De Technische Belegger • Jaargang 23 • Nr 5 • 8 mei 2017

Het was en is een prachtige rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken, maar het heeft er alle schijn van dat hij nu op zoek is naar zijn einde. Zoeken betekent, dat er nog niets gevonden is. Het hoogtepunt is er nog niet. In Europa, dat zich duidelijk beter gedragen heeft dan Amerika in de afgelopen twee maanden, is het wachten op de overwinning van Macron. Eenmaal de buit binnen zou dat wel eens het moment kunnen zijn, dat de markt gas terugneemt en het voorlopige hoogtepunt wordt gezet. In Amsterdam, waar de sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken indicatoren hoog liggen, zijn deze al weer op de terugtocht. In tegenstelling hiertoe liet de Vladeracken IndexEen index welke gebaseerd is op het aantal volgens de Vladeracken selectiesystematiek koopbare fondsen. Copyright Vladeracken vorige week nog een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog zien, hetgeen erop duidde dat de markt in grote mate meedeed aan de (Macron?)euforie. De spanning die men nu ziet tussen veel onderliggende waarden en hun gemiddeldes wordt nog steeds groter. Wij lieten dat regelmatig zien met behulp van het MA200. Het is precies twee jaar geleden, dat zich eenzelfde distortie voordeed. Hij was toen nog sterker dan nu en hij vond zijn graf ruim 25% lager. Wij moeten nog zien of het ditmaal ook zover zal komen maar de verstandige belegger houdt daar wel rekening mee. Bescherming wordt binnenkort een modewoord. Maar de markt zit nog steeds zoals gezegd in een uptrend. Er is nog niets te bespeuren van een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken.
Enige weken geleden lieten wij u zien, dat de VIX Index op het punt stond een belangrijk signaal te geven. Een stijgende markt gaat gepaard aan een dalende VIX. In het verleden zijn zeer lage standen van de VIX steeds gevolgd door forse stijgingen ofwel dalende koersen. De ter zake opgestelde statistiek stelt dat een MA20 van de VIX dat onder 1,15 komt onverbiddelijk wijst op een dalende aandelenmarkt. De daling hoeft niet onmiddellijk in te zetten, maar hij gaat wel komen. Het aftellen is dus begonnen en dat gebeurt in een fase waarin het goede seizoen aan het aflopen is. “Sell in May” is een oude wijsheid, die nog steeds geldig is. De maand mei staat hierin centraal en wel omdat de vakantieperiode hierop volgt. De belegger heeft dan andere zaken aan zijn hoofd. Het samenvallen van de VIX waarschuwing en het aflopen van het goede seizoen, duiden erop, dat een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in de uptrend dichtbij is. Wij gaan hieronder eerst nog iets dieper in op het signaal van de VIX, maar de attente belegger is reeds gewaarschuwd. Het is tijd om adequate maatregelen te nemen.

De VIX (Volatility IndeX, fig. 1)

TB 20170508 FIG1 VIXIn figuur 1 laten wij u het signaal zien dat de VIX gaf in 2006 en twee weken geleden. Bij beide signalen hebben wij pijltjes geplaatst, zodat te zien is in deze grafiek (die een tijdperk bestrijkt van meer dan 10 jaar) waar de signalen ontstonden. In 2006 duurde het toch nog enkele maanden voordat de markt reageerde op het negatieve signaal. Maar dat signaal werd gegeven in de maand december, midden in het goede seizoen. Pas in maart was er een eerste reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. De piek in de VIX kwam in 2008. De S&P500 was toen met circa 54% gedaald (wij gaan hier uit van de S&P500, want op deze index is de statistiek gebaseerd). De VIX gaf dus een signaal voor een langer durende baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken. Toen deze was afgelopen werd een zeer langdurige hausse ingezet, tijdens welke er wel degelijk flinke reacties optraden (correcties kunnen ook voorkomen zonder waarschuwing van de VIX), maar deze waren niet te vergelijken met de periode 2006-2009. Nergens zegt de statistiek, dat het VIX signaal gevolgd moet worden door een forse val van meer dan 50%. De statistiek heeft het over een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken en dan hebben wij het over een terugval van meer dan 10%, alhoewel wij er wel van uitgaan dat het antwoord op het VIX signaal niet beperkt zal blijven tot 10%. Twee weken geleden gaf de VIX dus (na ruim 10 jaar) opnieuw een signaal en alhoewel een statistiek nooit 100% zekerheid kan geven, is het zeer verstandig om dit signaal ernstig te nemen. Niets wijst erop, dat de val van de markten morgen zal inzetten. Integendeel, alles ziet er nog zeer positief uit, maar maatregelen dus kalmpjes aan gaan nemen. Onze hobbels en wij kunnen en mogen er niet vanuit gaan, het is verstandig om waarschuwingen serieus te nemen en de voorzichtige belegger zal zijn conclusie is hiermede duidelijk. Wij gaan een tijd in van grote dat gedurende de komende tijd er geen grotere obstakels zullen opdoemen. Anderzijds zullen volgsystemen eerst nog negatief moeten worden en daar is op dit moment nog geen sprake van.

