De Technische Belegger • Jaargang 24 • Nr 4 • 3 april 2018

Meer en meer schijnt men ervan uit te gaan dat het de “onderhandelaar-Trump” was die de markten op 12 maart van dit jaar opnieuw in de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken duwde en die hen er nu weer uittrekt. En dat moge zo zijn maar dat wil zeker nog niet zeggen, dat hij gaat slagen en ook niet dat zijn eventuele succes geen gevolgen voor de wereldhandel zal hebben. Zo zal bijvoorbeeld een contract met China om meer semiconductoren van Amerika af te nemen, de verkoop aan China van hetzelfde type product door Zuid Korea of Japan, verminderen en op hun beurt gaan deze landen dus ook een oplossing zoeken voor hun nieuw gerezen probleem. Verlaging van invoerrechten (Amerikaanse auto’s in Europa) zou een stimulans voor de wereldhandel kunnen zijn. Hoe dit ook gaat uitpakken de aanname van de “onderhandelaar” op dit moment lijkt enige rust te geven aan beleggers. Maar onmiddellijk duikt er een ander probleem op en dat is de positie van de Tech-aandelen. Eerst was er het aandeel Tesla, dat in totaal met 29,8% de diepte indook. Gelukkig is dit nog maar een op zichzelf staand probleem van schulden en chaotische productie. Twitter leverde 25,5% in, maar dat was ook nog een “eigen-gerelateerd” probleem, te weten de onmacht om winst te maken. Toen volgde Facebook met 23,8%. Hier ligt een veel breder probleem aan ten grondslag. De inbreuk op zoveel persoonlijke gegevens lijkt de trigger te gaan worden voor een wereldwijde afwijzing van de nieuwe, grote, fundamenteel gezien ongecontroleerde, Amerikaanse High-Tech-bedrijven. Dit zal betekenen dat de markten verder gaan inleveren. Beleggers in deze aandelen hebben al flink averij opgelopen en daarbij gaat het niet blijven. Google leverde 18,4% in, Netflix 17,4% en Trump’s ”lievelingsfonds” Amazone daalde met 14,4%. Insiders kijken inmiddels naar de Chinese vergelijkbare aandelen, maar zij lijken geen goede vluchthaven te bieden want zij gaan ook onder de limiterende regels vallen, die de verschillende machtsblokken gaan invoeren of al bezig zijn in te voeren. Inmiddels is er uit deze hoek ook goed nieuws te melden. Plotseling draaide de markt voor de Tech-fondsen. Nog wel niet overtuigend maar de dieptepunten werden al weer verlaten. Wij zien dit voorlopig als een korte termijn opleving en adviseren de belegger dan ook om zich niet gek te laten maken door enige witte duiven die opvliegen. Want er bestaat onzes inziens geen twijfel over, dat de teerling is geworpen. De wereld gaat de nieuwe economie aan banden leggen. De tijd van de alleen maar winnende Apples, Ubers of Amazones of hoe ze ook heten mogen, is voorbij. Uiteraard zal dit proces langere tijd in beslag nemen. Intussen zullen andere aandelen de vlag overnemen. De belegger blijft zijn kansen houden zeker als hij voor de realiteit open blijft staan.

De daggrafiek van Facebook (fig. 1)


