De Technische Belegger • Jaargang 24 • Nr 3 • 5 maart 2018

Hij mag de geschiedenis ingaan als slager Trump, want een slachting was het, die hij aanrichtte met zijn onbezonnen besluit om importheffingen te introduceren op staal en aluminium. Het was een verkiezingsbelofte en de grote amateur blijkt niet van de wijs te brengen. Wat in zijn kop zit, zit niet in zijn kont, zoals de Brabanders zeggen. Hij lijkt er zich niet van bewust dat Amerika een prijs gaat betalen voor dit besluit dat uit de jaren dertig zou kunnen stammen. En erg genoeg is het niet alleen Amerika maar de gehele wereld (beleggers niet uitgezonderd, zoals men nu al ziet) die het gelag gaan betalen. Ingrepen zoals deze kunnen alleen maar leiden tot afbraak van de wereldhandel. Dit besluit van een onbekwame clown aan het roer leidt onvermijdelijk tot verplaatsingen van productielocaties en tot herziening van investeringsplannen. De handel gaat eronder leiden en de wereldeconomie gaat het voelen. En het leidt zonder meer tot reacties van andere landen. Verhoudingen (China-VS) worden op scherp gezet, landen zullen meer en meer tegenover elkaar komen te staan, nieuwe heffingen zullen over elkaar heen rollen en prijsstijgingen in de gehele wereld zullen het gevolg zijn. Kortom de Grote Joker roept een mechanisme op dat niet in de hand te houden zal zijn. Wat een sukkel en wat een ellende kan een onbekwame man scheppen als men hem in een besluitnemende positie manoeuvreert. En er is nog steeds een hele stoet fanaten in de leidende economie van deze wereld (de Republikeinse partij in de VS voorop), die de slogan America First als mantra kiest voor het blindelings achterna hollen van een ziekelijke leider. Beleggers zullen deze dagen de eerste scherven op moeten rapen. Trump’s stelling is dat handelsoorlogen gemakkelijk te winnen zijn. Dat moge waar zijn (wij betwijfelen dat overigens ten zeerste), maar dan zijn er ook gemakkelijke verliezers en die zullen zich te weer gaan stellen. Misschien daarom ook was het antwoord in de Verenigde Staten erg verdeeld. De NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken steeg afgelopen vrijdag met 1,08%. En in het kielzog daarvan steeg de S&P500 met 0,45% maar de Dow Jones Industrial Index verloor nog eens 0,29%, zij het dat deze index wel met een witte candle de dag afsloot. Blijkbaar voelde men de winst al in de pocket en sloeg men de voordelen van de importheffingen voor veel technische bedrijven hoog aan. Dit koerst hoogstwaarschijnlijk af op een extra teleurstelling als andere economieën hun antwoord gaan definiëren. De belegger mag zich niet in slaap laten wiegen door deze NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Er is een handelsoorlog ingezet (al zijn de maatregelen nog niet definitief) en zoiets kent alleen maar verliezers. En die oorlog is pas net begonnen en zeker nog niet afgelopen. Inmiddels heeft Trump zijn oog laten vallen op de auto’s, die vanuit Europa geïmporteerd worden. Of de politiek deze oorlog nog kan stoppen is natuurlijk op dit moment nog een open vraag. Maar de kans dat met dit domme besluit de effectenbeurzen de zo lang verwachte grote correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken hebben ingezet is levensgroot. En als u zich tot de groep van voorzichtige beleggers rekent, zult u de consequentie moeten trekken. Voorlopig lijkt de hausse aan zijn einde te zijn gekomen. Indekken wordt een belangrijke zaak samen met het verkleinen van de portefeuille en het voorzichtig aan de kant blijven staan.

