De Technische Belegger • Jaargang 24 • Nr 5 • 7 mei 2018

Er heerst rust in effectenland, maar onderliggend is er veel zorg en onzekerheid. Dat vertaalt zich in een beurs die het ontbreekt aan voldoende enthousiasme. Het zijn de zwarte zwanen, die telkens uitgezonden worden vanuit het Witte Huis, die voor onrust zorgen. Daar tegenover staat dat de economie zich nog steeds goed ontwikkelt en dat geldt wereldwijd. Ruzie met Europa werd op het nippertje voorkomen, maar het uitstel dat aangekondigd werd is heel zeker nog geen afstel van de dreigende handelsoorlog. En dan op eens stelt de wispelturige president, dat hij zich ten opzichte van China coulant gaat opstellen want hij vindt Xi een aardige man. De onderliggende reden hiervoor zou best wel eens kunnen zijn, dat de doorbraak in zijn gevecht met Noord Korea uiteindelijk bereikt werd door de boycot, waaronder olie, die China instelde. En dat alles wijst erop dat het wel mee zal vallen met de handelsoorlog want men kan niet verwachten, dat hij met China vrede sluit en met zijn beste vrienden (Europa) de handschoen opneemt. Alhoewel??? En dan hebben we het nog niet gehad over Iran dat voor Europa natuurlijk van groot belang is. Deze week al gaat er een besluit vallen. En dan zit de markt ook bijna in het zwakke seizoen. Niet dat hierdoor de beurs in zal storten maar statistisch is het onweerlegbaar bewezen, dat de winsten op de effectenmarkten doorgaans niet behaald worden in de maanden mei tot november. De redenen van dit fenomeen zijn niet bekend, maar men ziet op dit moment de omzetten al iets teruglopen. Misschien zijn het de vakanties, die hiervoor zorgen. Hoe dit ook zij de beurs gaat zijn zwakke periode in. En of het nu Trump is of iets anders. De negatieve lange termijn indicatoren zijn er nog steeds. Maar vrijdag was een mooie dag in New York ook al was het resultaat niet voldoende om de tegenvallers van de voorgaande vier dagen goed te maken. Het is opvallend dat de retoriek van Trump uiteindelijk gepaard gaat aan beurzen, die in Amerika zwakker zijn dan die in Europa. Zo noteerde de Dow Jones Industrial Index op het einde van het vorige jaar 24.719.Vrijdag sloot hij op 24.262. Amsterdam liet een AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien van 555 tegen 544 op de laatste beursdag van december. Niet dat Amsterdam nou zo sterk gestegen is maar het drukt wel een duidelijk verschil uit. Dan is er ook nog de Duitse beurs, die zo achter bleef bij bijvoorbeeld Nederland. Plotseling is hij uitgebroken en de DAX ligt nu boven zijn MA200. Hiermede liggen dus alle markten, die wij stelselmatig volgen boven hun MA200, dat wil zeggen boven de scheidslijn tussen hausse en baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken. Al met al zijn er dus goede berichten maar ook veel berichten, die vraagtekens en zorg oproepen. Men ziet dit terug in de grafieken maar zij noden niet verder uit dan tot voorzichtigheid.

De Dow Jones op dagbasis (fig. 1)


Het was Buffet, die met zijn aankopen van aandelen Apple de markt op vrijdag in Amerika omhoog joeg. Het aandeel Apple bereikte daarmede een nieuw All-Time High, maar wij krijgen niet het idee dat hiermede de druk op de FAANGS, dus de druk op de nieuwe technische wereld, is weggevallen Wij hebben reeds eerder gesteld dat in tegenstelling tot Europa de Amerikaanse beurzen er niet in geslaagd zijn om hun consolidatiepatroon te verlaten, dat in januari van dit jaar werd ingezet. Afgelopen week zijn ze opnieuw op een cruciaal niveau gekomen. Buffet was de White Knight. Zoals men in figuur 1, waarin wij de dagkoersen van de Dow Jones Industrial Index hebben opgenomen, kan zien, was het MA200 opnieuw de steun van waaruit de koers weer opveerde. Een doorbraak door dat niveau brengt de markt in een zeer moeilijk parket. Iets daaronder ligt de dalende lijn van het consolidatiepatroon, de wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken en als deze het niet zou houden is de DJIA op weg naar een doel dat te berekenen valt circa 3.200 punten lager. Een koers van 20.000 komt dan in zicht. Maar zover is het niet. De wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken is dalend en dat wil zegen dat de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken, althans volgens de theorie, aan de bovenkant gaat plaatsvinden. Een koers ergens boven 24.500 is nodig om de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken te bevestigen. En deze uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken is alleszins mogelijk, want de positieve Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder loopt erop vooruit. Als dat inderdaad zou gebeuren worden de vooruitzichten beter. Een koers van 28.000 komt dan in het zicht. Het einde van dit jaar zou dit echter best kunnen zien gebeuren en wij denken dat een overwinning van de democraten in november een trigger zou kunnen zijn. Voorlopig echter blijven wij met beide benen op de grond en stellen wij ons zeer voorzichtig op. De maand mei kan lelijke dingen zien gebeuren en technisch gezien moet eerst de doorbraak aan de bovenkant van de wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken een feit worden.