Het was in januari 2017 dat het aandeel Facebook een forse spurt inzette vanaf een koers van US$116 omhoog. Na een consolidatieperiode, die begon in juli van dat jaar, zette de stijging zich voort. Hij eindigde in november. Op dat moment begint onze daggrafiek in figuur 1. Sinds die dag is er opnieuw sprake van een consolidatieperiode maar nu is het er een die een niet zo mooi einde laat zien. Op US$181 wordt een eerste top gezet en de koers valt terug tot het niveau van US$168, waarop de laatste uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken plaats had. Er zet zich daarna een nieuwe stijging in tot aan US$195 waarna de koers weer terugvalt tot US$168. De attente analist ziet nu de bui al hangen. de mogelijkheid van een negatief Kop/Schouderpatroon begint zich af te tekenen en dat patroon wordt na een nieuwe (lagere) top op US$186 ook bevestigd door een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken door de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken, die dus op US$168 ligt. De eerste conclusie is dat er in die consolidatieperiode al een duidelijk angstige groep bezig was aandelen te verzilveren. Dat was ook geen wonder want in die periode verhevigde de kritiek op Facebook zich. Brussel was toen bijvoorbeeld bezig een algemene regeling te formulieren voor de belastingontwijkingen door de grote nieuwe Tech-bedrijven, maar de kritiek op Facebook was ook al te horen in verband met privacyproblemen. De recente problemen zetten de zaak op scherp en het aandeel brak door zijn neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken. De actieve belegger zal een en ander al veel eerder met een donker oog hebben aangezien want er werd sterk negatief gedivergeerd en de EMA5/12 bleef zich binnen een zeer nauw kanaal bewegen.

Dit gemiddelde heeft het kanaal inmiddels verlaten. Het volgende doel is US$135. Het plezier dat beleggers hadden aan het aandeel Facebook is verdwenen en als men hierover gaat filosoferen dan komt men ongetwijfeld tot de conclusie dat het nog verder zal degraderen, want de wereld wil dit type bedrijven niet meer. Zij zijn tè machtig, tè groot, tè onbedwingbaar. En hiermede is het aandeel Facebook een voorbeeld, want er zijn er veel meer die de buitenwettelijke weg ingeslagen zijn. Denk maar aan Google (Alphabet) bijvoorbeeld. Inmiddels is de koers van het aandeel Facebook weer gaan stijgen. Er is dus een herstel in de maak, hetgeen niet hoeft te verwonderen want het aandeel is zwaar oversold. Voorlopig kan daarbij maar één conclusie gelden. Verder dan US$168 zal een herstel niet gaan maar het is zeer waarschijnlijk dat de koers daar niet eens zal komen. Positief is het feit dat er op dit moment niet negatief gedivergeerd wordt, maar dat is dan ook alles wat er van gezegd kan worden. U dient er rekening mee te houden dat het voorbeeld Facebook voor een flink gedeelte van de Amerikaanse technische markt geldt. Dit gaat dus ook het algemeen koersniveau drukken.

AvTR en de S&P500 op dagbasis (fig. 2)


Na de negatieve boodschap die de VIX uitstraalde in het vorige jaar is er nu een nieuw slecht signaal verschenen. Op de Amerikaanse beurzen wordt gesteld dat een hoogte van 1,343 van de Average True Range AvTrR. Het voortschrijdend gemiddelde van de High van de dag onder studie of de Close van de voorgaande dag welke de hoogste is, minus de Low van de dag van studie of de Close van de voorgaande dag welke de laagste is. Zie ook Normalized Average True Range. De Average True Range wordt geprefereerd boven de Average Range wanneer er sprake is van veel prijsgaps. Copyright Vladerackenvan de S&P500 er op duidt, dat men de markt beter kan verlaten. De doorbraak van dit niveau viel samen met een doorbraak van de S&P500 van zijn MA50, dat was vijf dagen geleden. De laatste doorbraak was in januari 2016. Er dient een aantekening bij gemaakt te worden. De Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken voorspelt niet. Het enige wat de TA doet is de positie vaststellen van de markt en van het aandeel dat men onderzoekt. De TA is daarom te vergelijken met een GPS systeem. Het stelt vast waar u bent maar het zegt niets over uw doel tenzij u dat zelf geformuleerd heeft. Ook de TA werkt met doelstellingen maar de zekerheid dat men deze zal bereiken is minder dan bij een GPS systeem. Op dit moment stelt de AvTR dat de markt in een mineur stemming is. Men zou daar ook andere indicatoren voor kunnen gebruiken (hetgeen wij ook doen) en op dit moment zijn er twee duidelijke signalen (het dieptepunt van de VIX van vorig jaar en de stand van de AvTR van nu), die stellen dat de markt gevaarlijk geworden is.
In de figuur is te zien dat de AvTR zich duidelijk verwijderde van zijn MA50 toen de S&P500 zijn top zette op het einde van januari van dit jaar. Toen werd er dus al aangekondigd, dat er problemen op komst waren. De koers is nu dan wel door zijn MA50 gezakt; het blijft staan dat hij niet door zijn MA200 is gevallen en het is zonder meer positief, dat het MA50 niet door het MA200 is gezakt. Figuur 2 geeft dus geen advies dat de markt verder door gaat zakken. Het enige wat de figuur zegt is dat er problemen zijn, die adviseren uit de markt te blijven. Maar gelet op de FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken-steunlijnen is een doel van 2.400 goed mogelijk.