De DJIA op dagbasis (fig. 1)

Het slechte nieuws kwam uit de Verenigde Staten. Wij beginnen daarom met een daggrafiek van de Dow Jones Industrial Index. De aankondiging van Trump behoeft nog uitwerking en zolang er nog geen duidelijkheid is over de precieze regels van het besluit kan er nog van alles gebeuren. Het zou de eerste keer niet zijn dat we kennis maken met het onvoorspelbare karakter van de Amerikaanse president. Maar, zoals ook in de inleiding gezegd, ziet het er niet naar uit dat een confrontatie te vermijden is. Het beeld dat in figuur 1 wordt getoond ondersteunt onze verwachting, dat invoering van de genoemde importtarieven een feit wordt. Het eerste wat opvalt, is dat een herstel, dat in de maak was abrupt werd afgebroken en omgezet in een hernieuwde daling. Hierdoor werd er een tweede top gezet, die lager ligt dan zijn voorganger. Dit op zichzelf is een negatieve indicatie. De Tetherline, die door het koerspatroon slingert, werd doorschreden en gaf daardoor een verkoopsignaal.

Tot slot wijzen wij op de gelijkbenige driehoek, die te onderscheiden is. Deze driehoek werd aan de onderkant verlaten. Het enige opvallende is dat afgelopen vrijdag met een witte candle werd afgesloten. De kans, dat deze gelijkbenige driehoek een vals patroon zal blijken te zijn, blijft daarmede open. De gouden bergen, die opdoemden door een verwacht zeer gunstig effect van de maatregelen bij de Amerikaanse staalfabrikanten zorgden hier ongetwijfeld voor, maar zal de Amerikaanse economie op andere fronten alsnog het gelag gaan betalen? Dat zit er natuurlijk dik in als de buitenwereld met sancties komt. In de jaren dertig waren gelijksoortige Amerikaanse maatregelen de oorzaak van een langjarige economische terugslag. En nu kan alleen grote wijsheid bij de regeringsleiders van de andere grootmachten een dergelijk scenario verhinderen. De suggestie dat na het staal de auto’s aan de beurt komen zal in eerste instantie nog wel positief uitwerken op de aandelen van autofabrikanten in de USA (alhoewel de koersen van Amerikaanse staal- en aluminiumfabrikanten ook ingeleverd hebben na de eerste aankondigingen van President Trump), maar het zal daardoor ook weer moeilijker worden om de oorlog te stoppen. De indicatoren die wij onder het koerspatroon hebben opgenomen zijn zonder meer negatief. Eerst is er het EMA5/12. Het zijn juist de Amerikaanse beleggers, die deze indicator gebruiken voor de door hen gezochte koop- en verkoopsignalen. De indicator heeft zojuist een “sell” afgegeven. Daaronder vindt u de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken, welke door ons veel gebruikt wordt. Hij is negatief en daarmede is het technische beeld voor de korte termijn heel duidelijk negatief geworden. De korte termijn voorspelt dus ellende op de grote New Yorkse beurs en daarmede natuurlijk ook voor ons in Amsterdam.

De DAX Index op weekbasis (fig. 2)


De Duitse beurs werd het hardst getroffen door de Trump-maatregel. De vorige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken, die dateert van 9 februari bood geen steun. De bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van 9 januari 2017 werd zelfs bereikt. Het MA10 en het MA40 liggen nu boven het huidige koersniveau, maar de langere termijn trendlijn (zie de zwarte lijn) is nog niet bereikt. De oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken sinds 2016 is wel gebroken, waarmee de huidige daling in elk geval een langerdurende fase van onrust betekent. De steun van de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken uit januari 2017 rond 11.870 is nu cruciaal. Als hij daardoor heen gaat vindt hij de volgende steun op zo’n 800 punten lager en als hij deze hindernis ook niet als terugkeer niveau accepteert dan zal hij nog eens 1.000 moeten inleveren voordat hij op een volgende steun aankomt.
Onder de grafiek hebben wij een zogenoemde DeTrend getekend. Deze indicator heeft de nijging bij belangrijke bodems iets vooruit te lopen. Als de index nog bezig is met het zetten van een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken herstelt deze index vaak al tot boven de onderste horizontale blauwe lijn. De indicator stelt daarmee dat de huidige daling zijn einde nadert, maar nog niet voorbij is. Een doorraak door het 11.870 niveau lijkt daardoor zeker tot de mogelijkheden te behoren. Zoals gezegd zijn andere beurzen nog niet zover. De weekgrafiek van de beurs in Tokyo lijkt het meest op die van de DAX. Hij ligt op dit moment ook lager dan de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van februari.