De DAX Index op dagbasis (fig. 2)


Het is interessant om de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken op dagbasis te stellen tegenover de DJIA Index. Er zijn verschillende manieren om deze grafiek te lezen. In eerste instantie is er de dalende trendlijn (licht zwarte lijn). Het was de bovenkant van een dalend kanaal. De DAX brak daar uit begin april. Sindsdien steeg hij (en week hij af van de DJIA) maar er werd halt gemaakt veertien dagen later. Een lichte terugval volgde en men kon toen een onevenwichtig Kop/Schouderpatroon herkennen. Drie dagen geleden volgde de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en het patroon is af. Wij zien er ook een dubbele top patroon in. Het doel daarvan kan berekend worden op 13.400. Wat echter het meest belangrijke is, blijft de doorbraak door het MA200. De DAX is de laatste die onder dit gemiddelde bleef. Hij is er nu doorheen en als men naar de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken kijkt dan ziet men dat deze positief is en dat er geen sprake is van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. De stijging van de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is ook te zien bij de DJIA hierboven, maar als men naar de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken kijkt (hier niet getoond overigens) dan ziet het er naar uit dat hier de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken gaat draaien maar hij is nog steeds niet stijgend. Het beeld echter van de DAX is zonder meer positief en als er geen zwarte zwanen uitvliegen dan is hij voorbestemd om verder door te stijgen.

De AEX Index op weekbasis (fig. 3)


Als bijna een kers op de taart laten wij u in figuur 3 de weekgrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien. Afgelopen week werd er een Golden CrossEen bullish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in opwaartse richting kruist. Als standaard voor een haussesignaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar boven toe moet kruisen. Copyright Vladeracken gezet. Het is nog niet duidlijk op de grafiek te zien, maar het MA10 heeft het MA40 naar boven toe doorschreden. Dit is zonder meer een positief gegeven. De koersen liggen ook boven het M40 en zij zijn stijgende. Hier is echter wel iets van te zeggen. Op de dag chart is te zien dat er zich een horizontaal kanaaltje aan het vormen is. Het tempo van de stijging is dus aan het afnemen. Dit duidt op voorzichtigheid bij beleggers en het past in het oude gezegde, dat beweert dat men in mei de markt verlaten moet. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder is ook stijgende en hierop hebben wij bij andere markten geen uitzondering gevonden. Het beeld wijst dus op een verdere stijging. Maar er ligt nog een addertje te slapen bij de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. De negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken, die er was, is nog niet opgeheven. Dit kan overigens snel gebeuren als de koersen nog iets omhoog gaan, maar voor de goede orde zij vermeld dat dit op dit moment nog niet het geval is. Het wachten is nu op een doorbraak door 557,43. Daarna zou 572,81 het volgende slachtoffer kunnen zijn. Dit lijkt allemaal mooi en positief en wij zouden er volledig voor gaan als er geen onberekenend heerschap op de Amerikaanse troon gezeten had. Nu dat wel het geval is schuiven wij ons aan bij het grote leger van beleggers, dat duidelijk blijk geeft van geduld en voorzichtigheid. Voor de goede orde hebben wij dus ook nog een aantal steunniveaus ingetekend in figuur 3, maar wij gaan er vanuit dat ze in de komende periode niet echt op de proef gesteld zullen worden, waarbij er natuurlijk aan gedacht moet worden dat het Iran probleem snel uit zou kunnen vliegen.