De AEX Index op dagbasis (fig. 3)


De laatste drie dagen was de beurs positief zoals te zien is in figuur 3 waarin de dagkoersen van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zijn opgenomen. De onderste horizontale lijn fungeerde als steun, waarop de markt draaide. Deze stijging is nog niet afgelopen, want de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder is stijgende. Maar daarmede is al het positieve gezegd. De MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken divergeert negatief en de Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis dalende. Al met al dus een klein moment om tevreden te zijn maar de werkelijkheid zal de onvoorbereide belegger snel opbreken. De bovenzijde van het horizontale kanaal ligt op 540. Daaronder en boven de lijn op 507 vindt de consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken plaats. Op basis van deze daggrafiek zien wij de koers niet uitbreken aan de bovenzijde. Als hij aan de onderzijde uitbreekt dan komt 476 in het vizier. Al met al dus geen prettig vooruitzicht maar onze conclusie gaat ervan uit dat de bovenzijde, het 540 niveau, in eerste instantie een te sterke weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken zal blijken waarmede een doorbaak niet erg zeker zal zijn. Maar zoals wij hieronder zullen laten zien aan de hand van de weekgrafiek van de DAX zijn de weekgrafieken positief. Voor de actieve belegger, die toch positie in wil nemen blijft gelden, dat het de goden verzoeken is als men wil instappen in een consolidatiepatroon, dat in dit geval zo mooi wordt aangegeven door het EMA5/12 en dan ook nog met deze indicatoren die onzekerheid uitstralen.

De DAX Index op weekbasis (fig.4)


Het goede nieuws komt op het laatst. Het is de weekgrafiek van de DAX in figuur 4. De DAX was de index, die in de afgelopen tijd in Europa het sterkst getroffen werd door de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in Amerika. Maar ook hij zit gevangen in een consolidatiekanaal, dat ligt tussen 13.505 aan de bovenzijde en 11.868 aan de onderzijde. En wat ons betreft blijft de conclusie, die wij onder de paragraaf AEX beschreven ook voor de DAX gelden. Maar hier is iets meer over te zeggen. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is stijgende. Hij divergeert ook positief. Dit wijst op een stijging naar de bovenzijde van het kanaal. De dalende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken (die wij eerder tekenden als een dalend kanaal; beide zijn mogelijk) wordt in principe aan de bovenzijde verlaten. Veel positieve vaststellingen dus. Aan de onderkant in de figuur staat een DMI en een AD studie. Men moet ze samen zien. Wij wijzen op de twee vierkantjes. De blauwe lijnen liggen laag in het bovenste vierkant en kunnen eigenlijk alleen maar onhoog. De lijnen liggen dicht bij elkaar en dat is sterk. Daaronder liggen de rode AD- lijnen. Deze liggen hoog; zij duiden op een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken; de lijnen liggen ook dicht bij elkaar. Deze indicator geeft daarmede aan, dat het meest voor de handliggende scenario is, dat de DAX gaat stijgen. Het probleem is dat men geen afstand kan berekenen vanuit deze indicatoren hoe ver ze zullen gaan. Het enige wat men mag concluderen is dat alles er op wijst dat wij een positieve beurs gaan zien. Een stijging van ruim 1.300 punten brengt de koers aan de bovenzijde van het kanaal. Hierbij zij opgemerkt dat er wel iets te zeggen is voor een stijging in Europa en een zwakkere broeder in de Verenigde Staten. Voorop stellen wij dat ook in de Verenigde Staten op dit moment de beurzen tekenen vertonen van een mogelijke stijging. Maar dat valt in het niet bij de signalen in Europa (ook al toont de AEX daggrafiek nou net niet zo een sterk beeld). Maar gelukkig toont de AEX weekgrafiek hetzelfde positieve beeld als de DAX weekgrafiek. In de VS stegen de beurzen veel sterker dan hier bij ons. De daling, die wel de omvang van een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken had (niet het geval in Europa) zorgde nog steeds voor een koersniveau, dat boven het MA200 ligt. In Europa gingen de beurzen daar doorheen. De aanleiding van de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken moet in eerste instantie in de USA gezocht worden. Eerst was er het geschreeuw van Trump. Nu zijn het de Tech-fondsen. En als het al zo is dat de Trump dreiging door onderhandelingen kan worden teruggedrongen dan zal een oplossing voor de Tech-aandelen heel anders liggen. Ongetwijfeld gaat daar nog veel beursbloed uit vloeien maar zo zou het kunnen zijn dat de Europese beurzen even aan de winnende hand zullen blijven.