De AEX Index op weekbasis (fig. 3)

Ook onze eigen AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken werd zwaar getroffen door de brute aankondiging van Trump. Inmiddels ligt de koers beneden zijn MA10 en zijn MA40. Ook de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is dus in een baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken aangekomen (zie figuur 3). Maar de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van 12 februari op 515 werd net nog niet aangetikt. Hier ligt dus de eerste steun. Men mag er niet te veel van verwachten. Pas op 505 wordt de situatie ernstiger. Wij zien hem daar wel komen, daarvoor hoeft men maar naar de indicatoren onder de koersen te kijken. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is zeer negatief en hij divergeert ook negatief. Het vreemde, zo lijkt het, is het feit dat de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackennog stijgt maar dat moet geweten worden aan de snelheid waarmede hij kan reageren op de ontwikkeling van de koersen. Men ziet dit fenomeen trouwens in alle weekgrafieken. Als de komende week een daling in de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenlaat zien tillen wij er niet aan. De Money FlowHet volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken vermenigvuldigd met de slotkoers van de dag. Als deze laatste lager is dan de vorige dag dan is de Money Flow negatief en als hij hoger is dan is de Money Flow positief. In plaats van de slotkoers wordt vaak de gemiddelde koers van de dag genomen. Copyright Vladeracken indicator (MFO) is zeer negatief. Alles gaat afhangen van de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken van de getroffen landen (de eerste tegenmaatregelen werden dit weekeinde al door Europa gesuggereerd met Harley Davidson als eerste meest prominente slachtoffer). Deze zal niet onmiddellijk kenbaar zijn en dat zou kunnen inhouden, dat er even een opleving te zien zal zijn op de financiële markten, maar vergis u niet. Iedere tegenmaatregel (en men mag niet veronderstellen dat die er niet komen) zal de wereldhandel aantasten. Dat betekent dat de markten verder in gaan leveren. De technische analyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken, zoals u die hierboven vindt wijst daar op.

De Rente in € (fig. 4)

Een andere boosdoener van de recente koersdalingen op de aandelenmarkten, althans zo heet het in veel publicaties, is de rente. Die zou flink aan het stijgen zijn gegaan met alle risico’s van dien. En ja, de 10-jaars rente in de VS en in Europa is gestegen. In de €-zone hebben wij in februari zelfs even een 10-jaars rente gezien van net boven 0,8%. Bezien vanaf het dieptepunt van -/- 0,1% in 2016 is dat een hele forse rentestijging die in januari zelfs iets versnelde. Maar kijkt u eens naar figuur 4. Daarin ziet u bovenin de koersgrafiek van de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken (een index van Duitse staatsobligaties met een gemiddelde looptijd van 10-jaar, dit is dus een koersgrafiek van een 10-jaars €-obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken) en onderin de 10-jaars rente in Nederland (nu is het een rentegrafiek, omgekeerd derhalve aan die van de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken). Vanaf 2016 is, althans als u naar deze grafiek kijkt, vooral sprake van een langdurige correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken, niet van een oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken in de rente. Het is best mogelijk en zelfs erg waarschijnlijk dat de getekende kanalen rechts in de figuur uiteindelijk gebroken gaan worden. Maar het is nog allerminst duidelijk of de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken aan de bovenzijde of aan de onderzijde van de grafieken gaat plaatsvinden. Statistisch bezien gaat het hier om patronen die als correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in een bestaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken gelden. Dat zou betekenen dat wij het hier over consolidaties hebben in een per saldo nog altijd dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken voor wat de rente betreft. en dat zou betekenen, dat de 10-jaars rente in Europa nog zelfs opnieuw zou kunnen gaan dalen tot onder -/-0,1%!! In de VS ziet het beeld er iets anders uit, daar is de 10-jaars rente al weer bijna 3%, maar de 30-jaars rente heeft daar nog steeds geen uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog laten zien en ook daar kan dus nog niet gesproken worden van een lange termijn trendomkeer. Men mag dus nog steeds niet al te negatief zijn over de rentevooruitzichten, het is heel goed denkbaar dat de economische realiteit (een vertragende economie wereldwijd in 2019) de rente ontwikkelingen achterhaalt en centrale bankiers dwingt om de ruimgeldpolitiek opnieuw uit de kast te halen. Voorlopig daalt de lange rente in elk geval wereldwijd!

