De Technische Belegger • Jaargang 23 • Nr 3 • 6 maart 2017

De markten zijn nog springlevend. In Amerika werden opnieuw All-Time Highs gezet. In Duitsland ook. En Nederland bleef met zijn ASCX niet achter. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, die zonder herinvestering van dividenden wordt berekend, zette ook een nieuw topje met een slotkoers van 505,86, maar de slotkoers van 27 april 2015 van 509,24 (top op die dag 510,55) kwam daarmede weliswaar in het vizier maar hij werd nog niet gebroken. Het wachten is op die doorbraak en (u weet het) op de aandelenmarkten is niets onmogelijk, zeker nu in Amerika een nieuwe dirigent het orkest opzweept. Met vol vertrouwen wordt dus gewacht op een hoogste koers boven 510,55. Maar met al die mooie toppen wordt het dag na dag moeilijker om het nog beter te doen, want het begint te knellen. Na de forse stijging schreeuwt de markt om een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Toch is een doorbraak in Amsterdam van het 510-niveau een dezer dagen wel degelijk mogelijk. Want er is een aantal fondsen, dat zojuist de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken heeft afgesloten. Kijk naar de financiële waarden, kijk naar Royal Dutch en zelfs een aantal industriële waarden wil nog omhoog. En de grondstoffenmarkten lijken aan het bodemen te zijn. Het behalen van een top hoger dan april 2015 in Amsterdam is echter van geen wezenlijk belang omdat andere, grotere markten zullen bepalen wat er in Amsterdam gebeurt. En deze grotere markten zitten vol met vraagtekens. Want door de forse stijgingen van de afgelopen tijd is het heel goed mogelijk, dat de (onvermijdelijke) reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, die op de loer ligt, zich sterker gaat manifesteren dan normaal. Wij stellen dat dit mogelijk is, maar als de technische analyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken gelijk krijgt dan zal er een normale reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken komen die gevolgd wordt door een nieuwe rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken, die dan mogelijk wel met een lagere top zal eindigen (wij lieten u dat zien in onze blog van 28 februari). Daarna komen wij in het zwakke seizoen en zal er een echte correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken optreden. De logica, die in deze hypothese ligt opgesloten, stelt dat het zin heeft om nu tijdens het laatste stukje van de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken meer liquiditeiten op te bouwen. Want een deel van de posities, die men nu heeft ingenomen, zal in bovenstaand scenario de waarde niet meer behalen, die het heeft bij het bereiken van de top op 510, als de komende stijging die op de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken gaat volgen, zijn einde vindt. Er zal immers een lagere top gezet worden. Liquiditeiten opbouwen in de weken, die voor ons liggen is dus aan te raden. Het screenen van de portefeuille op “zwakke” broeders is zeer verstandig. Het inbouwen van posities die bestand zijn tegen een daling of die zelfs perspectief bieden in een corrigerende markt (edele metalen, put opties, turbo’s en Bèta neutrale put-spreads in de AEX) kunnen de portefeuille aanmerkelijk versterken. Wij gaan u hieronder niets nieuws vertellen, maar wij maken de onderbouwing van onze stelling breder.

De Overbought situatie (fig. 1 en 2)

TB 20170306 FIG1 AEX STDEVEr zijn vele manieren om de mate waarin een markt overbought is, te meten. Wij noemen hieronder drie methodes. In eerste instantie vindt u een grafiek met kanaalgrenzen, gebaseerd op standaard afwijkingen van het gemiddelde, waarbij het bereiken van de bovengrens duidt op een overbought situatie. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken (evenals bijvoorbeeld de S&P500 en de DAX) ligt tegen deze bovengrens aan. De koers hoeft niet onmiddellijk te keren, maar het minste wat er kan gebeuren is dat hij gaat consolideren. Meer voor de hand ligt het dat hij op weg is naar een duidelijke correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Er is nog geen sprake van urgentie want een stijging, die de oplopende bovengrens (de zwarte lijn aan de bovenkant) volgt is zeer goed mogelijk, zij het dat een daling een grotere kans heeft en uiteindelijk onvermijdelijk is.
In figuur 2 ziet u de Vladeracken IndexEen index welke gebaseerd is op het aantal volgens de Vladeracken selectiesystematiek koopbare fondsen. Copyright Vladeracken. Hij meet het aantal aandelen, dat meewerkt aan de stijging van de beurs. Hoe meer aandelen meewerken hoe sterker de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken. Maar een afnemend aantal duidt op uitputting en leidt tot correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. De gedachte is dat aan het einde van een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken het aantal aandelen dat de markt nog naar nieuwe hoogtepunten opzweept steeds kleiner wordt. Op dit moment daalt het aantal dat meewerkt en dus ligt de conclusie voor het oprapen.
TB 20170306 FIG2 VL INDEX

