13,8 % 17,9 % 1,2 % 3,9 % 0,7 % -/- 0,5 %

 

* Het gaat hierom het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten van de beheerder. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van de Technische Belegger verschijnt op maandag 6 maart 2017.

Reeds besproken onderwerpen / publicaties:
Obligaties
Vladeracken beleid t.a.v. bestandsvergoedingen en plaatsingfees Achtergestelde obligaties: Tier 1, 2 of 3?, Coco’s
Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016 en voor 2017? Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Onze macro-economische visie (29-06-2012)

Onze macro-economische visie (27-12-2013) en rentevisie (2013, 2015)

De Japanse beurs (31-05-2013)

Bedrijfsobligatiefondsen en rentegroeifondsen zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, ING Renta Grf en JPM Global Bond Opportunitie, Lyxor SGI Double Short Bund en ProShares Ultra Short Treasury
Aandelen Credit Linked Notes en Floored en Reversed Floaters van Aegon Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde
Hoogdividend aandelen: Corio, Unibail Rodamco 31-01-2014 en Unibail dagboek, Wereldhave
De “Dogs of Amsterdam” (2007 – 2014) High yield obligaties van Air Berlin, Altice, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS en Sunrise en Volkswagen
Aandelen: Aalberts, Arcadis, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Heineken (Holding) , Imtech, Nokian, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Unilever, Technip, Tenaris, TKH Group, Vallourec, Volkswagen

Inflatieklinkers en de HICP Inflatie Index

MKB Obligaties van Enterprise Holding, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding

Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken Perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, FrieslandCampina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev en Tennet
Sprinters op de AEX combineren met Calls Steepeners (incl. renteherziening) van BNG, NIBC, Ned. Waterschapsbank en Rabobank
Grondstoffen, metalen en valuta Overige onderwerpen
Goud en Zilver Volatility, strategieën, derivaten, ETF’s
Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar (25-03-11 en 16-09-11), de Australische $, het Britse £, de Canadese $, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta note en de Russische Roebel Woodies CCI & Martingale op de beurs, handelssystemen
TA indicatoren zoals de Coppock Indicator en het Hindenburg Omen Trackers op obligaties zoals Lyxor SGI Double Short Bund en ProShares Ultra Short Treasury

Den Haag, 6 februari
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.