De US$ en de € (fig. 5)

Voor de Amerikaanse dollar spant het er om. Afgaande op de korte termijn grafieken zou men kunnen stellen dat de $-koers bezig is met een kleine reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken omhoog in een kanaaltje waaruit een volgende uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omlaag gaat volgen. Dan is de verzwakking van de $ niet klaar en zal het voor Europa nog moeilijker worden om te concurreren met onze grote broer in het Westen. Tariefsverhogingen zijn dan volkomen onnodig want onze producten worden dan vanzelf duurder. Maar kijkt men naar de lange termijn grafiek in figuur 5, dan doemt een ander beeld op. De koers van de $ is aangekomen bij de onderkant van een belangrijk lange termijn trendkanaal. Een doorbraak waarbij het kanaal aan de kant waar de koers zich nu bevindt verlaten wordt ligt niet voor de hand. Op zijn minst zou men een wat grotere reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken binnen dat kanaal verwachten. En dat zou juist een versterking van de $ betekenen in de komende weken. Hoe het ook zij, voor de $ wordt maart een belangrijke maand, want een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omlaag zou een hervatting betekenen van een trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken die al meer dan 20 jaar aan de gang is waarin de € (met als voorlopers de gulden en de Duitse Mark) door de jaren heen geleidelijk sterker wordt. En dan is het koersdoel niet pari, maar 2$ per €!

De prijs van een vat Brentolie (fig. 6)

Inflatie-angst is het toverwoord de laatste tijd, maar ondertussen zien de plaatjes van veel grondstoffen er niet goed uit. In figuur 6 hebben wij twee grafieken getekend, de eerste is die van een vat Brentolie in US$’s en de tweede die van een vat Brentolie in €. En het moge u duidelijk zijn, een koers onder US$59 cq onder € 50 betekent een probleem voor de oliemarkt. Zover is het nog niet, de olieprijzen zijn wel op weg naar beneden, maar op dit moment is slechts sprake van een normale reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in een oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Veel ruimte is er echter niet. En dus is het opletten geblazen. Wij gaan vooralsnog uit van een scenario waarbij de grens van US$59 per vat weliswaar getest gaat worden, maar waarbij de olieprijzen daarna weer de weg omhoog zullen hervatten. En dan is uw belegging in Koninklijke Olie nog gewoon veilig.

Goud (fig. 7)

Boven deze twee grenzen is er niet zoveel aan de hand maar spreekt men slechts van een volgende reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken omlaag binnen de consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken.

En weer is de grens van ca US$1.360 geraakt en te sterk gebleken voor een doorbraak. Goud en zilver hebben de afgelopen maand hun rol als veilige haven verzaakt. Want de koersen daalden terwijl aandelenkoersen ook daalden. En dus wordt het verhaal eentonig. Het lange termijn patroon is sterk, de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op US$1.360 wordt steeds belangrijker, naar mate de grens vaker als weerstandslijn houdt. Het betekent dat een doorbraak omhoog, als die komt, steeds meer mensen op het verkeerde been zal zetten (mensen die verkopen en / of short gaanHet verkopen van effecten die men niet in bezit heeft. Ook de aankoop van Putopties valt onder dit begrip. Copyright Vladeracken zitten vlak onder deze grens). Maar voorlopig is weer een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken omlaag ingezet en moet dus geduld betracht worden, zoals dat in feite al meer dan zes jaar het geval is! De steun om in de gaten te houden is US$1.237 gevolgd door US$1.200.