De AEX Index op dagbasis (fig. 2)

TB 20170508 FIG2 AEXOm terug te keren naar het werk van alledag nemen wij in figuur 2 de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op. Het is een pagina uit ons Handelssysteem op de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. De koers is afgelopen vrijdag uit het Keltner kanaal gebroken. En de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken onderaan bevestigt deze uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken. De MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken was aan het dalen donderdag, toen de koers ook al even uit het kanaal brak, maar met de mooie beurs op donderdag en vrijdag ging hij weer omhoog. Een en ander levert een mooi beeld op maar let op: de ruimte die er is, is zeer beperkt. Veel positieve streepjes zijn in de beide elementen van de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken niet meer mogelijk. De koersstijging loopt dus op zijn einde. Dit wordt overigens bevestigd door de negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken van de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Alleen in Amsterdam en Frankfurt bleef hij positief, maar daar zullen we weinig aan hebben want tegen de wereldmarkt valt door die twee niet op te boksen. Tussen de koersen en de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken vindt u de Zone Oscillator. Hij gaf een verkoopsignaal (zie bij pijltje) maar de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken van vorige week stootte ook hem weer omhoog. Ook hier geldt hetzelfde. De ruimte is beperkt en hij zal de stijging dus echt niet lang meer voortzetten. Concluderend: u ziet een mooi positief beeld, maar het zal niet lang meer duren of er komt de klad in. Het beeld dat in figuur 2 oprijst, staat niet alleen. In bijna alle markten kan men zien dat de stijging een einde zoekt.

De S&P500 Index op weekbasis (fig. 3)

TB 20170508 FIG3 S&P500 INDEXIn figuur 3, waarin de weekkoersen van de S&P500 zijn opgenomen ziet u een mooie, positieve markt. De koersen liggen in een oplopend kanaal. Zij hebben enkele weken geleden de bovenkant van het kanaal aangeraakt en de weg naar de onderkant is ingeslagen. Het MA10 (week) werd even gebroken, maar de goede berichten uit Europa hebben voor een herstel gezorgd. Wij zien dit herstel maar als tijdelijk. Gezien de waarschuwing van de VIX Index zien wij de koers van de S&P500 Index eerder verder naar beneden gaan. Op 2.250 (dat zou dus een daling van 150 punten betekenen) ligt de steun van het MA40. De onderzijde van het stijgende kanaal ligt op dit moment op 2.030. Als de S&P500 daar komt zou dat een daling van 370 punten zijn of wel circa 15%. In aanmerking genomen het signaal van de VIX lijkt ons dat alleszins waarschijnlijk. Het oplopende kanaal vindt u overal. Ook bij de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Hier ligt de bovenkant op circa 540. Hij heeft deze bovenkant dus nog niet geraakt maar hij is er dichtbij. De onderzijde van het kanaal ligt voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken iets boven 480. Om daar te komen zou de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken vanaf het huidige slot 53 punten moeten dalen of wel ruwweg gezegd 10%. Op het niveau van de onderkant van het kanaal ligt ook het MA40 van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Het beeld is echter nog niet af. Overal op alle beurzen, die wij erop nageslagen hebben, divergeert de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken van de week negatief. Hier en daar is hij wel gaan stijgen, maar het betekent veelal een draai binnen een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Veel waarde mag men er dus niet aan hechten. Onderaan in figuur 3 ziet u de Zone Oscillator. Deze ligt boven de horizontale lijnen. Hij is stagnerend. Het ligt voor de hand dat hij binnenkort de daling inzet. Het totale beeld dat uit figuur 3 oprijst, is dus niet positief. Misschien is de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken nog niet helemaal af maar lang zal het, kan het niet meer duren of de terugtocht naar beneden wordt ingezet. Als de onderkant van het kanaal het straks gaat houden is er eigenlijk niets anders gebeurd dan een gezonde correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Zolang wij geen andere aanwijzingen hebben houden wij het daarop.