In onze blog van 28 februari (De markt loopt op haar tanden) hebben wij u laten zien, dat de afstand tussen de gemiddeldes van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op dit moment veel te groot is. In dit geval is het een wet van Meden en Perzen, dat deze afstand verkleind wordt. Dit kan zoals altijd gebeuren door een consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken of een daling, maar het is zeker dat deze afstand in de komende tijd verkleind wordt. Mede in aanmerking genomen, dat stijging in Amerika zó exuberant is, concluderen wij dat het een daling wordt.
Al met al is onze conclusie dus negatief met dien verstande dat wij nog geen imminentie zien.

De AEX Index op dagbasis (fig. 3)

TB 20170306 FIG3 AEX INDEXFiguur 3, waarin u de dagkoersen van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken ziet toont op het eerste gezicht een positieve aanblik. Het koerspatroon ligt binnen een Keltner kanaal. De koersen liggen hoog. In plaats van het MA50/MA200 hebben wij een EMA12/EMA15 ingetekend. (EMA = Exponentieel Gemiddelde), Deze indicator wordt zeer frequent gebruik voor korte termijn handel. Blijkbaar zijn Amerikaanse beleggers er zeer blij mee. Het samenstel is nog steeds aan het stijgen en de boodschap is dus: blijven zitten. Maar er is meer te zien in figuur 3. De Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenheeft de daling ingezet. Hij is langzamer dan de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackendaar beneden en dus kan zijn daling de voorgaande consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken van de index representeren. Maar ook als dat zo is dan is zijn negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken niet weg te cijferen. Hij komt van een positie boven de bovenste horizontale lijn, ook al zou hij nog iets stijgen dan is een daling zeker te verwachten.
De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder stijgt. Hij duidt dus op een voortzetting van een positieve index. Zijn stijging is gevolgd op een zeer beperkte daling, hetgeen niet sterk is en zijn ruimte is daardoor zeer beperkt. Daarnaast is hem een onmiskenbare negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken voorafgegaan. Veel mag men dus niet verwachten. De markt is nog steeds omhoog gericht maar alles duidt op uitputting.

De S&P 500 Index op weekbasis (fig. 4)

TB 20170306 FIG4 S&P500 INDEXOpnieuw ziet u een grafiek (in figuur 4), ditmaal van de S&P500 op weekbasis, die er mooi uitziet maar die een aantal negatieve signalen herbergt. Er is een oplopend kanaal te zien, dat zijn begin vindt in 2009. De koers is aan de bovenkant gekomen. Dat wil zeggen dat daar een forse weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken ligt. De twee gemiddeldes liggen ver uit elkaar. Het meest waarschijnlijke scenario is dat er een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken komt, die de markt wat ademruimte geeft. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder geeft geen aanleiding tot zorg anders dan dat hij al hoog ligt en weinig ruimte meer biedt. Opnieuw een reden voor een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Onderaan in de figuur vindt u ook een Zone Oscillator. En hier zit een venijn in want hij divergeert heel duidelijk negatief. Al met al dus een plaatje, dat tot voorzichtigheid maant. Het koersniveau kan nog best een beetje hoger, maar veel zal het niet meer zijn. Een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken gaat daarna volgen. Voorlopig hoeft daar nog geen bloed uit te vloeien. Een steun ligt er al op 2300. Maar met een doorbraak van het MA10 wordt het moeilijker want dan komt het MA40 in zicht en dat zou toch een
daling betekenen van 8 to 9%. Over een verdere daling (naar 2.000) gaan wij het niet hebben. Dit ligt te ver in het verschiet en de grafiek geeft daar ook (nog) geen aanleiding toe.

De AEX Index op langere termijn (fig. 5)