Beleggen bij Vladeracken

Was januari een prachtige maand, februari is precies het tegenovergestelde geworden. Wij hebben aandelenposities verkocht, maar tegen het negatieve geweld, dat zich op de beurzen heeft afgespeeld afgelopen maand is misschien alleen het verkopen van alle aandelen een remedie. Wij hebben dat in elk geval niet gedaan (wij zien dat als een minstens zo groot risico als de gehele portefeuille vasthouden), dus wij hebben voor een middenweg gekozen. Wij hebben vele posities verkocht in de meest actieve portefeuilles (in de Amsterdam Selector en de Wereld Selector zijn wij al 50% liquide). In de andere portefeuilles vallen de verliezen mee doordat voor een grotere spreiding is gekozen en er geen rente- en valutarisico’s zijn opgepakt. Opvallend is wel dat de goud- en zilverposities in de portefeuilles ditmaal geen redding gebracht hebben. Wij houden die aan als dekking juist voor volatiele marktomstandigheden, maar zo nu en dan bewegen goud en zilver juist met de aandelenmarkten mee in plaats van er juist tegenin te bewegen en februari was zo’n periode. Per saldo zijn er overigens geen ongelukken gebeurd, de portefeuilles zijn meestal zelfs beter blijven liggen dan de markten zelf. Want vergis u niet, van hoog naar laag is de beweging op de meeste aandelenmarkten in het Westen snel 10% of meer geweest!