De Rente in € en $ (fig. 4)

TB 20170508 FIG4 RENTEEr is iets geks aan de hand op het rentevlak. In Europa is de lange rente opnieuw gaan stijgen, in het bijzonder in Duitsland en Nederland. De 10-jaars €-rente ligt weer boven 0,60% en is stijgende. De volgende weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken ligt op 0,68% en dan volgt 0,79%. Lange eerste klas obligaties in € moeten absoluut vermeden worden. Maar in de VS is de rente op Amerikaanse TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken van 10 en 30 jaar juist stabiel gebleven. In figuur 4 hebben wij dit weergegeven. De bovenste, groene curve is de 10-jaars €-rente. De middelste, blauwe curve is de 10-jaars $-rente (beide voor staatsleningen). En onderin ziet u het verschil tussen deze twee weergegeven, daardoorheen in blauw een gemiddelde ervan. Dit allemaal op maandbasis, maar in rood per maand en weerspiegelt het feit dat de economische groei in de VS begint te vertragen terwijl de economische groei in Europa juist versnelt. Sommige commentatoren menen dat de vertraging in de VS slechts tijdelijk is, maar het feit dat de nieuwe president er maar niet in slaagt om een van zijn vele plannen feitelijk geïmplementeerd te krijgen doet beleggers kennelijk vrezen dat het met de mooie jaren van groei in de VS even voorbij is en dat daarmee de noodzaak voor de FED om de rente flink te gaan verhogen in komende jaren begint af te nemen. En dit is van groot belang voor de $-€-verhouding:

De US$ en de € (fig. 5)

TB 20170508 FIG5 US$De $ heeft het dan ook moeilijk. Hij zakt en hij zakt al enkele maanden. Het gaat nog langzaam, maar dat komt mede omdat hier meer en meer sprake lijkt te zijn van een belangrijke, lange termijn draai. Grote, lange termijnveranderingen hebben tijd nodig. In figuur 5 ziet u een weekgrafiek waarin de $-€-verhouding is weergegeven over een periode van bijna 10 jaar. In de figuur is een groot oplopend kanaal getekend. Eind 2016 werd de bovenkant van dit kanaal opnieuw geraakt met een top op 96,8. Maar inmiddels is de koers weer teruggezakt en dreigt nu de dalende steunlijn gebroken te worden (als dat niet al gebeurd is), die nu rond 92 ligt. Daaronder ligt dan nog een oude steunlijn die ligt oploopt en nu rond 87 ligt. Maar als die doorbroken wordt, dan is er sprake van een dubbele top met een doorbroken neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken. Gezien het teruglopende renteverschil (in figuur 5) en het volkomen gebrek aan politiek inzicht van president Trump en gelet op het feit dat de ene na de andere verkiezing in Europa pro-Europees uitpakt, vinden wij dit scenario steeds waarschijnlijker worden. Vergeet niet dat de VS alle problemen altijd te lijf is gegaan met het drukken van $’s terwijl in Europa de begrotingsregels veel strikter zijn. Op de lange termijn werkt dit geldontwaardend voor de $ en juist versterkend voor de €.