TB 20170306 FIG5 AEX INDEXWij volgen een vijftal studies, dat gericht is op de langere termijn. Zij zijn gebaseerd op de A/D- verhoudingen, specifieke gemiddeldes, de Average True Range AvTrR. Het voortschrijdend gemiddelde van de High van de dag onder studie of de Close van de voorgaande dag welke de hoogste is, minus de Low van de dag van studie of de Close van de voorgaande dag welke de laagste is. Zie ook Normalized Average True Range. De Average True Range wordt geprefereerd boven de Average Range wanneer er sprake is van veel prijsgaps. Copyright Vladerackenen dergelijke. In figuur 5 vindt u een studie gebaseerd op de RSI Indicator. De zwarte lijn verbindt de slotkoersen. Er zijn twee gemiddeldes (het MA100 (rood) en het MA200 (groen)). Daaronder vindt u de RSI Indicator (rood) met in blauw een MA200 daarvan. De kruisingen van de rode RSI indicator met het blauwe gemiddelde geven de signalen. De koersgemiddeldes daarboven (het MA100 en het MA200) moeten deze signalen bevestigen, waarbij een stijging van het MA100 een vroege bevestiging is. Een kruising van dit gemiddelde met het MA200 geeft een normale bevestiging. Op 26 mei 2016 gaf de RSI een signaal(zie bij blokje B). Dit werd daags daarna door een stijgend MA100 bevestigd. Sindsdien is het technische beeld uit deze studie positief gebleven, maar….. de koers is ver weg van het MA100 komen te liggen en de twee gemiddeldes liggen tamelijk ver uit elkaar. Ook daaronder worden de afstanden groot. Maar er is nog geen enkel signaal gegeven. Het beeld blijft dus positief. Wij maken ons dus over de kortere termijn geen zorgen. Voor de langere termijn geeft deze grafiek te denken.

De Rente in € (fig. 6)

TB 20170306 FIG6 RENTEAfgelopen maand is een zeer kalme maand geweest voor de obligatiemarkten. De lange rente in de €-zone bewoog enkele malen op en neer in een marge van ongeveer 15 basispunten. In de figuur ziet u bovenin de koersontwikkeling van de Nederlandse staatsobligatie die pas in 2037 moet worden afgelost. De koers is al enkele weken lang blijven liggen vlak boven 152%. Maar schijn bedriegt, want dit plaatje is uiterst gevaarlijk. De kans dat de koers een dezer dagen door 152% omlaag zakt wordt met de dag groter. Onderin ziet u het effectief rendementDe berekening van het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op obligaties waarbij rekening wordt gehouden met de terugbetalingprijs en de looptijd van de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken. De berekeningsformule luidt: V = C/(1+R1) +C/{(1+R1)*(1+R2)}+…+ (C+P)/{(1+R1) *(1+R2) *”¦*(1+Rn)} waarbij V = marktprijs/aankoopprijs; C = couponopbrengst; P = hoofdsom; n = aantal jaren; R(..) = effectief rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken getekend van 10-jarige Nederlandse staatsleningen. De weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken hier ligt op ongeveer 0,65%. En ook hier lijkt een doorbraak (nu omhoog) aanstaande. Wij houden het er op dat de 10-jarige €-rente gaat oplopen naar de volgende weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op ongeveer 1,17%, een bijna verdubbeling van het huidige renteniveau. Hoe snel dit gaat gebeuren is nog onduidelijk. De beweging opzij kan best nog enige tijd voortduren. Wellicht dat de rentevergadering van de FED in maart de trigger is. Als de rente dan in de VS verhoogd wordt (marktvorsers schatten de kans hierop inmiddels op 90%) en de FED maakt daarbij ook nog eens opmerkingen over een volgende verhoging, dan zou een volgende sprong in de lange rente zomaar een feit kunnen zijn.

De US$ en de € (fig. 7)

TB 20170306 FIG7 US$De $ levert momenteel nogal tegenstrijdige beelden op. Kijkt u naar figuur 7, dan ziet u een oplopend kanaal. Binnen dit kanaal heeft de $-koers gedurende twee jaar een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken doorgemaakt binnen een gelijkbenige driehoek. Eind 2016 is de koers daaruit omhoog gebroken om vervolgens weer terug te keren naar de bovenzijde van deze driehoek. Afgelopen maand is de koers weer omhoog gesprongen. De MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken onderin de figuur stijgt en dus zou de conclusie snel kunnen luiden dat de $ de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken omhoog weer heeft hervat. Maar die conclusie is te snel getrokken als men naar zowel de daggrafieken kijkt als ook naar de zeer lange termijn. Op dagbasis is sprake van negatieve divergenties in vrijwel alle indicatoren. Een daling richting 92 lijkt daar nog slechts een kwestie van tijd. En in de zeer lange termijn grafieken is het oplopende kanaal dat u in figuur 5 getekend ziet, niets meer en niets minder dan een correctiekanaal op een lange termijn dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. De lange termijn wijst er nadrukkelijk op, dat dit kanaal uiteindelijk aan de onderzijde verlaten gaat worden, dus dat de $ uiteindelijk zal zakken tot onder 75! Wij gaan niet beweren dat die daling zal plaatsvinden en al helemaal niet dat die daling dit jaar zal plaatsvinden. Maar wij pleiten wel voor een zeer voorzichtige benadering van $-beleggingen. Want pari, zoals veel analisten voorzien, is nog geen gelopen race!