De Rente in € (fig. 4)


De rentestijging in de VS is even voorbij. De 10-jaarsrente (zie de grafiek) heeft de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken van 3,02% bereikt en, mede gelet op de macro-economische omstandigheden lijkt een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken onder deze grens logisch en waarschijnlijk. De 10-jaars rente kan daar dan makkelijk dalen tot de eerste steun op 2,63%. Als dat in horten en stoten gaat, dus niet ineens, dan is er sprake van een gezonde correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken en moet daarna een hervatting van de stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken verwacht worden met een doorbraak van de grens van 3,02% als gevolg. De volgende grens wordt dan de top uit 2011 die rond 3,75% lag. Maar zover is het nog niet, de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken, die wij verwachten, kan zo maar enkele maanden duren.
De rente in de €-zone staat ook voor een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken omlaag, maar hier is de ruimte aan de onderkant veel kleiner. En wij gaan dan ook uit van een afname, in de komende maanden, van het verschil tussen de rente in de $-sfeer en die in de €-sfeer, althans waar het de 10-jaars rente aangaat. Hier staat de 10-jaars rente op 0,68% en een daling richting 0,50% is goed denkbaar in de komende weken. Maar dat betekent een veel kleinere daling. En dat heeft weer haar consequenties voor de $-€-verhouding:

De US$ en de € (fig. 5)

En dat is nodig ook, want de $ is in de voorbije week flink opgelopen ten opzichte van de € en dat zal President Trump niet helpen in zijn pogingen om de import uit Duitsland en China te verminderen. Het gemakkelijkste is immers dat de importen duurder en de exporten goedkoper worden door een zwakkere $ ten opzichte van de € en de Renminbi. Maar veel heeft hij niet meer te vrezen als het aan de technische analyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken ligt. Want de $ nadert met rasse schreden de zone van weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken tussen 86,1 en 87,5. Een stijging van nog 2 tot 3,5 cent. En de kans dat hier de nodige tijd overheen gaat is ook nog eens groot. Voor de zomermaanden gaan wij er vanuit dat de $ vooral onder deze grens zal blijven fluctueren. Daarna (en dat zal ongetwijfeld mede bepaald worden door de beslissing, die de ECB gaat nemen t.a.v. het opkoopprogramma in september) kan het alle kanten uit. Voor de korte termijn is de recente koersstijging van de $ enigszins overtrokken en zou nu een consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken moeten ontstaan waarin een terugkeer tot ongeveer 82,7 ook goed mogelijk is.

Voor de lange termijn zijn wij nog steeds negatief voor de $, dus een belegging in de $ raden wij af.

De prijs van een vat Brentolie (fig. 6)

De olieprijzen zitten in een oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken en die zal nog wel even aanhouden. Al lang geleden schreven wij dat er een kopschouderbodem was afgerond, waarvan het koersdoel rond US$ 78 per vat lag. En dat doel komt dichterbij maar is nog niet bereikt. De kracht van de $ afgelopen week leek even wat roet in het eten te zullen gooien maar veel meer dan een korte reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken omlaag is het niet geworden. Dat laat onverlet dat een terugkeer richting de steun op ongeveer US$69 per vat goed mogelijk is en ook best enkele weken kan aanhouden, maar daarna zal de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken in onze verwachting wel weer worden hervat.

Wij gaan er zelfs vanuit dat US$ 78 niet het uiteindelijke doel is van deze rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken maar de erboven liggende weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken uit 2012 van ongeveer US$89. De weg is dus nog lang niet geheel afgelegd.

Goud (fig. 7)


Al sinds begin 2013 is de koers van goud bezig om een langjarig bodempatroon te bouwen. En daarin is afgelopen maand de bovenkant van het patroon weer eens geraakt. Daar lig zo langzamerhand een indrukwekkend sterke weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken (ca US$1.360). Die weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken gaat ongetwijfeld een keer gebroken worden en hoe langer dat duurt, des te sterker zal de daaropvolgende rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken dan zijn. Maar om nu, zoals een vermogend Egyptenaar onlangs deed, heel uw vermogen in goud te beleggen, daar is het nog te vroeg voor. Want deze reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken omhoog kan nog best enkele maanden op zich laten wachten. Voorlopig is de weg omlaag weer ingeslagen en werd afgelopen week de steun van US$1.300 geraakt. Een daling tot zelfs ca US$1.237 is nog steeds goed denkbaar. Beleggers in goud moeten dus geduld blijven houden, maar uitstappen? Dat zouden wij niet doen!

Privacy policy Vladeracken en de AVP

25 mei nadert, de dag waarop de privacy-regels in Nederland flink aangescherpt zullen worden. De Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVP) is ook op ons van toepassing. Met name daar waar het om gegevens gaat die wij van onze klanten verzamelen, maar ook bijvoorbeeld van het personeel van Vladeracken, zullen wij aan een hele reeks nieuwe voorwaarden moeten voldoen en krijgen wij er wederom een veeleisende toezichthouder bij. In dit geval zijn wij daar niet op tegen, in tegendeel, het beter beschermen van gegevens mag wel eens wat meer prioriteit krijgen bij de overheid. Voor Vladeracken verandert er echter niet zoveel omdat het leeuwendeel van de regels bij ons al heel lang wordt toegepast. Wel hebben wij deze regels en uw rechten nu uitgebreid op papier gezet. Wij adviseren onze cliënten en alle personen die met Vladeracken contact hebben dit beleid een keer nauwgezet na te lezen. U vindt dit stuk terug op onze website: https://www.vladeracken.nl/privacy-policy-vladeracken-vermogensbeheer/.