De prijs van een vat Brentolie (figuur 6)

TB 20170508 FIG6 OLIEDes te vreemder is het dat de olieprijzen afgelopen week door het ijs zakten. Elliott aanhangers maken zich nog niet direct zorgen, het is niet ongebruikelijk dat een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken na een groot bodempatroon (de kopschouderbodem, die wij u al eerder hebben laten zien en die in de figuur gemarkeerd is met LS, HFD en RS) in twee golven omlaag loopt en daarbij de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken test en vaak zelfs (even doorbreekt). Maar sterk is het beeld allerminst. Als de olieprijzen komende week niet herstellen, dan verliest dit bodempatroon zijn geldigheid. En dan is een hernieuwde test van de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken die eind 2015 werd gezet op US$27 per vat heel goed denkbaar. Tijd om de oliemarkt nauwgezet te volgen en eventueel, bij het doorbreken van steunlijnen, oliewaarden te verkopen! Hoe het ook zij, nog een negatieve week voor de olieprijzen en het is hier alle hens aan dek!

Prijzen van Zilver en Goud (figuur 7 & 8)

TB 20170508 FIG7 ZILVERHet probleem dat zich manifesteert bij de olieprijzen is ook in veel andere commodities terug te vinden. Van de edelmetalen is alleen Palladium (waarvoor ook een industriële toepassing bestaat) de enige, die althans in $’s gemeten, nog enigszins overeind is gebleven in de afgelopen weken. Overal elders zijn koersen, soms zelfs stevig, gedaald. Maar voor Zilver en Goud is het beeld nog net iets positiever dan voor de olieprijzen. Want terwijl in de meeste commodities de grafieken al erg oversold eruit zien, is bij het Zilver en bij het Goud de koers nog niet door de lange termijn dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken gezakt. Eerder is sprake van een normale pullback naar een dalende trendlijn. Kijkt u om te beginnen naar figuur 7 waarin wij een lange termijn grafiek hebben opgenomen van het Zilver. Bovenin ziet u de koers uitgedrukt in $’s en onderin dezelfde prijs maar nu in €. In beide gevallen is onderlangs de koersen een oplopende trendlijn getekend die keurig overeind is gebleven tot op heden. De koers is wel onderweg naar deze trendlijn, maar hij heeft hem nog niet bereikt. In beide koersgrafieken is ook een dalende trendlijn getekend. In $’s heeft die lijn de lange termijn trendlijn al gebroken, in € nog niet. Ook deze lijn is nu in beide gevallen dichtbij gekomen, maar nog niet gebroken. Daarmee is nog altijd slechts sprake van een gewone pullback, niet van een hervatting van de middellange termijn dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken die in 2010 is begonnen. In figuur 8 hebben wij vervolgens een daggrafiek van het goud in $’s opgenomen. Hier is te zien dat de recente koersdaling voor een sterk oversold positie heeft gezorgd. Men moet minstens een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken omhoog verwachten. Vervelend in dit beeld is wel dat de hier getekende oplopende trendlijn wel is gebroken. Maar in de figuur hebben wij ook een bijna horizontale steunlijn getrokken en die is nog in takt. Het spant er dus om.TB 20170508 FIG8 GOUD

Conclusie

Een maand gelden gaven wij u de volgende grenzen die in de gaten gehouden moesten worden:
Voor de US$: 0,92 en 0,945 (boven 0,945 betekent een hervatting van de stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken van de $)
Voor de 10-jaars €-rente: 0,39% en 0,55% (boven 0,55% gaat de rente opnieuw stijgen)
Voor Brentolie: US$ 51 en 55 (boven US$ 55 wordt de stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken van de olieprijzen hervat)
Voor het goud: US$ 1.245 en 1.264 (boven US$ 1.264 betekent een koopsignaal voor goud).
De $ staat nu op 91, de 10-jaars rente in € op 0,6% 0,61%, Brentolie per vat op US$ 49 en een troy ounce goud is nu $ 1.227 waard. Tenzij komende week de koersen terug binnen de aangegeven grenzen komen, dan moet men concluderen dat de $ in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is gekomen, de €-rente in een stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken, en olie en goud eveneens in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. U zij gewaarschuwd!