Conclusie

Het beeld lijkt verward. Er zijn indicatoren die wijzen op gevaren in de markt. Deze waarschuwingen hoeven niet onmiddellijk te gelden. De daggrafieken in Europa duiden op een zwakke markt. Maar de weekgrafieken zijn positief en zo zou de daggrafiek aan waarde kunnen inboeten. Alles tesamen genomen lijkt het voorzichtig om niet al te brutaal in de markt op te treden, maar liever enige beperking aan de activiteiten op te leggen.

En dan nog even over de Tech-aandelen

In de afgelopen jaren zijn de FAANGs, (Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google) voortdurend groter geworden. De marktwaarde van deze bedrijven is inmiddels gropter dan die van veel van de grootste oliefondsen in de wereld (om maar een voorbeeld te noemen). Maar dat betekent ook dat zij een fors deel van enkele grote indices uitmaken. Op dit moment maken bovengenoemde aandelen meer dan 10% procent uit van de S&P500 Index. De NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken 100, de Dow Jones en de S&P 500 hebben een belangrijk deel van hun stijging te danken aan de koersstijgingen van dit beperkte aantal grote Tech-aandelen. Als nu andere aandelen de fakkel gaan overnemen, dan zou het zomaar kunnen zijn dat allerlei meer klassieke aandelen koersstijgingen laten zien zonder dat dit in deze grote indices terug te zien is. Trackers op deze grote indices gaan u dan niet verder helpen, beleggers in individuele aandelen, die “Alpha” zoeken door een juiste keuze van aandelen wel.

De Rente in € (fig. 5)


Het beeld in figuur 5 is tegenstrijdig. U ziet bovenin een weekgrafiek van de Duitse BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken en onderin de grafiek van het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken van de 10-jaars rente in Nederland (staat).

De lange termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is duidelijk: al jaren lang verkeert de rente in een dalend trendkanaal (en de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken, als obligatiekoers in een stijgend kanaal). Maar sinds 2016 is er in de Bundgrafiek sprake van een dalend trendkanaal binnen het oplopende lange termijn kanaal. Dit dalende kanaal geldt daarmee als correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken binnen de stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken en duidt er op dat de rente op enig moment weer verder zal gaan dalen en de oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken van de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken weer zal worden hervat. Maar het iets kortere termijn kanaaltje in de onderste grafiek duidt juist op een naderend einde aan de lange termijn dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Dit kanaaltje heeft veel meer weg van een tussenpauze in een stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken die in 2016 vanaf de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken is ingezet. En het feit dat de rente in de afgelopen weken enigszins is gedaald, als natuurlijke reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op de dalingen in de aandelenmarkten, maar dat daarbij de correctiekanaaltjes gewoon in takt gebleven zijn duidt er ook op dat onderliggend de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken voor de lange rente een stijgende is. Wij blijven dus uit de obligatiemarkt, wat ons betreft is de kans op een hervatting van de stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken in de tweede helft van 2018 het grootste.