De prijs van een vat Brentolie (figuur 8)

TB 20170306 FIG8 OLIEOp het oliefront is het rustig. De koers van een vat Brentolie beweegt zich al wekenlang in een smalle marge tussen US$ 54 en US$ 58 en die beweging kan nog wel even door blijven gaan. De implicaties van de kopschouderformatieDit patroon bestaat uit drie toppen waarbij de middelste de hoogste is en waarbij onder de twee tussenliggende bodems een lijn getrokken kan worden. Als deze lijn (neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken) na de derde top naar beneden toe doorschreden wordt is dit de bevestiging van het patroon. Het is in het algemeen een omkeer patroon. Er is ook een Inverted Head and Shoulder patroon. Hierbij is de middelste bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken de laagste. Copyright Vladeracken, die in 2015 en 2016 is gevormd en die in figuur 6 is afgebeeld, blijven onveranderd van kracht: het koersdoel op termijn ligt op US$77 – tot US$81 zolang de steunlijn op US$54 overeind blijft.

De prijs van het goud (figuur 9)

TB 20170306 FIG9 GOUDVan een heel andere aard is het beeld in figuur 9. Afgelopen week gingen de prijzen van edelmetalen over een breed front omlaag. Maar de implicaties van deze daling zijn vooralsnog slechts beperkt. Want overal is slechts een steunlijn opgezocht waar de koersen aanvankelijk zonder al teveel moeite doorheen gebroken waren in opwaartse zin. Dit soort terugkerende bewegingen zijn heel normaal. Zij zorgen ervoor dat de overkochte situatie genormaliseerd wordt en dat er weer ruimte ontstaat voor een nieuwe beweging in de richting van de oorspronkelijke trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken, in dit geval in opwaartse richting. Het is belangrijk om daarbij te beseffen dat de beweging van afgelopen week op zichzelf staat, dat wil zeggen niet gepaard ging met een flinke stijging van de $-koers. Vermoedelijk hing de daling meer samen met de forse stijging van de Dow Jones afgelopen woensdag. Er is namelijk iets opvallends te constateren in de ontwikkeling van de prijzen van edelmetalen en dan met name in de prijs van het goud. In figuur 9 hebben wij onder de grafiek van het goud een weekgrafiek van de DJIA opgenomen. Al enige tijd is zichtbaar dat de prijs van goud en Amerikaanse aandelen synchroon lopen (zie bijvoorbeeld de periodes voor lijn A, tussen lijnen A en B en tussen B en C). En dat is abnormaal. De normale relatie is dat een stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken voor aandelen een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken voor goud betekent. Goud is immers een vluchthaven waar beleggers naartoe rennen in onzekere tijden. En dan worden aandelen juist verkocht. Wat opvalt is dat de ontwikkeling weer normaler is geworden rechts van lijn C. Vanaf het moment dat Trump tot president werd verkozen, stegen de koersen van Amerikaanse aandelen maar daalde de koers van het goud. In december stagneerde de aandelenrally in de VS en juist toen steeg de prijs van goud weer. Gezien onze analyse dat het hoog tijd wordt voor een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in de Amerikaanse aandelenmarkten, moet de daling van het goud van afgelopen week als een koopkans gezien worden! Natuurlijk moet de koers van goud dan wel boven de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken in de figuur blijven liggen, d.w.z. boven US$ 1.220 per troy ounce.

Beleggen bij Vladeracken

Dankzij een goede positie in AMG excelleerde ditmaal de Amsterdam Selector. De keuze van een beperkt aantal aandelen (in onze Selector Modellen 8 tot 10 per model) verhoogt het risico ten opzichte van een gemiddelde indexgerelateerde aandelenportefeuille, maar deze focus biedt tegelijkertijd de mogelijkheid van een goede stevige outperformance doordat een paar goede keuzes tot een flink extra rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken kunnen leiden. En de Selector Methodes zijn er op gericht om deze individuele uitschieters zo nu en dan te vangen. De tegenkant hiervan werd afgelopen maand ondervonden binnen de Wereld Selector. Een van de posities kreeg juist een gevoelige tik en de andere aandelen stegen onvoldoende om deze tik op te kunnen vangen. Bovendien is in onze Selectoren sprake van een transitiefase en daarin is de Wereld Selector het verst gevorderd. Van de 8 aandelenposities zijn er na afgelopen week slechts 5 gevuld en is de rest van de portefeuille liquide. Markten zitten in een sterk overkochte situatie, tijd dus om posities af te stoten en die nog niet aan te vullen met nieuwe posities. In de Amsterdam Selector en de Fund Selector is pas één positie liquide, daar moet dus nog het nodige verkocht worden.
Anders ligt het bij de meer fundamenteel gedreven aandelenportefeuilles. Die doen gewoon goed mee met de markt en laten daarbij zelfs voorzichtig een betere performance zien dan de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Vergeet u niet dat de door ons in de tabel hieronder gepubliceerde cijfers inclusief onze kosten voor beheer zijn!