Beleggen bij Vladeracken

Wij hebben medio april her en der winst genomen. Met name in de hoek van de biopharma en de semiconductors, maar ook in de mijnbouwhoek hebben wij aandelen verkocht. Dat bleek een goede zet te zijn want de aandelenmarkten vertonen een gezond fenomeen, namelijk dat van de sectorrotatie. Maar wij hebben nog niet nieuwe posities ingenomen en zijn dus met soms zelfs 25% van de aandelenportefeuille in liquiditeiten relatief onderbelegd. Toch hebben de portefeuilles van onze cliënten over een brede linie zich keurig in lijn met de aandelenmarkten in Europa ontwikkeld. Maar van outperformance is afgelopen maand alleen bij de Prijs<Waarde sprake geweest, juist omdat dit model verhoudingsgewijs onderbelegd was in de genoemde sectoren en juist overbelegd in de hoek waar nu de koersen stijgen: industrials, banken en verzekeraars en consumenten- gerelateerde ondernemingen (zoals Accell, Heineken en Unilever). Afgelopen maand heeft die portefeuille het dan ook veruit het beste gedaan.

En zelfs in de obligatiesfeer is het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken afgelopen maand positief geweest, zij het dat het niet helpt dat de rente weer is gaan stijgen. Ook is Rickmers met een herstructureringsbod gekomen, daarover hebben wij afgelopen vrijdag een uitgebreid stuk op onze website geplaatst.

Per saldo is april over een brede linie bij onze cliënten een prima maand geweest en worden inmiddels vrijwel overal de doelstellingen voor het jaar overschreden. Maar het jaar is nog lang en gelet op onze hierboven getrokken conclusie is het van belang om attent te blijven omdat mogelijk reductie van aandelenbelangen of verschuiving noodzakelijk kunnen worden.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel Methode 2012 2013 2014 2015 2016 2017 t/m 8/5
Doel per jaar
Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 7,8 % 4,0 % 0,4 % 2,9 % -/- 10,7 % 5,0 % 4 %
Matig Mix aandelen / obl. 11,6 % 6,5 % -/- 0,9 % 16,2 % -/- 3,4 % 8,1 % 5 %
Matig / fondsen Fund Selector -/- 1,1 % 6,6 % 3,6 % -/- 1,5 % 1,1 % 5,2 % 6 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 8,8 % 10,8 % -/- 16,0 % 23,2 % 0,2 % 17,2 % 8 %
Actief aandelen Amsterdam Selector 3,5 % 15,3 % -/- 2,8 % 27,3 % 0,2 % 21,4 % 8 %
Wereld Selector 16,0 % 47,7 % -/- 4,4 % 22,9 % 4,2 % 5,8 % 8 %
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 9,8 % 17,2 % 5,6 % 4,1 % 9,4 % 10,3 %
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 13,8 % 17,9 % 1,2 % 3,9 % 0,7 % 11,8 %

 

* Het gaat hierom het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten van de beheerder. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 6 juni 2017.

Reeds besproken onderwerpen:
Algemeen
Obligaties
Vladeracken beleid t.a.v. bestandsvergoedingen en plaatsingfees Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland
Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016 en voor 2017? Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunitie, Lyxor SGI Double Short Bund en ProShares Ultra Short Treasury

Onze macro-economische- en rentevisie (2013, 2016)

De Japanse beurs

De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Credit Linked Notes, Floored en Reversed Floaters van Aegon Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde
Aandelen Credit Linked Notes en Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde
Vastgoed: Corio, Unibail-Rodamco (incl. handelsdagboek), Wereldhave
Aandelen: Aalberts, Arcadis, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Heineken (Holding) , Imtech, Koninklijke Olie, Nokian Renkaat, Philips, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen High yield obligaties van Altice, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS en Sunrise en Volkswagen
Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken

Memory Coupon Notes op Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch

MKB Obligaties van Air Berlin, Enterprise Holdings, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding

Overige onderwerpen Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, FrieslandCampina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev en Tennet, Tier 1,2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s
Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische $, het Britse £, de Canadese $, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta note, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement Steepeners (incl. renteherziening) van BNG, NIBC, Ned. Waterschapsbank en Rabobank
Volatility, handelssystemen, derivaten, ETF’s Range Accrual Notes van de EIB en RBS
TA indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omen Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF

Den Haag, 8 mei 2017
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.