De US$ en de € (fig. 6)


Het beeld in figuur 6 heeft u al vaker van ons gezien. De $ is al enkele maanden aan het corrigeren binnen een smalle marge. Meer en meer begint dit patroon te lijken op een continuatiepatroon. Dat zou betekenen, dat de $ in de nabije toekomst de steun van 79,2 gaat testen, die nu samenvalt met de onderkant van het kanaal in de figuur. Fundamenteel gezien zijn wij al langer van mening dat de $ t.o.v. de € door de jaren heen alleen maar kan verzwakken gezien de verschillen in de twee onderliggende economische systemen. Korte termijn gebeurtenissen kunnen uiteraard zo nu en dan voor een sterkere $ zorgen, maar per saldo verwachten wij dat, (zolang de € blijft bestaan), de $ langzaam maar zeker zal verzwakken t.o.v. de €. Politieke onrust, een handelsoorlog, een snelle rentestijging in de VS, allemaal argumenten die voor een voortzetting van de huidige correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken kunnen zorgen en die tijdelijk zelfs de $-koers wat kunnen doen oplopen, richting de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 82,7. Maar de kans dat uiteindelijk 79,2 naar beneden toe wordt doorbroken is en blijft nog steeds het grootste.

De prijs van een vat Brentolie (fig. 7)


De grens van US$71 per vat Brentolie is vooralsnog een te grote horde gebleken. En wij gaan er vanuit, dat de prijs van olie in de wereld nog een tweede keer zal dalen, misschien wel tot vlakbij of net onder de laatste bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van US$61,8 per vat Brent. Het lange termijn beeld wordt daardoor niet aangetast, het betekent vooral dat de fase van consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken, die eind 2017 was ingezet, verder wordt doorgezet. Maar het betekent ook dat er van de kant van de oliemarkt voorlopig weinig impulsen zullen uitgaan richting de aandelenmarkten in het algemeen. En dus luidt ook hier het devies: afwachten.

Goud (fig. 8)


Het is nog steeds heel goed denkbaar, dat de prijs van een troy ounce Goud opnieuw omlaag zal gaan. Maar het is net zo goed denkbaar, dat een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog door de grens van US$1.360 per ounce aanstaande is. In elk geval is in de voorbije week opnieuw een aanval ingezet op dit niveau. Maar de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken is nog altijd geen feit en dus moet er gewacht worden. Het risico op weer een daling richting US$ 1.237 is nog altijd aanwezig. Hoe monotoon de boodschap ook moge klinken, beleggers hebben geen andere keuze, afwachten, ook t.a.v. het Goud.