Het jaar is nog lang, dat schreven wij een maand geleden ook, maar wij gaan er vanuit dat met name in Europa en het Verre Oosten de kansen dit jaar uitstekend zijn. In de VS, waar aandelenkoersen voorlopen op de rest van de wereld, zijn aandelen inmiddels aan de dure kant geworden. Het grote risico, ook in Europa, is dat zich hier een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken gaat voordoen die ongetwijfeld ook in Europa haar sporen zal nalaten. Maar voorlopig verwachten wij dat het feest nog niet voorbij is, doch dat slechts kortstondige kleine pauzes worden ingelast, die ons in staat stellen om de rotaties in de markt te volgen.

En ondertussen bouwt de rente in de obligatieportefeuilles zich weer gestaag op terwijl de koersen van de obligaties in onze portefeuilles keurig blijven liggen. De rust is hier weergekeerd en er is in deze portefeuilles weer een begin gemaakt om het slechte resultaat uit 2016 weer in te lopen.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel Methode 2012 2013 2014 2015 2016 2017 t/m 3/3
Doel per jaar
Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 7,8 % 4,0 % 0,4 % 2,9 % -/- 10,7 % 2,0 % 4 %
Matig Mix aandelen / obl. 11,6 % 6,5 % -/- 0,9 % 16,2 % -/- 3,4 % 4,6 % 5 %
Matig / fondsen Fund Selector -/- 1,1 % 6,6 % 3,6 % -/- 1,5 % 1,1 % 5,0 % 6 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 8,8 % 10,8 % -/- 16,0 % 23,2 % 0,2 % 5,3 % 8 %
Actief aandelen Amsterdam Selector 3,5 % 15,3 % -/- 2,8 % 27,3 % 0,2 % 11,2 % 8 %
Wereld Selector 16,0 % 47,7 % -/- 4,4 % 22,9 % 4,2 % 1,4 % 8 %
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 9,8 % 17,2 % 5,6 % 4,1 % 9,4 % 4,7 %
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 13,8 % 17,9 % 1,2 % 3,9 % 0,7 % 4,0 %

* Het gaat hierom het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten van de beheerder. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 10 april 2017.

Reeds besproken onderwerpen / publicaties:
Obligaties
Vladeracken beleid t.a.v. bestandsvergoedingen en plaatsingfees Achtergestelde obligaties: Tier 1, 2 of 3?, Coco’s
Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016 en voor 2017? Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Onze macro-economische visie (29-06-2012)

Onze macro-economische visie (27-12-2013) en rentevisie (2013, 2015)

De Japanse beurs (31-05-2013)

Bedrijfsobligatiefondsen en rentegroeifondsen zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, ING Renta Grf en JPM Global Bond Opportunitie, Lyxor SGI Double Short Bund en ProShares Ultra Short Treasury
Aandelen Credit Linked Notes en Floored en Reversed Floaters van Aegon Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde
Hoogdividend aandelen: Corio, Unibail Rodamco 31-01-2014 en Unibail dagboek, Wereldhave
De “Dogs of Amsterdam” (2007 – 2014) High yield obligaties van Air Berlin, Altice, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS en Sunrise en Volkswagen
Aandelen: Aalberts, Arcadis, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Heineken (Holding) , Imtech, Nokian, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Unilever, Technip, Tenaris, TKH Group, Vallourec, Volkswagen

Inflatieklinkers en de HICP Inflatie Index

MKB Obligaties van Enterprise Holding, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding

Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken Perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, FrieslandCampina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev en Tennet
Sprinters op de AEX combineren met Calls Steepeners (incl. renteherziening) van BNG, NIBC, Ned. Waterschapsbank en Rabobank
Grondstoffen, metalen en valuta Overige onderwerpen
Goud en Zilver Volatility, strategieën, derivaten, ETF’s
Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar (25-03-11 en 16-09-11), de Australische $, het Britse £, de Canadese $, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta note en de Russische Roebel Woodies CCI & Martingale op de beurs, handelssystemen
TA indicatoren zoals de Coppock Indicator en het Hindenburg Omen Trackers op obligaties zoals Lyxor SGI Double Short Bund en ProShares Ultra Short Treasury

Den Haag, 6 maart 2017
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.