Werken met Turbo’s op de AEX Index

In de actieve aandelenportefeuilles hebben wij in februari tot tweemaal toe zogenoemde Turbo’s op de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken gekocht, maar dan wel Short Turbo’s. Een Short Turbo op een index is een instrument (een
derivaatDit is een financieel instrument of een contract dat de drie volgende kenmerken bezit: 1. de waarde verandert als gevolg van veranderingen in een bepaalde rentevoet, een commodity prijs, een valutakoers, een index van prijzen of rentevoeten, de kredietwaardigheid of een andere variabele, soms onderliggende waarde genoemd; 2. er is geen netto aanvangsinvestering benodigd of slechts een geringe in verhouding tot andere contracten die op vergelijkbare wijze reageren op veranderingen in marktfactoren; 3. het wordt op een tijdstip in de toekomst of bij het bereiken van een vooraf bepaalde doelstelling afgewikkeld. Copyright Vladeracken) waarmee aandelenportefeuilles kunnen worden gedekt tegen het risico van koersdalingen van aandelen. Een Short Turbo is echter geen put-optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken. Het verschil zit hem in het feit dat een put-optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken een beperkte looptijd heeft en u er relatief veel premie voor moet betalen. Een Short turbo heeft een in beginsel onbeperkte looptijd en geen verwachtingswaarde. Maar in de plaats daarvan werkt een Turbo met een stoploss. Komt de koers van de onderliggende waarde boven de stoploss, dan wordt een Short turbo afgewikkeld. Er zal dan doorgaans een verlies zijn geleden op de onderliggende investering, die in procenten hoog zal zijn. In ons geval zijn wij in februari eenmaal uitgestopt. Wij kochten Short Turbo’s op de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken met een stoploss van 537,40. De index steeg daarna tot boven deze grens en dus werd de turbo geliquideerd op dit hoge niveau. Toen vervolgens de index weer daalde was onze dekking weg. Dat kan alleen opgelost worden door een nieuwe dekking te kopen, nieuwe Short Turbo’s te kopen en dat hebben wij dan ook gedaan.
Een Short turbo geeft een dekking op de volgende wijze:
U koopt genoemde Short turbo op de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken voor zeg € 3,42. De hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken op dit instrument (er is bij Turbo’s altijd sprake van een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken) bedroeg op dat moment 17. Dat betekent dat de investering voor elke procent dat de onderliggende waarde (de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken) in koers verandert, 17% in waarde zal veranderen. Dus als de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 1% stijgt daalt de waarde van de Turbo met 17%, daalt de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 1%, dan stijgt de waarde van de turbo met 17%. Als u dus 1.000 Short Turbo’s koopt à € 3,42, dan is de investering (zonder kosten) € 3.420, en dekt u daarmee een onderliggende aandelenportefeuille van 17 maal de investering ofwel in dit voorbeeld € 58.140. Wij hebben er voor gekozen om ongeveer 20% van de actieve aandelenportefeuilles af te dekken en zijn op die manier aan de aantallen gekochte Turbo’s gekomen. Maar zoals gezegd werd de eerste uitgestopt. Wij ontvingen toen nog € 1,06 voor deze Turbo’s en moesten per 1.000 Turbo’s dus een verlies incasseren van € 2,36 per stuk. Afdekken van risico’s heeft dus alleen zin als rekening gehouden moet worden met forse verdere koersverliezen op aandelenbeurzen. En aangezien wij nog altijd uitgaan van een koersdoel voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken van 505, vinden wij onze dekking een prima investering.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel Methode 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jaar doel
Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 7,8 % 4,0 % 0,4 % 2,9 % -/- 10,7 % 5,7 % -/-2,7 % 4 %
Matig Mix aandelen / obl. 11,6 % 6,5 % -/- 0,9 % 16,2 % -/- 3,4 % 10,7 % -/-3,8 % 5 %
Matig / fondsen Fund Selector -/- 1,1 % 6,6 % 3,6 % -/- 1,5 % 1,1 % 5,5 % -/-3,9 % 6 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 8,8 % 10,8 % -/- 16,0 % 23,2 % 0,2 % 12,5 % -/-6,3 % 8 %
Actief aandelen Amsterdam Selector 3,5 % 15,3 % -/- 2,8 % 27,3 % 0,2 % 23,7 % 9,9 % 8 %
Wereld Selector 16,0 % 47,7 % -/- 4,4 % 22,9 % 4,2 % 8,2 % -/-4,2 % 8 %
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 9,8 % 17,2 % 5,6 % 4,1 % 9,4 % 12,7 % -/-4,8 %
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 13,8 % 17,9 % 1,2 % 3,9 % 0,7 % 6,5 % -/-4,8 %

* Het gaat hierom het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten van de beheerder. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 2 april 2018.

 

Reeds besproken onderwerpen:
Algemeen
Obligaties
Vladeracken beleid t.a.v. bestandsvergoedingen en plaatsingfees Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland
Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016, 2017 en voor 2018? Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunitie, Lyxor SGI Double Short Bund en ProShares Ultra Short Treasury

Onze macro-economische- en rentevisie (2013, 2016)

De Japanse beurs

De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Credit Linked Notes, Floored en Reversed Floaters van Aegon Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde
Aandelen Credit Linked Notes en Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde
Vastgoed: Corio, Unibail-Rodamco (incl. handelsdagboek), Wereldhave
Aandelen: Aalberts, Alten, Arcadis, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Heineken (Holding) , Imtech, Koninklijke Olie, Nokian Renkaat, Philips, Prosegur, Prosegur Cash, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen High yield obligaties van Altice, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS en Sunrise en Volkswagen
Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken Memory Coupon Notes op Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch
Overige onderwerpen MKB Obligaties van Air Berlin, Enterprise Holdings, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding
Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische $, het Britse £, de Canadese $, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta note, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, FrieslandCampina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev en Tennet, Tier 1,2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s
Volatility, handelssystemen, derivaten, ETF’s Range Accrual Notes van de EIB en RBS
TA indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omen Steepeners (incl. renteherziening) van BNG, NIBC, Ned. Waterschapsbank en Rabobank
Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF

Den Haag, 5 maart 2018
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.