Beleggen bij Vladeracken

Voor een aandelenbelegger zijn correcties in langere termijn trends de meest vervelende periodes denkbaar. Dat de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken er aan zit te komen is een vaststaand feit. Waar die begint is een veel groter probleem. De constatering dat hij is begonnen is meestal pas te trekken als een deel van de schade al is geleden. Daarna is er een korte tijd waarin bepaald kan worden of het ritme van de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken is te achterhalen. Ons is dat ditmaal niet gelukt. En daarna volgt een periode van wachten. Wachten op het moment dat de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken ten einde loopt. Natuurlijk, er zijn ook fases dat de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken duidelijk omlaag gericht is. In dat geval moeten aandelen verkocht worden en moeten er vooral veel contanten en lange termijn staatsobligaties gekocht worden. Dat een dergelijke situatie makkelijker is voor een beheerder komt omdat dan het aan de zijlijn staan gewaardeerd wordt omdat beurskoersen over een breed front dalen. Het niet belegd zijn wordt dan beloond omdat er geen geld verloren raakt. Maar de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken van de afgelopen maanden heeft vooral tot een zijwaartse beweging geleid. Of het dieptepunt al gezien is, is wat ons betreft nog onduidelijk. Maar alle aandelenposities die wij verkocht hebben zijn te vroeg of zo u wilt te laat verkocht en de acties om de posities af te dekken met short turbo’s hebben per saldo vooral geld gekost. Echte schade is er niet opgelopen, maar per saldo hebben wij wel een paar procentpunten laten liggen ten opzichte van de aandelenmarkten. En dat maakt niemand gelukkig, ons niet, omdat wij graag een beter rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken laten zien dan de markt als geheel en u niet omdat er per saldo niets wordt verdiend en de kosten van het beheer wel doorlopen. Toch horen dit soort fases erbij. En, belangrijker nog, zij zijn altijd tijdelijk. Wij blijven in elk geval optimistisch, want de huidige correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken lijkt steeds meer precies dat wat het woord zegt te worden, een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in een trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken die nog altijd opwaarts gericht is. 2018 is nog niet voorbij, er zijn nog 9 maanden te gaan, en het dividendseizoen staat voor de deur. Onze klanten gaan in elk geval een flinke hoeveelheid dividend incasseren en de kans dat die worden ingelopen is zoals altijd groot.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel Methode 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jaar doel
Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 7,8 % 4,0 % 0,4 % 2,9 % -/- 10,7 % 5,7 % -/-2,8 % 4 %
Matig Mix aandelen / obl. 11,6 % 6,5 % -/- 0,9 % 16,2 % -/- 3,4 % 10,7 % -/-3,2 % 5 %
Matig / fondsen Fund Selector -/- 1,1 % 6,6 % 3,6 % -/- 1,5 % 1,1 % 5,5 % -/-2,6 % 6 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 8,8 % 10,8 % -/- 16,0 % 23,2 % 0,2 % 12,5 % -/-6,2 % 8 %
Actief aandelen Amsterdam Selector 3,5 % 15,3 % -/- 2,8 % 27,3 % 0,2 % 23,7 % 9,0 % 8 %
Wereld Selector 16,0 % 47,7 % -/- 4,4 % 22,9 % 4,2 % 8,2 % -/-2,8 % 8 %
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 9,8 % 17,2 % 5,6 % 4,1 % 9,4 % 12,7 % -/-2,8 %
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 13,8 % 17,9 % 1,2 % 3,9 % 0,7 % 6,5 % -/-4,1 %

* Het gaat hierom het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten van de beheerder. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van de Technische Belegger verschijnt op maandag 7 mei 2018.

Reeds besproken onderwerpen:
Algemeen
Obligaties
Vladeracken beleid t.a.v. bestandsvergoedingen en plaatsingfees Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland
Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016, 2017 en voor 2018? Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunitie, Lyxor SGI Double Short Bund en ProShares Ultra Short Treasury

Onze macro-economische- en rentevisie (2013, 2016)

De Japanse beurs

De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Credit Linked Notes en Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde
Aandelen
Vastgoed: Corio, Unibail-Rodamco (incl. handelsdagboek), Wereldhave High yield obligaties van Altice, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS en Sunrise en Volkswagen
Aandelen: Aalberts, Alten, Arcadis, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Heineken (Holding) , Imtech, Koninklijke Olie, Nokian Renkaat, Philips, Prosegur, Prosegur Cash, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen Memory Coupon Notes op Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch
Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken MKB Obligaties van Air Berlin, Enterprise Holdings, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding
Overige onderwerpen Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, FrieslandCampina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev en Tennet, Tier 1,2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s
Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische $, het Britse £, de Canadese $, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta note, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement Range Accrual Notes van de EIB en RBS
Volatility, handelssystemen, derivaten, ETF’s Steepeners (incl. renteherziening) van BNG, NIBC, Ned. Waterschapsbank en Rabobank
TA indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omen Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF

Den Haag, 3 april 2018
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.