Beleggen bij Vladeracken

De afgelopen maand was een maand die in het teken stond van herstel, herstel over een breed front. Toegegeven, de resultaten zijn nog niet overal positief en de resultaten van onze aandelenportefeuilles blijven soms ook nog iets achter bij sommige indices zoals de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken en de Eurostoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken index. Maar de MSCI Wereld Index in € staat op -1,0 % en de Amsterdamse Midkap Index zelfs op -5,1% dit jaar, dus die achterstanden zijn relatief en beperkt. Bovendien zitten in onze resultaten ook alle kosten over het eerste half jaar van 2018 verwerkt en dat loopt nog! Daarnaast zijn wij inmiddels begonnen met het herbeleggen van de vrije middelen in de portefeuilles. Want wij gaan nog steeds uit van een goed jaar voor aandelen en onze analyses wijzen uit, dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken die in januari is begonnen, weliswaar nog niet voorbij is, maar wel op haar laatste benen loopt. Een hervatting van de bulltrend is aanstaande, tijd om de aandelenposities uit te breiden. Opvallend is daarbij dat zich een, op zichzelf gezonde, rotatie van sectoren voordoet. Semiconductoren bijvoorbeeld, de tak van sport waar eind 2017 en begin 2018 prima aan verdiend is, lijken te hebben afgedaan. In plaats daarvan is de aandacht aan het verschuiven naar machinebouwers, verzekeraars en grote olie-internationals. En wij gaan daarin zoals altijd gewoon mee.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel Methode 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jaar doel
Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 7,8 % 4,0 % 0,4 % 2,9 % -/- 10,7 % 5,7 % -/-0,8 % 4 %
Matig Mix aandelen / obl. 11,6 % 6,5 % -/- 0,9 % 16,2 % -/- 3,4 % 10,7 % 0,1 % 5 %
Matig / fondsen Fund Selector -/- 1,1 % 6,6 % 3,6 % -/- 1,5 % 1,1 % 5,5 % 1,3 % 6 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 8,8 % 10,8 % -/- 16,0 % 23,2 % 0,2 % 12,5 % -/-1,5 % 8 %
Actief aandelen Benelux Selector 3,5 % 15,3 % -/- 2,8 % 27,3 % 0,2 % 23,7 % 11,9 % 8 %
Europa Selector 16,0 % 47,7 % -/- 4,4 % 22,9 % 4,2 % 8,2 % -/-1,0 % 8 %
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 9,8 % 17,2 % 5,6 % 4,1 % 9,4 % 12,7 % -/-2,0 %
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 13,8 % 17,9 % 1,2 % 3,9 % 0,7 % 6,5 % 1,3 %

* Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten van de beheerder. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van de Technische Belegger verschijnt op maandag 11 juni 2018.

Reeds besproken onderwerpen:
Algemeen
Obligaties
Vladeracken beleid t.a.v. bestandsvergoedingen en plaatsingfees Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland
Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016, 2017 en voor 2018? Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunitie, Lyxor SGI Double Short Bund en ProShares Ultra Short Treasury

Onze macro-economische- en rentevisie (2013, 2016)

De Japanse beurs

De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Credit Linked Notes en Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde
Aandelen
Vastgoed: Corio, Unibail-Rodamco (incl. handelsdagboek), Wereldhave High yield obligaties van Altice, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS en Sunrise en Volkswagen
Aandelen: Aalberts, Alten, Arcadis, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Heineken (Holding) , Imtech, Koninklijke Olie, Nokian Renkaat, Philips, Prosegur, Prosegur Cash, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen Memory Coupon Notes op Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch
Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken MKB Obligaties van Air Berlin, Enterprise Holdings, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding
Overige onderwerpen Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, FrieslandCampina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev en Tennet, Tier 1,2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s
Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische $, het Britse £, de Canadese $, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta note, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement Range Accrual Notes van de EIB en RBS
Volatility, handelssystemen, derivaten, ETF’s Steepeners (incl. renteherziening) van BNG, NIBC, Ned. Waterschapsbank en Rabobank
TA indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omen Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF

Den Haag, 7 mei 2018
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.